โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : planet289

 • russia

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Planet Holidays เป็นทัวร์รัสเซียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นบาซิล เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี

รับจัดกรุ๊ปเหมารัสเซีย
ทัวร์รัสเซียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,888 ฿
  รหัส : RUS-QR-334
  วันที่เดินทาง

  5-10 ธ.ค. 61, 14-19 พ.ย. 61, 11-16 ต.ค. 61, 30 พ.ย.-05 ธ.ค. 61, 4-9 ต.ค. 61, 18-23 ต.ค. 61, 11-16 พ.ย. 61, 23-28 พ.ย. 61, 13-18 ธ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย • อิสระถ่ายรูปกับ สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บาซิล • ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน • ชม สแปร์โ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,888 ฿
  รหัส : RUS-EY-348
  วันที่เดินทาง

  29 ธ.ค.-03 ม.ค. 61, 23-28 ต.ค. 61, 6-11 พ.ย. 61, 27 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 3-8 ต.ค. 61, 9-14 ธ.ค. 61, 8-13 ก.ย. 61, 16-21 ต.ค. 61, 17-22 ก.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,888 ฿
  รหัส : RUS-W5-336
  วันที่เดินทาง

  27 ก.ค.-01 ส.ค. 61, 19-24 ต.ค. 61, 26-31 ก.ค. 61, 10-15 ส.ค. 61, 27 ก.ย.-02 ต.ค. 61, 19-24 ก.ย. 61, 11-16 ต.ค. 61, 1-6 ส.ค. 61, 12-17 ก.ย. 61, 6-11 ก.ย. 61, 23-28 ส.ค. 61, 1-6 ต.ค. 61, 5-10 ต.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา • ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย • ชม โบสถ์อัสสัมชัญ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย • ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวย...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 31,999 ฿
  รหัส : RUS-W5-358
  วันที่เดินทาง

  27 ก.ค.-01 ส.ค. 61, 14-19 มิ.ย. 61, 26-31 ก.ค. 61, 9-14 ส.ค. 61, 20-25 ก.ย. 61, 6-11 ก.ย. 61, 19-24 ก.ค. 61, 23-28 ส.ค. 61, 10-15 ก.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย ท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 35,888 ฿
  รหัส : RUS--QR-346
  วันที่เดินทาง

  26-31 ก.ค. 61, 9-14 ส.ค. 61, 13-18 ก.ย. 61, 23-28 ส.ค. 61, 4-9 ก.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 36,888 ฿
  รหัส : RUS-SQ-344
  วันที่เดินทาง

  8-14 ส.ค. 61, 5-11 ธ.ค. 61, 27 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 12-18 ก.ย. 61, 14-20 พ.ย. 61, 24-30 ต.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 38,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-362
  วันที่เดินทาง

  19-24 ต.ค. 61, 19-24 ก.ย. 61, 5-10 ก.ย. 61, 11-16 ต.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,991 ฿
  รหัส : RUS-TG-337
  วันที่เดินทาง

  5-9 ธ.ค. 61, 14-18 พ.ย. 61, 19-23 ธ.ค. 61, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 12-16 ธ.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 7-11 พ.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย ไฮไลท์ของโปรแกรม • บินตรง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) สะสมไมล์ 50% พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหาร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,998 ฿
  รหัส : RUS-TG-340
  วันที่เดินทาง

  5-9 ก.ย. 61, 22-26 ส.ค. 61, 12-16 ก.ย. 61, 12-16 ธ.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 7-11 พ.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถู...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 41,900 ฿
  รหัส : RUS-TG-363
  วันที่เดินทาง

  8-12 ส.ค. 61, 5-9 ก.ย. 61, 26-30 ก.ย. 61, 22-26 ส.ค. 61, 19-23 ก.ย.61, 5-9 ธ.ค. 61, 19-23 ธ.ค. 61, 10-14 ธ.ค. 61, 12-16 ธ.ค. 61, 17-21 ธ.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 7-11 พ.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILO...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,555 ฿
  รหัส : RUS-KC-339
  วันที่เดินทาง

  13-18 ต.ค. 61, 8-13 ธ.ค. 61, 28 ก.ย.-03 ต.ค. 61, 16-21 ส.ค. 61, 10-15 พ.ย. 61, 24-29 พ.ย. 61, 2-7 ส.ค. 61, 14-19 ก.ย. 61, 27 ต.ค.-01 พ.ย. 61, 17-22 ม.ค. 62, 31 ม.ค.-05 ก.พ. 62, 21-26 ก.พ. 62

  ทัวร์รัสเซีย • ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา • ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย • ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,555 ฿
  รหัส : RUS-QR-342
  วันที่เดินทาง

  23-29 ก.ย. 61, 16-22 ก.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย • แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งหยดเลือด • ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ • ชมภายใน มหาวิหารเซนต์ไอแซค • ขึ้น รถไฟซัปซาน เดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย • ชม จตุรัสแดง...
  จองเลย