โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • bali

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี Planet Holidays เป็นทัวร์พม่าคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday วิหารตานะห์ล็อต หาดจิมบารัน ระบำบาร็องแดนซ์ ภูเขาไฟคินตามานี ทะเลสาบกูนุงบาดูร์ วัดตัมปะก์ซีริง ช้อปปิ้ง เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอูลัน ดานู บราตัน วัดเม็งวี มาลิโอโบโร่ บุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุท วังสุลต่าน พระราชวังน้ำ วัดพราหมนันต์ ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน วัดนามาดา

รับจัดกรุ๊ปเหมาบาหลี

ทัวร์บาหลีราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 ฿
  รหัส : BAL-FD-146
  วันที่เดินทาง

  25-28 เม.ย. 62, 23-26 พ.ค. 62, 21-24 พ.ค. 62, 4-7 เม.ย. 62, 16-19 พ.ค. 62, 27-30 มิ.ย. 62, 13-16 มิ.ย. 62, 20-23 มิ.ย. 62

  ทัวร์บาหลี |ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ วิหารกลางมหาสมุทร ทนาล็อต | วัดอุลันดานู | |วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Tirta Empul | ตลาดปราบเซียน |วัดเม็งวี |ช้อปปิ้งกูตา| โลวิน่า นั่งเรือขาแมงมุมชมฝูงโลมา |ช้อปปิ้งร้านของฝาก| เมนูพิเศษ BBQ Seafood + กุ้งล็อบเตอร์ ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ INF 8,900...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 ฿
  รหัส : BAL-FD-114
  วันที่เดินทาง

  21-24 ก.พ. 61, 23-26 ก.พ. 61, 7-10 ธ.ค. 61, 19-22 ต.ค. 61, 11-14 ต.ค. 61, 20-23 ต.ค. 61, 6-9 ก.ย. 61, 20-23 ก.ย. 61, 27-30 ก.ย. 61, 15-18 พ.ย. 61, 13-16 ธ.ค. 61, 8-11 พ.ย. 61, 22-25 พ.ย. 61, 20-23 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 7-10 ต.ค. 61, 14-17 ธ.ค. 61, 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 19-22 ม.ค. 62, 26-29 ม.ค. 62, 31 ม.ค.-02 ก.พ. 62, 1-4 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62, 16-19 มี.ค. 62, 23-26 มี.ค. 62, 28-31 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-02 เม.ย. 62

  ทัวร์บาหลี เดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,999 ฿
  รหัส : BAL-XJ-138
  วันที่เดินทาง

  13-16 เม.ย. 62, 11-14 เม.ย. 62, 12-15 เม.ย. 62, 25-28 ก.พ. 62, 6-9 เม.ย. 62, 25-28 พ.ค. 62, 27-30 เม.ย. 62, 16-19 พ.ค. 62, 7-10 มิ.ย. 62, 27-30 มิ.ย. 62, 5-8 ก.ค. 62, 13-16 ก.ค. 62, 14-17 ก.ค. 62, 2-5 ส.ค. 62, 13-16 มิ.ย. 62, 20-23 มิ.ย. 62, 11-14 พ.ค. 62

  ทัวร์บาหลี นั้นเดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,900 ฿
  รหัส : BAL-FD-147
  วันที่เดินทาง

  15-18 มี.ค. 62, 13-16 เม.ย. 62, 11-14 เม.ย. 62, 12-15 เม.ย. 62, 19-22 เม.ย. 62, 3-6 พ.ค. 62, 26-29 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 24-27 พ.ค. 62, 17-20 พ.ค. 62, 29 มี.ค.-1 เม.ย. 62

  ทัวร์บาหลี อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี เป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป็นสีขาว มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งของ พี่น้องสองตระกูล ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,888 ฿
  รหัส : BAL-FD-136
  วันที่เดินทาง

  19-22 ม.ค. 62, 26-29 ม.ค. 62, 1-4 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62, 16-19 มี.ค. 62, 23-26 มี.ค. 62, 28-31 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-02 เม.ย. 62, 21-24 ก.พ. 62, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 23-26 ก.พ. 62

  ทัวร์บาหลี เดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,999 ฿
  รหัส : BAL-FD-142
  วันที่เดินทาง

