โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • jordan

ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน Planet Holidays เป็นทัวร์จอร์แดนคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday เพตรา  กรุงอัมมาน  ทะเลสาบเดดซีด้วยอารยธรรมที่น่าสนใจ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาจอร์แดน
ทัวร์จอร์แดนราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 46,900 ฿
  รหัส : JOR-EK-074
  วันที่เดินทาง

  01-07 เม.ย. 63, 30 เม.ย.-06 พ.ค. 63, 29 พ.ค.-04 มิ.ย. 63, 02-08 ก.ค. 63

  ทัวร์จอร์แดน จากนั้นนำทางเดินทางสู่นำ เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้าง ทางจนได้ฉายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด ที่สร้างอยู่บนยอดเขา ในปี ค.ศ. 1142 โดยกองทัพจากฝั่งยุโรปในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 46,900 ฿
  รหัส : JOR-EK-075
  วันที่เดินทาง

  7-13 ก.พ. 63, 10-16 มี.ค. 63

  ทัวร์จอร์แดน จากนั้นนำทางเดินทางสู่นำ เมืองเครัค ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้าง ทางจนได้ฉายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด ที่สร้างอยู่บนยอดเขา ในปี ค.ศ. 1142 โดยกองทัพจากฝั่งยุโรปในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 ฿
  รหัส : JOR-EK-078
  วันที่เดินทาง

  3-9 เม.ย. 63, 2-8 มิ.ย. 63, 24-30 มี.ค. 63, 20-26 พ.ค. 63, 09-15 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์แดน เพตรา | ทะเลเดดซี | ล่องเรืออควาบา | พักกลางทะเลทรายวาดิรัม | อัมมาน | เจอราช | ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,555 ฿
  รหัส : JOR-WY-073
  วันที่เดินทาง

  17-23 ต.ค. 62, 28 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 05-11 ธ.ค. 62, 25-31 ม.ค. 63, 8-14 ก.พ. 63, 7-13 มี.ค. 63, 21-27 ธ.ค. 62, 31 ธ.ค.-06 ม.ค. 63, 28 มี.ค.-04 เม.ย. 63, 4-10 เม.ย. 63, 9-15 เม.ย. 63, 11-17 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์แดน ชมนครเจอราช(JERASH)หรือเมืองพันเสาเป็นอดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนี้ชื่อว่า ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งนี้ได้ถูกแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลังจากนั้นก็ได้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,888 ฿
  รหัส : JOR-WY-079
  วันที่เดินทาง

  25-31 ม.ค. 63, 28 มี.ค.-04 เม.ย. 63, 11-17 เม.ย. 63, 07-13 มี.ค. 63, 04-10 เม.ย. 63, 09-15 เม.ย. 63, 08-14 ก.พ. 63

  ทัวร์จอร์แดน ชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียนและสนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุสฯลฯโรงละครทางทิศใต้(สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92) จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน มีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกับความอัศจรรย์ เพียงพูดเบา ๆ ก็...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 53,900 ฿
  รหัส : JOR-RJ-077
  วันที่เดินทาง

  13-18 ก.พ. 63, 19-24 มี.ค. 63, 12-17 เม.ย. 63

  ทัวร์จอร์แดน นำท่านเดินทางชม เมาท์เนโบ (Mount Nebo) ดินแดนศักดิ์สิทธ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่า น่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผู้นำชาวยิวส์เดินทางจากอิยิปต์มายัง เยรูซาเลม ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ พร้อมทั้งมีภาพถ่ายต่างๆ ภาพถ่ายที่สำคัญคื...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 58,900 ฿
  รหัส : JOR-RJ-065
  วันที่เดินทาง

  27 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 15-20 พ.ย. 62, 06-11 ธ.ค. 62, 01-06 พ.ย. 62, 24-29 ม.ค. 63, 02-07 ก.พ. 63, 06-11 มี.ค. 63, 20-25 มี.ค. 63

  ทัวร์จอร์แดน ►มาดาบา เมืองแห่งโมเสก ►เม้าท์เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเขา ►เครัค ที่ตั้งปราสาทเครัค ของนักรบครูเสด ที่ใช้ต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม ►เพตรา นครศิลาสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่ ►ทะเลทรายวาดิรัม เป็นหนึ่งในทะเลทรายที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดแห่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 63,900 ฿
  รหัส : JOR-MS-076
  วันที่เดินทาง

  08-15 ก.พ. 63, 14-21 มี.ค. 63

  ทัวร์จอร์แดน มุ่งหน้าสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองท่าสำคัญของอียิปต์ตั้งแต่ในยุคโบราณ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศในปัจจุบัน ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของประเทศริมกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งถือเป็นจุดที่แม่น้ำไนล์สิ้นสุด โดยอเล็กซานเดรียนั้นมีชื่อในประวัติศาสตร์ในช่วงประมาณ 332 ป...
  จองเลย