โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : planet289

LINE ID

@planetholiday

 • ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม Planet Holidays เป็นทัวร์เวียดนามคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >จองออนไลน์ด่วน 24ชม. >งานดีประทับใจ สำรองที่นั่ง 087-078-1777 id line : @planetholiday ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ โฮจิมันห์ ดาลัย มุยเน่


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาเวียดนาม
ทัวร์เวียดนามราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,888 ฿
  รหัส : VIE-VZ-336
  วันที่เดินทาง

  19-21 ม.ค. 61, 16-18 มี.ค. 61, 20-22 เม.ย. 61, 5-7 ม.ค. 61, 2-4 ก.พ. 61, 09-11 มี.ค. 61, 30 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 09-11 ก.พ 61, 13-15 เม.ย. 61, 6-8 เม.ย. 61, 27-29 เม.ย.61, 12-14 ม.ค 61

  นำท่านเดินทางสู่ น้ำตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได้หลายมุมภายในบริเวณน้ำตก มีร้านค้ากาแฟเล็ก ให้ท่านได้นั่งชิลๆจิบกาแฟ พักผ่อนชมบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบ และพิเศษสุดทุกท่านจะได้ นั่งรถราง ROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตก ผ่านหุบเขา และป่าไม่เขียวขจี ท่านจะได้ร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : VIE-FD-387
  วันที่เดินทาง

  1-4 มี.ค. 61, 14-17 เม.ย. 61, 28 เม.ย.-01 พ.ค. 61, 4-7 พ.ค. 61, 26-29 พ.ค. 61, 11-14 พ.ค. 61, 18-21 พ.ค.61, 2-5 มี.ค. 61, 9-12 มี.ค. 61, 9-12 ก.พ.61, 6-9 เม.ย. 61, 16-19 ก.พ. 61, 27-30 เม.ย. 61, 25-28 พ.ค. 61, 1-4 มิ.ย. 61, 20-23 เม.ย. 61, 13-16เม.ย.61

  ทัวร์เวียดนาม เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุก FANTASY PARK ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill ลิ้มรสอาหารชาววัง ในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,888 ฿
  รหัส : VIE-VJ-340
  วันที่เดินทาง

  16-19 มี.ค.61, 11-14 พ.ค. 61, 2-5 ก.พ. 61, 9-12 มี.ค. 61, 8-11 ก.พ. 61, 25-28 พ.ค. 61, 13-16 เม.ย. 61, 20-23 เม.ย. 61

  เดินทางสู่เมืองซาปา (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดในโลก เมืองซาปาเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเมืองหนาวจึงมีการทำนาขั้นบันไดตามลาดไหล่เขาทอดตัวเรียงรายกันอย่างสวยงามจำนวนมาก อีกทั้งเมืองซาปายังเคยเป็นเม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 ฿
  รหัส : VIE-VZ-378
  วันที่เดินทาง

  18-21 ม.ค. 61, 1-4 ก.พ. 61, 1-4 มี.ค. 61, 15-18 มี.ค. 61, 12-15 เม.ย. 61, 22-25 มี.ค. 61, 25-28 ม.ค. 61, 8-11 มี.ค. 61, 8-11 ก.พ. 61, 15-18 ก.พ. 61, 4-7 ม.ค. 61, 22-25 ก.พ. 61, 11-14 ม.ค. 61, 5-8 เม.ย. 61, 19-22 เม.ย. 61, 26-29 เม.ย. 61, 11-14 เม.ย. 61, 29 มี.ค.-1 เม.ย. 61

  ทัวร์เวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 ฿
  รหัส : VIE-VJ-381
  วันที่เดินทาง

  18-21 ม.ค. 61, 1-4 ก.พ. 61, 1-4 มี.ค. 61, 15-18 มี.ค. 61, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 12-15 เม.ย. 61, 22-25 มี.ค. 61, 25-28 ม.ค. 61, 8-11 มี.ค. 61, 8-11 ก.พ. 61, 15-18 ก.พ. 61, 22-25 ก.พ. 61, 11-14 ม.ค. 61, 5-8 เม.ย. 61, 19-22 เม.ย. 61, 26-29 เม.ย. 61, 11-14 เม.ย. 61

  ทัวร์เวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,888 ฿
  รหัส : VIE-VZ-335
  วันที่เดินทาง

  16-19 มี.ค.61, 2-5 ก.พ. 61, 9-12 ก.พ. 61, 9-12 มี.ค. 61, 25-28 ม.ค. 61, 19-22 ม.ค. 61, 6-9 เม.ย. 61, 12-15 ม.ค. 61, 27-30 เม.ย. 61, 13-16 เม.ย. 61, 20-23 เม.ย. 61, 30 มี.ค.-02 เม.ย. 61

