โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • japan

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น Planet Holidays เป็นทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-855-7999 id line : @planetholiday เมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น ฮอกไกโด โตเกียว เกียวโต เป็นต้น ด้วยวัฒนธรรมอันเก่าแก่และความทันสมัย


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 20,900 ฿
  รหัส : JAP-XW-188
  วันที่เดินทาง

  11-15 มิ.ย. 61, 11-15 ก.ค. 61, 15-19 มิ.ย. 61, 9-13 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61, 13-17 ก.ค. 61, 17-21 มิ.ย. 61, 19-23 มิ.ย. 61, 25-29 มิ.ย. 61, 5-9 มิ.ย 61, 5-9 ก.ค. 61

  ทัวร์ญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ก่อตั้งเมื่อปี 628 ซึ่งตามประวัติความเป็นมา วัดนี้เกิดขึ้นโดยชาวประมงที่ออกไปหาปลา แต่กลับทอดแหได้พระโพธิสัตว์กวนอิมทองคำ ความสูง 5.5 เซนติเมตร หลังจากนั้นคนในหม่บ้านก็ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 22,888 ฿
  รหัส : JAP-XJ-180
  วันที่เดินทาง

  19-29 ส.ค. 60, 7-11 มิ.ย. 61, 26-30 ก.ค. 61, 9-13 ส.ค. 61, 14-18 มิ.ย. 61, 4-8 ก.ค. 61, 11-15 ก.ค. 61, 25-29 ก.ค. 61, 8-12 ส.ค. 61, 5-9 ก.ย. 61, 26-30 ก.ย. 61, 21-25 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 13-17 ก.ค. 61, 20-24 ก.ค. 61, 10-14 ส.ค. 61, 22-26 ส.ค. 61, 06-10 ก.ค. 61, 12-16 ก.ค. 61, 18-22 ก.ค. 61, 19-23 ก.ค. 61, 1-5 ส.ค. 61, 2-6 ส.ค. 61, 3-7 ส.ค. 61, 15-19 ส.ค. 61, 16-20 ส.ค. 61, 17-21 ส.ค. 61, 23-27 ส.ค. 61, 29 ส.ค.-02 ก.ย.61, 12-16 ก.ย. 61, 19-23 ก.ย.61, 5-9 ก.ค. 61, 13-17 ก.ย. 61, 20-24 ก.ย. 61, 24-28 ส.ค. 61, 31 ส.ค.-04 ก.ย. 61, 7-11 ก.ย. 61, 14-18 ก.ย. 61, 21-25 ก.ย. 61, 30 ส.ค.-03 ก.ย. 61, 6-10 ก.ย. 61

  ทัวร์ญี่ปุ่น นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 22,999 ฿
  รหัส : JAP-TR-205
  วันที่เดินทาง

  19-23 ต.ค. 61, 15-19 มิ.ย. 61, 8-12 มิ.ย. 61, 22-26 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61, 13-17 ก.ค. 61, 20-24 ก.ค. 61, 1-5 มิ.ย. 61, 27-31 ก.ค. 61, 10-14 ส.ค. 61, 12-16 ต.ค. 61, 06-10 ก.ค. 61, 3-7 ส.ค. 61, 17-21 ส.ค. 61, 24-28 ส.ค. 61, 31 ส.ค.-04 ก.ย. 61, 7-11 ก.ย. 61, 14-18 ก.ย. 61, 21-25 ก.ย. 61, 28 ก.ย.-02 ต.ค. 61, 5-9 ต.ค. 61

  ทัวร์ญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยัง คงอนุรักษ์บ้าน สไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บ้านสไตล์กัสโชสึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของ บ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 23,777 ฿
  รหัส : JAP-XJ-206
  วันที่เดินทาง

  19-23 มิ.ย. 61, 22-26 พ.ค. 61, 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 61, 26-30 มิ.ย. 61, 5-9 ส.ค. 61, 21-25 ส.ค. 61, 5-9 มิ.ย 61, 12-16 มิ.ย 61, 3-7 ก.ค. 61, 11-15 ก.ย. 61, 18-22 ก.ย. 61, 25-29 ก.ย. 61, 23-27 ก.ย. 61, 14-18 ส.ค. 61, 28 ส.ค.-01 ก.. 61, 4-9 ก.ย. 61, 16-20 ก.ย. 61, 21-25 ต.ค. 61

