ทัวร์จีน

ทัวร์จีน สบาย ชิงเต่า พิชิตเขาไท่ซาน พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน (SC)

ราคาเริ่มต้น 19,991 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: CHI-QIN-SC-019 Tag:
สายการบิน: SHANDONG AIRLINE (SC)

ทัวร์จีน
ไฮไลท์ทัวร์ ….สบาย ชิงเต่า เขาไท่ซาน พัก 5 ดาว
– พิชิต ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ “เขาไท่ซาน” มรดกโลกแห่งเมืองไท่ซาน
– เที่ยว ชิงเต่า สัมผัสกลิ่นอายสไตล์ยุโรป อันงดงามขึ้นชื่อที่สุดของประเทศจีน
– ชม วัดขงจื้อ ต้นกำเนิดลัทธิเต๋าประวัติศาสตร์และความเชื่ออันเป็นรากฐานสำคัญของจีน
– ชม โรงงานเบียร์ชิงเต่า เบียร์ชื่อดังของจีนยาวนานมากว่า 100 ปี
– ชม น้ำพุเฮยหู่เฉวียน (น้ำพุเสือดำ) บ่อน้ำพุในตำนานเสียงดังก้องเหมือนเสือคำราม
– พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

วันที่เดินทาง

21-25 มี.ค. 61, 14-18 มี.ค. 61, 11-15 เม.ย. 61, 2-6 มี.ค. 61, 9-13 มี.ค. 61, 12-16 เม.ย. 61, 25-29 เม.ย. 61, 7-11 มี.ค. 61, 28 มี.ค.-01 เม.ย. 61, 20-24 เม.ย. 61, 27 เม.ย.-01 พ.ค. 61, 28 เม.ย.-02 พ.ค. 61, 29 เม.ย.-03 พ.ค. 61, 13-17 เม.ย. 61

