โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • india

ทัวร์อินเดีย

รับจัดกรุ๊ปเหมาอินเดีย VIP
ทัวร์อินเดียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,221 ฿
  รหัส : NEP-SL-011
  วันที่เดินทาง

  26-28 ก.ย. 61, 3-5 ต.ค. 61, 7-9 พ.ย. 61, 10-12 ธ.ค. 61

  ทัวร์เนปาล HiLight NepaL“WisdoM EyE”ดวงตาเห็นธรรม..วัด..เจดีย์..สถูป สัมผัสอารยธรรม l วัฒนธรรมโบราณ l ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล ... ชิมอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 ฿
  รหัส : IND-FD-221
  วันที่เดินทาง

  10-13 ส.ค. 61, 17-20 ส.ค. 61, 24-27 ส.ค. 61, 7-10 ก.ย. 61, 14-17 ก.ย. 61, 21-24 ก.ย. 61, 5-8 ต.ค. 61, 12-15 ต.ค. 61, 19-22 ต.ค. 61, 26-29 ต.ค. 61, 31 ส.ค.-03 ก.ย. 61, 28 ก.ย.-01 ต.ค. 61

  ทัวร์อินเดีย ไฮไลท์ทัวร์ ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,991 ฿
  รหัส : IND-FD-213
  วันที่เดินทาง

  8-11 มิ.ย. 61, 15-18 มิ.ย. 61, 22-25 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย.-02 ก.ค. 61, 6-9 ก.ค. 61, 13-16 ก.ค. 61, 20-23 ก.ค. 61, 27-30 ก.ค. 61, 3-6 ส.ค. 61, 10-13 ส.ค. 61, 17-20 ส.ค. 61, 24-27 ส.ค. 61, 7-10 ก.ย. 61, 14-17 ก.ย. 61, 21-24 ก.ย. 61, 31 ส.ค.-03 ก.ย. 61, 28 ก.ย.-01 ต.ค. 61

  ทัวร์อินเดีย ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ช...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,991 ฿
  รหัส : IND-WE-214
  วันที่เดินทาง

  8-11 มิ.ย. 61, 15-18 มิ.ย. 61, 22-25 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย.-02 ก.ค. 61, 6-9 ก.ค. 61, 13-16 ก.ค. 61, 20-23 ก.ค. 61, 27-30 ก.ค. 61, 3-6 ส.ค. 61, 10-13 ส.ค. 61, 17-20 ส.ค. 61, 24-27 ส.ค. 61, 7-10 ก.ย. 61, 14-17 ก.ย. 61, 21-24 ก.ย. 61, 20-23 ก.ย. 61, 27-30 ก.ย. 61, 11-14 ส.ค. 61, 31 ส.ค.-03 ก.ย. 61

  ทัวร์อินเดีย ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ช...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,661 ฿
  รหัส : NEP-SL-010
  วันที่เดินทาง

  7-10 ธ.ค. 61, 21-24 ธ.ค. 61, 28 ก.ย.-01 ต.ค. 61, 14-17 ธ.ค. 61

  ทัวร์เนปาล มผัสอารยธรรมโบราณl ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี l กาฐมาณฑุ…ปาทัน...โภครา ตื่นตา..ตื่นใจกับกิจกรรมที่ท้าทาย “Paragliding” Or “Helicopters” ชมวิวยอดเขาสูง ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล ... ชิมอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ เดินทางโดยสายการบินไทยไทยไลอ้อนแอร์ (SL) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 ฿
  รหัส : IND-SG-220
  วันที่เดินทาง

  26 ก.ค.-01 ส.ค. 61, 17-23 ก.ค. 61, 24-30 ก.ค. 61, 7-13 ส.ค. 61, 9-15 ส.ค. 61, 3-9 ก.ค. 61, 5-11 ก.ค. 61, 19-25 ก.ค. 61, 25-31 ก.ค. 61, 2-8 ส.ค.61, 8-14 ส.ค. 61, 14-20 ส.ค. 61, 16-22 ส.ค. 61, 21-27 ส.ค. 61, 23-29 ส.ค. 61, 28 ส.ค.-03 ก.ย. 61, 30 ส.ค.-05 ก.ย. 61, 4-10 ก.ย. 61, 6-12 ก.ย. 61, 11-17 ก.ย. 61, 13-19 ก.ย. 61, 18-24 ก.ย. 61, 20-26 ก.ย. 61, 25 ก.ย.-01 ต.ค. 61, 27 ก.ย.-03 ต.ค. 61, 2-8 ต.ค. 61, 4-10 ต.ค. 61, 9-15 ต.ค. 61, 10-16 ต.ค. 61, 23-29 ต.ค. 61, 11-17 ต.ค. 61, 16-22 ต.ค. 61, 18-24 ต.ค. 61, 17-23 ต.ค. 61

  ทัวร์อินเดีย •เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” •ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ •นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม •นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,999 ฿
  รหัส : NEP-SL-013
  วันที่เดินทาง

