โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : planet289

 • taiwan2

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Planet Holidays เป็นทัวร์ไต้หวันคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline24ชม. สำรองที่นั่ง 087-078-1777 id linet : @planetholiday นำท่านบินไปสู่ สถานที่ท่องเที่ยว ไต้หวัน  เช่น ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คทะเลสาบสุริยัน จันทรา อุทยานทาโรโกะ  พิพิธภัณฑ์กู้กง   สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่วนอุทยานเย่หลิ่ว


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวันราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,555 ฿
  รหัส : TAI-SL-642
  วันที่เดินทาง

  1-4 ก.ค. 61, 1-4 มิ.ย. 61, 8-11 มิ.ย. 61, 22-25 เม.ย. 61, 20-23 พ.ค. 61, 6-9 พ.ค. 61, 17-20 มิ.ย. 61, 13-16 พ.ค. 61, 2-5 ก.ย. 61, 8-11 เม.ย. 61, 10-13 มิ.ย. 61, 1-4 เม.ย. 61, 3-6 มิ.ย. 61, 24-27 มิ.ย. 61, 17-20 เม.ย 61, 18-21 พ.ค 61, 8-11 ก.ค. 61, 15-18 ก.ค. 61, 22-25 ก.ค. 61, 5-8 ส.ค. 61, 9-12 ก.ย. 61, 16-19 ก.ย. 61, 23-26 ก.ย. 61, 30 ก.ย.-03 ต.ค. 61, 22-25 พ.ค. 61, 7-10 ต.ค. 61, 15-18 ต.ค. 61, 23-26 ต.ค. 61

  ทัวร์ไต้หวัน -สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 -ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต -บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG -พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,499 ฿
  รหัส : TAI-SL-570
  วันที่เดินทาง

  20-24 มิ.ย. 61, 4-8 ก.ค. 61, 8-12 ส.ค. 61, 26-30 ก.ย. 61, 3-7 ต.ค. 61, 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 61, 18-22 ก.ค. 61, 29 ส.ค.-02 ก.ย.61, 19-23 ก.ย.61, 4-8 ต.ค. 61, 23-27 ต.ค. 61

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ นำท่าน ชิมชาอู่หลง ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,911 ฿
  รหัส : TAI-WE-693
  วันที่เดินทาง

  20-22 ก.ค. 61, 21-23 ก.ค. 61

  ทัวร์ไต้หวัน นมัสการพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่ 108 เมตร ณ วัดฝอกวงซาน ชมความสวยงามของทะเลสาบดอกบัว / ขึ้น เจดีย์มังกรเจดีย์เสือ ชมสถานีรถไฟที่สวยที่สุด DOME OF LIGHT FORMOSA BOULEVARD STATION ช้อปปิ้งจุใจย่านดังของเกาสง..ซินจูเจียง..EDA OUTLET MALL..ลุ่ยเฟิงไนท์มาร์เกต ทัวร์ไต้หวัน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,222 ฿
  รหัส : TAI-IT-674
  วันที่เดินทาง

  14-17 มิ.ย. 61

  ทัวร์ไต้หวัน พาท่านล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,222 ฿
  รหัส : TAI-IT-678
  วันที่เดินทาง

  14-18 มิ.ย. 61

  ทัวร์ไต้หวัน พาท่านล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,888 ฿
  รหัส : TAI-IT-589
  วันที่เดินทาง

  29 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 3-6 พ.ค. 61, 10-13 พ.ค. 61, 5-8 เม.ย. 61, 19-22 เม.ย. 61, 26-29 เม.ย. 61, 24-27 พ.ค. 61, 26-29 ก.ค. 61, 8-11 มิ.ย. 61, 22-25 มิ.ย. 61, 31 พ.ค.-03 มิ.ย. 61, 17-20 พ.ค. 61, 6-9 ก.ค. 61, 20-23 ก.ค. 61, 10-13 ส.ค. 61, 24-27 ส.ค. 61, 11-14 ต.ค. 61, 6-9 ก.ย. 61, 13-16 ก.ย. 61, 20-23 ก.ย. 61, 27-30 ก.ย. 61, 4-7 ต.ค. 61, 18-21 ต.ค. 61

  ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101 กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต พัก:ไทเป 2คืน เถาหยวน 1คืน / เมนูพิเศษ:เมนู ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,987 ฿
  รหัส : TAI-XW-637
  วันที่เดินทาง

