โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • jordan

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน Planet Holidays เป็นทัวร์จอร์แดนคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday เพตรา  กรุงอัมมาน  ทะเลสาบเดดซีด้วยอารยธรรมที่น่าสนใจ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาจอร์แดน
ทัวร์จอร์แดนราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : JOR-RJ-049
  วันที่เดินทาง

  21-26 ก.พ. 62, 21-26 มี.ค. 62, 7-12 มี.ค. 62, 4-9 เม.ย. 62, 11-16 เม.ย. 62

  ทัวร์จอร์แดน นำท่านชมมหานครเพตรา ** สำหรับการเข้าชมทางทัวร์ได้จัดให้ท่านนั่งม้าเพื่อเข้าชมเมืองเพตรา (รวมในค่าบริการแล้ว และเป็นธรรมเนียมที่ต้องมีค่าทิปให้แก่คนจูงม้า ท่านละ 5 USD/ต่อท่าน/ต่อเที่ยว – ไม่รวมค่าบริการขี่ลา 15-20 USD/ท่าน,-ขี่อูฐ 30 USD/ท่าน,นั่งรถม้า 40 USD/คันนั่งได้ 2 ท่าน ราคาแล้ว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : JOR-RJ-050
  วันที่เดินทาง

  21-26 มี.ค. 61, 21-26 ก.พ. 62, 7-12 มี.ค. 62, 4-9 เม.ย. 62, 11-16 เม.ย. 62

  ทัวร์จอร์แดน นำท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่า น่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายัง เยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคือ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 50,999 ฿
  รหัส : JOR-WY-051
  วันที่เดินทาง

  6-12 เม.ย. 62, 11-17 เม.ย. 62, 13-19 เม.ย. 62

  ทัวร์จอร์แดน ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศใต้(สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 56,999 ฿
  รหัส : JOR-RJ-048
  วันที่เดินทาง

  18-24 ก.พ. 62, 11-17 เม.ย. 62, 15-21 ก.พ. 62, 24-30 ม.ค. 62, 10-16 เม.ย. 62, 4-10 เม.ย. 62, 30 เม.ย.-06 พ.ค. 62

  ทัวร์จอร์แดน ชม 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก ที่ยังคงหลงเหลือ !! -ยลโฉมนครที่สาบสูญในดินแดนทะเลทราย ณ เมืองเพตรา ที่กล่าวข่านกันว่า “เมืองนครศิลาสีกุหลาบ” -เที่ยวอัมมาน อดีตเมืองฟิลาเดลเฟีย ชมโรมันเธียเตอร์ แห่งจักรวรรดิโรมัน -พิสูจน์ การลอยตัวของทะเลสาบน้ำเค็ม (ทะเลมรณะ) ณ เดดซี ที่แม้แต่สัตว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 58,900 ฿
  รหัส : JOR-RJ-054
  วันที่เดินทาง

  15-20 มี.ค. 62, 15-20 ก.พ. 62, 11-16 เม.ย. 62

  ทัวร์จอร์แดน นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ (เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวนาบาเทียนก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปสร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญที่เมืองเพตร้า)ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916–1918 ทะเลทรา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 58,900 ฿
  รหัส : JOR-RJ-052
  วันที่เดินทาง

  15-20 มี.ค. 62, 15-20 ก.พ. 62, 14-19 เม.ย. 62

  ทัวร์จอร์แดน ท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา (Madaba) หรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก -ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอห์น ถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 600 ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 76,900 ฿
  รหัส : JOR-QR-053
  วันที่เดินทาง

  22-31 มี.ค. 62, 9-18 มี.ค. 62, 11-20 มี.ค. 62

  ทัวร์จอร์แดน เที่ยวชมความงามของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (Holy Land) จอร์แดน-อิสราเอล เยือนเยรูซาเลม (Jerusalem) เมืองต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์ และเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองเบธเลเฮม (Bethlehem) ซึ่งเป็นดินแดนที่เก่าแก่ เป็นที่ประสูติของพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ ร่วมพิธีบัพติศมา หรือ พิธีชำระล้...
  จองเลย