ผลการค้นหา: สวิต

 • ราคาเริ่มต้นที่ 75,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G583
  วันที่เดินทาง

  มิถุนายน 67 – ตุลาคม 67

  จากนั้นเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านอองกีเชม (Eguisheim) ประเทศฝรั่งเศส หมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “อีกหนึ่งหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส” อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของแคว้นอัลซาสอีกด้วย ท่านจะได้ชมชมความงดงามไปตามถนนก้อนกรวดอันคดเคี้ยวของหมู่บ้าน และตื่นต...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G654
  วันที่เดินทาง

  มิถุนายน 67 – ตุลาคม 67

  นำท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (St. Lorenz Church) วิหารประจำเมืองที่หอนาฬิกาสูงใหญ่มีความโดดเด่น สามารถมองเห็นได้จากเกือบทุกจุดของเมือง มีเวลาให้ท่านได้อิสระเดินเล่นในย่านเมืองเก่าที่สวยงาม รวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึก หรือ สินค้าแฟชั่นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 75,555 ฿
  รหัส : EUR-SV-G706
  วันที่เดินทาง

  9 ต.ค. 67 – 16 ต.ค. 67

  ย่านเมืองเก่านีซ (Old Nice) หรือ Vieille Ville เต็มไปด้วยตึกอาคารโบราณสีสันสดใสและตรอกซอกซอยที่มีร้านค้าและร้านอาหารอยู่ตามมุมต่างๆ ให้เลือกสรร ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณ คาสเซิล ฮิลล์ ตลอดมาจนถึง จัตุรัสมาเซน่า ย่านเมืองเก่านีซนับว่าเป็นจุดศูนย์รวมของสถานที่สำคัญในเมือง ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารนีซ (...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 79,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G584
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – ตุลาคม 67

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นำชมจ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 113,900 ฿
  รหัส : EUR-SQ-G659
  วันที่เดินทาง

  14 ต.ค. 67 -25 ต.ค. 67

  นำท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี Tuscany โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ Florence ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสำคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทำให้ทัสคานีมีชื่อเส...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 79,990 ฿
  รหัส : EUR-SV-G710
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 67 – ธันวาคม 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) ประเทศเยอรมัน เป็นเมืองที่ใหญ่ เป็นอันดับ 3 ในเยอรมันรองจากเบอร์ลินและฮัมบวร์ค มิวนิคตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอีซาร์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำดานูบ นำท่านชม ศาลากลางของเมืองมิวนิค (Neues Rathaus) ที่ตั้งอยู่ด้านเหนือของ จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จัตุ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 94,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G586
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – ตุลาคม 67

  นำท่านผ่านชมกลุ่มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา นำชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสถานสร้างความบันเทิงของชาวโรมันมาแต่สมัยโบราณโคลอสเซี่ยม (Colosseum) ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 89,900 ฿
  รหัส : EUR-SQ-G668
  วันที่เดินทาง

  7 พ.ย. 67 – 13 พ.ย. 67, 21 พ.ย. 67 – 27 พ.ย. 67

  นำท่านสู่ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) (เดินทางโดยประมาณ 1.30 ชม.) เป็นทะเลสาบสีมรกตที่เงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาแอลป์ เป็นวิวสวยอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านเก็บภาพและชมความสวยงามระหว่างทาง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายที่ตั้งอยู่ติดกับริมทะเลสาบ นำท่านสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlak...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 125,999 ฿
  รหัส : EUR-EK-G716
  วันที่เดินทาง

  1 ธ.ค. 67 – 9 ธ.ค. 67, 16 พ.ย. 67 – 24 พ.ย. 67, 31 ธ.ค. 67 – 8 ม.ค. 68

  จากนั้น    เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) แคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี อยู่ทางตะวันตกของเมืองฟลอเรนซ์ ประมาณ 100 กิโลเมตร และทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเซียนาปรมาณ 130 กิโลเมตร จตุรัสดูโอโมแห่งปิซาได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 73,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G590
  วันที่เดินทาง

  29 พ.ค. 67 – 4 มิ.ย. 67, 18 ก.ย. 67 – 24 ก.ย. 67, 9 ต.ค. 67 – 15 ต.ค. 67, 12 ต.ค. 67 – 18 ต.ค. 67

  นำท่านชมเมืองเซอร์แมท เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 89,990 ฿
  รหัส : EUR-SQ-G675
  วันที่เดินทาง

  10 ก.ย. 67 – 17 ก.ย. 67

  นำท่านเดินสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที)  เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส” (Capitale des Vins d’Alsace) นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 73,333 ฿
  รหัส : EUR-WY-G722
  วันที่เดินทาง

  5 ธ.ค. 67 – 12 ธ.ค. 67, 21 ต.ค. 67 – 28 ต.ค. 67, 26 ธ.ค. 67 – 2 ม.ค. 68, 30 ธ.ค. 67 – 6 ม.ค. 68

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของฝรั่งเศส สถานที่ในฝันแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก เมืองแห่งศิลปะ แฟชั่น การศึกษา อบอวลไปด้วยความโรแมนติก เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ แล...
  คลิ๊กโปรแกรม