โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : planet289

 • ทัวร์บาหลี ราคาถูก

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี Planet Holidays เป็นทัวร์พม่าคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday วิหารตานะห์ล็อต หาดจิมบารัน ระบำบาร็องแดนซ์ ภูเขาไฟคินตามานี ทะเลสาบกูนุงบาดูร์ วัดตัมปะก์ซีริง ช้อปปิ้ง เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอูลัน ดานู บราตัน วัดเม็งวี มาลิโอโบโร่ บุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุท วังสุลต่าน พระราชวังน้ำ วัดพราหมนันต์ ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน วัดนามาดา

รับจัดกรุ๊ปเหมาบาหลี

ทัวร์บาหลีราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,331 ฿
  รหัส : BAL-FD-105
  วันที่เดินทาง

  21-23 เม.ย. 61, 19-21 พ.ค. 61, 5-7 พ.ค. 61, 9-11 มิ.ย. 61, 23-25 มิ.ย. 61

  ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์ “บาหลี” มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล วิหารกลางทะเล “ทานาห์ลอต” ทิวทัศน์ที่สวยงาม สัมผัสอารยธรรมโบราณ ณ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ความเชื่อที่มีมาช้านาน ชมระบำพื้นเมืองของชาวบาหลี “บารองแดนซ์” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอย่างจุใจ เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย FD...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 ฿
  รหัส : BAL-FD-114
  วันที่เดินทาง

  21-24 ก.พ. 61, 23-26 ก.พ. 61, 7-10 ธ.ค. 61, 19-22 ต.ค. 61, 11-14 ต.ค. 61, 20-23 ต.ค. 61, 6-9 ก.ย. 61, 20-23 ก.ย. 61, 27-30 ก.ย. 61, 15-18 พ.ย. 61, 13-16 ธ.ค. 61, 8-11 พ.ย. 61, 22-25 พ.ย. 61, 20-23 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 7-10 ต.ค. 61, 14-17 ธ.ค. 61, 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 19-22 ม.ค. 62, 26-29 ม.ค. 62, 31 ม.ค.-02 ก.พ. 62, 1-4 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62, 16-19 มี.ค. 62, 23-26 มี.ค. 62, 28-31 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-02 เม.ย. 62

  ทัวร์บาหลี เดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,900 ฿
  รหัส : BAL-FD-106
  วันที่เดินทาง

  3-6 พ.ค. 61, 10-13 พ.ค. 61, 19-22 เม.ย. 61, 26-29 เม.ย. 61, 24-27 พ.ค. 61, 7-10 มิ.ย. 61, 14-17 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 5-8 ก.ค. 61, 12-15 ก.ค. 61, 26-29 ก.ค. 61, 31 พ.ค.-03 มิ.ย. 61, 21-24 มิ.ย. 61, 17-20 พ.ค. 61, 19-22 ก.ค. 61, 2-5 ส.ค. 61, 16-19 ส.ค. 61, 13-16 ก.ย. 61, 20-23 ก.ย. 61, 27-30 ก.ย. 61, 9-12 ส.ค. 61, 23-26 ส.ค. 61, 30 ส.ค.-02 ก.ย. 61, 6-3 ก.ย. 61

  ทัวร์บาหลี นำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี เป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งของ พี่น้องสองตระกูล ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,999 ฿
  รหัส : BAL-FD-109
  วันที่เดินทาง

  12-15 ก.ค. 61, 27-30 ก.ค. 61, 10-13 ส.ค. 61, 20-23 ต.ค. 61, 19-22 ก.ค. 61, 20-23 ก.ย. 61

  ทัวร์บาหลี ตรงด้วยสายการบินระดับมาตรฐาน  ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย  ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์”  ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ”  พักโรงแรมสามดาว ทำเลดี ย่านกูต้า ( 3 ดาว+ )  ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,888 ฿
  รหัส : BAL-FD-107
  วันที่เดินทาง

  3-6 พ.ค. 61, 24-27 พ.ค. 61, 14-17 มิ.ย. 61, 26-29 ก.ค. 61, 11-14 ต.ค. 61, 9-12 ส.ค. 61, 25-28 ต.ค. 61

  ทัวร์บาหลี ดินแดนเกาะสวรรค์บนดิน ณ บาหลี สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูลูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์” ชมภูเขาไฟคินตามณี วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่อูบุด ชิมอาหารทะเลสดที่ห...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,999 ฿
  รหัส : BAL-BI-111
  วันที่เดินทาง

  10-14 มิ.ย. 61, 5-9 มิ.ย 61, 18-22 ก.ย. 61, 25-29 ก.ย. 61, 23-27 ต.ค. 61, 14-18 ส.ค. 61, 31 ก.ค.-04 ส.ค. 61, 13-17 พ.ย. 61, 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 61, 4-8 ธ.ค. 61, 25-29 ธ.ค. 61