  7-10 ธ.ค. 61, 28-31 ธ.ค. 61, 21-24 ธ.ค. 61, 2-5 พ.ย. 61, 16-19 พ.ย. 61, 14-17 ธ.ค. 61, 15-18 มี.ค. 62, 8-11 ก.พ. 62, 22-25 ก.พ. 62, 8-11 มี.ค. 62, 22-25 มี.ค. 62

  ทัวร์เนปาล เนปาลเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากเนปาลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์กันมากที่สุด คือ มีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงสูงที่สุดในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อันได้แก่ ภูเขาเอเวอร์เ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 20,991 ฿
  รหัส : IND-SG-203
  วันที่เดินทาง

  26 เม.ย.-02 พ.ค. 61, 17-23 พ.ค. 61, 14-20 มิ.ย. 61, 23-29 พ.ค. 61, 24-30 พ.ค. 61, 9-15 พ.ค. 61, 19-25 มิ.ย. 61, 12-18 มิ.ย. 61, 21-27 มิ.ย. 61, 26 ก.ค.-01 ส.ค. 61, 15-21 พ.ค. 61, 29 พ.ค.-04 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย.-04 ก.ค. 61, 26 มิ.ย.-02 ก.ค. 61, 10-16 ก.ค. 61, 17-23 ก.ค. 61, 24-30 ก.ค. 61, 7-13 ส.ค. 61, 9-15 ส.ค. 61, 7-13 มิ.ย. 61, 10-16 พ.ค. 61, 2-8 พ.ค. 61, 3-9 พ.ค. 61, 8-14 พ.ค. 61, 30 พ.ค.-05 มิ.ย. 61, 5-11 มิ.ย. 61, 3-9 ก.ค. 61, 5-11 ก.ค. 61, 12-18 ก.ค. 61, 19-25 ก.ค. 61, 25-31 ก.ค. 61, 2-8 ส.ค.61, 8-14 ส.ค. 61, 14-20 ส.ค. 61, 16-22 ส.ค. 61, 21-27 ส.ค. 61, 23-29 ส.ค. 61, 28 ส.ค.-03 ก.ย. 61, 30 ส.ค.-05 ก.ย. 61, 4-10 ก.ย. 61, 6-12 ก.ย. 61, 11-17 ก.ย. 61, 13-19 ก.ย. 61, 18-24 ก.ย. 61, 20-26 ก.ย. 61, 25 ก.ย.-01 ต.ค. 61, 27 ก.ย.-03 ต.ค. 61, 2-8 ต.ค. 61, 4-10 ต.ค. 61, 9-15 ต.ค. 61

  ทัวร์อินเดีย ไฮไลท์....อินเดีย แคชเมีย อักรา ทัชมาฮาล • เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 20,992 ฿
  รหัส : IND-WE-235
  วันที่เดินทาง

  25-30 ก.ค. 61, 8-13 ส.ค. 61, 19-24 ก.ย. 61, 29 ส.ค.-03 ก.ย. 61

  ทัวร์อินเดีย สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย สัมผัสอากาศหนาวเย็น “โซนามาร์ค” เส้นทางสวยงามน่าจดจำ ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล” เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ (WE) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 20,992 ฿
  รหัส : IND-WE-218
  วันที่เดินทาง

  25-30 ก.ค. 61, 8-13 ส.ค. 61, 19-24 ก.ย. 61, 29 ส.ค.-03 ก.ย. 61

  ทัวร์อินเดีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลี (Delhi) ชื่อเต็มคือ National Capital Territory of Delhi (NCT) เป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียและมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ เดลีเก่า(Old Delhi) เขตวัฒนธรรมในสมัยโบราณ ประกอบไปด้วย มัสยิต สุเหร่า เป็นจำนวนมากและเดลีใหม่ นิวเดลี (...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 21,900 ฿
  รหัส : IND-SQ-210
  วันที่เดินทาง

  19-23 ต.ค. 61, 20-23 ก.ย. 61, 13-16 ธ.ค. 61, 8-11 พ.ย. 61, 22-25 พ.ย. 61, 20-23 ธ.ค. 61, 6-9 ธ.ค. 61, 28-31 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 11-15 ต.ค. 61

  ทัวร์อินเดีย นำท่านชมพระราชวังแห่งสายลม “Hawa Mahal” (ถ่ายรูปด้านนอก) โดยถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฏพระนารายณ์ โดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ บริเวณด้านหน้าอาคารมีหน้าบันสูงห้าชั้นและมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง ซึ่งประกอบด้วยหน้าต่างขนาดเล็กตกแต่งด้วยลวดลายฉลุเป็นช่องลมจำนวน 953 บาน โดยลายฉลุนั้นมีเพื่อนาง...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 21,991 ฿
  รหัส : IND-WE-244
  วันที่เดินทาง

  19-24 ก.ย. 61, 10-15 ต.ค. 61, 3-8 ต.ค. 61, 17-22 ต.ค. 61, 31 ต.ค.-05 พ.ย. 61

  ทัวร์อินเดีย สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์” สวิตเซอร์แลนด์แดนอินเดีย สัมผัสอากาศหนาวเย็น “โซนามาร์ค” เส้นทางสวยงามน่าจดจำ ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล” เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ (WE) ...
  จองเลย