  21-25 ก.พ. 62, 14-18 มี.ค. 62, 10-14 เม.ย. 62, 21-25 มี.ค. 62, 11-15 เม.ย. 62, 13-17 เม.ย. 62, 18-22 เม.ย. 62, 9-13 พ.ค. 62, 23-27 พ.ค. 62, 13-17 มิ.ย. 62, 20-24 มิ.ย. 62, 4-8 ก.ค. 62, 11-15 ก.ค. 62, 18-22 ก.ค. 62, 1-5 ส.ค. 62, 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 62, 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 62, 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 62, 30 พ.ค. – 3 มี.ค. 62, 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62

  ทัวร์บาหลี นำท่านชม วัดอุลัน ดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ บริเวณที่ไม่สาม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,888 ฿
  รหัส : BAL-FD-133
  วันที่เดินทาง

  15-18 มี.ค. 62, 22-25 ก.พ. 62, 5-8 เม.ย. 62

  ทัวร์บาหลี นำท่านเดินทางสู่ วัดอูรันดานูบราตัน ( Pura Ulun Danu Bratan ) เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามบนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตร สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและฮิน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,888 ฿
  รหัส : BAL-FD-145
  วันที่เดินทาง

  15-18 มี.ค. 62, 5-8 เม.ย. 62

  ทัวร์บาหลี ไฮไลท์ทัวร์ • Kelingking Beach เป็นผาริมทะเลที่มีรูปร่างเหมือนไดโนเสาร์ T-Rex ยื่นออกไปในทะเล • Angel Billabong เปรียบเสมือนสระว่ายน้ำขนาดเล็กที่เกิดจากธรรมชาติอย่างน่าทึ่ง วิวด้านหลังเป็นทะเล • วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) วัดเก่าแก่ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรม อิสระถ่ายภาพกับประตูหินข...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 20,999 ฿
  รหัส : BAL-FD-123
  วันที่เดินทาง

  29 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 27-31 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 27-31 มี.ค. 62, 4-8 เม.ย. 62, 11-15 เม.ย. 62, 12-16 เม.ย. 62

  ทัวร์บาหลี บินตรงด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ” ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 21,555 ฿
  รหัส : BAL-BI-130
  วันที่เดินทาง

  25-29 ธ.ค. 61, 8-12 ม.ค. 62, 22-26 ม.ค. 62, 26-30 มี.ค. 62, 5-9 ก.พ. 62, 12-16 ก.พ. 62, 26 ก.พ.-02 มี.ค. 62, 13-23 มี.ค. 62

  ทัวร์บาหลี ** ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะประจำชาติ...”ระบำบารองซ์ดานซ์” กับการละเล่นที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว!!!! ** ชมความงามของภูเขาไฟคินตามณี..และช็อปปิ้งชิลล์ๆ ที่ หมู่บ้านอูบุด!! ** ชมความงามของวัด “เมียง วี” กับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก ** ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่ “เทมภัคสิริงค์”และ ช็อปปิ้งที่ “ต...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 21,900 ฿
  รหัส : BAL-TG-134
  วันที่เดินทาง

  21-24 ก.พ. 62, 18-21 ม.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 14-17 ก.พ. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 12-15 เม.ย. 62, 8-11 มี.ค. 62, 5-8 เม.ย. 62, 24-27 พ.ค. 62, 10-13 พ.ค. 62, 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 62, 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 62, 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 62

  ทัวร์บาหลี นำท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตำนาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานนี้ด้วยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 22,999 ฿
  รหัส : BAL-FD-125
  วันที่เดินทาง

  29 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 20-24 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 17-21 ม.ค. 62, 24-28 ม.ค. 62, 21-25 ก.พ. 62, 28 ก.พ.-04 มี.ค. 62, 14-18 มี.ค. 62, 10-14 เม.ย. 62, 21-25 มี.ค. 62, 28 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 11-15 เม.ย. 62, 13-17 เม.ย. 62, 18-22 เม.ย. 62, 27 เม.ย.-01 พ.ค. 62, 9-13 พ.ค. 62, 23-27 พ.ค. 62, 30 พ.ค.-03 มี.ค. 62, 13-17 มิ.ย. 62, 20-24 มิ.ย. 62, 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 4-8 ก.ค. 62, 11-15 ก.ค. 62, 18-22 ก.ค. 62, 1-5 ส.ค. 62

  ทัวร์บาหลี เดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้า...
  จองเลย