โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • jordan-banner-v3

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน Planet Holidays เป็นทัวร์จอร์แดนคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 091-939-4556 id line : @planetholiday เพตรา  กรุงอัมมาน  ทะเลสาบเดดซีด้วยอารยธรรมที่น่าสนใจ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาจอร์แดน
ทัวร์จอร์แดนราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,988 ฿
  รหัส : JOR-RJ-T001
  วันที่เดินทาง

  10 – 15 พ.ย. 2565, 24 – 29 พ.ย. 2565

  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO –ทะเลทรายวาดิรัม- JEEP TOUR SAFARI –WADIRUM WADI RUM CAMP- PETRA - AMMAN ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) – ป้อมปราการแห่งเมืองอัมมาน- โรงละครโรมันโบราณ ROMANS THEATER เมืองอัมมาน AMMAN - นครเจอราช (JERASH) - ป้อมอัจลุน AJLOUN...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 51,988 ฿
  รหัส : JOR-RJ-K002
  วันที่เดินทาง

  ต.ค. 65

  ตารางการเดินทาง วันที่ สถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียด อาหาร โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า เช้า กลางวัน เย็น วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ✈ ✈ ✈ ✈ วันที่สอง  อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 51,988 ฿
  รหัส : JOR-RJ-S003
  วันที่เดินทาง

  29 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66, 22 ต.ค. 65 – 27 ต.ค. 65

  วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน วันที่สอง       อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari วันที่สาม       ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชม มหานครเพตรา-เดินทางสุ่เมืองเดดซี วันที่สี่           ทะเลส...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 61,988 ฿
  รหัส : JOR-RJ-K001
  วันที่เดินทาง

  ต.ค. 65

  ตารางเส้นทางการบิน เส้นทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที่ยวบิน ระยะเวลาในการเดินทาง โดยประมาณ สุวรรณภูมิ BKK-AMM อัมมาน 00.25-05.10 RJ183 9 ชั่วโมง อัมมาน AMM-BKK สุวรรณภูมิ 02.15-15.15 RJ182 8.30 ชั่วโมง  ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 62,988 ฿
  รหัส : JOR-RJ-S001
  วันที่เดินทาง

  08 ธ.ค. 65 – 13 ธ.ค. 65

  วันที่หนึ่ง        กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน วันที่สอง        อัมมาน – เมืองมาดาบา –MOUNT NEBO – เดินทางสู่ทะเลทรายวาดิรัม- Jeep Tour Safari วันที่สาม        ทะเลทรายวาดิรัม –เมืองเพตรา-เที่ยวชมมหานครเพตรา- ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) วันที่สี่          ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 87,988 ฿
  รหัส : JOR-RJ-S002
  วันที่เดินทาง

  25 ธ.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

  วันแรก      กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน วันที่2       อัมมาน – เจอราช JERASH วันที่3       มาดาบา -เมาท์เนโบ MOUNT NEBO - SHOUBAK โชบัค – ร้านอาหาร PETRA KITCHEN - เพตรา วันที่4       เพตรา PETRA – วาดิรัม - ทะเลสาบเดดซี (DEAD SEA) วันที่5       อคว...
  คลิ๊กโปรแกรม