โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • myanmar

 • Kalaweak-palace-myanamar-travel

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า Planet Holidays เป็นทัวร์พม่าคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองออนไลน์ด่วน 24 ชม. ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน เที่ยวพม่า ที่พักดี อาหารอร่อย เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง ไกด์เก่งบริการเยี่ยม 3วัน 2คืน 9,997.-  ราชธานีแห่งสุดท้ายของพม่า ทัวร์มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อินเล ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี นั่งรถม้า ชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมโชว์อลังการ สำรองที่นั่ง 081-855-7999 id line : @planetholiday รับจัดกรุ๊ปพม่าราคาตามงบ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาพม่า
ทัวร์พม่าราคาถูก “02-530-9899″

 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,888 ฿
  รหัส : RGN-8M-101
  วันที่เดินทาง

  6-8 ก.ค. 61, 13-15 ก.ค. 61, 20-22 ก.ค. 61

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง...ขอพรเทพทันใจ หงสา...พระธาตุมุเตาไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร+ กุ้งแม่น้ำ ทัวร์พม่า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,997 ฿
  รหัส : RGN-SL-097
  วันที่เดินทาง

  20-22 ต.ค. 61, 26-28 ต.ค. 61, 12-14 ต.ค. 61, 9-11 พ.ย. 61, 2-4 พ.ย. 61, 16-18 พ.ย. 61

  ทัวร์พม่า นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงเมืองสิเรียม ชมความงามแปลกตา ของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแต่ในสมัย นายพล ฟิลิป เดอ ปริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ 2156 ร่วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุงศ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,997 ฿
  รหัส : RGN-UB-098
  วันที่เดินทาง

  17-19 พ.ย. 60, 21-23 ต.ค. 61, 5-7 ต.ค. 61, 6-8 ต.ค. 61, 13-15 ต.ค. 61, 19-21 ต.ค. 61, 20-22 ต.ค. 61, 26-28 ต.ค. 61, 27-29 ต.ค. 61, 12-14 ต.ค. 61, 8-10 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 3-5 พ.ย. 61, 10-12 พ.ย. 61, 24-26 พ.ย. 61, 29-31 ธ.ค. 61, 23-25 พ.ย. 61, 14-16 ธ.ค. 61, 21-23 ธ.ค. 61, 7-9 ธ.ค. 61, 15-17 ธ.ค. 61, 22-24 ธ.ค. 61

  ทัวร์พม่า นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนำท่านสักการะ เจดียโบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนาย เพื่อบรรจุ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,888 ฿
  รหัส : RGN-FD-081
  วันที่เดินทาง

  4-6 พ.ค. 61, 11-13 พ.ค. 61, 19-21 พ.ค. 61, 15-17 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 6-8 ก.ค. 61, 3-5 ส.ค. 61, 17-19 ส.ค. 61, 10-12 พ.ค. 61, 8-12 มิ.ย. 61, 21-23 ก.ค. 61, 28-30 ก.ย. 61, 7-9 ก.ย. 61, 26-28 ก.ค. 61, 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 61, 5-7 ก.ค. 61, 12-14 ก.ค. 61, 19-21 ก.ค. 61, 2-4 ส.ค. 61, 16-18 ส.ค. 61, 23-25 ส.ค. 61, 30 ส.ค.-01 ก.ย. 61, 6-8 ก.ย. 61, 20-22 ก.ย. 61, 27-29 ก.ย. 61, 13-15 ก.ย. 61

  ทัวร์พม่า นำท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวดี ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นำท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จำนวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว สำหรับอาหารทางชาวบ้านจะจัดเตรียมไว้ต่างหาก (หรือถ้าต้อง...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 ฿
  รหัส : RGN-UB-099
  วันที่เดินทาง

  3-5 ส.ค. 61, 10-12 ส.ค. 61, 17-19 ส.ค. 61, 24-26 ส.ค. 61, 27-29 ก.ค. 61, 11-13 ส.ค. 61, 5-7 ต.ค. 61, 26-28 ต.ค. 61, 20-22 ก.ค. 61, 28-30 ก.ค. 61, 14-16 ก.ย. 61, 28-30 ก.ย. 61, 21-23 ก.ย. 61, 18-20 ส.ค. 61, 7-9 ก.ย. 61, 31 ส.ค.-02 ก.ย. 61

  ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง...ขอพรเทพทันใจ หงสา...พระธาตุมุเตาไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร+ กุ้งแม่น้ำ ทัวร์พม่า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,888 ฿
  รหัส : MDL-FD-037
  วันที่เดินทาง

  30 ธ.ค.-02 ม.ค. 61, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 61, 19-22 ต.ค. 61, 26-29 ต.ค. 61, 11-14 ต.ค. 61, 13-16 ก.ย. 61, 27-30 ก.ย. 61, 9-12 ส.ค. 61, 13-16 ธ.ค. 61, 22-25 พ.ย. 61, 20-23 ธ.ค. 61, 30 ส.ค.-02 ก.ย. 61, 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 61, 14-17 มี.ค. 62, 21-24 ก.พ. 62, 09-12 พ.ย. 61, 7-10 ก.พ. 62, 18-21 ม.ค. 62, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 7-10 มี.ค. 62, 21-24 มี.ค. 62

  ทัวร์พม่า เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม วัดชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : RGN-DD-089
  วันที่เดินทาง

