โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 061-789-9944

Line ID : @planetholiday

 • ทัวร์จีน ราคาถูก

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน Planet Holidays เป็นทัวร์จีนคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองออนไลน์ด่วน 24ชม. สำรองที่นั่ง 02-530-9899 id line : @planetholiday สัมผัสประเทศจีนอันยิ่งใหญ่ หลากหลายรูปแบบ สัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆ อาทิเช่น เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เมือหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ซูโจว เมืองอู๋ซิ พระใหญ่หลิงซาน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเมืองจีน
ทัวร์จีนราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,777 ฿
  รหัส : CHI-KUN-SC-232
  วันที่เดินทาง

  13-17 มี.ค. 63, 15-19 มี.ค. 63, 22-26 มี.ค. 63, 21-25 ก.พ. 63, 29 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 02-06 มี.ค. 63, 03-07 มี.ค. 63, 06-10 มี.ค. 63, 07-11 มี.ค. 63, 09-13 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 16-20 มี.ค. 63, 17-21 มี.ค. 63, 20-24 มี.ค. 63, 21-25 มี.ค. 63, 23-27 มี.ค. 63, 24-28 มี.ค. 63

  ทัวร์จีน นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงซึ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,888 ฿
  รหัส : CHI-SHA-CZ-325
  วันที่เดินทาง

  25-28 ต.ค. 62, 22-25 พ.ย. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 22-25 ธ.ค. 62, 3-6 พ.ย. 62, 17-20 พ.ย. 62, 24-27 พ.ย. 62, 10-13 พ.ย. 62, 08-11 พ.ย. 62, 07-10 ก.พ. 63, 20-23 มี.ค. 63, 3-6 ม.ค. 63

  ทัวร์จีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (Suzhou) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “แดนสวรรค์ในโลกมนุษย์” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศจีนห่างจากเซี่ยงไฮ้เพียงร้อย และยังถือว่าเป็นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความสวยงามแบบจีนโบราณ นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดหัวซาน วัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นที...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,777 ฿
  รหัส : CHI-KUN-SC-233
  วันที่เดินทาง

  13-17 มี.ค. 63, 15-19 มี.ค. 63, 22-26 มี.ค. 63, 21-25 ก.พ. 63, 29 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 02-06 มี.ค. 63, 03-07 มี.ค. 63, 06-10 มี.ค. 63, 07-11 มี.ค. 63, 09-13 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 16-20 มี.ค. 63, 17-21 มี.ค. 63, 20-24 มี.ค. 63, 21-25 มี.ค. 63, 23-27 มี.ค. 63, 24-28 มี.ค. 63

  ทัวรจีน นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองคุนหมิงซึ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปีด้วยกัน ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,888 ฿
  รหัส : CHI-KUN-SC-224
  วันที่เดินทาง

  20-24 ธ.ค. 62, 18-22 ธ.ค. 62, 25-29 ธ.ค. 62, 26-30 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 10-14 ม.ค. 63, 15-19 ม.ค. 63, 14-18 ม.ค. 63, 13-17 มี.ค. 63, 19-23 ม.ค. 63, 08-12 ม.ค. 63, 09-13 ม.ค. 63, 20-24 ก.พ. 63, 21-25 ก.พ. 63, 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 04-08 มี.ค. 63, 05-09 มี.ค. 63, 06-10 มี.ค. 63, 11-15 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 18-22 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 20-24 มี.ค. 63, 19-23 ธ.ค. 63

  ทัวร์จีน  สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง  ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร  แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย  ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน  วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,888 ฿
  รหัส : CHI-SHA-CZ-324
  วันที่เดินทาง

  13-17 ธ.ค. 62, 4-8 ธ.ค. 62, 18-22 ธ.ค. 62, 25-29 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 4-8 พ.ย. 62, 13-17 พ.ย. 62, 20-24 พ.ย. 62, 09-13 ธ.ค. 62, 08-12 ม.ค. 63, 10-14 ก.พ. 63, 19-23 ก.พ. 63, 24-28 ก.พ. 63, 09-13 มี.ค. 63, 5-9 ก.พ. 63, 4-8 มี.ค. 63, 18-22 มี.ค. 63

  ทัวร์จีน นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (Lingshan Grand Buddha) (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง) นำทุกท่านชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงาม หากเมื่อเดินไปท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,900 ฿
  รหัส : CHI-KUN-SC-225
  วันที่เดินทาง

  15-19 ม.ค. 63, 14-18 ก.พ. 63, 19-23 ก.พ. 63, 20-24 ก.พ. 63, 21-25 ก.พ. 63, 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 04-08 มี.ค. 63, 05-09 มี.ค. 63, 06-10 มี.ค. 63, 11-15 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 18-22 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 20-24 มี.ค. 63, 13-27 มี.ค. 63

  ทัวร์จีน นำท่านเยือน คุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน เป็นเมืองท่าใหญ่อันดับ 4 ของจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และกวางโจว ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นนครระดับจังหวัด ศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล สภาพอากาศ ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,989 ฿
  รหัส : CHI-SHA-CZ-160
  วันที่เดินทาง

