ทัวร์มัลดีฟ เที่ยวมัลดีฟส์ แพคเกจมัลดีฟส์ 5 วัน 3 คืน ราคาถูก

ทัวร์มัลดีฟ Thulhagiri Island 3วัน (UL)

ราคาเริ่มต้น 18,000 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: MDV-UL-073 Tag:
สายการบิน: ul logo

ทัวร์มัลดีฟ
Thulhagiri Island Maldives (ทูราจีรี ไอส์แลนด์ มัลดีฟส์)
Thulhagiri กับชายหาดสวยๆที่ถูกเรียกว่าเป็นเกาะเเห่งนกที่คุณจะสามารถเข้ามาดูนกได้หลายร้อยตัวหลากหลายพันธุ์ และคุณยังสามารถดู Kambili(Local bird) และ Maakana (นกท้องถิ่น) ที่มีชื่อเสียง
Thulhagiri เป็นภาษามัลดีฟส์ แปลว่า สายรุ้ง และคงไม่แปลกหากคุณจะได้เห็นสายรุ้งสวยงาม ณ ที่รีสอร์ทแห่งนี้
ด้วยการเดินทางแค่ 25 นาที ด้วย Speed Boat จากสนามบิน หาดทราบสีขาวละเอียด สะท้อนกับผืนน้ำสีฟ้าคราม เป็นภาพที่น่าประทับใจของผู้ที่ได้เดินทางมาพักยังรีสอร์ทแห่งนี้
การบริการของที่นี่เป็น All inclusive
สำหรับผู้ที่ชอบที่พักที่แอบอิงธรรมชาติ ราคาไม่แรง ที่นี่เป็นคำตอบของคุณอีกแห่งหนึ่งในมัลดีฟส์ครับ

วันที่เดินทาง

1-22 ธ.ค. 60, 23 ธ.ค.60-20 เม.ย.61, 3-20 เม.ย.61

ทัวร์มัลดีฟ
กำหนดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)
…….. ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ
(ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม. ก่อนการเดินทาง)
………. ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์
………. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอิบราฮิม นาเซอร์ เมืองหลวงของมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว ให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์No.15 ทูราจีรี ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท และเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง มัลดีฟส์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท อาทิ ดำน้ำตื้น , เรือใบ, วอลเล่ย์บอลชายหาด, สระว่ายน้ำ หรือเลือกซื้อ Option Tour โดยตรงกับทางรีสอร์ทเช่น ดำน้ำลึก กิจกรรมตกปลา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
ท่านสามารถสั่งเครื่องดื่มต่างๆได้ไม่อั้น ฟรี!!! (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษนอกเมนู)
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
ทางโรงแรมจะทำการแจ้งเวลานัดหมายการเดินทางไปสนามบินให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้า
…….. ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่เพื่อเดินทางกลับ
……… ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ
……… เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิหรือ ดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**************************
ทัวร์มัลดีฟ