โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : planet289

LINE ID

@planetholiday

 • ทัวร์รัสเซีย ราคาถูก

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Planet Holidays เป็นทัวร์รัสเซียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นบาซิล เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี

รับจัดกรุ๊ปเหมารัสเซีย
ทัวร์รัสเซียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,927 ฿
  รหัส : RUS-W5-304
  วันที่เดินทาง

  25-30 เม.ย. 61, 18-23 เม.ย. 61, 2-7 พ.ค. 61, 9-14 พ.ค. 61, 16-21 พ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย จุดเด่น • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา • ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย • ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย • ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 37,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-316
  วันที่เดินทาง

  12-17 เม.ย. 61, 9-14 พ.ค. 61, 26 เม.ย.-01 พ.ค. 61, 24-29 พ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศ วิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจำนวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่งภายใน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : RUS-TG-317
  วันที่เดินทาง

  23-27 พ.ค. 61, 9-13 พ.ค. 61, 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 61, 06-10 มิ.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 ฿
  รหัส : RUS-SQ-292
  วันที่เดินทาง

  4-11 ก.พ. 61, 4-11 มี.ค. 61, 11-18 เม.ย. 61, 29 เม.ย.-06 พ.ค. 61, 4-11 เม.ย. 61, 27 พ.ค.-03 มิ.ย. 61

  นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลัก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-279
  วันที่เดินทาง

  23-29 ม.ค. 61, 6-12 มี.ค. 61, 13-19 ก.พ. 61, 27 ก.พ.-05 มี.ค. 61, 20-26 มี.ค. 61, 3-9 เม.ย. 61, 25 เม.ย.-1 พ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ • นำท่านสู่เมื...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 48,555 ฿
  รหัส : RUS-KC-282
  วันที่เดินทาง

  12-17 เม.ย. 61, 7-12 เม.ย. 61, 5-10 พ.ค. 61, 14-19 เม.ย. 61, 31 มี.ค.-5 เม.ย. 61, 8-13 เม.ย. 61, 21-26 เม.ย. 61, 28 เม.ย.-3 พ.ค. 61, 19-24 พ.ค. 61, 9-14 มิ.ย. 61, 23-28 มิ.ย. 61

  • ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา • ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย • ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย • ชม ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,888 ฿
  รหัส : RUS-KC-309
  วันที่เดินทาง

  28 เม.ย.-04 พ.ค. 61, 26 พ.ค.-01 มิ.ย. 61, 21-27 เม.ย. 61, 19-25 พ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา 1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ้งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-310
  วันที่เดินทาง

  3-9 เม.ย. 61, 25 เม.ย.-01 พ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของประเทศ • นำท่านสู่เมืองเซ็...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : RUS-TG-312
  วันที่เดินทาง

  9-14 ส.ค. 61, 11-16 ส.ค. 61, 30 ส.ค.-04 ก.ย. 61, 13-18 ก.ย. 61, 20-25 ก.ย. 61, 27 ก.ย.-02 ต.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย ขอนำท่านเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศแรกในโลกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมาร์กซิสต์ได้สำเร็จตั้งแต่ ค.ศ.1917 จนถึงกาลล่มสลายเมื่อ ค.ศ.1991 และปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการปกครองและเศ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,927 ฿
  รหัส : RUS-TK-305
  วันที่เดินทาง

  11-18 มี.ค. 61, 18-25 มี.ค. 61, 2-9 มี.ค. 61, 17-24 เม.ย. 61, 29 เม.ย.-06 พ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย • ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา • ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF • ชม จัตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 54,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-266
  วันที่เดินทาง

  26 ธ.ค.-02 ม.ค.-61, 29 ธ.ค.-05 ม.ค. 61, 24 พ.ย.-01 ธ.ค. 60, 04-11 ธ.ค. 60, 28 ธ.ค.-04 ม.ค. 61, 16-23 ก.พ. 61, 24-31 ม.ค. 61, 27 ก.พ.-06 มี.ค. 61, 8-15 มี.ค. 61, 15-22 มี.ค. 61, 30 มี.ค.-06 เม.ย. 61

  นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 57,900 ฿
  รหัส : RUS-TG-314
  วันที่เดินทาง

  13-18 ต.ค. 61, 26-31 ก.ค. 61, 28 ก.ค.-02 ส.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย ขอนำท่านเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศแรกในโลกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมาร์กซิสต์ได้สำเร็จตั้งแต่ ค.ศ.1917 จนถึงกาลล่มสลายเมื่อ ค.ศ.1991 และปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการปกครองและเศ...
  จองเลย