โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • russia

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Planet Holidays เป็นทัวร์รัสเซียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นบาซิล เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี

รับจัดกรุ๊ปเหมารัสเซีย
ทัวร์รัสเซียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 38,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-362
  วันที่เดินทาง

  19-24 ต.ค. 61, 19-24 ก.ย. 61, 5-10 ก.ย. 61, 11-16 ต.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่และถูกท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,991 ฿
  รหัส : RUS-TG-337
  วันที่เดินทาง

  5-9 ธ.ค. 61, 14-18 พ.ย. 61, 19-23 ธ.ค. 61, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 12-16 ธ.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 7-11 พ.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย ไฮไลท์ของโปรแกรม • บินตรง สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - โดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) สะสมไมล์ 50% พร้อมบริการอาหารแบบ FULL SERVICE ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว พร้อมอาหาร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,998 ฿
  รหัส : RUS-TG-340
  วันที่เดินทาง

  5-9 ก.ย. 61, 22-26 ส.ค. 61, 12-16 ก.ย. 61, 12-16 ธ.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 7-11 พ.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่และถู...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,900 ฿
  รหัส : RUS-TG-373
  วันที่เดินทาง

  8-12 ส.ค. 61, 5-9 ก.ย. 61, 26-30 ก.ย. 61, 22-26 ส.ค. 61, 19-23 ก.ย.61, 5-9 ธ.ค. 61, 10-14 ธ.ค. 61, 12-16 ธ.ค. 61, 17-21 ธ.ค. 61, 21-25 พ.ย. 61, 19-23 พ.ย. 61, 07-11 พ.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย •ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม •เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAIL...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 44,888 ฿
  รหัส : RUS-KC-409
  วันที่เดินทาง

  1-6 ธ.ค. 61, 8-13 ธ.ค. 61, 3-8 พ.ย. 61, 15-20 ธ.ค. 61, 22-27 ธ.ค. 61, 6-11 ต.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,555 ฿
  รหัส : RUS-KC-339
  วันที่เดินทาง

  13-18 ต.ค. 61, 8-13 ธ.ค. 61, 28 ก.ย.-03 ต.ค. 61, 16-21 ส.ค. 61, 10-15 พ.ย. 61, 24-29 พ.ย. 61, 2-7 ส.ค. 61, 14-19 ก.ย. 61, 27 ต.ค.-01 พ.ย. 61, 17-22 ม.ค. 62, 31 ม.ค.-05 ก.พ. 62, 21-26 ก.พ. 62

  ทัวร์รัสเซีย • ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา • ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย • ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,555 ฿
  รหัส : RUS-QR-342
  วันที่เดินทาง

  23-29 ก.ย. 61, 16-22 ก.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย • แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งหยดเลือด • ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ • ชมภายใน มหาวิหารเซนต์ไอแซค • ขึ้น รถไฟซัปซาน เดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา • ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย • ชม จตุรัสแดง...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,900 ฿
  รหัส : RUS-QR-385
  วันที่เดินทาง

  5-10 ธ.ค. 61, 14-19 พ.ย. 61, 3-8 ต.ค. 61, 17-22 ต.ค. 61, 31 ต.ค.-05 พ.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล•ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา เมืองมอสโคว • พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์ • โบถส์อัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้าง GUM • สุสานเลนิน • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ • ถนนอาร์บัตสตรีท ซาร์กอร์ส • โบสถ์โฮลีทร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,888 ฿
  รหัส : RUS-KC-320
  วันที่เดินทาง

  12-17 มิ.ย. 61, 19-24 ก.ย. 61, 2-7 มิ.ย. 61, 16-21 มิ.ย. 61, 5-10 ก.ย. 61, 9-14 ก.ย. 61, 16-21 ก.ย. 61, 22-27 ก.ย. 61, 23-28 ก.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา 1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,888 ฿
  รหัส : RUS-KC-356
  วันที่เดินทาง

  12-17 มิ.ย. 61, 7-12 ก.ย. 61, 27 ก.ย.-02 ต.ค. 61, 21-26 ก.ย. 61, 2-7 มิ.ย. 61, 16-21 มิ.ย. 61, 9-14 ก.ย. 61, 16-21 ก.ย. 61, 22-27 ก.ย. 61, 23-28 ก.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมดจึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนีเป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว จ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,888 ฿
  รหัส : RUS-KC-357
  วันที่เดินทาง

  21-25 มิ.ย. 61, 7-12 มิ.ย. 61, 14-19 มิ.ย. 61, 26-31 ก.ค. 61, 9-14 ส.ค. 61, 28 มิ.ย.-03 ก.ค. 61, 12-17 ก.ค. 61, 19-24 ก.ค. 61, 23-28 ส.ค. 61, 5-10 ก.ค. 61, 25-30 ก.ย. 61, 11-16 ก.ย. 61, 4-9 ก.ย. 61, 2-7 ส.ค. 61, 18-23 ก.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า PETRODVORETSหรือเปโตรควาเรสต์ ตั้งอยู่แทบชานเมืองของ เป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปีเตอร์มหาราช ปีเตอร์ฮอฟเป็นพระราชวังที่ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 48,888 ฿
  รหัส : RUS-EY-365
  วันที่เดินทาง

  12-19 ส.ค. 61, 20-27 ต.ค. 61, 11-18 พ.ย. 61, 3-10 ธ.ค. 61, 13-20 ต.ค. 61, 17-24 ต.ค. 61, 9-16 ต.ค. 61, 25 ก.ค.-01 ส.ค. 61, 16-23 ก.ย. 61, 23-30 ก.ย. 61, 5-12 ธ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมากที่ท่านสามารถเลือกซื้อและต่อรองราคาได้ด้วย นำท่านชม สถานีรถไ...
  จองเลย