โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • turky

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี Planet Holidays เป็นทัวร์ตุรกีคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จอง online 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday ดินแดนสองทวีป ช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี มรดกโลกทางธรรมชาติ คัมปาโดเกีย เปิดประสบการณ์ขึ้นบอลลูน และพักโรงแรมถ้ำ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาตุรกี
ทัวร์ตุรกีราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-275
  วันที่เดินทาง

  8-17 มี.ค. 62, 8-17 ก.พ. 62, 15-24 มี.ค. 62, 23 ม.ค.-01 ก.พ. 62, 18-27 ม.ค. 62, 14-23 ก.พ. 62, 25 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 31 ม.ค.-09 ก.พ. 62, 1-10 ก.พ. 62, 13-22 ก.พ. 62, 15-24 ก.พ. 62, 26 ก.พ.-07 มี.ค. 62, 28 ก.พ.-09 มี.ค. 62, 1-10 มี.ค. 62, 2-11 เม.ย. 62, 9-18 เม.ย. 62, 12-21 เม.ย. 62, 7-16 พ.ค. 62, 14-23 พ.ค. 62, 17-26 พ.ค. 62, 19-28 พ.ค. 62, 31 มี.ค.-09 เม.ย. 62, 23 เม.ย.-02 พ.ค. 62, 26 เม.ย.-05 พ.ค. 62, 30 เม.ย.-09 พ.ค. 62, 10-19 พ.ค. 62, 28 พ.ค.-06 มิ.ย. 62, 30 พ.ค.-08 มิ.ย. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่าน ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เส้นทางนี้มีความน่าสนใจมาก ด้วยการล่องชมวิวไปด้วยเรือลำใหญ่ 2 ชั้น เปิดพื้นที่กว้างบนดาดฟ้าเรือให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมบรรยากาศโดยรอบได้สบาย บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสนี้คือจุดแบ่งอิสตันบูลออกจากเอเชียและยุโรป และยังเป็นจุด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : TUR-W5-321
  วันที่เดินทาง

  11-19 เม.ย. 62, 12-20 เม.ย. 62, 19-27 เม.ย. 62, 26 เม.ย. – 4 พ.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเข้าชม วิหารฮาเจีย โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) ) **ปิดทำการทุกวันจันทร์** 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างในสมัยพระเจ้าจัสติเนียน มีหลังคาเป็นยอดกลมแบบโม เสาในโบสถ์เป็นหินอ่อน ภายในติดกระจกสี เมื่อเติร์กเข้าครองเมือง ได้เปลี่ยนโบสถ์นี่ให้เป็นสุเหร่าในปี ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : TUR-QR-274
  วันที่เดินทาง

  10-19 ธ.ค. 61, 7-16 ม.ค. 62, 9-18 ม.ค. 62, 21-30 ม.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถานและสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผู้นำในสงครามการกอบกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกีและประธานาธิบดีคนแรก และ เป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกี สุสานแห่งนี้ออ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : TUR-EY-250
  วันที่เดินทาง

  20-29 ม.ค. 62, 6-15 ก.พ. 62, 4-13 มี.ค. 62, 10-19 มี.ค. 62, 19-28 มี.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่าน เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือชื่อเดิมคือ สุเหร่าสุลต่านห์อาร์เหม็ดที่ 1 (Sultan Ahmed Mosque) การเข้าชมสุเหร่าทุกแห่งจะต้องถอดรองเท้า ถอดหมวก ถอดแว่นตาดำ เป็นการเคารพสถานที่ ถ่ายรูปได้ ห้ามส่งเสียงดัง และกรุณาทำกิริยาให้สำรวม สุเหร่านี้สร้างในปี 2152 เสร็จปี 2159 (1 ป...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 30,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-281
  วันที่เดินทาง

  9-17 ม.ค. 62, 16-24 ม.ค. 62, 23-31 ม.ค. 62, 30 ม.ค.-07 ก.พ. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอย (TROY) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีที่แล้ว ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย (WOODEN HORSE OF TROY) ม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์เรื่อง ทรอย (TROY) ที่ชาวกรี...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 30,927 ฿
  รหัส : TUR-W5-287
  วันที่เดินทาง

  11-19 เม.ย. 62, 18-25 เม.ย. 62, 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า Ankara เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอังการา อังการาเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล ตั้งอยู่ในจังหวัดอังการาอยู่ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 938 เมตร มีประชากรประมาณ 3.9 ล้านคน อังการาตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย จึงเป็น...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 30,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-314
  วันที่เดินทาง

  3-11 เม.ย. 62, 8-16 เม.ย. 62, 26 เม.ย.-04 พ.ค. 62, 1-9 เม.ย. 62, 2-10 เม.ย. 62, 24 เม.ย.-02 พ.ค. 62, 18-26 เม.ย. 62, 15-23 เม.ย. 62, 25 เม.ย.-03 พ.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (Ankara) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมืองอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากเมืองอิสตันบู...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 30,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-280
  วันที่เดินทาง