  1-5 พ.ค. 61, 25-29 พ.ค. 61, 20-24 มิ.ย. 61, 19-23 พ.ค. 61, 26-30 พ.ค. 61, 10-14 พ.ค. 61, 9-13 ส.ค. 61, 25-29 ก.ค. 61, 8-12 พ.ค. 61, 12-16 พ.ค. 61, 2-6 มิ.ย. 61, 19-23 มิ.ย. 61, 27-31 ก.ค. 61, 10-14 ส.ค. 61, 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 61, 15-19 พ.ค. 61, 22-26 พ.ค. 61, 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 61, 26-30 มิ.ย. 61, 10-14 ก.ค. 61, 4-8 ส.ค. 61, 7-11 ส.ค. 61, 18-22 ส.ค. 61, 21-25 ส.ค. 61, 25-29 ส.ค. 61, 7-11 มิ.ย 61, 5-9 มิ.ย 61, 12-16 มิ.ย 61, 3-7 ก.ค. 61, 17-21 ก.ค. 61, 1-5 ก.ย. 61, 8-12 ก.ย. 61, 11-15 ก.ย. 61, 15-19 ก.ย. 61, 18-22 ก.ย. 61, 25-29 ก.ย. 61

  ทัวร์ไต้หวัน นำทุกท่านลงเรือสำหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านล่องเรือชมบรรยา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,555 ฿
  รหัส : TAI-CI-673
  วันที่เดินทาง

  7-10 มิ.ย. 61, 14-17 มิ.ย. 61, 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 12-15 ก.ค. 61, 21-24 มิ.ย. 61, 2-5 ส.ค. 61, 13-16 ก.ย. 61, 27-30 ก.ย. 61, 4-7 ต.ค. 61, 18-21 ต.ค. 61, 28-31 ก.ค. 61, 15-18 พ.ย. 61, 13-16 ธ.ค. 61, 8-11 พ.ย. 61, 22-25 พ.ย. 61, 20-23 ธ.ค. 61, 6-9 ธ.ค. 61, 30 ส.ค.-02 ก.ย. 61, 1-4 พ.ย. 61, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 61

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทางไปสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,777 ฿
  รหัส : TAI-CI-666
  วันที่เดินทาง

  5-8 ก.ค. 61, 12-15 ก.ค. 61, 6-9 ก.ค. 61, 13-16 ก.ค. 61, 20-23 ก.ค. 61, 3-6 ส.ค. 61, 10-13 ส.ค. 61, 17-20 ส.ค. 61, 24-27 ส.ค. 61, 7-10 ก.ย. 61, 14-17 ก.ย. 61, 19-22 ก.ค. 61, 11-14 ส.ค. 61, 28 ก.ย.-01 ต.ค 61, 31 ส.ค.-03 ก.ย. 61

  ทัวร์ไต้หวัน นำทุกท่านลงเรือสำหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านล่องเรือชมบรรย...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 ฿
  รหัส : TAI-SL-681
  วันที่เดินทาง

  27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 19-23 มิ.ย. 61

  ทัวร์ไต้หวัน  นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่  ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง  ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค  อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดขอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 ฿
  รหัส : TAI-SL-665
  วันที่เดินทาง

  22-26 ก.ค. 61, 19-23 ส.ค. 61, 2-6 ก.ย. 61, 23-27 ก.ย. 61, 16-20 ก.ย. 61, 21-25 ต.ค. 61, 26-30 ส.ค. 61, 30 ก.ย.-04 ต.ค. 61, 7-11 ต.ค. 61, 14-18 ต.ค. 61, 28 ต.ค.-01 พ.ย. 61

  ทัวร์ไต้หวัน นำทุกท่านลงเรือสำหรับคณะเพื่อ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว อีกแห่งของชาวไต้หวัน โดยบริเวณรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย และทะเลสาบแห่งนี้ยังมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านล่องเรือชมบรรยา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,991 ฿
  รหัส : TAI-IT-612
  วันที่เดินทาง

  7-10 มิ.ย. 61, 1-4 มิ.ย. 61, 21-24 มิ.ย. 61, 17-20 ส.ค. 61, 9-12 มิ.ย. 61, 11-14 ส.ค. 61, 4-7 ส.ค. 61, 25-28 ส.ค. 61

  ทัวร์ไต้หวัน ไฮไลท์... ไทเปครบสูตร พิเศษ !! นั่งรถไฟหัวจรวด (ชินคันเซ็นไต้หวัน) 1. เวลาบินไม่เหนื่อยกับการเดินทาง ผู้สูงอายุไปได้ เด็กน้อยไปดีไม่มีงอแงเพราะง่วงนอน ! 2. ชมความสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 3. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 1 จุดแลนด์มาร์คของไต้หวันที่ต้องไป 4. ตลาดปลาไทเป Taipe...
  จองเลย