โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • jordan

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน Planet Holidays เป็นทัวร์จอร์แดนคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday เพตรา  กรุงอัมมาน  ทะเลสาบเดดซีด้วยอารยธรรมที่น่าสนใจ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาจอร์แดน
ทัวร์จอร์แดนราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,900 ฿
  รหัส : JOR-EK-057
  วันที่เดินทาง

  6-11 มิ.ย.62, 13-18 พ.ค. 62, 20-25 พ.ค. 62, 5-10 ก.ย. 62, 19-24 ก.ย. 62, 20-25 มิ.ย. 62

  ทัวร์จอร์แดน มาดาบา ภูเขาเนโบ ทะเลเดดซี ทะเลทรายวาดิรัม เพตรา วิหารเอลคาซเนห์ อัมมาน ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 43,900 ฿
  รหัส : JOR-EK-055
  วันที่เดินทาง

  24-30 มิ.ย. 62, 3-9 มิ.ย. 62, 9-15 ก.ย. 62, 23-29 ก.ย. 62

  ทัวร์จอร์แดน HILIGHT ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นครเพตรา (Petra) มหานครสีดอกกุหลาบ สนุกกับการลอยตัวในทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก ล่องเรือท้องกระจก (Big Glass Boat) ชมความงดงามของปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด ในทะเลแดง สนุกสนานกับการนั่งรถ4X4 ตะลุยทะเลทรายวาดิรั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 43,900 ฿
  รหัส : JOR-EK-068
  วันที่เดินทาง

  7-13 ต.ค. 62, 11-17 พ.ย. 62, 3-9 ธ.ค. 62

  ทัวร์จอร์แดน เพตรา | ทะเลเดดซี | ล่องเรืออควาบา | พักกลางทะเลทรายวาดิรัม| อัมมาน | เจอราช | ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 43,900 ฿
  รหัส : JOR-EK-060
  วันที่เดินทาง

  9-15 ก.ย. 62, 23-29 ก.ย. 62, 7-13 ต.ค. 62, 11-17 พ.ย. 62, 3-9 ธ.ค. 62

  ทัวร์จอร์แดน HILIGHT • ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นครเพตรา (Petra) มหานครสีดอกกุหลาบ • สนุกกับการลอยตัวในทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก • ล่องเรือท้องกระจก (Big Glass Boat) ชมความงดงามของปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด ในทะเลแดง • สนุกสนานกับการนั่งรถ4X4 ตะลุยทะเลทร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 43,900 ฿
  รหัส : JOR-EK-061
  วันที่เดินทาง

  27 พ.ย.-03 ธ.ค. 62, 22-28 ต.ค. 62, 12-18 ต.ค. 62, 19-25 ต.ค. 62, 13-19 พ.ย. 62, 13-19 ก.ย. 62, 15-21 พ.ย. 62

  ทัวร์จอร์แดน นำท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 4,500 ปี นำท่านเข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 600 ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์ แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 46,888 ฿
  รหัส : JOR-EY-062
  วันที่เดินทาง

  11-17 ต.ค. 62, 18-24 ต.ค. 62, 26 ก.ค.-01 ส.ค. 62, 27 ก.ย.-03 ต.ค. 62

  ทัวร์จอร์แดน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (DEAD SEA) ทะเลสาบเดดซีตั้งอยู่พรมแดนระหว่างอิสราเอลและจอร์แดน เกิดจากน้ำที่ไหลมาจากลำธารในจอร์แดน มีส่วนผสมของโซเดียมและแมกนีเซียม ทำปฏิกิริยากับน้ำพุร้อนที่อยู่ด้านล่างทะเลสาบ โดยมีความเค็ม มากกว่าทะเลอื่นถึง 4 เท่า มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 48,888 ฿
  รหัส : JOR-WY-064
  วันที่เดินทาง

  20-26 มิ.ย. 62, 11-17 ก.ค. 62, 12-18 ต.ค. 62, 17-23 ต.ค. 62, 27 ก.ค.-02 ส.ค. 62, 10-16 ส.ค. 62, 26 ก.ย.-02 ต.ค. 62

  ทัวร์จอร์แดน ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 48,888 ฿
  รหัส : JOR-EK-070
  วันที่เดินทาง

  11-17 ก.ย. 62, 22-28 ต.ค. 62, 8-14 ต.ค. 62, 30 พ.ย.-06 ธ.ค. 62, 12-18 พ.ย. 62, 15-21 ต.ค. 62, 4-10 ต.ค. 62

  ทัวร์จอร์แดน นำท่านเดินทางสู่นครเจอราชชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : JOR-RJ-063
  วันที่เดินทาง

  11-16 ก.ย. 62, 27 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 9-14 ต.ค. 62, 21-26 พ.ย. 62

  ทัวร์จอร์แดน นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมมาน ตั้งอยู่บนยอดเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (Amman Citadel) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระทุกท่านชมบรรยากาศและถ่ายรูป มีจุดถ่ายรูปที่สวยโดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดให...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 55,900 ฿
  รหัส : JOR-EK-067
  วันที่เดินทาง

  26 ธ.ค.-01 ม.ค. 63

  ทัวร์จอร์แดน นำท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 4,500 ปี นำท่านเข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 600 ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์ แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 55,900 ฿
  รหัส : JOR-EK-056
  วันที่เดินทาง

  24-30 มิ.ย. 62, 3-9 มิ.ย. 62, 9-15 ก.ย. 62, 23-29 ก.ย. 62

  ทัวร์จอร์แดน HILIGHT เที่ยวชมความงามของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land) จอร์แดน-อิสราเอล ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ นครเพตรา (Petra) มหานครสีดอกกุหลาบ สนุกกับการ ลอยตัวในทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลที่ขึ้นชื่อว่าเค็มที่สุดในโลก เมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่งเป็นดินแดนที่เก่าแก่ เป็นที่ปร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 56,999 ฿
  รหัส : JOR-RJ-058
  วันที่เดินทาง

  12-18 ก.ค. 62, 9-15 ส.ค. 62, 11-17 ต.ค. 62, 15-21 พ.ย. 62

  ทัวร์จอร์แดน ***** จุดเด่นน่าสนใจทัวร์ของเรา***** 1. เราคือผู้บุกเบิกเส้นทางตะวันออกกลาง และประเทศจอร์แดนอย่างจริงจัง เป็นบริษัทฯแรกของไทยที่มียอดเป็นอันดับ 1 มาตลอด 10 ปี จึงมีช่วงเวลาและวันเดินทางให้คนเลือกได้มากกว่า 2. รายการท่องเที่ยวที่จัดอย่างลงตัว เพื่อให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวคนไทยมากที่สุ...
  จองเลย