โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • russia

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Planet Holidays เป็นทัวร์รัสเซียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นบาซิล เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี

รับจัดกรุ๊ปเหมารัสเซีย
ทัวร์รัสเซียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 53,900 ฿
  รหัส : RUS-QR-390
  วันที่เดินทาง

  14-21 พ.ย. 61, 7-14 พ.ย. 61, 15-22 ก.ย. 61, 9-16 พ.ย. 61, 18-25 ก.ย. 61, 13-20 ก.ย. 61, 28 พ.ย.-05 ธ.ค. 61

  • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช • เยือนพระราชว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 54,888 ฿
  รหัส : RUS-TG-366
  วันที่เดินทาง

  13-18 ต.ค. 61, 1-6 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 62, 15-20 ก.ย. 61, 11-16 ส.ค. 61, 8-13 ธ.ค. 61, 20-25 ต.ค. 61, 10-15 พ.ย. 61, 27 ธ.ค.-01 ม.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 54,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-406
  วันที่เดินทาง

  18-23 ต.ค. 60, 19-26 ต.ค. 61, 2-9 ต.ค. 61, 12-19 ต.ค. 61, 6-13 ต.ค. 61, 8-15 ต.ค. 61, 13-20 ต.ค. 61, 28 ธ.ค.-04 ม.ค. 62, 24-31 ต.ค. 61, 9-16 ต.ค. 61, 6-13 พ.ย. 61, 11-18 ก.ย. 61, 5-12 ต.ค. 61, 22-29 ต.ค. 61, 27 ธ.ค.-03 ม.ค. 62, 16-23 ต.ค. 61, 29 ธ.ค.-05 ม.ค. 62, 18-25 ก.ย. 61, 13-20 พ.ย. 61, 17-24 ก.ย. 61, 29 พ.ย.-05 ธ.ค. 61, 30 พ.ย.-07 ธ.ค. 61, 24 ก.ย.-01 ต.ค. 61, 25 ธ.ค.-01 ม.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 54,900 ฿
  รหัส : RUS-TK-386
  วันที่เดินทาง

  9-14 ส.ค. 61, 13-18 ก.ย. 61, 18-23 ต.ค. 61, 22-27 พ.ย. 61, 6-11 ธ.ค. 61, 15-20 พ.ย. 61, 1-6 พ.ย. 61, 29 พ.ย.-04 ธ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย  เที่ยวทั้งมอสโคว์ และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ชมเมืองมอสโคว์ จัตุรัสแดง รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก  เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย  ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus)  เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 54,900 ฿
  รหัส : RUS-TG-376
  วันที่เดินทาง

  8-13 ธ.ค. 61, 18-23 ต.ค. 61, 3-8 พ.ย. 61, 17-22 พ.ย. 61, 22-27 ธ.ค. 61, 6-11 ต.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์• จัตุรัสแดง •ห้างสรรพสินค้า GUM•ถนนอาร์บัตสตรีท •ชมการแสดงละครสัตว์สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์ และปอลสี่ พระราชวังฤดูหนาว •พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ • โบสถ์หยดเลือด • พ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 54,900 ฿
  รหัส : RUS-TG-330
  วันที่เดินทาง

  15-21 ก.ย. 61, 22-28 ก.ย. 61, 10-16 พ.ย. 61, 17-23 พ.ย. 61, 24-30 พ.ย. 61, 1-7 ธ.ค. 61, 5-11 ธ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย ขอนำท่านเยือนดินแดนประเทศสหัพนธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นประเทศแรกในโลกที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในแนวมาร์กซิสต์ได้สำเร็จตั้งแต่ ค.ศ.1917 จนถึงกาลล่มสลายเมื่อ ค.ศ.1991 และปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนการปกครองและเศ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 54,900 ฿
  รหัส : RUS-TG-343
  วันที่เดินทาง

  9-14 ส.ค. 61, 13-18 ก.ย. 61, 18-23 ต.ค. 61, 22-27 พ.ย. 61, 6-11 ธ.ค. 61, 15-20 พ.ย. 61, 1-6 พ.ย. 61, 29 พ.ย.-04 ธ.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย  เที่ยวทั้งมอสโคว์ และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ชมเมืองมอสโคว์ จัตุรัสแดง รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก  เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย  ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus)  เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 55,888 ฿
  รหัส : RUS-QR-345
  วันที่เดินทาง

  8-15 ส.ค. 61, 22-29 ส.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 55,888 ฿
  รหัส : RUS-KC-360
  วันที่เดินทาง

  4-10 ต.ค. 61, 21-27 ต.ค. 61, 11-17 ต.ค. 61, 8-14 พ.ย. 61, 17-23 พ.ย. 61, 1-7 พ.ย. 61, 15-21 พ.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏนั้นในช่วงตอนกลางคืน และในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น*** ซึ่งโอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 55,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-341
  วันที่เดินทาง

  12-19 ก.ย. 61, 26 ก.ย.-03 ต.ค. 61, 10-17 ต.ค. 61, 17-24 ต.ค. 61, 22-29 ต.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • นำท่านนั่งรถไฟส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 56,888 ฿
  รหัส : RUS-KC-359
  วันที่เดินทาง

  8-15 มิ.ย. 61, 15-22 มิ.ย. 61, 22-29 มิ.ย. 61, 6-13 ก.ค. 61, 29 มิ.ย.-06 ก.ค. 61, 10-17 ส.ค. 61, 24-31 ส.ค. 61, 1-8 มิ.ย. 61, 13-20 ก.ค. 61, 17-24 ส.ค. 61, 3-10 ส.ค. 61

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือที่บางคนอาจเรียกว่า เปโตรกราด หรือ เลนินกราด เป็นเมืองท่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซีย เป็นจุดศูนย์กลางแห่งความเจริญที่เก่าแก่ที่สุด สมัยที่เคยเรืองอำนาจในยุโรปได้รับการขนานนามว่า "หน้าต่างของยุโรป" เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 56,900 ฿
  รหัส : RUS-AY-361
  วันที่เดินทาง

  23-29 ต.ค. 61, 2-8 พ.ย. 61, 14-20 ก.ย. 61

  ทัวร์รัสเซีย • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • ล่องเรือที่แม่น้ำมอสควาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมอสโคว • เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้...
  จองเลย