โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • jordan-banner-v3

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน Planet Holidays เป็นทัวร์จอร์แดนคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday เพตรา  กรุงอัมมาน  ทะเลสาบเดดซีด้วยอารยธรรมที่น่าสนใจ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาจอร์แดน
ทัวร์จอร์แดนราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 51,988 ฿
  รหัส : JOR-RJ-K002
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 65

  ตารางการเดินทาง วันที่ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด อาหาร โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน เย็น วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ✈ ✈ ✈ ✈ วันที่สอง  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 55,888 ฿
  รหัส : JOR-WY-001
  วันที่เดินทาง

  14-20 พ.ค. 65, 2-9 เม.ย. 65, 9-15 เม.ย. 65, 30 เม.ย.-06 พ.ค. 65, 7-13 พ.ค. 65, 28 พ.ค.-03 มิ.ย. 65, 18-24 มิ.ย. 65, 9-15 ก.ค. 65, 23-29 ก.ค. 65

  ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้สูญหายไปเป็นนั...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 61,988 ฿
  รหัส : JOR-RJ-K001
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 65

  ตารางเส้นทางการบิน เส้นทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที่ยวบิน ระยะเวลาในการเดินทาง โดยประมาณ สุวรรณภูมิ BKK-AMM อัมมาน 00.25-05.10 RJ183 9 ชั่วโมง อัมมาน AMM-BKK สุวรรณภูมิ 02.15-15.15 RJ182 8.30 ชั่วโมง  ...
  คลิ๊กโปรแกรม