ทัวร์สวิส

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 2 ประเทศ 7 วัน 5 คืน (WY)

ราคาเริ่มต้น 49,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: ITA-WY-345 Tag:
สายการบิน: download

ทัวร์ยุโรป
อิตาลี…ประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมรดกทางศิลปกรรมที่ล้ำค่า … เมืองมิลาน เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี…นำท่านชมความงดงามของของสถาปัตยกรรมของ มหาวิหารดูโอโม จัตุรัสเซ็นต์มาร์ค พระราชวังดอดจ์ โบสถ์โมเสคทอง สะพาน Bridge of Signs …เที่ยวเมืองเวโรน่า เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ เรื่องโรมิโอและจูเลียต….
สวิสเซอร์แลนด์…ขี้นกระเช้าไฟฟ้ากอนโดล่า พิชิตยอดเขากรินเดอร์วาลด์ เฟียสต์ พร้อมสนุกกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ ต่างๆ วัดใจกับ สะพานเลียบหน้าผาเฟียสต์ สัมผัสทัศนียภาพแบบพาโนราม่า…ช้อปปิ้งจุใจ Fox Town Outlet ..เที่ยวกรุงเบิร์น เมืองมกดกโลกทางวัฒนธรรม … เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส…เที่ยวเมืองซูก เมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์…

วันที่เดินทาง

9-15 เม.ย. 61, 8-14 เม.ย. 61, 10-16 เม.ย. 61, 26 พ.ค.-01 มิ.ย. 61, 25-31 มี.ค. 61, 12-18 พ.ค. 61

ทัวร์ยุโรป
วันแรก กรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี) — / — / —

06.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 สายการบิน โอมาน แอร์ พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารการเดินทาง
09.20 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โอมาน แอร์ เที่ยวบินที่ WY-818 / WY-143 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต)
19.30 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองมิลาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH FIERRA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง มิลาน-เวนิส เมสเตร้ BF / L / D

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน หรือ มิลาโน ในภาษาอิตาเลียน ซึ่ง
เป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลีชม ย่านมิลาโน ดูโอ โม่ หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็น สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา การ ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ชม แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานู เอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดใน เมืองมิลาน ถัดไปเป็น อนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลิโอนาร์โด
ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ นครเวนิส ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เวนิสเป็นเมืองด้านการเดินเรือและศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญที่สุดของทวีปยุโรป และยังเป็นบ้านเกิดของมาร์โคโปโล
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AMBASCIATORI BED BANK หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เวนิส-เวโรนา BF /–/ D

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือ สู่ เกาะเวนิส ณ ฝั่งจัตุรัสเซนต์มาร์ค ชุมชนที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุดของเวนิส ด้วยบรรยากาศของ คลองเล็ก-คลองน้อย-สะพานมากมายที่เชื่อมเกาะต่างๆ หรือแม้แต่เรือกอนโดล่า รวมทั้งบ้านเรือนที่ซับซ้อนในซอยแคบๆ นำท่านชม สะพานสะอื้น ที่ทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง นำท่านเดินทางสู่ใจกลาง เซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โก้สแควร์ ผ่านชม พิพิธภัณฑ์-ดอร์จ ชม วิหารเซนต์มาร์ค ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยโมเสคหลากสี นำท่านเดินทางกลับสู่ ฝั่งแผ่นดินใหญ่
กลางวัน ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสทานอาหารท้องถิ่น เช่น พิซซ่า สปาเกตตี้หมึกดำ ข้าวอิตาเลี่ยนหน้าไส้กรอก (Risotto al Tastasal) , โพเลนต้าฯลฯ
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะเรื่องเอกของ วิลเลี่ยม เชกส์เปียร์ ชื่อ โรมิโอและจูเลียต นำท่านชมย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ สู่ จตุรัสเออร์เบ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ระหว่างทางผ่านชม โรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยนั้น แล้วนำท่านถ่ายรูปกับ บ้านของ
จูเลียต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นเขตทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของอีตาลี เป็นแหล่งพักผ่อนของชาวเมือง และเศรษฐีชาวอิตาเลี่ยน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHG HOTEL CATULLO หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เวโร่น่า-ช้อปปิ้ง Fox Town Outlet (สวิตเซอร์แลนด์)-เบิร์น-อินเทอลาลาเก้น BF /–/ D

