ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO WINTER WOWW 5 DAY 3 NIGHT (TG)

ราคาเริ่มต้น 38,999 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: JAP-TG-077 Tag:
สายการบิน: tg

ทัวร์ญี่ปุ่น
ไฮไลท์ ทัวร์
– ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”
– สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี “SHIKISAI NO OKA”
– เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ “คลองโอตารุ”
– เลือกซื้อกล่องดนตรีที่มีเสียงเพลงไพเราะมากมายที่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี”
– เก็บความมุ้งมิ้ง น่ารักๆ ใส่กระเป๋ากลับบ้านกับ “ร้านฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่”
– ชมอาคารน่ารักสดใส มีกิมมิค ที่ “โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ”
– ช้อปปิ้ง ดิวตี้ ฟรี & ย่านทานูกิ โคจิ และ JR SAPPORO STATION

วันที่เดินทาง

25 ก.พ.-01 มี.ค. 61, 21-25 ก.พ. 61, 18-22 ก.พ. 61, 14-18 ก.พ. 61, 22-26 ก.พ. 61, 21-25 มี.ค. 61, 8-12 มี.ค. 61, 15-19 มี.ค. 61, 24-28 ก.พ.61, 5-9 ก.พ. 61, 9-13 มี.ค. 61, 16-20 มี.ค. 61, 22-26 มี.ค. 61, 26 ก.พ.-02 มี.ค. 61, 12-16 ก.พ. 61, 19-23 ก.พ. 61, 23-27 ก.พ. 61, 7-11 มี.ค. 61, 25-29 มี.ค.61, 27-31 มี.ค. 61

