โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : planet289

 • ทัวร์ยุโรป ราคาถูก

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป Planet Holidays เป็นทัวร์ยุโรปคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday ยุโรปเป็นเมืองในฝัน อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวัค ฮังการี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สเปน

รับจัดกรุ๊ปเหมายุโรป
ทัวร์ยุโรปราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 35,500 ฿
  รหัส : AUT-BR-116
  วันที่เดินทาง

  8-10 ก.ย. 61, 20-25 ต.ค. 61, 3-8 พ.ย. 61, 17-22 พ.ย. 61

  ทัวร์ยุโรป นำท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ ออสเตรีย สาธารณรัฐสโลวัคและฮังการี นำท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี้ เวียนนา เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และ ธรรมชาติที่งดงามและเป็นที่ตั้งของพระราชวังเชิร์นบรุนที่มีชื่อเ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 37,900 ฿
  รหัส : AUT-BR-118
  วันที่เดินทาง

  8-13 ก.ย. 61, 20-25 ต.ค. 61, 3-8 พ.ย. 61, 17-22 พ.ย. 61

  ทัวร์ยุโรป นำท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามในเขตประเทศออสเตรีย นำท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี้ เวียนนา เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และ ธรรมชาติที่งดงาม แลพระราชวังที่มีชื่อเสียงที่สุด กราซ เมืองหลวงของแคว้นสไตเรีย ตอนใต้ของประเทศออ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 38,888 ฿
  รหัส : SUI-EK-130
  วันที่เดินทาง

  11-17 ต.ค. 61, 12-18 ก.ย. 61, 18-24 ต.ค. 61, 26 ก.ย.-2 ต.ค. 61

  ทัวร์ยุโรป มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ - โกลดูปิยง - เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค ทัวร์ยุโรป...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,911 ฿
  รหัส : CZE-EK-018
  วันที่เดินทาง

  22-28 พ.ค. 61, 19-25 เม.ย. 61, 18-24 มิ.ย. 61, 12-18 พ.ค. 61, 10-16 มิ.ย. 61, 19-25 มิ.ย. 61, 12-18 มิ.ย. 61, 19-25 พ.ค. 61, 15-21 พ.ค. 61, 29 พ.ค.-04 มิ.ย. 61, 25 เม.ย.-01 พ.ค. 61, 26 มิ.ย.-02 ก.ค. 61, 10-16 ก.ค. 61, 17-23 ก.ค. 61, 24-30 ก.ค. 61, 7-13 ส.ค. 61, 9-15 ส.ค. 61

  ทัวร์ยุโรป • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย • เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย • อิสระช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf สิ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,991 ฿
  รหัส : FRA-TG-160
  วันที่เดินทาง

  13-18 พ.ย. 61, 20-25 พ.ย. 61, 4-9 ธ.ค. 61, 11-16 ธ.ค. 61

  ทัวร์ยุโรป ไฮไลท์ของโปรแกรม บินตรงโดยสายการบินไทย กรุงเทพ-ปารีส-กรุงเทพ ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% วันที่ กำหนดการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมที่พักหรือเทียบเท่า 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    2 กรุงเทพฯ – ปารีส – เข้าชม พระราชวังแวร์ซา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,998 ฿
  รหัส : FRA-9W-165
  วันที่เดินทาง

  26-31 ก.ค. 61, 11-16 ต.ค. 61

  ทัวร์ยุโรป -ปารีส มหาวิหารนอเทรอดาม -หอไอเฟล -จตุรสัคองคอรด์ -ประตูชยันโปเลียน -ล่องเรือแม่น้ำ แซนด์ -พระราชวงค์แวรชายส์ ทัวร์ยุโรป...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,998 ฿
  รหัส : FRA-9W-157
  วันที่เดินทาง

  26-31 ก.ค. 61, 11-16 ต.ค. 61

  ทัวร์ยุโรป นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) (ระยะทาง30ก.ม./50นาที) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1ใน10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 40,900 ฿
  รหัส : CZE-EK-021
  วันที่เดินทาง

  11-17 ก.ย. 61, 10-16 ต.ค. 61, 25 ก.ย.-02 ต.ค. 61, 19-25 ก.ย. 61, 18-24 ก.ค. 61, 3-9 ต.ค. 61, 17-23 ต.ค. 61, 24-30 ต.ค. 61

  ทัวร์ยุโรป ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งจุใจParndorf Outlet บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง ทัวร์ยุโรป ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 41,300 ฿
  รหัส : POL-QR-006
  วันที่เดินทาง

  20-27 ต.ค. 61, 27 ต.ค.-03 พ.ย. 61, 3-10 พ.ย. 61, 13-20 ต.ค. 61, 1-8 ธ.ค. 61, 29 ก.ย.-06 ต.ค. 61

  ทัวร์ยุโรป นำท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางงดงามและดินแดนทางประวัติศาสตร์และศาสนา ประเทศโปแลนด์ นำท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี้ วอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ปี มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงใน เรื่องวัฒนธร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,888 ฿
  รหัส : ITA-EY-376
  วันที่เดินทาง

  30 ธ.ค.-05 ม.ค. 61, 7-13 ส.ค. 61, 11-17 ก.ย. 61, 10-16 ต.ค. 61, 20-26 ต.ค. 61, 24-30 พ.ย. 61, 4-10 ธ.ค. 61, 18-24 ต.ค. 61, 22-28 ธ.ค. 61, 18-24 พ.ย. 61, 8-14 ธ.ค. 61

  ทัวร์ยุโรป นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) หรือ มีลาโน (Milano) เป็นเมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี (Lombardy) ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเคลต์ คำว่า "Mid-lan" ซึ่งหมายถึง อยู่กลางที่ราบ เมืองมิลานมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,900 ฿
  รหัส : FRA-EK-168
  วันที่เดินทาง

  8-14 ส.ค. 61, 4-10 ก.ย. 61, 11-17 ก.ย. 61, 18-24 ก.ย. 61, 2-8 ต.ค. 61, 9-15 ต.ค. 61, 16-22 ต.ค. 61, 30 ต.ค.-05 พ.ย. 61, 25 ก.ย.-1 ต.ค. 61

  ทัวร์ยุโรป •เที่ยวปารีส (Paris) เมืองที่มีเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และสุดแสนโรแมนติก •ขึ้นหอไอเฟลชั้น 2 ,ล่องเรือแม่น้ำแซนด์ (Seine River Cruise) ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส •ช้อปปิ้งสุดมันที่ La Vallee Village Outlet และ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ •เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Bru...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-355
  วันที่เดินทาง

  24-30 พ.ค. 61, 13-19 มิ.ย. 61, 26 ก.ค.-01 ส.ค. 61, 24-30 ก.ค. 61, 8-14 ส.ค. 61, 4-10 ก.ค. 61, 12-18 ส.ค. 61

  ทัวร์ยุโรป มิลาน – เวนิส – ทาส์ช – เซอร์แมท – แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ 3000 – โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – เบิร์น – ลูเซิร์น พิเศษ!! สัมผัส 2 ยอดเขา Matterhorn & Glacier 3000 (ขึ้นกระเช้า) นั่งรถไฟ ทาส์ซ - เซอร์แมท - ทาส์ซ ...
  จองเลย