โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • cambodia1

ทัวร์เขมร

ทัวร์เขมร Planet Holidays เป็นทัวร์เขมรคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองออนไลน์ด่วน 24ชม. เที่ยวเขมร นครวัด นครธม มีประวัติศาสตร์ อารยธรรมยาวนาน นครวัด และนครธม นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่อัศจรรย์ชิ้นหนึ่งในเอเชีย ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของกัมพูชา พร้อมชมโชว์อลังการ สำรองที่นั่ง 081-855-7999 id line : @planetholiday รับจัดกรุ๊ปเขมรราคาตามงบ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาเขมร VIP
ทัวร์เขมรราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,995 ฿
  รหัส : CAM-WE-078
  วันที่เดินทาง

  13-14 ต.ค. 61, 27-28 ต.ค. 61, 17-18 พ.ย. 61, 24-25 พ.ย. 61, 8-9 ธ.ค. 61, 15-16 ธ.ค. 61, 22-23 ธ.ค. 61, 29-30 ธ.ค. 61, 30-31 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-01 ม.ค. 62

  ทัวร์กัมพูชา ปราสาทเลื่องชื่อ “ตาพรม” “บายน” “บันทายศรี” ปราสาทสีชมพู ::: ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝาก ของพื้นเมือง ::: เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,995 ฿
  รหัส : CAM-WE-080
  วันที่เดินทาง

  1-2 ก.ย. 61, 8-9 ก.ย. 61, 15-16 ก.ย. 61, 22-23 ก.ย. 61, 29-30 ก.ย. 61

  ทัวร์กัมพูชา “นครวัด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / นครธม ปราสาทเลื่องชื่อ “ตาพรม” “บายน” “บันทายศรี” ปราสาทสีชมพู ::: ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝาก ของพื้นเมือง ::: เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,999 ฿
  รหัส : CAM-BUS-085
  วันที่เดินทาง

  5-7 ต.ค. 61, 19-21 ต.ค. 61, 26-28 ต.ค. 61, 12-14 ต.ค. 61, 14-16 ก.ย. 61, 28-30 ก.ย. 61, 21-23 ก.ย. 61, 7-9 ก.ย. 61, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 9-11 พ.ย. 61, 23-25 พ.ย. 61, 2-4 พ.ย. 61, 16-18 พ.ย. 61, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 14-16 ธ.ค. 61, 21-23 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 7-9 ธ.ค. 61

  ทัวร์กัมพูชา นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป (Tonlé Sap) (ทะเลสาบ เขมร) คลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธมกำปงชะนัง, โพธิสัตว์, พระตะบอง และเสียบเรียบ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรที่ประกอบอาชีพ ประมง ซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบมานานนับหลายสิบปีจากนั้นนำ ท่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,900 ฿
  รหัส : CAM-BUS-070
  วันที่เดินทาง

  27-29 ก.ค. 61, 11-13 ส.ค. 61, 22-24 ก.ย. 61

  ทัวร์กัมพูชา นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,999 ฿
  รหัส : CAM-WE-079
  วันที่เดินทาง

  25-26 ส.ค. 61, 7-8 ก.ย. 61, 15-16 ก.ย. 61, 28-29 ก.ค. 61, 29-30 ก.ย. 61, 9-10 ธ.ค. 61

  ทัวร์กัมพูชา นำท่านชม วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร ) วัดแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สำหรับทิ้งศพผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามเขมรแดง จนต่อมามีการสร้างวัดขึ้นคร่อมทับพื้นที่เดิม และนำเอาโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของผู้ที่เสียชีวิตมารวบรวมจัดแสดงในตู้กระจกภายในบริเวณวัดแห่งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงความโหดร้ายของครามสงครา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,999 ฿
  รหัส : CAM-WE-082
  วันที่เดินทาง

  22-23 ธ.ค. 61, 29-30 ธ.ค. 61, 30-31 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 9-10 ธ.ค. 61, 26-27 ม.ค. 62, 18-19 ก.พ. 62, 9-10 มี.ค. 62, 23-24 มี.ค. 62, 30-31 มี.ค. 62, 6-7 เม.ย. 62, 13-14 เม.ย. 62, 14-15 เม.ย. 62, 15-16 เม.ย. 62, 4-5 พ.ค. 62, 18-19 พ.ค. 62, 25-26 พ.ค. 62

