7 เมืองน่าเที่ยวใน สวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน!

7 เมืองน่าเที่ยวใน สวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์

   สวิสเซอร์แลนด์ (SWITZERLAND) ประเทศที่อุดมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ ไมว่าจะเป็น ภูเขา แม่น้ำ ทะเลสาบ ตึกรามบ้านช่อง วัฒนธรรม ทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนหลอมรวมให้ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่หมายปองของใครหลายๆ คน วันนี้เรามี 7 เมืองน่าเที่ยวใน สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน! มาฝากกัน หากใครที่กำลังจะเตรียมตัวไปเที่ยวยุโรป ก็ฝากประเทศนี่ไว้ในอ้อมอก อ้อมใจ กันอีกสักหนึ่งที่ ถ้าพร้อมแล้วมา เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ กันเลยจ้า

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์1

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์2

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์3

เมืองเบิร์น (Bern)

  กรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของประเทศตั้งอยู่ใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิสเซอร์แลนด์ มี แม่น้ำอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างกำแพงและสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ มีประชากรประมาณ 130,000 คน มีย่านเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติคเต็มไปด้วยอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ด้วยความเก่าขนาดนี้นั้น ไม่อาจทำให้ความสวยงามของเมืองนี้ลดลงแม้แต่น้อยเลยค่ะ

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์4

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์5

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์6

เมืองเจนีว่า (Geneva)

  เมืองเจนีว่า (Geneva) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การทูต เป็นเมืองที่มีองค์กรระหว่างประเทศตั้งอยู่มากที่สุดในโลก นอกจากนั้นเมืองแห่งนี้ยังมี ทะเลสาบเจนีวา (Geneva Lake) ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมือง บริเวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปด้วยสวนสาธารณะและสวนหย่อมที่สวยงาม ดึงดูดสายตาด้วย น้ำพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที่มีน้ำพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังมีพื้นที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ รวมถึง วิหารเซนต์ปิแอร์ (St Peter’s Cathedral) ซึ่งมีอายุมากกว่า 850 ปี นาฬิกาดอกไม้ จุดถ่ายรูปสำคัญตั้งอยู่ด้านหนึ่งของสวน Jardin Anglais ที่ติดกับถนน มองข้ามไปจะเห็น ร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ดอกไม้จะถูกจัดเรียงให้มีสีสัน ต่างกันไปตามฤดูกาล

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์7

เมืองโลซาน (Lausanne)

  เมืองโลซาน (Lausanne) เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะเมืองโลซานอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพบ้านเรือนของโลซานเต็มไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที่ 12-14 มีบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวาย มีระบบรถไฟฟ้าใต้ดินให้บริการอย่างทั่วถึง เมืองนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของ สมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จย่า) และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้ด้วยค่ะ

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์16

เมืองเซอร์แมท Zermatt

  เมืองเซอร์แมท Zermatt เป็นหมู่บ้านน่ารักๆ ที่มีบรรยากาศหลักล้าน ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขา แมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส เซอร์แมทเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพื้นเมือง คือ พนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งรายได้หลักของเมืองนี้มาจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ในวันที่อากาศเอื้ออำนวย จากเมืองด้านล่างนี้ถ้าสภาพอากาศดีและสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นได้ เรียกได้ว่าเป็นยอดเขาที่งดงามที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ และด้วยเอกลักษณเฉพาะตัวนี้ ทำให้แบนด์ช็อคโกแลตชื่อดังอย่าง ทับเบอร์โรน และผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ พาราเม้าท์พิคเจอร์ส นำไปเป็นโลโก้ของบริษัทอีกด้วย

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์10

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์11

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์12

เมืองลูเซิร์น (Lucerne)

  เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ สถานที่ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบ และขุนเขา นอหจาหนั้นภายในเมืองนี้ยังมี สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 และ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น อีกทั้งสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสที่แสนงดงามตลอดแนวสะพานให้ชมอีกด้วย

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์13

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์14

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์15

เมืองซาฟฟ์เฮาเซ่น (Schaffhausen)

  เมืองซาฟฟ์เฮาเซ่น (Schaffhausen) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ Switzerland ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทาง โดยมี แม่น้ำไรน์ (Rhein) ไหลผ่านเมือง และภายในเมืองแห่งนี่ ยังมีน้ำตกที่แสนงดงามและมีชื่อเสียงอย่าง น้ำตกไรน์ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ถ้าใครมีโอกาสได้ไปชมจะรู้ว่ามันมีความน่าตื่นตา ตื่นใจและอลังการมากจริงๆค่ะ

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์8

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์9

เมืองอินเทอร์ลาเคิน(Interlaken)

  เมืองอินเทอร์ลาเคิน(Interlaken) เป็นเมืองตากอากาศเล็กๆที่มีความสวยงามดั่งอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ Thun และ Bienz ซึ่งทะเลสาบทั้งสองนี้ ก็ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามอยู่แล้ว แถมยังถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาที่มีทิวทัศน์อันแสดงดงาม ถ้าใครมีบ้านอยู่แถวนี้คงจะมีความสุขมากๆแน่ ตื่นเช้าออกมาจิบชาอุ่นๆหน้าบ้าน พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ และชมวิวทิวทัศน์ไปด้วย ชีวิตนี้คงจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว หูยยย พูดแล้วก็ฟินไปเลย

 

ก็จบกันไปแล้วนะคะ กับ 7 เมืองน่าเที่ยวใน สวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งความฝัน เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับมนต์เสน่ห์ของ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สวยงามตามแบบฉบับประเทศฝั่งยุโรปเลยใช่ไหมหล่ะ ส่วนใครที่กำลังจะวางแผนมา เที่ยวประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบ้าง ลองเข้ามาปรึกษาพวกเรา planetholidays สิคะ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความทรงจำของคุณ ที่นี่เรามี ทัวร์ดีๆ มากมาย จัดหนักจัดเต็มทุกทริป รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
planetholidays คำตอบของคนชอบเที่ยว รู้ยัง! รูดบัตรไม่ชาร์จด้วยนะ ยินดีต้อนรับทุกธนาคารเลยจ้า ทัวร์ดี ราคาถูก โทรสอบถามข้อ มูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777 Line เราก็มีนะ @planetholiday

บทความอื่นๆ

 • เพตรา คลิกอ่าน
  เพตรา หน้าผาสีชมพู นครโบราณแห่งจอร์แดน ดินแดน...
 • เที่ยวตุรกี คลิกอ่าน
  เที่ยวตุรกี มีอะไรให้ทำบ้าง? รวมกิจกรรมน่าสนใ...
 • เก็บแบงค์ 50 ไปเที่ยวรอบโลก คลิกอ่าน
  เก็บแบงค์ 50 ครบ 300 ใบ ไปเที่ยวที่ไหนได้บ้าง...
 • ขนมเกาหลี คลิกอ่าน
  8 ขนมเกาหลี ยอดฮิต ของฝากสุด cool ที่ใครๆก็ถู...
 • ล่าแสงเหนือ คลิกอ่าน
  7 step เตรียมตัวก่อนไป ล่าแสงเหนือ ที่รัสเซีย...