โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • russia

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Planet Holidays เป็นทัวร์รัสเซียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นบาซิล เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี

รับจัดกรุ๊ปเหมารัสเซีย
ทัวร์รัสเซียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 36,999 ฿
  รหัส : RUS-WY-427
  วันที่เดินทาง

  29 ธ.ค.-02 ม.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระรา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 37,773 ฿
  รหัส : RUS-EY-408
  วันที่เดินทาง

  10-15 ต.ค. 61, 8-13 ธ.ค. 61, 26-31 ต.ค. 61, 2-7 ธ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย ตามรอยฟุตบอลโลก “Fifa World Cup RussiA 2018” รัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมหลากสีสันหนึ่งเดียวของโลก ล่องเรือชมความสวยงามใจกลางกรุงมอสโคว ดินแดนตะลุยเนินทราย พระอาทิตย์ตกดิน กินบาร์บีคิว ดูไบ ::: ที่สุดแห่งความมั่งคั่ง ล้ำสมัย ตึกสูงระฟ้า สวรรค์บนดิน ::: ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 37,999 ฿
  รหัส : RUS-EY-438
  วันที่เดินทาง

  3-10 ธ.ค. 61, 5-12 ธ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 38,900 ฿
  รหัส : RUS-TG-421
  วันที่เดินทาง

  5-9 ธ.ค. 61, 19-23 ธ.ค. 61, 10-14 ธ.ค. 61, 12-16 ธ.ค. 61, 17-21 ธ.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 07-11 พ.ย. 61, 21-25 ม.ค. 62, 25 ก.พ.-01 มี.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย • เดินทางสบายๆ กับสายการบินไทย บินตรงเข้าสู่กรุงมอสโคว์ (Moscow) • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดใ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-433
  วันที่เดินทาง

  24-28 ม.ค. 62, 14-19 ก.พ. 62, 14-19 มี.ค. 62, 19-24 ก.พ. 62, 7-12 มี.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย พระราชวังฤดูหนาว –พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – พระราชวังแคทเธอรีน โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค พิเศษ!! กาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-426
  วันที่เดินทาง

  14-19 ก.พ. 62, 15-20 ก.พ. 62, 22-27 ม.ค. 62, 30 ม.ค.-04 ก.พ. 62, 27 ก.พ.-04 มี.ค. 62, 5-10 ก.พ. 62, 15-20 ม.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกที่สุดของ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,990 ฿
  รหัส : RUS-EY-410
  วันที่เดินทาง

  8-10 ธ.ค. 61, 2-7 ธ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย จากนั้นชม วิหารเซ็นต์บาเซิล ST.BASIL'S CATHEDRAL (ชมด้านนอก) หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในกา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,991 ฿
  รหัส : RUS-TG-337
  วันที่เดินทาง

  5-9 ธ.ค. 61, 14-18 พ.ย. 61, 19-23 ธ.ค. 61, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 12-16 ธ.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 7-11 พ.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย ไฮไลท์ของโปรแกรม • บินตรง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) สะสมไมล์ 50% พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหาร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,998 ฿
  รหัส : RUS-TG-340
  วันที่เดินทาง

  5-9 ก.ย. 61, 22-26 ส.ค. 61, 12-16 ก.ย. 61, 12-16 ธ.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 7-11 พ.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถู...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 ฿
  รหัส : RUS-EY-428
  วันที่เดินทาง

  11-18 พ.ย. 61, 3-10 ธ.ค. 61, 5-12 ธ.ค. 61, 17-24 ก.พ. 62, 27 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 25 ก.พ.-04 มี.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,900 ฿
  รหัส : RUS-TG-373
  วันที่เดินทาง

  8-12 ส.ค. 61, 5-9 ก.ย. 61, 26-30 ก.ย. 61, 22-26 ส.ค. 61, 19-23 ก.ย.61, 5-9 ธ.ค. 61, 10-14 ธ.ค. 61, 12-16 ธ.ค. 61, 17-21 ธ.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 19-23 พ.ย. 61, 07-11 พ.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย •ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม •เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAIL...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 44,888 ฿
  รหัส : RUS-KC-409
  วันที่เดินทาง

  1-6 ธ.ค. 61, 8-13 ธ.ค. 61, 3-8 พ.ย. 61, 15-20 ธ.ค. 61, 22-27 ธ.ค. 61, 6-11 ต.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งก...
  จองเลย