  25-30 พ.ย. 62, 27 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 11-16 ธ.ค. 62, 16-21 ธ.ค. 62, 25-30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-04 ม.ค. 63, 4-9 พ.ย. 62, 11-16 พ.ย. 62, 13-18 พ.ย. 62, 18-23 พ.ย. 62, 14-19 ต.ค. 62, 21-26 ต.ค. 62, 07-12 ต.ค. 62, 19-24 ก.พ. 63, 4-9 มี.ค. 63, 08-13 ม.ค. 63, 05-10 ก.พ. 63, 18-23 มี.ค. 63, 13-18 ม.ค. 63, 16-21 มี.ค. 63, 24-29 ก.พ. 63, 09-14 มี.ค. 63, 3-8 ก.พ. 63

  ทัวร์จีน จากนั้นเดินสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู ชมสวนชาหลงจิ่ง ไร่ชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหางโจว ไร่ชาเขียว หลงจิ่งฉา ซึ่งแปลว่าชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหู เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้เป็นของ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,999 ฿
  รหัส : CHI-HAN-CZ-024
  วันที่เดินทาง

  29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 15-18 พ.ย. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 17-20 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63, 1-4 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 17-20 พ.ย. 62, 24-27 พ.ย. 62, 15-18 ธ.ค. 62, 5-8 ม.ค. 63, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 6-9 มี.ค. 63, 13-16 มี.ค. 63, 16-19 ก.พ. 63, 08-11 มี.ค. 63, 20-23 มี.ค. 63, 22-25 มี.ค. 63, 3-6 ม.ค. 63

  ทัวร์จีน ล่องเรือคลองขุดต้าหยุนเหอ | ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ |เจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ STARBUCK RESERVE ROASTERY | พักโรงแรม 5 ดาว | บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดพร้อมกุ้งมังกรไม่อั้น ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,999 ฿
  รหัส : CHI-SHA-CZ-186
  วันที่เดินทาง

  17-20 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 6-9 มี.ค. 63, 13-16 มี.ค. 63, 16-19 ก.พ. 63, 08-11 มี.ค. 63, 20-23 มี.ค. 63, 22-25 มี.ค. 63

  ทัวร์จีน ล่องเรือคลองขุดต้าหยุนเหอ | ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ |เจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ STARBUCK RESERVE ROASTERY | พักโรงแรม 5 ดาว | บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดพร้อมกุ้งมังกรไม่อั้น ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,888 ฿
  รหัส : CHI-CHA-FD-109
  วันที่เดินทาง

  5-9 ธ.ค. 62, 21-25 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 63, 21-25 พ.ย. 62, 07-11 ธ.ค. 62, 09-13 พ.ย. 62, 06-10 ก.พ. 63, 08-12 ก.พ. 63, 12-16 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 26-30 มี.ค. 63, 4-8 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 12-16 เม.ย. 63, 13-17 เม.ย. 63, 23-27 เม.ย. 63

  ทัวร์จีน เมืองมรดกโลก จางเจียเจี้ย ดินแดนแพนดอร่าแห่งโลกมนุษย์ เทียนเหมินซาน ”ถ้ำประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน สัมผัสความเสียว สะพานกระจกยาวที่สุดในโลก แกรนด์แคนยอน ฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ช้อปปิ้งถนนคนเดินไท่ผิง เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,888 ฿
  รหัส : CHI-PEK-8L-320
  วันที่เดินทาง

  11-14 ต.ค. 62, 27-30 ก.ย. 62, 4-7 ต.ค. 62, 18-21 ต.ค. 62, 1-4 ธ.ค. 62, 22-25 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 3-6 พ.ย. 62, 17-20 พ.ย. 62, 24-27 พ.ย. 62, 08-11 ธ.ค. 62, 10-13 พ.ย. 62, 15-18 ธ.ค. 62, 5-8 ม.ค. 63, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 63, 12-15 ม.ค. 63, 19-22 ม.ค. 63, 26-29 ม.ค. 63, 16-19 ก.พ. 63, 23-26 ก.พ. 63, 15-18 มี.ค. 63, 22-25 มี.ค. 63, 2-5 ก.พ. 63, 9-12 ก.พ. 63, 1-4 มี.ค. 63, 8-11 มี.ค. 63, 5-8 เม.ย. 63, 12-15 เม.ย. 63, 19-22 เม.ย. 63, 26-29 เม.ย. 63

  ทัวร์จีน  บินตรงสู่ลี่เจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี  ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน... ภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี  เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997  เมนูพิเศษ... สุกี...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,888 ฿
  รหัส : CHI-ZHA-CZ-143
  วันที่เดินทาง

  29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 4-7 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 21-24 พ.ย. 62, 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 20-23 พ.ย. 62, 26-29 ธ.ค. 62, 10-13 ม.ค. 63, 24-27 ม.ค. 63, 23-26 ธ.ค. 62, 19-22 พ.ย. 62, 6-9 มี.ค. 63, 13-16 มี.ค. 63, 20-23 ม.ค. 63, 20-23 ก.พ. 63, 24-27 มี.ค. 63, 30 ม.ค.-02 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-01 มี.ค. 63

  ทัวร์จีน ❄เทียนเหมินซาน ”ถ้ำประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน ❄แกรนด์แคนยอน สะพานกระจกใสที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ❄เปิดประสบการณ์ท้าความเสียวเดินชมวิวริมหน้าผา “ระเบียงกระจก” ❄มรดกโลกวิจิตรตระการตา ถ้ำมังกรเหลือง+ล่องเรือ ❄พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 🌟🌟🌟...
  จองเลย