  ทัวร์กัมพูชา นำท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลัก ภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ (Banteay Samrei) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,555 ฿
  รหัส : CAM-WE-081
  วันที่เดินทาง

  14-15 ต.ค. 61, 20-21 ต.ค. 61, 17-18 พ.ย. 61, 24-25 พ.ย. 61, 31 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 3-4 พ.ย. 61, 22-23 พ.ย. 61, 29-30 พ.ย. 61, 30-31 พ.ย. 61

  ทัวร์กัมพูชา สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์ นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบ สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ โตนเลสาบ เดินเที่ยวตลาดซาจ๊ะ ประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด มีน้ำดื่มบริการบนรถ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,900 ฿
  รหัส : CAM-PG-074
  วันที่เดินทาง

  15-19 ก.ย. 61, 4-5 ส.ค. 61, 18-19 ส.ค. 61, 25-26 ส.ค. 61, 1-2 ก.ย. 61, 8-9 ก.ย. 61, 22-23 ก.ย. 61, 7-8 ก.ค. 61, 21-22 ก.ค. 61, 27-28 ก.ค. 61, 28-29 ก.ค. 61, 29-30 ก.ค. 61, 11-12 ส.ค. 61, 29-30 ก.ย. 61

  ทัวร์กัมพูชา ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-072
  วันที่เดินทาง

  7-8 ต.ค. 61, 13-14 ต.ค. 61, 14-15 ต.ค. 61, 20-21 ต.ค. 61

  ทัวร์กัมพูชา ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,991 ฿
  รหัส : CAM-PG-065
  วันที่เดินทาง

  9-12 มิ.ย. 51, 26-27 พ.ค. 61, 23-24 มิ.ย. 61, 4-5 ส.ค. 61, 18-19 ส.ค. 61, 25-26 ส.ค. 61, 1-2 ก.ย. 61, 8-9 ก.ย. 61, 15-16 ก.ย. 61, 22-23 ก.ย. 61, 7-8 ก.ค. 61, 21-22 ก.ค. 61, 27-28 ก.ค. 61, 28-29 ก.ค. 61, 29-30 ก.ค. 61, 11-12 ส.ค. 61, 12-13 ส.ค. 61, 29-30 ก.ย. 61

  ทัวร์กัมพูชา ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง - เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา - ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound - ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-083
  วันที่เดินทาง

  3-5 ส.ค. 61, 10-12 ส.ค. 61, 17-19 ส.ค. 61, 24-26 ส.ค. 61, 27-29 ก.ค. 61, 5-7 ต.ค. 61, 13-15 ต.ค. 61, 19-21 ต.ค. 61, 26-28 ต.ค. 61, 14-16 ก.ย. 61, 28-30 ก.ย. 61, 7-9 ก.ย. 61, 8-10 ธ.ค. 61, 9-11 พ.ย. 61, 23-25 พ.ย. 61, 2-4 พ.ย. 61, 16-18 พ.ย. 61, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 7-9 ธ.ค. 61

  ทัวร์กัมพูชา นำทุกท่านกรายสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้นองค์เจ๊ค องค์จอม มีความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข้ำศึกศัตรู เป็นผู้ที่มี จิตใจงามเป็นอย่างมากในยามว่างเว้นจากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่ไม่ได้ ทำความผิดที่ร้ายแรง...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : CAM-PG-073
  วันที่เดินทาง

  13-15 ก.ค. 61, 17-19 ส.ค. 61, 27-29 ก.ค. 61, 11-13 ส.ค. 61, 28-30 ก.ค. 61, 8-10 ก.ย. 61, 14-16 ก.ย. 61, 28-30 ก.ย. 61, 21-23 ก.ย. 61, 1-3 ก.ย. 61, 25-27 ส.ค. 61, 7-9 ก.ย. 61, 22-24 ก.ย. 61, 31 ส.ค.-02 ก.ย. 61, 15-17 ก.ย. 61, 29 ก.ย.-01 ต.ค. 61

  ทัวร์กัมพูชา ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ • ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล • เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปรา...
  จองเลย