HKG307

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (CX)

ราคาเริ่มต้น 9,800 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: HKG-CX-854 Tag:
สายการบิน: 1407506240-Cathaylogo-o

ทัวร์ฮ่องกง
 จุดเด่นโปรแกรม 
1. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน
2. ขอพร เทพเจ้ากวนอู ให้สู้ชนะทุกสิ่ง
3. ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำเคล้าเสียงเพลงสวยงาม
4. เมนูพิเศษ! ห่านย่าง, เป็ดปักกิ่ง, ไวน์แดง
5. หมุนกังหัน วัดแชกง ขอความสำเร็จ ธุรกิจ โชคลาภ
6. ช้อปกระจาย ตลาดตงเหมิน, จิมซาจุ่ย นาธาน

วันที่เดินทาง

1-3 มิ.ย. 61, 15-17 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 61, 30 มิ.ย.-02 ก.ค. 61, 22-24 มิ.ย. 61, 23-25 มิ.ย. 61

ทัวร์ฮ่องกง
แรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฮ่องกง – เซินเจิ้น (XXX)
12.00 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 Row M
สายการบิน Cathay Pacific (CX) มีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับช่วย เช็คอิน โหลดสัมภาระ
มีอาหารร้อนและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดสัมภาระได้ 1 ใบ 30 กก.
หมายเหตุ : การจัดที่นั่งบนเครื่องบินสายการบินเป็นผู้กำหนดเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจและ
14.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX654
18.50 น. ทุกท่านถึง สนามบินฮ่องกง หลังจากรับกระเป๋าที่สายพาน และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางไป เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง *ขึ้นอยู่กับการจราจร*
เข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น) Century Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรือใกล้เคียง
วันสอง เซินเจิ้น – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านหมอนยางพารา – วัดกวนอู – สวนฮอลแลนด์
โชว์น้ำพุเต้นระบำ – ช้อปปิ้งตงเหมิน (B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)
ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทยเมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วทั้งตัว จากนั้นคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเป็นอย่างดีเรื่อยมา ร้านหมอนยางพารา ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อสุขภาพจริงสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยต่างๆ นอนไม่หลับ ทำจากยางพาราอบด้วยสมุนไพรแท้ๆ ช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น ร้านหยก คนไทยมีความนิยมเช่าบูชา หยกปี่เซี้ยะ เป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่าหากเลี้ยงสัวต์นำโชคนี้ดีๆ จะให้คุณนำเงินมาให้ไม่ขาดมือ เหมือนท่านเลี้ยงกุมารประจำบ้าน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
วัดกวนอู *ขอพรให้ชนะชัยทุกสิ่ง* สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ
โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง ดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว

สวนฮอลแลนด์ นำท่านชมเมืองจำลองที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ชมดอกไม้จำลอง และสถานที่ตกแต่งให้เหมือนประเทศฮอลแลนด์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่มีวิวสวย ชมดอกทิวลิปจำลองประจำชาติฮอลแลนด์ จากนั้นนำคณะสู่สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ที่ตั้งอนุสาวรีย์ของท่านเติ้งเสี่ยวผิง ที่ทรงมีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้ทันสมัย และเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจล้ำยุค ให้ท่านได้เพลินเพลินกับบรรยากาศแสนสบาย และถ่ายภาพที่ระลึกของท่านเติ้งเสี่ยวผิง

โชว์น้ำพุเต้นระบำ เป็นโชว์ประกอบดนตรีพร้อมฉากหลังที่เป็นเรือ Minghua เรือยอชส์สุดหรู แต่เดิมเป็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชาร์ลส์ เดอโกล ต่อมาทางรัฐบาลจีนได้ซื้อต่อและได้นำมาทอดสมอที่ท่าเรือ SHE KOU เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตระการตา รอบๆ บริเวณมีร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ให้ท่านเพลิดเพลิน

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
ตลาดตงเหมิน ย่านวัยรุ่นถนนคนเดินช่วงค่ำของชาวจีน ให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามากมายอาทิ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค ของที่ระลึกอื่นๆ มากมาย สามารถต่อราคาให้ถูกลงได้อย่างเหลือเชื่อ พร้อมกันนี้ยังเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยริมทางหลากหลายชนิด บางร้านคนขายพูดไทยได้

เข้าสู่ที่พัก (เซินเจิ้น) Century Hotel / CAA Holy Sun Hotel  หรือใกล้เคียง
วันสาม ฮ่องกง – วัดแชกง – ร้านจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน (หากเวลาพอ) – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (4)
วัดแชกง *ไหว้ขอความสำเร็จธุรกิจการงาน* เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่งถูกกล่าวขานให้เป็นวัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามา ประชาชนทั่วโลกต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก ** ขอให้มีความตั้งใจในการขอพร เทพเจ้าองค์นี้ ดาราดังๆ มาขอสำเร็จทุกราย **

ร้านจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน ของขลังชื่อดังที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจาก วัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรค พัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะสำเร็จตามที่ขอ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ! ห่านย่าง

** โปรแกรมนี้หากมีเวลาเหลือมากพอจะพาไป **

วัดหวังต้าเซียน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัด คือ เทพหวังต้าเซียน แต่จุดยอดนิยมที่คนทั่วโลกมากราบไหว้วัดแห่งนี้คือเป้าหมายของคนโสดอยากมีคู่ซึ่งไม่ใช่การขอความรักจากเทพหวังต้าเซียนแต่อย่างใด แต่เป็นการเดินไปด้านข้างซึ่งจะมีศาลกลางแจ้งของ เทพเจ้าด้ายแดง เป็นรูปปั้นสีทองมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้านหลังประทับอยู่ ซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่าจะได้พบเนื้อคู่แท่ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีรักกันตลอดไป ส่วนใครที่ได้พบคู่แล้วสามารถขอพรให้คู่ของท่านรักกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้เช่นกัน วิธีขอพร : ใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี

จิมซาจุ่ย นาธาน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง Mix & Match ได้ตามชอบใจ

** อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับร้านดังๆ **
สมควรแก่เวลา..นำทุกท่านเดินทางไปสนามบิน เช็คอิน โหลดกระเป๋า

17.55 น. กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Cathay Pacific (CX) เที่ยวบิน CX613
20.00 น. ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

ข้อสำคัญควรทราบ ตามนโยบายขอ
ทัวร์ฮ่องกง