โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : planet289

LINE ID

@planetholiday

 • ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก

ทัวร์เขมร

ทัวร์เขมร Planet Holidays เป็นทัวร์เขมรคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองออนไลน์ด่วน 24ชม. เที่ยวเขมร นครวัด นครธม มีประวัติศาสตร์ อารยธรรมยาวนาน นครวัด และนครธม นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่อัศจรรย์ชิ้นหนึ่งในเอเชีย ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของกัมพูชา พร้อมชมโชว์อลังการ สำรองที่นั่ง 081-855-7999 id line : @planetholiday รับจัดกรุ๊ปเขมรราคาตามงบ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาเขมร VIP
ทัวร์เขมรราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : CAM-FD-063
  วันที่เดินทาง

  23-25 มี.ค. 61, 20-22 เม.ย. 61, 4-6 พ.ค. 61, 11-13 พ.ค. 61, 18-20 พ.ค. 61, 25-27 พ.ค. 61, 30 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 13-15 เม.ย. 61, 6-8 เม.ย. 61, 27-29 เม.ย.61

  ทัวร์กัมพูชา เดินทางสู่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป (Tonlé Sap) คลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัดคือ กำปงธม,กำปง ชะนัง, โพธิสัตว์, พระตะบองและเสียบเรียบชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวเขมรที่ประกอบอาชีพ ประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลาง ทะเลสาบมานานนับหลายสิบปีจากนั้นนำท่านสักการะองค์เจ๊ก อ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-058
  วันที่เดินทาง

  16-18 มี.ค. 61, 23-25 มี.ค. 61, 20-22 เม.ย. 61, 4-6 พ.ค. 61, 11-13 พ.ค. 61, 2-4 ก.พ. 61, 14-16 เม.ย.61, 09-11 มี.ค. 61, 30 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 09-11 ก.พ 61, 13-15 เม.ย. 61, 23-25 ก.พ. 61, 6-8 เม.ย. 61, 1-3 มี.ค. 61, 27-29 เม.ย.61, 12-14 ม.ค 61, 8-10 มิ.ย. 61, 29 เม.ย.-01 พ.ค. 61, 15-17 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 6-8 ก.ค. 61, 13-15 ก.ค. 61, 27 -29 ก.ค. 61, 3-5 ส.ค. 61, 10-12 ส.ค. 61, 17-19 ส.ค. 61, 24-26 ส.ค. 61

  ทัวร์เขมร นำทุกท่านกรายสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้นองค์เจ๊ค องค์จอม มีความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข้ำศึกศัตรู เป็นผู้ที่มี จิตใจงามเป็นอย่างมากในยามว่างเว้นจากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่ไม่ได้ ทำความผิดที่ร้ายแรงมาก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-059
  วันที่เดินทาง

  13-15 ม.ค. 61, 10-12 มี.ค. 61, 27-29 ม.ค. 61, 10-12 ก.พ. 61, 3-5 มี.ค. 61, 17-19 มี.ค. 61, 21-23 เม.ย. 61, 18-20 พ.ค. 61, 25-27 พ.ค. 61, 16-18 ก.พ. 61, 24-26 ก.พ. 61, 13-15 เม.ย. 61, 6-8 เม.ย. 61, 5-7 พ.ค. 61, 28-30 เม.ย. 61, 2-4 มิ.ย. 61, 31 มี.ค.-02 เม.ย. 61, 15-17 มิ.ย. 61, 30 มิ.ย.-02 ก.ค. 61

  ทัวร์เขมร เดินทางถึง : อนุสาวรีย์อิสรภาพหรือ วิมานเอกราช(Independence Monument) อนุสาวรีย์เอกราชกัมพูชาสร้างขึ้นเมื่อปี 1958 เปรียบเสมือนดอกบัวขนาดใหญ่ที่บานอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญเพื่อรำลึกถึงการหลุดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศส กัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี 1863-1953 เส้นทางสู่อิสรภา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,555 ฿
  รหัส : CAM-PG-061
  วันที่เดินทาง

  10-11 มี.ค. 61, 24-25 มี.ค. 61, 13-14 เม.ย. 61, 7-8 เม.ย. 61, 21-22 เม.ย. 61

  ทัวร์กัมพูชา ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง - เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา - ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound - ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,555 ฿
  รหัส : CAM-PG-062
  วันที่เดินทาง

  30 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 13-15 เม.ย. 61, 23-25 ก.พ. 61, 6-8 เม.ย. 61, 27-29 เม.ย.61

  ทัวร์กัมพูชา ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ - ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล - เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา - ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง - ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสา...
  จองเลย