  18-20 ส.ค. 60, 29มิ.ย.-1ก.ค.61, 15-17 มิ.ย. 61, 6-8 ก.ค. 61, 13-15 ก.ค. 61, 3-5 ส.ค. 61, 10-12 ส.ค. 61, 17-19 ส.ค. 61, 24-26 ส.ค. 61, 27-29 ก.ค. 61, 11-13 ส.ค. 61, 22-24 มิ.ย. 61, 20-22 ก.ค. 61, 21-23 ก.ค. 61, 28-30 ก.ค. 61, 8-10 ก.ย. 61, 14-16 ก.ย. 61, 28-30 ก.ย. 61, 9-11 มิ.ย. 61, 16-18 มิ.ย. 61, 23-25 มิ.ย. 61, 21-23 ก.ย. 61, 1-3 ก.ย. 61, 7-9 ก.ค. 61, 14-16 ก.ค. 61, 4-6 ส.ค. 61, 18-20 ส.ค. 61, 25-27 ส.ค. 61, 7-9 ก.ย. 61, 22-24 ก.ย. 61, 15-17 ก.ย. 61, 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 61, 31 ส.ค. -2 ก.ย. 61, 29 ก.ย. -1 ต.ค. 61

  ทัวร์พม่า -ขอพรเทพทันใจ -นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน -พักโรงแรงหรูมีระดับ ดาว -สุดคุ้ม!! ชาบูชิบุฟเฟต์ -สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ทัวร์พม่า ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : MDL-FD-083
  วันที่เดินทาง

  20-22 เม.ย. 61, 4-6 พ.ค. 61, 18-20 พ.ค. 61, 6-8 เม.ย. 61, 5-7 พ.ค. 61, 1-3 มิ.ย. 61, 6-8 ก.ค. 61, 3-5 ส.ค. 61, 24-26 ส.ค. 61, 27-29 ก.ค. 61, 11-13 ส.ค. 61, 20-22 ก.ค. 61

  ทัวร์พม่า นำท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถ บัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย จากนั้น ถึง เมืองพุกาม นำท่าน สักการะ เจดีย์บูพญา (Bupaya Pagoda)ซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่ริมน้ำ อิรวดี เจดีย์องค์เล็กๆสีทองอร่าม ทรงแปลกตา เป็นอีกจุ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : MDL-PG-035
  วันที่เดินทาง

  11-13 พ.ค. 61, 25-27 พ.ค. 61, 5-7 พ.ค. 61, 15-17 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 6-8 ก.ค. 61, 13-15 ก.ค. 61, 24-26 ส.ค. 61, 27-29 ก.ค. 61, 11-13 ส.ค. 61, 28-30 ก.ย. 61, 21-23 ก.ย. 61, 7-9 ก.ย. 61, 31 ส.ค.-02 ก.ย. 61

  ทัวร์พม่า นำท่านเดินทางไปยังเมืองอังวะ นำเที่ยวชมเมืองอังวะอย่างเพลิดเพลิน ด้วยรถม้า ซึ่งอังวะเป็นราชธานีโบราณอีกแห่งหนึ่งของพม่า ชมประตูเมืองทางทิศเหนือที่เรียกว่า คาวเซตั่นคา เป็นประตูที่ปัจจุบันมีความ สมบูรณ์ที่สุด และใช้เป็นประตูสำหรับทำพิธีสระผมในเทศกาล ติ่นจ่าน(สงกราณต์) ของชาวพม่า ชม Wat...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : RGN-PG-088
  วันที่เดินทาง

  11-13 ส.ค. 60, 8-10 มิ.ย. 61, 15-17 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 6-8 ก.ค. 61, 13-15 ก.ค. 61, 3-5 ส.ค. 61, 10-12 ส.ค. 61, 17-19 ส.ค. 61, 24-26 ส.ค. 61, 12-14 ส.ค. 61, 27-29 ก.ค. 61, 22-24 มิ.ย. 61, 20-22 ก.ค. 61, 28-30 ก.ค. 61, 14-16 ก.ย. 61, 28-30 ก.ย. 61, 21-23 ก.ย. 61, 7-9 ก.ย. 61, 31 ส.ค.61 -2 ก.ย.61

  ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อนทร์ แขวน 3 วัน สักระ 3 มหาบูช่สถนน -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -เจดีย์เวมอดอว์ -พระธาตุอินทร์แขวน ทัวร์พม่า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 ฿
  รหัส : RGN-8M-091
  วันที่เดินทาง

  8-10 มิ.ย. 61, 15-17 มิ.ย. 61, 13-15 ก.ค. 61, 27-29 ก.ค. 61, 11-13 ส.ค. 61, 22-24 มิ.ย. 61, 28-30 ก.ย. 61, 7-9 ก.ย. 61

  ทัวร์พม่า นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชา สถานสูงสุดของพม่า ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย) นมัสการพระธาตุหักอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอร์ สักการะมหัศจรรย์เจดีย์ พระธาตุอินทร์แขวน เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง // เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 20,900 ฿
  รหัส : RGN-FD-086
  วันที่เดินทาง

  24-28 พ.ค. 61, 26-30 ก.ค. 61, 9-13 ส.ค. 61, 4-8 พ.ค. 61, 23-27 ส.ค. 61, 5-9 ก.ค. 61

  ทัวร์พม่า นำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นำท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักด...
  จองเลย