โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • new-zealand

ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ Planet Holidays

เป็นทัวร์คุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday ฮอบบิทตัน มูวีเซ็ตหมู่บ้านชาว ฮอบบิทของภาพยนตร์เรื่องดัง “The Lord of The Rings” เมืองโอ๊คแลนด์ ขึ้นเขาอีเดน

รับจัดกรุ๊ปเหมานิวซีแลนด์
ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,999 ฿
  รหัส : NZL-MH-152
  วันที่เดินทาง

  17-22 พ.ค. 62, 22-27 พ.ค. 62, 11-16 ส.ค. 62, 19-24 มิ.ย. 62, 22-27 มิ.ย. 62, 12-17 ก.ค. 62, 25-30 ก.ค. 62, 10-15 ส.ค. 62, 20-25 ส.ค. 62, 21-26 ก.ย. 62

  ทัวร์นิวซีแลนด์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ - โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก - รับ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 51,999 ฿
  รหัส : NZL-MH-161
  วันที่เดินทาง

  19-24 ต.ค. 62, 4-9 ธ.ค. 62, 11-16 ต.ค. 62

  ทัวร์นิวซีแลนด์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรสัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ - โรโตรัว(Rotorua)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก - รับประ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 55,900 ฿
  รหัส : NZL-SQ-160
  วันที่เดินทาง

  8-13 ส.ค. 62, 5-10 ก.ย. 62, 29 ส.ค.-03 ก.ย. 62, 10-15 ต.ค. 62, 2-7 ธ.ค. 62, 6-11 ธ.ค. 62, 20-25 ธ.ค. 62, 8-13 พ.ย. 62, 22-27 พ.ย. 62, 24-29 ต.ค. 62

  ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์เกาะเหนือ | เวลลิงตัน| น้ำตกฮูก้า | หมู่บ้านของชาวฮอบบิท | ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ | อ็อคแลนด์...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 57,999 ฿
  รหัส : NZL-MH-162
  วันที่เดินทาง

  28 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 29 ธ.ค.-03 ม.ค. 63

  ทัวร์นิวซีแลนด์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรสัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ - โรโตรัว(Rotorua)เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก - รับประ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 ฿
  รหัส : NZL-TG-153
  วันที่เดินทาง

  7-12 พ.ค. 62, 11-16 มิ.ย. 62, 25-30 มิ.ย. 62, 21-26 พ.ค. 62, 20-25 ส.ค. 62, 6-11 ส.ค. 62, 18-23 มิ.ย. 62, 13-18 ส.ค. 62

  ทัวร์นิวซีแลนด์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (KAIMAI RANGES) ในเขตไวกาโต้ (WAIKATO) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองชื่อว่า บ้านฮอบบิท( HOBBIT ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 79,900 ฿
  รหัส : NZL-TG-154
  วันที่เดินทาง

  13-19 พ.ค. 62, 20-26 พ.ค. 62, 24-30 มิ.ย. 62, 19-25 ส.ค. 62, 3-9 มิ.ย. 62, 6-12 ส.ค. 62, 17-23 มิ.ย. 62

  ทัวร์นิวซีแลนด์  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตึกสกายซิตี้  พิเศษ นำท่านล่องเรือใบ + ไวน์ท่านละ 1 เเก้ว  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน  มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม  โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 91,900 ฿
  รหัส : NZL-TG-155
  วันที่เดินทาง

  13-19 พ.ค. 62, 20-26 พ.ค. 62, 24-30 มิ.ย. 62, 19-25 ส.ค. 62, 3-9 มิ.ย. 62, 6-12 ส.ค. 62, 17-23 มิ.ย. 62

  ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาทีปู วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมการตัดขนแกะ - ล่องเรือชมปลาโลมา ณ อะคารัว- แซลม่อน ฟาร์ม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 95,900 ฿
  รหัส : NZL-TG-156
  วันที่เดินทาง

  13-19 พ.ค. 62, 20-26 พ.ค. 62, 24-30 มิ.ย. 62, 19-25 ส.ค. 62, 6-12 ส.ค. 62, 3-6 มิ.ย. 62, 17-23 มิ.ย. 62

  ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ - ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า + เล่นลูท ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ - แอชเบอร์ตัน – ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือชมปลาวาฬที่ไคคูร่า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 95,900 ฿
  รหัส : NZL-TG-157
  วันที่เดินทาง

  13-19 พ.ค. 62, 20-26 พ.ค. 62, 24-30 มิ.ย. 62, 19-25 ส.ค. 62, 3-9 มิ.ย. 62, 6-12 ส.ค. 62, 17-23 มิ.ย. 62

  ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์ ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ + ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 110,900 ฿
  รหัส : NZL-TG-158
  วันที่เดินทาง

  18-26 พ.ค. 62, 15-23 มิ.ย. 62, 10-18 ส.ค. 62

  ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า –ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์ - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช -โรโตรัว อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์ - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง - ช้อปปิ้ง...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 119,900 ฿
  รหัส : NZL-TG-159
  วันที่เดินทาง

  18-27 พ.ค. 62, 1-10 มิ.ย. 62, 22 มิ..-01 ก.ค. 62, 3-12 ส.ค. 62, 17-26 ส.ค. 62

  ทัวร์นิวซีแลนด์ อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ชมการตัดขนแกะ – เทาโป - เวลลิงตัน ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่เกาะใต้ – พิคตัน – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า - ไคร้สเชิร์ช - เทคาโป ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ - นั่งกระเช้ากอนโดล่า+ลูท พิเศษ!!! รับประทานอาหารค่ำบนยอดเขาบ๊อบพีค พร้อ...
  จองเลย