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สู่ Fox Town Outlet สวรรค์สำหรับนักช้อปซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแมนดริสสิโย (Mendrisio Ticino) เชิญท่านเดินเล่น-ช้อปปิ้ง ณ เอ๊าท์เลทใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 130 ร้าน และสินค้าคุณภาพดี อาทิเช่น ของใช้ในครัวเรือน, ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอิตาลี, รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดังอาทิ เช่น Adidas, Burberry, Calvin Klein, Diesel, D&G, DIOR, Ferrari, GEOX, GUCCI, Guess, HUGO BOSS, Lacoste, LEE, Levis, Lindt Chocolate, NIKE, POLO, Prada, Quiksilver, Ferragamo, Samsonite, Swatch, The North Face, Timberland, Tommy Hilfliger, Yves Saint Laurant และอื่นๆอีกมากมาย ราคาจากโรงงานและยังให้ส่วนลดจาก 30% ถึง 70% อีกด้วย
กลางวัน ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้ง สบายๆ หมายเหตุ ที่ Outlet มีศูนย์อาหาร บริการกลางวัน หลากหลายเมนู สั่งอาหารได้ง่าย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศ ชมเขตตัวเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือน เมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ ประกาศให้
เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ, หอนาฬิกาประจำเมือง แวะชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น และพลาดไม่ได้กับการเดินชมน้ำพุกลางเมือง ที่มีจำนวนอยู่เก้าบ่อ จนไปสิ้นสุดเอาที่หอนาฬิกาประจำเมือง ที่จะมีการตีบอกเวลาพร้อมบรรดาตุ๊กตากลที่จะเคลื่อนไหวประกอบ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบธุนน์ และ เบรียนซ์ ระหว่างทางท่านจะได้เก็บภาพความงามของทิวทัศน์ทั้งสองข้างทาง
ที่ธรรมชาติสร้างมาให้ลงตัวกับแนบทิวเขา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า กรินเดอร์วาลด์-ขึ้นยอดเขาเฟียสต์ FIRST – ลูเซิรน์ BF / L / D

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทาง โดยรถโค้ช สู่ เมืองกรินเดอร์วาล (Grinderl
wald) หมู่บ้านเล็กๆน่ารัก ที่ตั้งของยอดเขาเฟียสต์ นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้ากอนโดล่า แบบ 6 ที่นั่งสู่ ยอดเขาเฟียสต์ที่มีความสูง 2168 ม. เหนือระดับน้ำทะเล จากนั้นนำท่านเดินทางเลียบหน้าผาเฟียสต์ ที่ท่านจะประทับใจกับทัศนียภาพแบบพาโนราม่า หรือบางท่านอาจจะลองร่วมกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น อา ทิ เช่น เฟียสต์ไกลเดอร์ (เครื่องร่อน ทีมีความเร็ว
70 กม/ชม), เฟียสต์ ฟลายเออร์ โดยการบินติดมาตามสายเคเบิ้ลที่มีความยาว 800 ม. ด้วยความเร็วที่ 84 กม/ชม. (ไม่รวมค่าเครื่องเล่นแต่ละชนิด)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส นำท่านถ่ายรูป
กับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น ที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมาก ที่สุดรวมทั้ง สะพานไม้ สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น และเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าคุณภาพดีของ สวิส อาทิ นาฬิกาดัง, ช็อคโกแลต, มีดพับของทหารสวิส ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก ลูเซิร์น-เมืองซูก ZUG -สนามบินซูริก BF / L / —

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริก (ZUG) เคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ทว่าปัจจุบันซูกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอัตราต่ำที่สุดในโลก โดยในเขตเมืองเก่าก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 มีอาคารบ้าน
เรือนที่ยังคงความเก่าแก่แต่สวยงามพื้นถนนปูด้วยหินจากยุดกลาง ผนักตึกก็มีภาพวากสีสันสดใด และยังมีจัตุรัสที่มีน้ำพุโบราณประดับด้วยรูปปั้นเหนือน้ำพุอยู่
หลายจุด เค้าว่ากันว่า พระอาทิตย์ ตกที่ทะเลสาบซุกนั้นสวยงามที่สุดในสวิส นำท่านชม โบสถ์ St. Oswald’s church เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคสร้างขึ้นเมื่อปี 1478 มีประตูเข้าโบสถ์สองบาน มีรูปสลักของพระแม่มารีอุ้มเด็กอยู่ตรงกลาง ขนาบข้างด้วย St. Anne และผู้อุปถัมภ์ ยังมี ปราสาท ซุก (Zug castle) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมือง ซึ่งภายในจะมีส่วนที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีต รูปจำลองผังเมืองในสมัยก่อน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองใหญ่ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การเงิน การธนาคาร เมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบซูริค นำท่านถ่ายรูปวิวสวยๆของทะเลสาบ ซูริคเคยเป็นที่ตั้งโรงกษาปณ์ ช่วงศตวรรษที่ 13 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเมืองศูนย์กลางการเงิน-การธนาคารของประเทศ
18.00 น. นำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศสู่สนามบินซูริก นำท่านทำพิธีการคืนภาษีและผ่านพิธีการต่างๆ ของสนามบิน
21.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY-154 / WY-815 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่มัสกัต)

วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ — / — / —

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ยุโรป