โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : planet289

LINE ID

@planetholiday

 • ทัวร์ลาว ราคาถูก

ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว Planet Holidays เป็นทัวร์ลาวคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองออนไลน์ด่วน 24ชม. สำรองที่นั่ง 087-078-1777 id line : @planetholiday เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ตลาดค่ำ หลวงพระบาง วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง ล่องแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวงสี เขาพูสี ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า หอพระแก้ว พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย พระราชวังหลวง

รับจัดกรุ๊ปเหมาหลวงพระบาง เวียงจันทน์
ทัวร์ลาวราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,888 ฿
  รหัส : LAO-QV-137
  วันที่เดินทาง

  23-25 มี.ค. 61, 20-22 เม.ย. 61, 4-6 พ.ค. 61, 11-13 พ.ค. 61, 18-20 พ.ค. 61, 25-27 พ.ค. 61, 30 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 13-15 เม.ย. 61, 6-8 เม.ย. 61, 27-29 เม.ย.61

  ทัวร์ลาว นำท่านขึ้นรถตู้หรือรถบัสปรับอากาศท้องถิ่นเดินทางสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศแล้วนำท่านเดินทางไปยัง “น้ำตกตาดฟาน” (Tad Fane Waterfall) หรือน้ำตกดงหัวสาว(ตาดคือน้ำตก ฟาน คือชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายๆ เก้ง)เป็นน้ำตกที่เกิด จากการไหลมารวม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,998 ฿
  รหัส : LAO-FD-144
  วันที่เดินทาง

  31 มี.ค.-01 เม.ค. 61, 14-15 เม.ย. 61, 7-8 เม.ย. 61, 21-22 เม.ย. 61, 5-6 พ.ค. 61, 12-13 พ.ค. 61, 19-20 พ.ค. 61, 26-27 พ.ค. 61

  ทัวร์ลาว ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคล ณ เมืองลาว เยือนบ้านพี่เมืองน้อง ร่วมประเพณีท้องถิ่น “ตักบาตรข้าวเหนียว” ธรรมเนียมชาวลาวที่สืบทอดมายาวนาน ชมศิลปะล้านช้าง...ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ผ้าพันคอ,ผ้าถุง ฯลฯ เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : LAO-QV-136
  วันที่เดินทาง

  23-25 มี.ค. 61, 20-22 เม.ย. 61, 4-6 พ.ค. 61, 11-13 พ.ค. 61, 18-20 พ.ค. 61, 25-27 พ.ค. 61, 30 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 13-15 เม.ย. 61, 6-8 เม.ย. 61, 27-29 เม.ย.61

  ทัวร์ลาว เดินทางไปยัง น้ำตกตาดกวางซี “Tat Kuang Si Waterfalls”ระหว่างทางผ่ านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านถึงน้ำตกตาดกวางซี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวย ที่สุดในเขตหลวงพระบางชมความงามของ น้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่ม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 ฿
  รหัส : LAO-QV-141
  วันที่เดินทาง

  20-22 เม.ย. 61, 18-20 พ.ค. 61, 27-29 เม.ย.61, 1-3 มิ.ย. 61, 6-8 ก.ค. 61, 3-5 ส.ค. 61, 24-26 ส.ค. 61, 22-24 มิ.ย. 61, 20-22 ก.ค. 61, 28-30 ก.ย. 61, 4-7 พ.ค 61, 1-3 ก.ย. 61

  ทัวร์ลาว เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง พร้อมเที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พัก 3 ดาว ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 ฿
  รหัส : LAO-QV-128
  วันที่เดินทาง

  23-26 มี.ค. 61, 2-5 ก.พ. 61, 9-12 ก.พ. 61, 2-5 มี.ค. 61, 9-12 มี.ค. 61, 16-19 ก.พ. 61, 26-29 ม.ค. 61, 23-26 ก.พ. 61, 19-22 มี.ค. 61

  นำท่านขึ้นรถโค้ช เข้าสู่ แขวงจำปาสัก อยู่ทางตอนใต้ ของประเทศลาว ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ แล้วนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทวัดพู หรือปราสาทหินวัดพู เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่สำคัญที่สุด ในจำปาสัก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่บนเนินเขาพูป่าสัก หรือ พูควย ห่างจาก ตัวเมืองไป 9 กิโลเมตร เป็นเทว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 ฿
  รหัส : LAO-PG-143
  วันที่เดินทาง

  24-26 มี.ค. 61, 21-23 เม.ย. 61, 19-21 พ.ค. 61, 13-15 เม.ย. 61, 6-8 เม.ย. 61, 1-3 มิ.ย. 61, 2-4 มิ.ย. 61, 8-10 มิ.ย. 61, 31 มี.ค.-02 เม.ย. 61, 15-17 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 30 มิ.ย.-02 ก.ค. 61, 22-24 มิ.ย. 61, 9-11 มิ.ย. 61, 16-18 มิ.ย. 61, 23-25 มิ.ย. 61

