KOR174

ทัวร์เกาหลี SKY SUMMER ชิลเวอร์ 5 วัน (LJ)

ราคาเริ่มต้น 13,900 ฿ ดาวน์โหลด PDF จองทัวร์

รหัส: KOR-LJ-453 Tag:
สายการบิน: jin-air

นำท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินจินแอร์ (LJ ) 
ฟรี!!! นํ้าหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม / ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม
พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน
อาหารทานครบ 9 มื้อ อิสระอาหารมื้อเย็น 1 มื้อ 
ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว

วันที่เดินทาง

23-27 ส.ค.60, 19-23 ส.ค. 60, 20-24 ก.ย. 60, 30 ส.ค.-03 ก.ย. 60, 20-24 ส.ค. 60, 26-30 ส.ค. 60, 29 ส.ค.-02 ก.ย. 60, 4-8 ก.ย. 60, 10-14 ก.ย. 60, 16-20 ก.ย. 60, 25-29 ก.ย. 60, 1-5 ก.ย. 60, 13-17 ก.ย. 60, 19-23 ก.ย. 60, 22-26 ก.ย. 60, 28 ก.ย.-02 ต.ค .60, 27-31 ส.ค. 60, 3-7 ก.ย. 60, 31 ส.ค.-04 ก.ย. 60, 14-18 ก.ย. 60, 21-25 ก.ย. 60, 24-28 ส.ค. 60, 25-29 ส.ค. 60, 12-16 ก.ย. 60, 07-11 ก.ย. 60, 08-12 ก.ย. 60, 22-26 ส.ค. 60, 23-27 ก.ย. 60, 2-6 ก.ย. 60, 5-9 ก.ย. 60, 11-15 ก.ย. 60, 17-21 ก.ย. 60, 18-22 ก.ย. 60, 24-28 ก.ย. 60, 06-10 ก.ย. 60, 09-13 ก.ย. 60, 15-19 ก.ย. 60, 28 ส.ค.-01 ก.ย. 60, 21-25 ส.ค. 60

วันแรก กรุงเทพ-อินชอน
 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินจินแอร์ LJ ทางเข้าที่2 แถว D
เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
วันที่ 2 หมู่บ้านเทพนิยาย- G TOWER – CANAL WALK -เกาะนามิ
01.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ002
08.25 น. ถึง สนามบินอินชอนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ( DONGWHA MAEUNL) ได้ถูกเนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยนำนิยายที่ทุกท่านคุ้นเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ทักคัลบี
บ่าย นำท่านสู่ ตึก G TOWER ด้านบนนั้นทุกท่านสามารถมองเห็นวิวของเมืองซองโดได้ทั้งเมือง 360 องศา ซึ่งเป็นเมืองที่มีความงดงาม มีวีดิทัศน์ เกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจอินชอนในอนาคต และมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เกมให้ทายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในอินชอน ,ปั่นจักรยานชมเมือง 3 มิติ และไม่ไกลจากบริเวณนั้น ยังมี NC Cube Canal Walk เป็นแหล่งช้อปปิ้งสไตล์ยุโรปที่มีความยาว 740 เมตร พื้นที่นี้มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเช่นเดียวกับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมแบบไดนามิก และไฮไลท์ของเมืองนี้คือถาปัตยกรรมที่ชื่อว่า งาน Tri-Bowl นี้เขาสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นอนุสรณ์ของการจัดงาน Global Fair & Festival ในปี 2009 แนวความคิดของอาคารนี้คือเขาต้องการให้อาคารนั้นเป็นสัญลักษณ์ของเมือง Incheon ที่ ฟ้า(สนามบิน) น้ำ(ท่าเรือ) และ ดิน(การสัญจรทางบก) อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิโดยเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องดัง เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮันและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชมยรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯล

เย็น รับประทานอาหารค่ำ สุกี้สไตล์เกาหลี
จากนั้นนำท่านเข้า สู่ที่พัก เมืองซูวอน HOTEL YEONGJONG OR BENIKEA NEW SUWON หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ทำกิมจิ – สวมชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ร้านคอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไหและสามารถเก็บไว้กิน ได้ทุกฤดูกาลของชาวเกาหลี ซึ่งสามารถทำเป็นอาหารแทบทุกชนิด เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกันและตกทอดเป็นมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย พร้อมเก็บภาพความประทับใจ กับการสวมชุดประจำชาติฮันบก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หมูย่างเกาหลี
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจำวัน

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ คอสเมติคมีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน้ำแตกที่
โด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ไก่ตุ๋นโสม
จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทำคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืน ยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล
จากนั้นนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม RICHEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่4 ศูนย์โสม-น้ำมันสนเข็มแดง – ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง GRAVIN MUSEUM – ตลาดเมียงดง
** อิสระอาหารเย็น **
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มี อายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจร ชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ ..แล้วนำพบกับผลิตภัณท์ใหม่ล่าสุด น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษ
ในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตัน ในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บิบิมบับ+ซุป (ข้าวยำเกาหลี)
พาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ
จากนั้นนำท่านนำท่านชม คลองชองเกชอนเป็นคลองที่เก่าแก่มากของประเทศเกาหลี ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล มีอายุกว่า 600 ปี ถูกขุดขึ้นมาโดยใช้กำลังคนนับแสนตั้งแต่สมัยกษัตริย์ยองโจ แห่งราชวงศ์โชชอน ความยาวคลองประมาณ 5.84 กิโลเมตร จากเดิมมีการถมคลองสร้างเป็นถนนและทางด่วน มีการสร้างตึกสูง อาคารธุรกิจ ซึ่งทำให้บริเวณคลองชองเกชอนต็มไปด้วยชุมชนแออัด จนกระทั่งปีค.ศ. 2003 มีการทุบทางด่วน และรื้อถนนโดยรอบมากมาย ฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง และทำทางเดินเลียบคลองซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมคลองได้อย่างไม่เบื่อ ปรับปรุงน้ำเน่าเสีย ให้เป็นน้ำใสสะอาด ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลกันมาเที่ยวชมความงาม คลองชองเกชอนจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
จากนั้นพาท่านชมพิพิธภัณฑ์ GRAVIN MUSEUM เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง แบบเสมือนจริงแห่งใหม่ในกรุงโซลโดยพิพิธภัณฑ์นี้มีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยจัดแสดงเป็นโซน เช่น ดารานักร้องเกาหลี ดาราฮอลลีวูด บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ นักกีฬาที่มีชื่อเสียง และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นเดินย่อยต่อกันที่ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
เย็น อิสระอาหารมื้อเย็น เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช็อปปิ้งของท่าน
จากนั้นนำท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม RICHEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่5 ศูนย์สมุนไพร-วัดพงอึนซา –พลอยสีม่วง – ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา นำท่านไหว้พระขอพร เพื่อเป็นศิริมงคล ณ วัดพงอึนซา ที่มีอายุมากว่า 1,200 ปี ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินอ่อนสูง 23 เมตร ถือเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในเกาหลี
แล้วนำท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง(Amethyst) คนเกาหลีเชื่อว่าเป็น พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ทั้ง แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ให้ท่านเลือกมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน โอซัมบุลโกกิ (หมูและปลาหมึกผัดซอส)
จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ

19.55 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ001
23.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..