โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • bali-banner-v3

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี Planet Holidays

เป็นทัวร์พม่าคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday วิหารตานะห์ล็อต หาดจิมบารัน ระบำบาร็องแดนซ์ ภูเขาไฟคินตามานี ทะเลสาบกูนุงบาดูร์ วัดตัมปะก์ซีริง ช้อปปิ้ง เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอูลัน ดานู บราตัน วัดเม็งวี มาลิโอโบโร่ บุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุท วังสุลต่าน พระราชวังน้ำ วัดพราหมนันต์ ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน วัดนามาดา

รับจัดกรุ๊ปเหมาบาหลี

ทัวร์บาหลีราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,999 ฿
  รหัส : BALI-FD-K004
  วันที่เดินทาง

  กรกฎาคม 65 – มกราคม 66

  เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)    ไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส  ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA  จุดมุ่งหมายของนักรีวิวทั่วโลก  นำท่านสู่ Crystal Bay / Broken B...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,999 ฿
  รหัส : BALI-FD-K002
  วันที่เดินทาง

  08 – 11 ตุลาคม 2565, 28 – 31 ตุลาคม 2565, 02 – 05 กันยายน 2565, 09 – 12 กันยายน 2565, 16 – 19 กันยายน 2565, 23 – 26 กันยายน 2565, 30 กันยายน – 03 ตุลาคม 65, 11 – 14 ตุลาคม 2565, 15 – 18 ตุลาคม 2565, 21 – 24 ตุลาคม 2565, 22 – 25 ตุลาคม 2565, 04 – 07 พฤศจิกายน 2565, 11 – 14 พฤศจิกายน 2565, 18 – 21 พฤศจิกายน 2565, 25 – 28 พฤศจิกายน 2565, 02 – 05 ธันวาคม 2565, 03 – 06 ธันวาคม 2565, 09 – 12 ธันวาคม 2565, 10 – 13 ธันวาคม 2565, 16 – 19 ธันวาคม 2565, 23 – 26 ธันวาคม 2565, 24 – 27 ธันวาคม 2565, 30 ธันวาคม 65 – 02 มกราคม 66, 31 ธันวาคม 65 – 03 มกราคม 66

  บินด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) FD396 DMK (ดอนเมือง) – DPS (งูระห์ไร) 06.45 – 12.00 FD397 DPS (งูระห์ไร) – DMK (ดอนเมือง) 12.30 – 16.05 **รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 21,999 ฿
  รหัส : BALI-FD-K003
  วันที่เดินทาง

  ก.ค. 65 – พ.ย. 65

  ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 22,888 ฿
  รหัส : BALI-FD-K001
  วันที่เดินทาง

  11-14 มิ.ย. 65, 25-28 มิ.ย. 65, 9-12 กรกฎาคม 65, 23-26 กรกฎาคม 65, 6-9 สิงหาคม 65, 20-23 สิงหาคม 65, 3-6 กันยายน 65

  วันที่หนึ่ง   กรุงเทพฯ - บาหลี – วัดอูลุนดานูบราตัน – ทานาล็อต - เมือง Kuta เมืองชายทะเล 03.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน AirAsia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร...
  คลิ๊กโปรแกรม