โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • ทัวร์ภูฏาน ราคาถูก

ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน Planet Holidays เป็นทัวร์ภูฏานคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday ดินแดนมหัศจรรย์มังกรฟ้า ทิมพู พูนาคา พาโท วัดทักซัง ดินแดนแห่ง พุทธภูมิ  สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาภูฎาน
ทัวร์ภูฏานราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 44,900 ฿
  รหัส : BHU-KB-042
  วันที่เดินทาง

  12-15 ก.ค. 61, 26-29 ก.ค. 61, 21-24 มิ.ย. 61, 9-12 ส.ค. 61, 23-26 ส.ค. 61

  ทัวร์ภูฏาน ขอนำท่านเดินทางไปยังประเทศภูฏาน 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Druk Air (KB) ชั้น Economy เยี่ยมชมเมืองทั้ง 3 เมืองหลัก พาโร-ทิมพู-พูนาคา โปรแกรมสวยบินเช้ากลับเย็น เที่ยวครบสถานที่สำคัญของทุกเมือง เข้าชมวัดถ้ำเสือซึ่งเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด เยี่ยมชมสถานอนุรักษ์...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 48,900 ฿
  รหัส : BHU-B3-046
  วันที่เดินทาง

  8-12 ส.ค. 61, 5-9 ก.ย. 61, 26-30 ก.ย. 61, 3-7 ต.ค. 61, 26-30 ธ.ค. 61, 22-26 ส.ค. 61, 1-5 ส.ค. 61, 15-19 ส.ค. 61, 29 ส.ค.-02 ก.ย.61, 12-16 ก.ย. 61, 19-23 ก.ย.61, 10-14 ต.ค.61, 5-9 ธ.ค. 61, 14-18 พ.ย. 61, 19-23 ธ.ค. 61, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 6-10 ธ.ค. 61, 17-21 ต.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 7-11 พ.ย. 61, 24-28 ต.ค. 61

  ทัวร์ภูฏาน พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ทัวร์ภูฏาน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : BHU-B3-047
  วันที่เดินทาง

  3-7 ต.ค. 61, 10-14 ต.ค. 61, 26-30 ธ.ค. 61, 14-18 พ.ย. 61, 19-23 ธ.ค. 61, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 6-10 ธ.ค. 61, 17-21 ต.ค. 61, 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 62, 21-25 พ.ย. 61, 7-11 พ.ย. 61, 26-30 ต.ค. 61

  ทัวร์ภูฎาน ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : BHU-B3-038
  วันที่เดินทาง

  18-22 ม.ค. 61, 1-5 มี.ค. 61, 22-26 มี.ค. 61, 15-18 ก.พ. 61, 12-16 เม.ย. 61, 5-9 เม.ย. 61, 10-14 พ.ค. 61, 26-30 ก.ย. 61, 27-31 ก.ค. 61, 10-14 ส.ค. 61, 12-16 ต.ค. 61, 22-26 พ.ย. 61, 26-29 ธ.ค. 61

  ทัวร์ภูฏาน นำคณะเดินทางถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร ที่ระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาเอเวอร์เรสท์เทือกเขาคันเชงจุงก้าซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกและสามารถมองเห็นเทือกเขาน้อยใหญ่แห่งหิมาลัยเช่นยอดเขามาคะลู ยอดเขาชมอนฮ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : BHU-KB-039
  วันที่เดินทาง

  18-22 ม.ค. 61, 15-19 ก.พ. 61, 1-5 มี.ค. 61, 22-26 มี.ค. 61, 12-16 เม.ย. 61, 5-9 เม.ย. 61, 10-14 พ.ค. 61, 14-18 มิ.ย. 61, 26-30 ก.ย. 61, 27-31 ก.ค. 61, 10-14 ส.ค. 61, 12-16 ต.ค. 61, 22-26 พ.ย. 61, 26-30 ธ.ค. 61

  ทัวร์ภูฏาน นำคณะเดินทางถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร ที่ระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาเอเวอร์เรสท์เทือกเขาคันเชงจุงก้าซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกและสามารถมองเห็นเทือกเขาน้อยใหญ่แห่งหิมาลัยเช่นยอดเขามาคะลู ยอดเขาชมอนฮ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : ฺBHU-B3-043
  วันที่เดินทาง