  15-23 ก.พ. 62, 22-30 มี.ค. 62, 10-18 ม.ค. 62, 17-25 ม.ค. 62, 8-16 ก.พ. 62, 21 ก.พ.-01 มี.ค. 62, 1-9 มี.ค. 62, 28 มี.ค.-04 เม.ย. 62, 26 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 16-24 ก.พ. 62, 9-17 มี.ค. 62, 23-31 มี.ค. 62, 21-29 มี.ค. 62, 18-25 ม.ค. 62, 6-14 มี.ค. 62, 20-28 มี.ค. 62, 13-21 มี.ค. 62, 15-23 มี.ค. 62, 27 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 9-17 ม.ค. 62, 16-24 ม.ค. 62, 23-31 ม.ค. 62, 30 ม.ค.-07 ก.พ. 62, 20-28 ก.พ. 62, 27 ก.พ.-07 มี.ค. 62, 24 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 11-19 ม.ค. 62, 17-25 ก.พ. 62, 10-18 มี.ค. 62, 9-17 ก.พ. 62, 2-10 มี.ค. 62, 16-24 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-07 เม.ย. 62, 12-20 ม.ค. 62, 13-21 ม.ค. 62, 14-22 ม.ค. 62, 15-23 ม.ค. 62, 19-27 ม.ค. 62, 20-28 ม.ค. 62, 21-29 ม.ค. 62, 22-30 ม.ค. 62, 25 ม.ค.-02 ก.พ. 62, 27 ม.ค.-04 ก.พ. 62, 1-9 ก.พ. 62, 2-10 ก.พ. 62, 3-11 ก.พ. 62, 10-18 ก.พ. 62, 14-22 ก.พ. 62, 22 ก.พ.-02 มี.ค. 62, 23 ก.พ.-03 มี.ค. 62, 24 ก.พ.-04 มี.ค. 62, 28 ก.พ.-08 มี.ค. 62, 7-15 มี.ค. 62, 8-16 มี.ค. 62, 14-22 มี.ค. 62, 17-25 มี.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (Ankara) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศตุรกี หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า Angora เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองอิสตันบูล เมืองอังการาตั้งอยู่ในเขต Central Anatolia ใจกลางประเทศตุรกีบนที่ราบสูงอนาโตเลีย โดยอยู่ห่างจากเมืองอิสตันบู...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 31,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-295
  วันที่เดินทาง

  23-30 ม.ค. 62, 13-20 ก.พ. 62, 17-24 ม.ค. 62, 11-18 เม.ย. 62, 10-17 ม.ค. 62, 7-14 มี.ค. 62, 21-28 มี.ค. 62, 7-14 ก.พ. 62, 14-21 มี.ค. 62, 28 ก.พ. – 7 มี.ค. 62, 28 มี.ค. – 4 เม.ย. 62, 18-25 เม.ย. 62, 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 62, 30 ม.ค. – 6 ก.พ. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Danceเป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่ง เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 6000 ปีในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่า ชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสำคัญที่ได้อนุรักษ์ระบำหน้าท้องให้มีมาจนถึงปัจจุบัน และการเดินทางของชาวยิปซ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 31,900 ฿
  รหัส : TUR-TK-273
  วันที่เดินทาง

  23-30 ม.ค. 62, 30 ม.ค. -06 ก.พ. 62, 13-20 ก.พ. 62, 17-24 ม.ค. 62, 10-17 ม.ค. 62, 7-14 มี.ค. 62, 21-28 มี.ค. 62, 7-14 ก.พ. 62, 14-21 มี.ค. 62, 28 ก.พ. – 7 มี.ค. 62, 28 มี.ค. – 4 เม.ย. 62, 18-25 เม.ย. 62, 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 62

  ทัวร์ตุรกี ชม เมืองโบราณ ทรอย(Troy)ตามตำนานกรีกโบราณในมหากาพย์เรื่อง ‘อิเลียต’ (Iliad) ของกวีนามว่า ‘โฮเมอร์’ (Homer) ได้มีการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ ‘กรุงทรอย’ (Troy) เอาไว้ว่า ‘กรุงทรอย มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ (Hellenpond) ทำให้นครแห่งนี้สามารถควบคุมเส้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 31,900 ฿
  รหัส : TUR-W5-313
  วันที่เดินทาง

  14-23 ก.พ. 62, 2-11 มี.ค. 62, 13-22 เม.ย. 62, 11-20 พ.ค. 62, 15-24 มิ.ย. 62

  ทัวร์ตุรกี ตุรกี ดินแดนที่อุดมไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างยุโรปและเอเชีย นอกจากนั้นยังเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์ที่นับย้อนหลังไปได้ไกลถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เรื่อยมาจนถึงยุคของกรีกและโรมันอันรุ่งเรือง เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตันบูล ซึ่งเคยสัมพ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 31,900 ฿
  รหัส : TUR-EK-274
  วันที่เดินทาง

  8-17 มี.ค. 62, 11-20 ม.ค. 62, 6-15 ก.พ. 62, 5-14 ก.พ. 62, 18-27 ม.ค. 62, 14-23 ก.พ. 62, 13-22 ก.พ. 62, 15-24 ก.พ. 62, 1-10 มี.ค. 62, 23 ม.ค. – 1 ก.พ. 62, 24 ม.ค. – 2 ก.พ. 62, 25 ม.ค. – 3 ก.พ. 62, 27 ม.ค. – 5 ก.พ. 62, 30 ม.ค. – 8 ก.พ. 62, 7-16 ก.พ. 62, 24 ก.พ. – 5 มี.ค. 62, 27 ก.พ. – 8 มี.ค. 62, 28 ก.พ. – 9 มี.ค. 62, 7-16 มี.ค. 62, 13-22 มี.ค. 62, 24 มี.ค. – 2 เม.ย. 62, 2-11 เม.ย. 62, 7-16 เม.ย. 62, 9-18 เม.ย. 62, 12-21 เม.ย. 62, 16-25 เม.ย. 62, 26 เม.ย, – 5 พ.ค. 62, 30 เม.ย. – 9 พ.ค. 62, 5-14 พ.ค. 62, 7-16 พ.ค. 62, 14-23 พ.ค. 62, 17-26 พ.ค. 62, 19-28 พ.ค. 62, 21-30 พ.ค. 62, 28 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62

  ทัวร์ตุรกี นำท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนิน...
  จองเลย