  ทัวร์บาหลี นำทุกท่านเดินทางต่อไปยังเมือง เดนพาร์ซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสารการบิน Royal Brunei (BI) โดยเที่ยวบินที่ BI757 ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 25 นาที โดยประมาณ ถึง สนามบินกูรารัย“NgurahRai International Airport”เมืองเดนพาซาร์ ซึ่งเป็นสนามบินที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,888 ฿
  รหัส : BAL-BI-113
  วันที่เดินทาง

  8-12 พ.ค. 61, 24-28 มิ.ย. 61, 26-30 มิ.ย. 61, 21-25 ส.ค. 61, 25-29 ก.ย. 61, 23-27 ต.ค. 61, 4-8 ธ.ค. 61, 20-24 พ.ย. 61

  ทัวร์บาหลี นำท่านเดินทางชม ระบำบารอง แดนซ์ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย บารองเป็นสัตว์ในตำนาน ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงาม ซึ่งเป็นผู้ปกปักษ์รักษามนุษย์ต่อสู้กับรังดา ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย บารอง แดนซ์เป็นนาฏกรรมศั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 ฿
  รหัส : BAL-BI-115
  วันที่เดินทาง

  24-28 ก.ค. 61, 10-14 ก.ค. 61, 7-11 ส.ค. 61, 21-25 ส.ค. 61, 18-22 ก.ย. 61, 9-13 ต.ค. 61, 23-27 ต.ค. 61, 6-10 พ.ย. 61

  ทัวร์บาหลี • ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ • ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,999 ฿
  รหัส : ฺBAL-TG-096
  วันที่เดินทาง

  18-21 ม.ค. 61, 1-4 ก.พ. 61, 15-18 มี.ค. 61, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 12-15 เม.ย. 61, 14-17 เม.ย. 61, 28 เม.ย.-01 พ.ค. 61, 26-29 พ.ค. 61, 25-28 ม.ค. 61, 15-18 ก.พ. 61, 5-8 เม.ย. 61, 19-22 เม.ย. 61, 13-16 เม.ย. 61, 2-5 มิ.ย. 61, 21-24 มิ.ย. 61, 17-20 พ.ค. 61

  ทัวร์บาหลี ไฮไลท์ ทัวร์ อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี • บินหรูโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย • ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสา • ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด • สุดคุ้ม...พักโรงแ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 20,900 ฿
  รหัส : BAL-FD-112
  วันที่เดินทาง

  13-17 มิ.ย. 61, 4-8 ก.ค. 61, 25-29 ก.ค. 61, 8-12 ส.ค. 61, 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 61, 12-16 ก.ค. 61, 19-23 ก.ค. 61, 2-6 ส.ค. 61, 16-20 ส.ค. 61, 23-27 ส.ค. 61, 29 ส.ค.-02 ก.ย.61, 19-23 ก.ย.61, 27 ก.ย.-01 ต.ค. 61, 30 ส.ค.-03 ก.ย. 61, 6-10 ก.ย. 61

  ทัวร์บาหลี นำท่านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้นของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็นสถานีที่จัดงาน พักผ่อนสถานที่แห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากที่สุดและเป็...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 21,999 ฿
  รหัส : INA-TG-020
  วันที่เดินทาง

  18-21 ม.ค. 61, 1-4 ก.พ. 61, 15-18 มี.ค. 61, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 12-15 เม.ย. 61, 14-17 เม.ย. 61, 28 เม.ย.-01 พ.ค. 61, 26-29 พ.ค. 61, 1-4 ก.พ.61, 17-20 พ.ค.61, 25-28 ม.ค. 61, 15-18 ก.พ. 61, 5-8 เม.ย. 61, 19-22 เม.ย. 61, 13-16 เม.ย. 61, 2-5 มิ.ย. 61, 21-24 มิ.ย. 61

  ไฮไลท์ ทัวร์ อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี • บินหรูโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย • ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสา • ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด • สุดคุ้ม...พักโรงแรมระดับ 4 ดา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 25,999 ฿
  รหัส : BAL-TG-110
  วันที่เดินทาง

  26-29 ก.ค. 61, 10-13 ส.ค. 61, 12-15 ต.ค. 61, 20-23 ต.ค. 61, 6-9 ก.ย. 61, 20-23 ก.ย. 61, 4-7 ต.ค. 61, 23-26 ส.ค. 61, 25-28 ต.ค. 61

  ทัวร์บาหลี  บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ  พักโรงแรมหรู ( 5 ดาว ) หรูหราสะดวกสบาย ทำเลเยี่ยม  ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย  ชมระบำพื้นเมืองต้นฉบับของแท้ “ บาร้องแด๊นซ์”  นำชมวัดเบซากีย์ วัดที่ใหญ่ สวย และศักดิ...
  จองเลย