  ทัวร์ลาว ไฮไลท์ ทัวร์ - ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง - ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง - ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง - ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,311 ฿
  รหัส : LAO-PG-134
  วันที่เดินทาง

  3-5 มี.ค. 61, 24-26 มี.ค. 61, 21-23 เม.ย. 61, 13-15 เม.ย. 61, 6-8 เม.ย. 61, 31 มี.ค.-02 เม.ย. 61

  ทัวร์ลาว ไฮไลท์ ทัวร์ - ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง - ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง - ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง - ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,555 ฿
  รหัส : LAO-QV-135
  วันที่เดินทาง

  16-19 มี.ค.61, 11-14 พ.ค. 61, 9-12 ก.พ. 61, 2-5 มี.ค. 61, 6-9 เม.ย. 61, 23-26 ก.พ. 61, 25-28 พ.ค. 61, 13-16 เม.ย. 61

  ทัวร์ลาว ปากเซ.....อลังการแห่งทิวเขาและสายน้ำโขง เสริมพลังศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพลังชีวิตร่วมสืบสานประเพณีชาวลาวใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังหมอลำเมืองโขงดินแดนสีทันดรงามแท้ หัตถกรรมพื้นบ้าน ศูนย์กลางธุรกิจแดนใต้ จำปาสัก...มรดกโลกวัดพู อารยธรรมโบราณ ชื่นชมสถาปัตย์สกุลช่างจำปาสัก ปากซอง...ดื่มด่ำธรรมชาติ ชมอุ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,555 ฿
  รหัส : LAO-QV-138
  วันที่เดินทาง

  16-19 มี.ค.61, 11-14 พ.ค. 61, 9-12 ก.พ. 61, 2-5 มี.ค. 61, 6-9 เม.ย. 61, 23-26 ก.พ. 61, 25-28 พ.ค. 61, 13-16 เม.ย. 61

  ทัวร์ลาว ปากเซ.....อลังการแห่งทิวเขาและสายน้ำโขง เสริมพลังศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพลังชีวิตร่วมสืบสานประเพณีชาวลาวใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังหมอลำเมืองโขงดินแดนสีทันดรงามแท้ หัตถกรรมพื้นบ้าน ศูนย์กลางธุรกิจแดนใต้ จำปาสัก...มรดกโลกวัดพู อารยธรรมโบราณ ชื่นชมสถาปัตย์สกุลช่างจำปาสัก ปากซอง...ดื่มด่ำธรรมชาติ ชมอุ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,555 ฿
  รหัส : LAO-QV-127
  วันที่เดินทาง

  1-4 มี.ค. 61, 12-15 เม.ย. 61, 14-17 เม.ย. 61, 16-19 มี.ค.61, 11-14 พ.ค. 61, 8-11 ก.พ. 61, 22-25 ก.พ. 61, 5-8 เม.ย. 61, 25-28 พ.ค. 61, 13-16 เม.ย. 61

  ทัวร์ลาว ปากเซ.....อลังการแห่งทิวเขาและสายน้ำโขง เสริมพลังศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพลังชีวิตร่วมสืบสานประเพณีชาวลาวใส่บาตรข้าวเหนียว ฟังหมอลำเมืองโขงดินแดนสีทันดรงามแท้ หัตถกรรมพื้นบ้าน ศูนย์กลางธุรกิจแดนใต้ จำปาสัก...มรดกโลกวัดพู อารยธรรมโบราณ ชื่นชมสถาปัตย์สกุลช่างจำปาสัก ปากซอง...ดื่มด่ำธรรมชาติ ชมอุ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,777 ฿
  รหัส : LAO-PG-133
  วันที่เดินทาง

  17-19 มี.ค. 61, 23-25 มี.ค. 61, 20-22 เม.ย. 61, 2-4 มี.ค. 61, 14-16 เม.ย.61, 09-11 มี.ค. 61, 30 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 13-15 เม.ย. 61, 23-25 ก.พ. 61, 6-8 เม.ย. 61, 28-30 เม.ย. 61

  ทัวร์ลาว ไฮไลท์ ทัวร์ - เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน - ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” - ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง - ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองห...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 ฿
  รหัส : LAO-FD-123
  วันที่เดินทาง

  30 ธ.ค.-01 ม.ค. 61, 20-22 ม.ค. 61, 3-5 มี.ค. 61, 16-18 มี.ค. 61, 2-4 ก.พ. 61, 30 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 13-15 เม.ย. 61, 15-17 เม.ย. 61, 23-25 ก.พ. 61, 6-8 เม.ย. 61, 27-29 เม.ย.61

  นำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษี นี้หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาว ขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคานยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแค...
  จองเลย