โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 061-789-9944

Line ID : @planetholiday

 • jordan

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน Planet Holidays เป็นทัวร์จอร์แดนคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday เพตรา  กรุงอัมมาน  ทะเลสาบเดดซีด้วยอารยธรรมที่น่าสนใจ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาจอร์แดน
ทัวร์จอร์แดนราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 ฿
  รหัส : JOR-EY-080
  วันที่เดินทาง

  18-23 ก.ย. 63, 9-14 ต.ค. 63, 20-25 ต.ค. 63, 22-27 ต.ค. 63, 6-11 พ.ย. 63, 20-25 พ.ย. 63, 4-9 ธ.ค. 63, 9-14 ธ.ค. 63

  ทัวร์จอร์แดน นำท่านชม กรุงอัมมาน (Amman) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์แดน หรือเรียกอีกชื่อคือราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (Hashemite Kingdom of Jordan) และยังเป็นศูนย์กลางแห่งตะวันออกกลางที่มีการผสมผสานความเก่าแก่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 46,900 ฿
  รหัส : JOR-EK-074
  วันที่เดินทาง

  01-07 เม.ย. 63, 30 เม.ย.-06 พ.ค. 63, 29 พ.ค.-04 มิ.ย. 63, 02-08 ก.ค. 63

  ทัวร์จอร์แดน จากนั้นนำทางเดินทางสู่นำ เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้าง ทางจนได้ฉายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด ที่สร้างอยู่บนยอดเขา ในปี ค.ศ. 1142 โดยกองทัพจากฝั่งยุโรปในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 ฿
  รหัส : JOR-EK-078
  วันที่เดินทาง

  3-9 เม.ย. 63, 2-8 มิ.ย. 63, 24-30 มี.ค. 63, 20-26 พ.ค. 63, 09-15 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์แดน เพตรา | ทะเลเดดซี | ล่องเรืออควาบา | พักกลางทะเลทรายวาดิรัม | อัมมาน | เจอราช | ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,555 ฿
  รหัส : JOR-WY-073
  วันที่เดินทาง

  17-23 ต.ค. 62, 28 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 05-11 ธ.ค. 62, 25-31 ม.ค. 63, 8-14 ก.พ. 63, 7-13 มี.ค. 63, 21-27 ธ.ค. 62, 31 ธ.ค.-06 ม.ค. 63, 28 มี.ค.-04 เม.ย. 63, 4-10 เม.ย. 63, 9-15 เม.ย. 63, 11-17 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์แดน ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,888 ฿
  รหัส : JOR-WY-079
  วันที่เดินทาง

  25-31 ม.ค. 63, 28 มี.ค.-04 เม.ย. 63, 11-17 เม.ย. 63, 07-13 มี.ค. 63, 04-10 เม.ย. 63, 09-15 เม.ย. 63, 08-14 ก.พ. 63

  ทัวร์จอร์แดน ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศใต้(สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 53,900 ฿
  รหัส : JOR-RJ-077
  วันที่เดินทาง

  13-18 ก.พ. 63, 19-24 มี.ค. 63, 12-17 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์แดน นำท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่า น่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายัง เยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคื...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 56,999 ฿
  รหัส : JOR-RJ-084
  วันที่เดินทาง

  3-9 เม.ย. 63, 27 มี.ค.-02 เม.ย. 63, 10-16 เม.ย. 63, 09-15 เม.ย. 63, 30 เม.ย.-06 พ.ค. 63, 29 พ.ค.-04 มิ.ย. 63, 3-9 ก.ค. 63, 24-30 ก.ค. 63, 7-13 ส.ค. 63, 25 ก.ย.-01 ต.ค. 63

  ทัวร์จอร์แดน นำท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (ประมาณ 50 กิโลเมตร) อดีตเส้นทางสำคัญสมัยโรมัน ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็ม และเมืองแห่งเรื่องราวของโมเสสที่สำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ของศาสนายูดา, คริสต์ และอิสลาม ยังเป็นศูนย์กลางที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำโมเสก เป็นศิลปะการตกแต่งด้วยชิ้นแก้ว, หิน, หรือก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 ฿
  รหัส : JOR-RJ-065
  วันที่เดินทาง

  06-11 มี.ค. 63, 20-25 มี.ค. 63

  ทัวร์จอร์แดน ►มาดาบา เมืองแห่งโมเสก ►เม้าท์เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเขา ►เครัค ที่ตั้งปราสาทเครัค ของนักรบครูเสด ที่ใช้ต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม ►เพตรา นครศิลาสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่ ►ทะเลทรายวาดิรัม เป็นหนึ่งในทะเลทรายที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดแห่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 65,888 ฿
  รหัส : JOR-RJ-083
  วันที่เดินทาง

  27 มี.ค.-02 เม.ย. 63, 11-17 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์แดน นำท่านสู่ "AL KARAK CASTLE’’”ปราสาทเครัค ตั้งอยู่ที่เมืองเครัค ทางตอนกลางของประเทศจอร์แดน นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในช่วงยุคสงครามครูเสด จากประวัติศาสตร์สงครามครูเสดเป็นสงครามระหว่างคริสเตียนจากยุโรปและชาวมุสลิมซึ่งยึดครองพื้นที่แถบนี้รวมทั้งนครเยรูซาเล็ม นครศักดิ์สิทธิ์และสั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 67,900 ฿
  รหัส : JOR-RJ-081
  วันที่เดินทาง

  13-19 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์แดน Jordan มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปหลายพันปีก่อนคริสตกาล เป็นหมู่บ้านเกิดขึ้นที่เจริโค รัฐฮีบรูว์ และได้พัฒนาบ้านเรือนไปบนภูเขาทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน ขณะที่รัฐอื่นๆ และอัมมานตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก ต่อมาได้ถูกฃรุกรานโดยพวกต่างๆ รวมทั้งพวกเปอร์เซียนด้วย และทางตอนใต้ถูกครอบครองโดยชน...
  จองเลย