  ทัวร์ญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ นำท่านชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรือ “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มี กระทะทองแดงที่มีควันร้อนๆอยู่ตลอดเวลา และถือเป็นแหล่งกำเนิ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 ฿
  รหัส : JAP-XJ-256
  วันที่เดินทาง

  26-30 ก.ย. 61, 3-7 ต.ค. 61, 10-14 ต.ค. 61, 19-23 ต.ค. 61, 12-16 ต.ค. 61, 22-26 พ.ย. 61, 6-10 ต.ค. 61, 24-28 ต.ค.61, 11-15 ต.ค. 61, 20-24 ต.ค. 61, 28 ก.ย.-02 ต.ค. 61, 5-9 ต.ค. 61, 15-19 ต.ค. 61, 22-26 ต.ค. 61, 14-18 พ.ย. 61, 8-12 พ.ย. 61, 31 ต.ค.-04 พ.ย. 61, 10-14 พ.ย. 61, 16-20 ต.ค. 61, 27-31 ต.ค. 61, 13-17 ต.ค. 61, 4-8 ต.ค. 61, 9-13 ต.ค. 61, 17-21 ต.ค. 61, 25-29 ต.ค. 61, 23-27 ต.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 21-25 ต.ค. 61, 18-22 ต.ค. 61, 15-19 พ.ย. 61, 7-11 พ.ย. 61, 30 ก.ย.-04 ต.ค. 61, 7-11 ต.ค. 61, 28 ต.ค.-01 พ.ย. 61, 2-6 ต.ค. 61, 13-17 พ.ย. 61, 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 61, 24-28 พ.ย. 61, 11-15 พ.ย. 61, 2-6 พ.ย. 61, 3-7 พ.ย. 61, 26-30 ต.ค. 61, 9-13 พ.ย. 61, 16-20 พ.ย. 61, 17-21 พ.ย. 61, 23-27 พ.ย. 61, 29 ต.ค.-02 พ.ย. 61, 1-5 ต.ค. 61, 30 ต.ค.-03 พ.ย. 61, 4-8 พ.ย. 61, 5-9 พ.ย. 61, 6-10 พ.ย. 61, 12-16 พ.ย. 61, 18-22 พ.ย. 61, 19-23 พ.ย. 61, 20-24 พ.ย. 61, 25-29 พ.ย. 61, 26-30 พ.ย. 61, 8-11 ต.ค. 61

  ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูกาลแห่งการชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ข้อปปิ้งสุดมันส์ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 ฿
  รหัส : JAP-TR-302
  วันที่เดินทาง

  10-14 ต.ค. 61, 19-23 ต.ค. 61, 12-16 ต.ค. 61, 22-26 พ.ย. 61, 24-28 ต.ค.61, 11-15 ต.ค. 61, 27 ก.ย.-01 ต.ค. 61, 28 ก.ย.-02 ต.ค. 61, 14-18 พ.ย. 61, 31 ต.ค.-04 พ.ย. 61, 17-21 ต.ค. 61, 25-29 ต.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 18-22 ต.ค. 61, 15-19 พ.ย. 61, 26-30 ต.ค. 61, 16-20 พ.ย. 61, 23-27 พ.ย. 61, 03-07 ต.ค. 61, 04-08 ต.ค. 61, 05-09 ต.ค. 61, 01-05 พ.ย. 61, 02-06 พ.ย. 61, 07-11 พ.ย. 61, 08-12 พ.ย. 61, 09-13 พ.ย. 61

  ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 ฿
  รหัส : JAP-XJ-324
  วันที่เดินทาง

  5-9 ก.ย. 61, 26-30 ก.ย. 61, 3-7 ต.ค. 61, 10-14 ต.ค. 61, 19-23 ต.ค. 61, 12-16 ต.ค. 61, 12-16 ก.ย. 61, 19-23 ก.ย.61, 5-9 ต.ค. 61, 17-21 ต.ค. 61

  ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิปราสาททอง – นาโกย่า อิออน จัสโก้ นาโกย่า – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ปราสาทโอซาก้า – ดิ้วตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 ฿
  รหัส : JAP-XW-221
  วันที่เดินทาง

  26-30 ก.ย. 61, 10-14 ต.ค. 61, 12-16 ต.ค. 61, 6-10 ต.ค. 61, 12-16 ก.ย. 61, 20-24 ต.ค. 61, 20-24 ก.ย. 61, 8-12 ก.ย. 61, 18-22 ก.ย. 61, 31 ส.ค.-04 ก.ย. 61, 14-18 ก.ย. 61, 28 ก.ย.-02 ต.ค. 61, 22-26 ต.ค. 61, 6-10 ก.ย. 61, 2-6 ก.ย. 61, 16-20 ต.ค. 61, 22-26 ก.ย. 61, 4-8 ต.ค. 61, 10-14 ก.ย. 61, 8-12 ต.ค. 61, 16-20 ก.ย. 61, 18-22 ต.ค. 61, 30 ก.ย.-04 ต.ค. 61, 14-18 ต.ค. 61, 4-8 ก.ย. 61, 24-28 ก.ย. 61, 2-6 ต.ค. 61

  ทัวร์ญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 ฿
  รหัส : JAP-TR-145
  วันที่เดินทาง

  2-6 พ.ค. 61, 4-8 ก.ค. 61, 11-15 ก.ค. 61, 8-12 ส.ค. 61, 5-9 ก.ย. 61, 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 61, 22-26 ส.ค. 61, 18-22 ก.ค. 61, 1-5 ส.ค. 61, 15-19 ส.ค. 61, 13-17 มิ.ย 61, 20-24 มิ.ย 61, 06-10 มิ.ย. 61, 29 ส.ค.-02 ก.ย.61, 12-16 ก.ย. 61, 19-23 ก.ย.61

  ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ณ สะพานคัปปา แห่ง คามิโคจิ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว ชมปราสาทโอซาก้า และช้อป...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 ฿
  รหัส : JAP-XJ-161
  วันที่เดินทาง

  09-14 พฤษภาคม 2561, 16-21 พฤษภาคม 2561, 23-28 พฤษภาคม 2561, 28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน2561, 29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561, 30 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561, 26 กันยายน-01 ตุลาคม 2561, 27 กันยายน-02 ตุลาคม 2561, 28 กันยายน-03 ตุลาคม 2561, 29 กันยายน-04 ตุลาคม 2561

  ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio 1 วันเต็มๆ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 23,999 ฿
  รหัส : JAP-XJ-232
  วันที่เดินทาง

  22-26 พ.ย. 61, 14-18 พ.ย. 61, 8-12 พ.ย. 61, 10-14 พ.ย. 61, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 15-19 พ.ย. 61, 7-11 พ.ย. 61, 24-28 พ.ย. 61, 2-6 พ.ย. 61, 3-7 พ.ย. 61, 1-5 พ.ย. 61, 9-13 พ.ย. 61, 16-20 พ.ย. 61, 17-21 พ.ย. 61, 23-27 พ.ย. 61

  ทัวร์ญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง 10 นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 23,999 ฿
  รหัส : JAP-TR-200
  วันที่เดินทาง

  4-8 ก.ค. 61, 11-15 ก.ค. 61, 25-29 ก.ค. 61, 8-12 ส.ค. 61, 5-9 ก.ย. 61, 26-30 ก.ย. 61, 3-7 ต.ค. 61, 10-14 ต.ค. 61, 22-26 ส.ค. 61, 18-22 ก.ค. 61, 1-5 ส.ค. 61, 15-19 ส.ค. 61, 12-16 ก.ย. 61, 19-23 ก.ย.61, 24-28 ต.ค.61, 17-21 ต.ค. 61, 29 ส.ค.-01 ก.ย. 61

  ทัวร์ญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้าน สไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บ้านสไตล์กัสโชสึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของ บ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดู...
  จองเลย