ผลการค้นหา: ยุโรป

 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,888 ฿
  รหัส : EUR-EY-G568
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – มิถุนายน 67

  เที่ยวแบบจุใจครบทุกไฮไลท์ 3 ประเทศดัง                 อิตาลี        เมืองมิลาน ชมมหาวิหารแห่งมิลาน ถ่ายภาพกับทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ช้อปปิ้งห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด               สวิส        พิชิตยอดเขาทิตลิสแห่งสวิส ด้วยกระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศา เที่ยวเมืองล...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 179,999 ฿
  รหัส : EUR-AY-G597
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 67 – ธันวาคม 67

  ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ที่อยู่บนถนนเส้นวงแหวนทองคำ หรือ Golden Circle ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์อีกด้วย เป็นจุดสำคัญของประเทศทั้งในทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นจุดรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกยุโรป และอเม...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 104,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G613
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – ตุลาคม 67

  ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 105,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G628
  วันที่เดินทาง

  17 ก.ย. 67 – 25 ก.ย. 67, 8 ต.ค. 67 – 16 ต.ค. 67, 16 ต.ค. 67 – 24 ต.ค. 67

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มี...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,888 ฿
  รหัส : TUR-EK-G129
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – พฤศจิกายน 67

  เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม                          ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย                                 ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย  ม้าไม้...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G654
  วันที่เดินทาง

  มิถุนายน 67 – ตุลาคม 67

  นำท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Church) วิหารประจำเมืองที่หอนาฬิกาสูงใหญ่มีความโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากเกือบทุกจุดของเมือง มีเวลาให้ท่านได้อิสระเดินเล่นในย่านเมืองเก่าที่สวยงาม รวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึก หรือ สินค้าแฟชั่นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 95,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G668
  วันที่เดินทาง

  25 ธ.ค. 67 – 3 ม.ค. 68, 15 พ.ย. 67 – 24 พ.ย. 67, 30 พ.ย. 67 – 9 ธ.ค. 67

  ก่อนนำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ลสตัด ให้ท่านแวะเมืองโอเรโบร Orebro (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดน ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทโอเรโบร Orebro Castle ปราสาทที่โดดเด่นท่ามกลางเมืองและมีแม่น้ำล้อมรอบและมีป้อมปราการและปราสาทในช่วงยุคกลางมีห...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 165,900 ฿
  รหัส : ENG-QR-G045
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 67 – พฤศจิกายน 67

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่บริเวณ หน้าผาโมเออร์ (Cliffs of Moher) ชมความสวยงามของหน้าผาที่ตัดกับมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างลงตัว สุดแสนโรแมนติก หน้าผาแห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 214 เมตร และเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดานกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติอย่างเต็มที่...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 135,995 ฿
  รหัส : EUR-TK-G697
  วันที่เดินทาง

  4 ก.ย. 67 – 11 ก.ย. 67, 2 ต.ค. 67 – 9 ต.ค. 67

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และศูนย์กลางของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 78,999 ฿
  รหัส : EUR-TK-G711
  วันที่เดินทาง

  8 ก.ย. 67 – 16 ก.ย. 67

  นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอิโวร่า” (EVORA) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของโปรตุเกสและเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก เนื่องจากตัวเมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีมีกำแพงเมืองยุคกลาง และมีสิ่งก่อสร้างจำนวนมากซึ่งมีอายุย้อนไปได้ถึงยุคทางประวัติศาสตร์หลายยุคมีโบสถ์สมัยศตวรรษที่ 13 วังมากมายและวัดโรมันสมัยศตวรรษ ที...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 64,888 ฿
  รหัส : EUR-EK-G726
  วันที่เดินทาง

  9 ต.ค. 67 – 15 ต.ค. 67, 18 ต.ค. 67 – 24 ต.ค. 67, 13 พ.ย. 67 – 19 พ.ย. 67, 2 ธ.ค. 67 – 8 ธ.ค. 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) สาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 71 กม./1.15 ชม.) ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ Vltava ทำให้เมืองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ จนถูกขนานนามว่าเป็น "เมืองหยดน้ำ" จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทกอธิคดั้งเดิม ตั้งอยู่ริ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 169,900 ฿
  รหัส : EUR-AY-G419
  วันที่เดินทาง

  9 เม.ย. 67 – 18 เม.ย. 67

  เรคยาวิก – บอร์กาเนส – ฮูซาเฟล – ภูเขาเคริ์กจูเฟล  - อาคูเรย์รี่ - ล่องเรือชมปลาวาฬ – ทะเลสาบมายด์วัทท์ น้ำตกโกดาฟอสส์ – โจกุลซาลอน – ถ้ำน้ำแข็ง (Ice Cave) – วิคค์ – ขับสโนว์โมบิลธารน้ำแข็งแลงโจกุล สโกการ์ฟอสส์ - โกลเด้นเซอร์เคิลซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ -  แช่น้ำแร่บลูลากูน – เรคยาวิก...
  คลิ๊กโปรแกรม