โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : planet289

 • ทัวร์โมรอคโค

ทัวร์โมรอคโค

ทัวร์โมรอคโค Planet Holidays เป็นทัวร์โมรอคโคคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >online24ชม. line: @planetholiday โมรอคโคสัมผัสมนต์เส่นห์ของดินแดนฟ้าจรดทราย เปิดประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ที่ โมรอคโคเป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของนครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) ชมร่องรอยอารยธรรมความยิ่งใหญ่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) อดีตเมืองในจักรวรรดิโรมัน 

รับจัดกรุ๊ปเหมาโมรอคโค
ทัวร์โมรอคโคราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 55,911 ฿
  รหัส : MOR-EK-037
  วันที่เดินทาง

  16-25 พ.ค. 61, 9-18 พ.ค. 61, 5-14 มิ.ย. 61, 9-18 ส.ค. 61, 12-21 ก.ย. 61, 26 ก.ย.-05 ต.ค. 61, 10-19 ต.ค. 61, 19-28 ต.ค. 61

  ทัวร์โมรอดโค • สัมผัสประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ กับกลิ่นอายดินแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค” • เที่ยวเมืองที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ นครสีฟ้าเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) • ชมร่องรอยอารยธรรมความยิ่งใหญ่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส อดีตเมืองในจักรวรรดิโรมัน • นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,888 ฿
  รหัส : MOR-EK-038
  วันที่เดินทาง

  10-19 ส.ค. 61, 12-21 ต.ค. 61, 19-28 ต.ค. 61, 26 ก.ค.-04 ส.ค. 61, 21-23 ธ.ค. 61, 21-30 ก.ย. 61, 16-25 พ.ย. 61, 4-13 ธ.ค. 61

  ทัวร์โมรอคโค นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ เดินทางเข้าเมืองคาซาบลังก้า เมืองท่าหลักและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโมร๊อกโก คาซาบลังก้า มีความหมายในภาษาสเปนว่า “บ้านสีขาว” ปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ นำทุกท่านแวะชม ถ่ายรูปด้านนอก สุเหร่าแห่งกษัตริ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 ฿
  รหัส : MOR-EY-039
  วันที่เดินทาง

  19-27 ต.ค. 61, 22-30 ก.ย. 61, 28 ธ.ค.-05 ม.ค. 62, 30 พ.ย.-08 ธ.ค. 61

  ทัวร์โมรอคโค คาซาบลังก้า- เซฟซาอูน-แมกเนส-เฟส-เมอร์ซูก้าร์-วอซาเซท-มาราเกช-ราบัต • ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น ราคารวมอูฐแล้ว • เข้าชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 รวมค่าเข้าชมข้างในแล้ว • ชมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายทำ Mission Impossible ปี 15 • เมืองสีฟ้า เชฟชาอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 ฿
  รหัส : MOR-EK-040
  วันที่เดินทาง

  9-18 ส.ค. 61, 12-21 ก.ย. 61, 26 ก.ย.-05 ต.ค. 61, 10-19 ต.ค. 61, 19-28 ต.ค. 61

  ทัวร์โมรอคโค • สัมผัสประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ กับกลิ่นอายดินแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค” • เที่ยวเมืองที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ นครสีฟ้าเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) • ชมร่องรอยอารยธรรมความยิ่งใหญ่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส อดีตเมืองในจักรวรรดิโรมัน • นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลท...
  จองเลย