  เดินทางสู่ เมืองญาจาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)“หยกเขียวแห่งประเทศเวียดนาม” ระหว่างทางท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล อยู่ในจังหวัดคั้ญฮหว่า ประเทศเวียดนาม มีชายหาดและทะเลที่เหมาะแก่การดำน้ำ ชื่อญาจาง คนมักอ่านเป็น นาตรัง หรือ หน่าตรัง เพราะเข้าใจว่าตัวเข...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,888 ฿
  รหัส : VIE-VZ-385
  วันที่เดินทาง

  20-23 เม.ย.61, 11-14 พ.ค. 61, 18-21 มี.ค. 61, 6-9 เม.ย. 61, 13-16 เม.ย. 61, 25-28 มี.ค. 61, 27-30 พ.ค. 61, 10-13 มิ.ย. 61

  ทัวร์เวียดนาม  ไฮไลท์...บินตรงสู่เมืองดาลัด ไป-กลับ  ไฮไลท์...นั่งกระเช้าข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกที่เมืองญาจาง  ไฮไลท์...สัมผัสเมืองตากอากาศของเวียดนาม ทั้ง 2เมือง ดาลัด+ญาจาง  ไฮไลท์...สัมผัสทะเลทราย แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,888 ฿
  รหัส : VIE-VZ-388
  วันที่เดินทาง

  11-14 พ.ค. 61, 18-21 มี.ค. 61, 6-9 เม.ย. 61, 13-16 เม.ย. 61, 20-23 เม.ย. 61, 25-28 มี.ค. 61, 27-30 พ.ค. 61, 10-13 มิ.ย. 61

  ทัวร์เวียดนาม  ไฮไลท์...บินตรงสู่เมืองดาลัด ไป-กลับ  ไฮไลท์...นั่งกระเช้าข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกที่เมืองญาตราง  ไฮไลท์...สัมผัสเมืองตากอากาศของเวียดนาม ทั้ง 2เมือง ดาลัด+ญาจาง  ไฮไลท์...สัมผัสทะเลทราย แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,888 ฿
  รหัส : VIE-FD-344
  วันที่เดินทาง

  18-21 ม.ค. 61, 1-4 ก.พ. 61, 15-18 มี.ค. 61, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 12-15 เม.ย. 61, 14-17 เม.ย. 61, 28 เม.ย.-01 พ.ค. 61, 22-25 มี.ค. 61, 10-13 พ.ค. 61, 17-20 พ.ค.61, 25-28 ม.ค. 61, 8-11 มี.ค. 61, 8-11 ก.พ. 61, 4-7 ม.ค. 61, 22-25 ก.พ. 61, 6-9 เม.ย. 61, 11-14 ม.ค. 61, 19-22 เม.ย. 61, 24-27 พ.ค. 61, 14-17 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 13-16 เม.ย. 61, 21-24 มิ.ย.61, 15-18 เม.ย. 61

  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำสงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ได้นำซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 มาจัดให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไปด้านในก็มีภาพถ่า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,888 ฿
  รหัส : VIE-VJ-392
  วันที่เดินทาง

  1-4 ก.พ. 61, 1-4 มี.ค. 61, 12-15 เม.ย. 61, 14-17 เม.ย. 61, 16-19 มี.ค.61, 23-26 มี.ค. 61, 11-14 พ.ค. 61, 2-5 ก.พ. 61, 9-12 ก.พ. 61, 18-21 พ.ค. 61, 5-8 เม.ย. 61, 27-30 เม.ย. 61, 25-28 พ.ค. 61, 13-16 เม.ย. 61

  ทัวร์เวียดนาม เดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวติความเป็นอยู่ ของชาวจีนในเวียดนาม ชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขต ไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับ แม่พระผู้ครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อ ว่าเทพองค์คนมีก้อนเมฆเป็นพาหนะเพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันต...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : VIE-FD-396
  วันที่เดินทาง

  1-4 ก.ค. 61, 27-30 พ.ค. 61, 6-9 พ.ค. 61, 13-16 พ.ค. 61, 2-5 ก.ย. 61, 10-13 มิ.ย. 61, 3-6 มิ.ย. 61, 24-27 มิ.ย. 61, 8-11 ก.ค. 61, 15-18 ก.ค. 61, 29 ก.ค.-01 ส.ค. 61, 5-8 ส.ค. 61, 12-15 ส.ค. 61, 19-22 ส.ค. 61, 26-29 ส.ค. 61, 9-12 ก.ย. 61, 16-19 ก.ย. 61, 23-26 ก.ย. 61, 30 ก.ย.-03 ต.ค. 61

  ทัวร์เวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่ น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : VIE-FD-397
  วันที่เดินทาง

  14-17 เม.ย. 61, 28 เม.ย.-01 พ.ค. 61, 4-7 พ.ค. 61, 11-14 พ.ค. 61, 18-21 พ.ค. 61, 6-9 เม.ย. 61, 27-30 เม.ย. 61, 25-28 พ.ค. 61, 13-16 เม.ย. 61, 20-23 เม.ย. 61

  ทัวร์เวียดนามใต้ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกู่จี ชม อุโมงค์กู่จีอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดี กับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหาร พันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีต เคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี...
  จองเลย