ทัวร์ญี่ปุ่น
Day 1 สนามบินสุวรรณภุมิ
20.30 น. นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
23.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบินที่ TG 670 ** [บริการอาหารร้อน บนเครื่อง] **
** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์เวย์ เนื่องจากต้องเป็นไปตามกฏระเบียบของสายการบิน สำหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า
Day 2
สนามบินชินชิโตเสะ – เมืองอาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า –
ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ – โรงแรม
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด …นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว …
09.30 น. ไกด์จะนำท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้ .. และเข้าสู่โปรแกรมท่องเที่ยวเริ่มจาก เมืองอาซาฮีคาว่า (Asahikawa) ที่ตั้งอยู่กลางเกาะฮอกไกโด .. เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเมืองซัปโปโร .. พาทุกท่านไปยัง หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ซึ่งเมืองแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์การทำราเมน มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีน้ำซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมู่บ้านราเมน ถือกำเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิมของร้านราเมนที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 ร้านได้อย่างเต็มที่
** อิสระ อาหารกลางวัน เลือกทานราเมน จากร้านต่างๆ ที่หมู่บ้านราเมน แห่งนี้ **
ช่วงบ่าย นำท่านไปยัง สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (Asahiyama Zoo) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะว่าสวนสัตว์แห่งนี้ได้สร้างมิติใหม่ให้กับผู้มาเยือน เช่น อุโมงค์ใต้น้ำของสระเพนกวินที่จะได้เห็นเหล่าเพนกวินตัวน้อยว่ายน้ำอยู่เหนือตัวเรา … โดมแก้วที่ให้ท่านได้โผล่หัวเข้าไปยังกรงของหมีขั้วโลกและหมาป่าเพื่อจะได้เห็นพวกเขาเหล่านั้นในระยะประชิด … รวมไปถึงสัตว์ป่าต่างๆ เช่น กวางป่า เหยี่ยว นกกะเรียน (ที่พบในฮอกไกโด) เสือดาว ยีราฟ หมีแพนด้า เป็นต้น และ พิเศษสุดในช่วงฤดูหนาว ทางสวนสัตว์จะมีขบวนพาเหรดเพนกวิน ให้ชมอีกด้วย (รอบการโชว์พาเหรดเพนกวินคือ 11.00 น. และ 14.30 น. ในแต่ละวัน ตั้งแต่ ปลายธันวาคม-กลางมีนาคม และช่วงมีนาคม จะมีเพียงรอบ 11.00 น. เท่านั้น **
หลังจากนั้น พาทุกท่านไปยัง อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า ( AEON MALL ASAHIKAWA ) ห้างดังที่มีสินค้ามากมายให้เลือกช้อปปิ้ง และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนาดใหญ่ …
** อิสระ อาหารเย็นตามอัธยาศัย ภายใน อิออน มอลล์ **
เข้าสู่ที่พัก … ASAHIKAWA PREMIER CABIN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3
อาซาฮีคาว่า – กิจกรรมบนลานหิมะ ชิคิไซโนะโอกะ – ซัปโปโร – ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้ง ทานูกิ โคจิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง
เริ่มต้นที่ “กิจกรรมบนลานหิมะ” ชิคิไซโนะโอกะ ( Shikisai no oka ) ท่านได้ลองเล่นกิจกรรม อาทิ SNOW MOBILE , SNOW RAFTING หรือ SNOW BANANA BOAT …
**แจ้งความประสงค์กับทางไกด์ของเรา ล่วงหน้า นะคะ **
ให้อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยบนลานกิจกรรมจนกระทั่งได้เวลานัหมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น … เดินทางเข้ามายัง เมืองซัปโปโร เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด และใหญ่เป็นอันดับห้าของประเทศญี่ปุ่น … นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE …. ต่อจากนั้น ไปที่ย่านทานุกิโคจิ ( Tanuki Koji ) เป็นย่านช้อปปิ้งโดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ซึ่งมีความยาว 1 กิโลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่น้ำ Sosei .. สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ร้านดองกี้โฮเต และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย โดยย่านนี้เป็นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ 1873 ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทานุกิ ในฤดูร้อน(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดับประดาไปด้วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ **เมนูพิเศษ ขาปู3ชนิด**
(หมายเหตุ- เมนูขาปู3ชนิด จะเริ่มทานตั้งแต่กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่ 15 ม.ค.61 เป็นต้นไป)
เข้าสู่ที่พัก … TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
Day 4
ซัปโปโร –โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว คิไทจิ – ฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ – ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ – ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ (ชมเทศกาลหิมะซัปโปโร สำหรับกรุ๊ปต้นเดือนกุมภาพันธ์ เท่านั้น) –
