โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • ทัวร์ตุรกี ราคาถูก

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี Planet Holidays เป็นทัวร์ตุรกีคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จอง online 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday ดินแดนสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี มรดกโลกทางธรรมชาติ คัมปาโดเกีย เปิดประสบการณ์ขึ้นบอลลูน และพักโรงแรมถ้ำ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาตุรกี
ทัวร์ตุรกีราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,900 ฿
  รหัส : TUR-EK-195
  วันที่เดินทาง

  13-22 ก.ย. 61, 28 ก.ย.-7ต.ค. 61, 16-25 พ.ย. 61, 25 ต.ค.-03 พ.ย. 61, 11-20 ต.ค. 61, 18-27 ต.ค. 61, 27 ก.ย.-06 ต.ค. 61, 2-11 ธ.ค. 61, 02-11 พ.ย.61, 06-15 ธ.ค. 61, 20-29 ก.ค. 61, 3-12 ส.ค. 61, 4-13 ก.ย. 61, 5-14 ต.ค. 61, 16-25 ต.ค. 61, 23 พ.ย.-02 ธ.ค. 61

  ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย ทัวร์ตุรกี...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,888 ฿
  รหัส : TUR-TK-190
  วันที่เดินทาง

  2-9 มิ.ย. 61, 14-21 ก.ค. 61, 23-30 ส.ค. 61

  ทัวร์ตุรกี นำท่านชม เมืองอิสตันบูล (iSTANBUL) เมืองที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในตุรกี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส BOSPHORUS เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ เป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-168
  วันที่เดินทาง

  4-12 มิ.ย. 61, 17-25 ก.ค. 61, 7-15 ก.ค. 61, 19-27 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย.-06 ก.ค. 61, 2-10 ก.ค. 61

  ทัวร์ตุรกี บินตรงด้วย Turkish Airlines ถึงเช้าตะลุยเที่ยว สุดคุ้ม เที่ยวครบไฮไลท์ เข้าชมด้านใน ไม่ผ่านชม คัปปาโดเกีย แกรนด์แคนยอนแห่งอนาโตเลีย ปามุคคาเล่ ธารน้ำสีขาวขั้นบันไดที่งดงามเหมือนระเบียงหิมะ เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,900 ฿
  รหัส : TUR-SQ-178
  วันที่เดินทาง

  28 ต.ค.-06 พ.ย. 61, 6-15 พ.ย. 61, 13-22 พ.ย. 61, 18-27 พ.ย. 61, 27 ธ.ค.-05 ม.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี • เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 35,888 ฿
  รหัส : TUR-QR-191
  วันที่เดินทาง

  29 ก.ย.-06 ต.ค. 61, 8-15 ก.ย. 61

  ทัวร์ตุรกี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศตุรกี มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษตั้งแต่ก่อนคริสตกาล มีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งทำให้อิสตัน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-137
  วันที่เดินทาง

  24 ก.พ.-04 มี.ค. 61, 17-25 มี.ค.61, 28 เม.ย.-06 พ.ค. 61, 19-27 พ.ค. 61, 22-30 มิ.ย. 61, 14-22 ก.ค. 61

  ทัวร์ตุรกี นำท่านชม เมือง “เมืองอิสตันบูล(Istanbul) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลกที่ตั้งอยู่ใน2ทวีปคือทวีปยุโรป(ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส)และทวีปเอเชีย(ฝั่งอนาโตเลีย) นำท่านชมบริเวณจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 36,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-162
  วันที่เดินทาง

  8-15 พ.ค. 61, 27 พ.ค.-03 มิ.ย. 61, 2-9 มิ.ย. 61, 16-23 มิ.ย. 61, 9-16 มิ.ย. 61, 15-22 ต.ค. 61, 23-30 มิ.ย. 61, 6-13 พ.ค. 61, 19-26 พ.ค. 61, 20-27 พ.ค. 61, 30 มิ.ย.-07 ก.ค. 61, 7-14 ก.ค. 61, 8-15 ก.ค. 61, 12-19 ส.ค. 61, 6-13 ต.ค. 61, 7-14 ต.ค. 61, 8-15 ต.ค. 61, 20-27 ต.ค. 61, 27 ต.ค.-03 พ.ย. 61

  ทัวร์ตุรกี นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง จากนั้นนำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินใ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 37,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-166
  วันที่เดินทาง

  16-23 มิ.ย. 61, 9-16 ส.ค. 61

  ทัวร์ตุรกี บินตรงด้วย Turkish Airlines ถึงเช้าตะลุยเที่ยว +บินภายใน 1 ครั้ง สุดคุ้ม เที่ยวครบไฮไลท์ เข้าชมด้านใน ไม่ผ่านชม พักโรงแรม 5 ดาวมาตรฐานตุรกี รถบัสมีไวไฟ ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ปามุคคาเล่ ธารน้ำสีขาวขั้นบันไดท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 37,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-167
  วันที่เดินทาง

  7-14 ก.ค. 61, 12-19 ก.ค. 61, 17-24 ก.ค. 61

  ทัวร์ตุรกี บินตรงด้วย Turkish Airlines ถึงเช้าตะลุยเที่ยว +บินภายใน 1 ครั้ง สุดคุ้ม เที่ยวครบไฮไลท์ เข้าชมด้านใน ไม่ผ่านชม พักโรงแรม 5 ดาวมาตรฐานตุรกี รถบัสมีไวไฟ ทรอย ตามรอยมหากาพย์อีเลียต ตื่นตาม้าไม้เมืองทรอย เอเฟซุส มหานครโรมันโบราณ อายุยาวนานกว่า 2,000 ปี ปามุคคาเล่ ธารน้ำสีขาวขั้นบันไดที...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 38,555 ฿
  รหัส : TUR-TK-172
  วันที่เดินทาง

  26 ก.ค.-03 ส.ค. 61

  ทัวร์ตุรกี • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) • ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี • ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 38,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-183
  วันที่เดินทาง

  13-20 ก.ค. 61, 21-28 ก.ค. 61, 13-20 ส.ค. 61

  ทัวร์ตุรกี ประเทศตุรกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 38,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-184
  วันที่เดินทาง

  19-26 ต.ค. 61, 12-19 ต.ค. 61, 24-31 ส.ค. 61, 21-28 ก.ย. 61, 7-14 ก.ย. 61, 11-18 ต.ค. 61

  ทัวร์ตุรกี ประเทศตุรกี...นำท่านเที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีปเอเชียและยุโรป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง ประเทศที่มีผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ยุคหินเก่ามีอารยธรรมอนาโตเลียโบราณต่างๆเอโดเลีย โดเรียน และ กรีกไอโอเนีย เทรซ อาร์มีเนีย และ เปอร์เซีย ...
  จองเลย