ทัวร์จีน
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคาน์เตอร์ G สายการบิน ซานตงแอร์ไลน์ (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ชิงเต่า – ปาต้ากวน – สะพานไม้ม่านปู้ – โรงเบียร์ชิงเต่า – สวนสาธารณะจ้านเฉียว – ถนนวัฒนธรรมพีฉ่าย – เสียวหยี่ซาน
02.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชิงเต่า โดย สายการบิน ซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC4080
07.55 น. เดินทางถึงสนามบินชิงเต่าลิ่วถิงเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจีนมีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลเหอเป่ย เหอหนาน อันฮุย เจียงซู โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 10,654ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 7 ล้านคน ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองขึ้นของเยอรมัน คงไว้ด้วยกลิ่นอายสถาปัตยกรรมยุโรป ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรืออาคารต่างๆ ล้วนถูกสร้างในสไตล์ยุโรป มีความแตกต่างจากเมืองอื่นๆของประเทศจีนแห่งนี้อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานผลิตเบียร์ชิงเต่าเบียร์ชื่อดังของประเทศจีน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่ ปาต้ากวน หรือ ถนนแปดสาย เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตลืยุโรปได้อย่างหลากหลาย สำหรับที่มาของชื่อถนนแปดสายนั้น มาจากบริเวณนี้มีถนนแปดสายตัดผ่านกัน อีกทั้งยังมีดอกไม้ที่เบ่งบานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตลอด 4 ฤดูกาลและนอกจากปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุด แสนโรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน จากนั้นเดินทางสู่ สะพานไม้ม่านปู้ ให้ท่านเดินชมวิวธรรมชาติทางทะเลของชิงเต่าถือเป็นแหล่งพักผ่อนที่น่าสนใจเป็นยิ่งนักและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานเบียร์ชิงเต่า เป็นเบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนยาวนานมามากกว่า 100 ปี จุดเริ่มต้นของโรงเบียร์นี้ นับย้อนไปเมื่อวันที่ 15 เดือนสิงหาคม ค.ศ.1903 ก่อตั้งขึ้นด้วยการทุ่มเงิน 400,000 มาร์ค ของพ่อค้าชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อค้าชาวอังกฤษ ใช้ชื่อว่า บริษัทเบียร์เจอมานิสเชส (Germanisches) แห่งเมืองชิงเต่า จำกัด และใช้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดิบจากประเทศเยอรมันในปีค.ศ.1963 ได้รับยกย่องให้เป็นเบียร์แห่งชาติยี่ห้อเดียวของจีน และเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมนี้ บนแผ่นดินจีนใหญ่เรื่อยมาจนทุกวันนี้ ในปีค.ศ.1993 โรงงานผลิตเบียร์แห่งนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบียร์ชิงเต่า จำกัด และเข้าสู่ตลาดทุนเป็นครั้งแรก ปรากฏตัวในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง และเมื่อจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เบียร์ชิงเต่าก็ได้ใช้โอกาสนี้เป็นพันธมิตร กับ อัน เฮาเซอร์ บุช ผู้ผลิตเบียร์ บัดไวเซอร์ จากสหรัฐฯ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะสะพานจ้านเฉียว ซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานจ้านเฉียว สร้างในสมัยจักรพรรดิ์กวงสู่ราชวงศ์ชิง(ราวปีค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเลปลายสุดเป็นอาคารคล้ายชื่อ Huilan Pavillion สามารถเข้าไปชมด้านในได้แต่มีค่าเข้าชมเล็กน้อย จากนั้นนำท่านผ่านชม ถนนแกะสลักตงไห่ เป็นถนนที่เลียบทะเลซึ่งมีความยาว 12.8 กม. ชมผลงานด้านปฏิมากรรมแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและร่มรื่นด้วยสวนหย่อมที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามยิ่ง จากนั้นนำท่านชม ถนนวัฒนธรรมพีฉ่าย ซึ่งเป็นถนนวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของเมืองชิงเต่า และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวเมืองและชาวต่างชาติ ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นบ้านชิงเต่า ร้านภาพเขียน ภาพวาด รวมไปถึงของว่างพื้นบ้านที่ท่านสามารถเลือกชิมได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม สวนเสี่ยวหยีซาน ตั้งอยุ่บนยอดเขาเสี่ยวหยี ท่านสามารถมองเห็นวิวพาโนรามาของเมืองชิงเต่าจากที่นี่ได้ ภายในสวนมีการจัดการเป็นอย่างดี ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว จากนั้นนำท่านชมนำท่านเยี่ยมชมถนนอาหารพีฉ่าย เป็นศูนย์รวมอาหารของเมืองชิงเต่า ท่านสามารถลิ้มรสอาหาร จากทั่วทุกมณฑลของจีน ได้ ณ ที่แห่งนี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GLORIA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 *
วันที่สามของการเดินทาง
ศูนย์ไข่มุกชิงเต่า – เว่ยฝั่ง – หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้ – จือป๋อ – ศาลเจ้าเกียงไท่กง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าน ช้อปปิ้ง ศูนย์ไข่มุกชิงเต่า ที่มีชื่อเสียงที่ในประจำเมืองชิงเต่า จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง(หยางเจียปู้) ได้ก่อเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง(ค.ศ.960-1279) สืบจนถึงปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ทำจากมือ อีกทั้งลักษณะเด่นจะมีการออกแบบสื่อถึงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งคงความละเอียดอ่อนช้อย สีสันตระการตาแฝงอยู่ภายในงานชิ้นนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปตัดกระดาษแปะ รูปวาด การทำว่าว จนเป็นที่กล่าวขานเลืองลือ แม้กระทั้งหากมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆทางสำนักพระราชวังก็จะให้หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้เป็นผู้จัดงานด้านศิลปะการประดิษฐ์ด้วยมือแบบโบราณมาประดับตกแต่งเป็นประจำตราบจนปัจจุบั
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสักการะ ศาลเจ้าเกียงไท่กง หรือเรียก เจียงจื่อหยา ตามสำเนียงจีนกลาง หรือ เกียงจูแหย ตามสำเนียงฮกเกี้ยน หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ เจียงไท่กง เป็น นักยุทธศาสตร์คนสำคัญของโจวเหวินหวังและโจวอู่หวังที่ได้โค่นราชวงศ์ซางลง และสถาปนาราชวงศ์โจวขึ้น ซึ่งเคยมีชีวิตเมื่อประมาณ 3,000 กว่าปีก่อน ปัจจุบัน นักประวัติศาสตร์และนักวิชาการได้ให้ความเห็นว่าเมื่อเทียบกับผลงานแล้วเจียง จื่อหยา คือ 1 ใน 2 นักยุทธศาสตร์แห่งการสงครามที่เก่งกาจที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีน อีกท่านหนึ่งก็คือเตียวเหลียง (ราชวงศ์ฮั่นตะวันตก) (คนละคนกับเตียวเหลียงในสามก๊ก) เสนาบดีแห่งราชวงศ์ฮั่นของหลิวปังหรือปฐมจักรพรรดิฮั่นเกา ซึ่งว่ากันว่าเตียวเหลียงก็ได้เรียนรู้ตำราพิชัยสงครามมาจากตำราพิชัยสงครามของเจียง จื่อหยานั่นเอง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ZIBO WELLHOO HOTEL หรือเทียบเท่า 5 *
วันที่สี่ของการเดินทาง
จือป๋อ – เมืองโบราณโจวชุน – ย่านการค้าหมู่บ้านโจวชุน – พิพิธภัฑณ์ขนมปัง – ขึ้นเขาไท่อัน (กระเช้า) – ประตูหนานเทียนเหมิน – เทียนเจีย – ยอดเขาหวงยู่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม เขตเมืองโบราณโจวชุน เป็นย่านการค้าสมัยราชวงศ์หมิง และในปีกานหลง การค้าเจริญรุ่งเรือนเป็นอย่างมาก จนกษัตริย์ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยตนเอง และแต่งตั้งให้เป็นย่านการค้า1ในใต้หล้า จากนั้นนำท่านเดินชม ย่านการค้าโบราณหมู่บ้านโจวชุน ซึงจะมีการค้าขนมปังที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านแห่งนี้ นำท่านชมเข้า พิพิธภัฑณ์ขนมปัง โจวชุน จัดแสดงการหุ่นขี้ผึ้งที่มีกริยาใช้ชีวิตตลอด1800ปี ของหมู่บ้านหมู่บ้านโจวชุน และมีอุปกรณ์โบราณต่างๆในสมัยโบราณ ท่านสามารถดูความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ได้จากพิพิธภัฑณ์แห่งนี้ และความเป็นมาของขนมปังที่เป็นเรื่องเล่าของหมู่บ้านนนี้
กลางวัน ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทาง เมืองไท่อัน เมืองที่มีภูเขา 1-5 เขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของจีนและมีความชื่อเสียงความสวยของธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาไท่ซาน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)ได้ชื่อว่า “ภูเขาอันดับหนึ่งในใต้หล้า”เป็นอันดับ 1 ใน 5 เทือกเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีนในประวัติศาสตร์ 5,000 ปีแห่งอารยธรรมของจีน จักรพรรดิทุกพระองค์เมื่อขึ้นครองราชย์กระทั่งถึงระดับชาวบ้าน ต่างมาเซ่นไหว้บูชาที่ภูเขาไท่ซาน ปัญญาชนและบุคคลที่มีชื่อเสียงก็ล้วนมาถึงที่แห่งนี้ ซึ่งทำให้ภูเขาไท่ซานเต็มไปด้วยร่องรอยทางภูมิทัศน์ของวัฒนธรรมอันหลากหลาย สิ่งก่อสร้างโบราณส่วนใหญ่เป็นลักษณะของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงของจีน โดยมีศิลปะการก่อสร้าง ภาพวาด การแกะสลัก ภูเขาหิน และป่าไม้หลอมรวมเป็นหนึ่งสถานที่ที่ชาวจีนส่วนใหญ่จะต้องหาโอกาสสักครั้งในชีวิต เพื่อมาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นภูเขาไท่ซานแห่งนี้ และเขาแห่งนี้ยังได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติเมื่อปีค.ศ. 1987 มากมาย ชม หนานเทียนเหมิน หรือประตูใต้แห่งทางสวรรค์ เป็นทางเข้าสู่อาณาจักรเทพเจ้าที่พำนักอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินชม ถนนคนเดินเทียนเจีย มีการค้าของกินและของที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย นำท่านขึ้นยอดเขาไท่ซาน มีชื่อยอดว่า ยอดเขาหวงหยี่

