ผลการค้นหา: สวิต

 • ราคาเริ่มต้นที่ 99,888 ฿
  รหัส : EUR-LX-Y011
  วันที่เดินทาง

  6-13 มี.ค.67, 26 มี.ค.-2 เม.ย.67, 17-24 พ.ค.67

  งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี้มีที่มาจากคำว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา (Queen of the mountains) เพราะสามารถ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 73,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G590
  วันที่เดินทาง

  29 พ.ค. 67 – 4 มิ.ย. 67, 18 ก.ย. 67 – 24 ก.ย. 67, 9 ต.ค. 67 – 15 ต.ค. 67, 12 ต.ค. 67 – 18 ต.ค. 67

  นำท่านชมเมืองเซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 93,900 ฿
  รหัส : EUR-TG-Y012
  วันที่เดินทาง

  16-23 พ.ค.67, 11-18 มี.ค.67

  เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ทางด้านนอก ปราสาทแห่งนี้ เป็นปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนา...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 67,999 ฿
  รหัส : EUR-EK-G592
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – กรกฏาคม 67

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีที่มีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 67,990 ฿
  รหัส : EUR-SV-G476
  วันที่เดินทาง

  กุมภาพันธ์ 67 – มิถุนายน 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  บาเซิลเป็นเมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน ฝรั่งเศส มาบรรจบกัน นำท่านชม เมืองเก่าบาเซิล (Basel Old Town) ถ่ายรูปด้านนอกกับ บาเซิลมินสเตอร์ (Basel Minster) เป็นอาคารทางศาสนาในเมืองบาเซิลของสวิส มหาวิหารเดิมถูกสร้างขึ้นระหว่าง 1019 และ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 109,999 ฿
  รหัส : EUR-EK-G596
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – ธันวาคม 67

  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สุดของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานที่สำคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน PONT DE L'ALMA สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ รวมไปถึงอาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส  ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 109,900 ฿
  รหัส : EUR-TG-G484
  วันที่เดินทาง

  16 พ.ค. 67 – 23 พ.ค. 67

  นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 66,999 ฿
  รหัส : EUR-EK-G602
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – กันยายน 67

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ นำท่านชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 89,900 ฿
  รหัส : EUR-QR-G488
  วันที่เดินทาง

  กุมภาพันธ์ 67 – ตุลาคม 67

  จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ทำให้วิ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 63,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G603
  วันที่เดินทาง

  มีนาคม 67 – ตุลาคม 67

  ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีที่มีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 93,888 ฿
  รหัส : EUR-EK-G490
  วันที่เดินทาง

  กุมภาพันธ์ 67 – พฤกษภาคม 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz) ตั้งอยู่ในหุบเขาแองกาดีน Engadine valley เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเมืองที่บรรดาเศรษฐีนิยมมาพักผ่อนเล่นสกีในช่วงฤดูหนาว...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 115,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G632
  วันที่เดินทาง

  21 ต.ค. 67 – 29 ต.ค. 67, 20 ก.ย. 67 – 28 ก.ย. 67, 5 ต.ค. 67 – 13 ต.ค. 67

  กรุงโรม หอเอนปิซ่า ชิงเควเทเร่ นั่งรถไฟเที่ยวลาสเปเซีย ขึ้นยอดเขาจุงฟราว นั่งรถไฟ TGV ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว...
  คลิ๊กโปรแกรม