  20-24 มิ.ย. 61, 24-28 พ.ค. 61, 7-11 มิ.ย. 61, 26-30 ก.ค. 61, 9-13 ส.ค. 61, 4-8 ก.ค. 61, 5-9 ก.ย. 61, 22-26 พ.ย. 61, 23-27 ส.ค. 61, 19-23 ก.ย.61, 1-5 ธ.ค. 61, 19-23 ธ.ค. 61, 27-31 ธ.ค. 61, 8-12 พ.ย. 61

  ทัวร์ภูฎาน บริการพิเศษ ของเรา  ชมระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก **ให้ทุกท่านได้แต่งกายประจำชาติภูฐาน เข้าร่วมงานโดยทางบริษัทฯจัดเตรียมให้***  บริการ ขนมหรือของว่างระหว่างวัน 2 มื้อ ต่อวัน  อาหารไทยเสริมทุกมื้อและจะมีเนื้อสัตว์อย่างน้อย 2 อย่าง ยกเว้นบนเขาตั๊กซัง  บริการ น้ำดื่มระหว่างทัวร์ ตลอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 50,900 ฿
  รหัส : BHU-KB-043
  วันที่เดินทาง

  3-7 พ.ค. 61, 1-5 พ.ค. 61, 17-21 พ.ค. 61, 24-28 พ.ค. 61, 7-11 มิ.ย. 61, 10-14 พ.ค. 61, 26-30 ก.ค. 61, 9-13 ส.ค. 61, 14-18 มิ.ย. 61, 21-25 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 61, 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 61, 12-16 ก.ค. 61, 19-23 ก.ค. 61, 2-6 ส.ค. 61, 16-20 ส.ค. 61, 23-27 ส.ค. 61, 7-11 มิ.ย 61, 14-18 มิ.ย 61, 21-25 มิ.ย 61, 5-9 ก.ค. 61, 13-17 ก.ย. 61, 20-24 ก.ย. 61, 27 ก.ย.-01 ต.ค. 61, 30 ส.ค.-03 ก.ย. 61, 6-10 ก.ย. 61

  ทัวร์ภูฎาน ขอนำท่านเดินทางไปยังประเทศภูฏาน 5 วัน 4 คืน เก็บครบหมดสถานที่สำคัญ ไม่เปลี่ยนโรงแรมบ่อย โดยสายการบิน Druk Air (KB) ชั้น Economy เยี่ยมชมเมืองทั้ง 3 เมืองหลัก พาโร-ทิมพู-พูนาคา เข้าชมวัดถ้ำเสือซึ่งเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด เยี่ยมชมสถานอนุรักษ์สัตว์ประจําชาติ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 52,900 ฿
  รหัส : BHU-B3-044
  วันที่เดินทาง

  26-30 ก.ค. 61, 27-31 ก.ค. 61, 10-14 ส.ค. 61, 1-5 ธ.ค. 61, 8-12 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 62

  ทัวร์ภูฏาน ไฮไลท์ทัวร์ • พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก • ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง • สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 52,900 ฿
  รหัส : BHU-B3-045
  วันที่เดินทาง

  8-12ธ.ค.61, 26-30 ก.ค. 61, 27-31 ก.ค. 61, 10-14 ส.ค. 61, 1-5 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 62

  ทัวร์ภูฏาน ไฮไลท์ทัวร์ •พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก •ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง •สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล ทัวร์ภูฏาน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 53,900 ฿
  รหัส : BHU-B3-042
  วันที่เดินทาง

  20-24 ต.ค. 61

  ทัวร์ภูฎาน บริการพิเศษ ของเรา  ชมระบำพื้นเมืองและระบำหน้ากาก **ให้ทุกท่านได้แต่งกายประจำชาติภูฐาน เข้าร่วมงานโดยทางบริษัทฯจัดเตรียมให้***  บริการ ขนมหรือของว่างระหว่างวัน 2 มื้อ ต่อวัน  อาหารไทยเสริมทุกมื้อและจะมีเนื้อสัตว์อย่างน้อย 2 อย่าง ยกเว้นบนเขาตั๊กซัง  บริการ น้ำดื่มระหว่างทัวร์ ตลอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,999 ฿
  รหัส : BHU-B3-048
  วันที่เดินทาง

  13-17 เม.ย. 62

  ทัวร์ภูฏาน ท่านชม ทาคิน (Takin) สัตว์ประจำชาติของภูฏานที่ ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน (Takin Preservation Center) ซึ่งเป็นสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายวัว ผสมแพะปัจจุบันนั้นหาดูได้ยากเพราะเป็นสัตว์ที่มีมากในแถบเทือกเขาหิมาลัยเท่านั้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดชันกังคา(Changang...
  จองเลย