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก DONGYUE HOTEL หรือเทียบเท่า 5 *
วันที่ห้าของการเดินทาง
ไท่อัน – ศูนย์ยาสมุนไพรจีน – จี่หนาน – ทะเลสาบต้าหมิง – บ่อน้ำพุเสือดำ – จี่หนาน – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านช้อปปิ้ง ศูนย์ยาสมุนไพรจีน ยาแผนโบราณหรือเป่าซูหลิง พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจี่หนาน เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของชาวจีนว่าเป็น “เมืองแห่งน้ำพุอันดับหนึ่งในใต้หล้า” โดยมีน้ำพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวเมือง น้ำพุที่เลื่องลือที่สุดคือเป้าทูเฉวียน ซึ่งได้รับสมญานามว่า “น้ำพุอับดับหนึ่งใต้สวรรค์” ขณะที่น้ำพุไป่ไม่เฉวียน ถูกขนานนามเป็น “ทิวทัศน์มหัศจรรย์ใต้สวรรค์”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบต้าหมิง ทะเลสาบนี้เกิดจากบ่อน้ำใต้ดิน มีเนื้อที่ 70,000 ตารางเมตร ทางด้านใต้เป็นสวนดอกไม้ ภูเขาจำลอง ศาลาที่พัก ระเบียงทางเดินคตเคี้ยวไปมาสวยงาม เป้นทะเลสาบที่รายล้อมด้วยดอกบัวและต้นหลิว ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี่หนาน นำท่านชม บ่อน้ำพุเสือดำ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองจี่หนาน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลซานตง สมัยก่อนซึ่งเป็นเมืองขึ้นชื่อที่อุดมไปด้วยน้ำพุร้อนกว่า 100 แห่ง ล้วนเป็นน้ำแร่ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
18.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินจี่หนาน
21.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน ซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC4075
01.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
ทัวร์จีน