ช้อปปิ้ง JR STATION – โรงแรม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง
จากนั้น เดินทางไปยัง เมืองโอตารุ ( Otaru ) เมืองท่าที่อยู่ทางตอนเหนือ ของซัปโปโร (ใช้เวลาราวๆ 2.15 ชั่วโมง) ..เมืองนี้ มีจุดเด่นในเรื่อง “คลอง” ที่สวยงาม และโกดัง สมัยก่อนที่เรียงรายรอบคลองเป็นฉากหลังไปตลอดเส้นทาง .. ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ คลองโอตารุ ( Otaru Canal ) ที่มีความสวยงามอย่างมากตลอดข้างทาง และไปแวะที่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (music box museum) ที่สร้างขึ้นในปี 1910 เป็นอาคารเก่า 2 ชั้นทำด้วยอิฐแดง โดยที่ภายในมีกล่องดนตรีมากมายให้เลือกซื้อกลับเป็นของฝาก และยังสามารถตกแต่งลวดลายเองได้ด้วย … อีกทั้งด้านหน้าอาคารแห่งนี้ก็มี นาฬิกาไอน้ำ (steam clock) ซึ่งเป็นของที่ส่งตรงมาเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา และเป็น 1 ใน 2 เรือนในโลกเท่านั้น … และทุกท่านจะได้อิสระเดินเล่นที่ ถนนซาไคมาจิ ( Sakaimachi Street ) เป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ(Otaru Canal Area) ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 เมืองโอตารุเป็นเมืองท่าเรือ และการค้าการขนส่งที่หลากหลาย เต็มไปด้วยบริษัท Shipping อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านชีสเค้ก อันเลื่องชื่อ Le Tao ก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วยเช่นกัน และหนึ่งในร้านที่น่าสนใจนั่นคือ โรงงานเครื่องแก้วคิไทจิ ( Kitaichi glass store house ) สร้างเมื่อปี 1891 โดยใช้หินเป็นส่วนประกอบของอาคาร .. มีอีกชื่อคือ Sangokan แปลว่า บ้านหลังที่สาม .. ภายในมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเครื่องแก้ว ทั้งภาชนะเครื่องครัวต่างๆ และมีห้องน้ำชาที่ประดับโคมไฟถึง 167 ตัวเพื่อสร้างบรรยากาศที่สุดแสนจะประทับใจอีกด้วย … และให้ท่านได้แวะ ร้านฮัลโหล คิตตี้ คาเฟ่ เป็นร้านคาเฟ่ที่มี คิตตี้ จัง แมวน้อยน่ารักเป็นตัวชูโรง เลือกดูสินค้า พร้อมกับถ่ายรูปไปพร้อมกันได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น เดินทางไปยัง โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ( Ishiya Chocolate Park ) หรือ Shiroi Koibito Chocolate Park เป็น Theme park ที่สร้างโดยบริษัท อิชิยะ (Ishiya) ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรขนมคุ๊กกี้ที่มีแผ่นคุ๊กกี้เนยบางๆ สองแผ่นประกบเข้ากับชั้นช๊อคโกแลตขาว จนได้ชื่อว่า Shiroi Koibito (แปลว่า คนรักสีขาว) และปัจจุบันนี้ก็เป็นของฝากขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว .. ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมของที่นี่ทั้งรูปแบบภายนอกอาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก ส่วนภายในจะมีทั้งโซนขายของที่ระลึก คาเฟ่ และ ท่านสามารถจ่ายค่าเข้าชมโรงงานเพิ่มเติมได้ กรณีต้องการชมกระบวนการผลิตช๊อคโกแลตของที่นี่โดยผ่านกระจกใสขนาดใหญ่ หลังจากนั้น … ไปชม ตึกรัฐบาลเก่าเมืองซัปโปโร ( Sapporo Old Government Office ) .. ที่สร้างขึ้นในปี 1888 บางครั้งก็ถูกเรียกว่า “ตึกแดง” ซึ่งมาจากตัวอาคารก่อด้วยอิฐแดงทั้งหลัง (Agarenga) รูปแบบอาคารเป็นทรงแปดเหลี่ยมที่เลียนแบบมาจากบ้านเรือนในรัฐแมสซาชูเซสของอเมริกา .. (ให้ท่านถ่ายรูปเพียงด้านนอก เท่านั้น) ..และ แวะไปชม “หอนาฬิกา” (clock tower) ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร ซึ่งที่แห่งนี้ถูกสร้างในช่วงปี 1878 อันเป็นช่วงที่กำลังบูรณะเมือง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬิกาซื้อมาจากกรุงบอสตันปัจจุบันนี้หอนาฬิกาแห่งนี้ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของที่บริเวณนี้ ..และใกล้ๆกัน มี “สวนโอโดริ”
ซึ่งเป็นสวนสาธารณะของเมืองซัปโปโรไว้จัดงาน

งานเทศกาลหิมะซัปโปโร หรือ SNOW FESTIVAL ทุกๆปี
( ในปี 2018 จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์ )
** สำหรับท่านที่ซื้อทัวร์มาในช่วงต้นเดือน 2-9 กุมภาพันธ์ จะได้เข้าชมงาน เทศกาลหิมะซัปโปโร 2018 ในครั้งนี้ โดยจะให้อิสระเดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย **
ได้เวลาอันสมควรพาท่านมาหลบหนีความหนาวเย็นที่ JR Sapporo Station ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเดินเล่นไปกับห้างสรรพสินค้า ที่สะสมอยู่มากมาย เช่น STELLAR PLACE , APIA , PASEO , DAIMARU , TOKYU และ ESTA ที่เปิดต้อนรับให้ทุกท่านได้ทดสอบความแข็งแรงของแข้งขาในการเดินเล่น หรือเลือกซื้อของฝากติดมือกลับบ้านกันแบบไม่ยั้ง ..
** อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
เข้าสู่ที่พัก … TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
Day 5
สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเสะ
08.00 น. ถึง สนามบินชิโตเสะ .. ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ญี่ปุ่น