โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • bali

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี Planet Holidays

เป็นทัวร์พม่าคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday วิหารตานะห์ล็อต หาดจิมบารัน ระบำบาร็องแดนซ์ ภูเขาไฟคินตามานี ทะเลสาบกูนุงบาดูร์ วัดตัมปะก์ซีริง ช้อปปิ้ง เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอูลัน ดานู บราตัน วัดเม็งวี มาลิโอโบโร่ บุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุท วังสุลต่าน พระราชวังน้ำ วัดพราหมนันต์ ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน วัดนามาดา

รับจัดกรุ๊ปเหมาบาหลี

ทัวร์บาหลีราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 4,990 ฿
  รหัส : BAL-ไม่รวมตั๋ว-158
  วันที่เดินทาง

  กุมพาพันธ์-ตุลาคม 62

  ทัวร์บาหลี จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 ฿
  รหัส : BAL-SL-156
  วันที่เดินทาง

  14-16 มิ.ย. 62, 15-17 มิ.ย. 62, 21-23 มิ.ย. 62, 22-24 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 7-9 มิ.ย. 62, 14-16 ก.ค. 62, 10-12 ส.ค. 62, 12-14 ต.ค. 62, 8-10 มิ.ย. 62, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 30 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 6-8 ก.ย. 62, 9-11 ส.ค. 62, 11-13 ต.ค. 62, 4-6 ก.ค. 62, 11-13 ก.ค. 62, 12-14 ก.ค. 62, 4-6 ต.ค. 62, 5-7 ต.ค. 62, 15-17 ก.ค. 62, 13-15 ก.ย. 62, 19-21 ก.ค. 62, 2-4 ส.ค. 62, 16-18 ส.ค. 62, 27-29 ก.ย. 62, 18-20 ต.ค. 62, 20-22 ก.ค. 62, 17-19 ส.ค. 62, 14-16 ก.ย. 62, 20-22 ก.ย. 62, 26-28 ก.ค. 62, 23-25 ส.ค. 62, 5-7 ก.ค. 62, 6-8 ก.ค. 62, 13-15 ก.ค. 62, 3-5 ส.ค. 62, 24-26 ส.ค. 62, 31 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 7-9 ก.ย. 62, 21-23 ก.ย. 62, 28-30 ก.ย. 62, 19-21 ต.ค. 62, 26-28 ต.ค. 62, 1-3 ส.ค. 62, 15-17 ส.ค. 62, 22-24 ส.ค. 62, 24-26 ต.ค. 62, 25-27 ต.ค. 62, 29-31 ส.ค. 62, 3-5 ต.ค. 62

  ทัวร์บาหลี  ไฮไลท์ นำคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี  ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ  ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย  ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE  ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย  ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : BAL-SL-152
  วันที่เดินทาง

  3-5 พ.ค. 62, 4-6 พ.ค. 62, 10-12 พ.ค. 62, 11-13 พ.ค. 62, 18-20 พ.ค. 62, 24-26 พ.ค. 62, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62, 14-16 มิ.ย. 62, 15-17 มิ.ย. 62, 21-23 มิ.ย. 62, 22-24 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 7-9 มิ.ย. 62, 14-16 ก.ค. 62, 10-12 ส.ค. 62, 12-14 ต.ค. 62, 8-10 มิ.ย. 62, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 6-8 ก.ย. 62, 9-11 ส.ค. 62, 11-13 ต.ค. 62, 9-11 พ.ค. 62, 4-6 ก.ค. 62, 5-7 ก.ค 62, 11-13 ก.ค. 62, 12-14 ก.ค. 62, 2-4 พ.ค. 62, 4-6 ต.ค. 62, 5-7 ต.ค. 62, 15-17 ก.ค. 62, 13-15 ก.ย. 62, 19-21 ก.ค. 62, 2-4 ส.ค. 62, 16-18 ส.ค. 62, 27-29 ก.ย. 62, 18-20 ต.ค. 62, 20-22 ก.ค. 62, 17-19 ส.ค. 62, 14-16 ก.ย. 62, 20-22 ก.ย. 62, 26-28 ก.ค. 62, 6-8 ก.ค. 62, 13-15 ก.ค. 62, 3-5 ส.ค. 62, 7-9 ก.ย. 62, 21-23 ก.ย. 62, 28-30 ก.ย. 62, 26-28 ต.ค. 62, 1-3 ส.ค. 62, 15-17 ส.ค. 62, 22-24 ส.ค. 62, 24-26 ต.ค. 62, 25-27 ต.ค. 62, 3-5 ต.ค. 62

  ทัวร์บาหลี  ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ  ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย  ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี  ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE  ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : BAL-SL-153
  วันที่เดินทาง

  3-5 พ.ค. 62, 4-6 พ.ค. 62, 10-12 พ.ค. 62, 11-13 พ.ค. 62, 18-20 พ.ค. 62, 24-26 พ.ค. 62, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62, 14-16 มิ.ย. 62, 15-17 มิ.ย. 62, 22-24 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 7-9 มิ.ย. 62, 14-16 ก.ค. 62, 10-12 ส.ค. 62, 12-14 ต.ค. 62, 8-10 มิ.ย. 62, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 30 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 6-8 ก.ย. 62, 9-11 ส.ค. 62, 11-13 ต.ค. 62, 9-11 พ.ค. 62, 4-6 ก.ค. 62, 5-7 ก.ค 62, 11-13 ก.ค. 62, 12-14 ก.ค. 62, 2-4 พ.ค. 62, 4-6 ต.ค. 62, 5-7 ต.ค. 62, 15-17 ก.ค. 62, 13-15 ก.ย. 62, 19-21 ก.ค. 62, 2-4 ส.ค. 62, 16-18 ส.ค. 62, 27-29 ก.ย. 62, 18-20 ต.ค. 62, 20-22 ก.ค. 62, 17-19 ส.ค. 62, 14-16 ก.ย. 62, 20-22 ก.ย. 62, 26-28 ก.ค. 62, 23-25 ส.ค. 62, 6-8 ก.ค. 62, 13-15 ก.ค. 62, 3-5 ส.ค. 62, 24-26 ส.ค. 62, 31 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 7-9 ก.ย. 62, 21-23 ก.ย. 62, 28-30 ก.ย. 62, 19-21 ต.ค. 62, 26-28 ต.ค. 62, 1-3 ส.ค. 62, 15-17 ส.ค. 62, 22-24 ส.ค. 62, 24-26 ต.ค. 62, 25-27 ต.ค. 62, 29-31 ส.ค. 62, 3-5 ต.ค. 62

  ทัวร์บาหลี  ไฮไลท์ นำคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี  ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ  ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย  ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE  ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย  ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 ฿
  รหัส : BAL-SL-150
  วันที่เดินทาง

  18-20 พ.ค. 62, 24-26 พ.ค. 62, 14-16 มิ.ย. 62, 21-23 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 7-9 มิ.ย. 62, 14-16 ก.ค. 62, 10-12 ส.ค. 62, 12-14 ต.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 30 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 16-18 พ.ค. 62, 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 62, 5-7 ต.ค. 62, 6-8 ต.ค. 62, 15-17 ก.ค. 62, 13-15 ต.ค. 62, 19-21 ก.ค. 62, 2-4 ส.ค. 62, 16-18 ส.ค. 62, 21-23 ต.ค. 62, 14-16 ก.ย. 62, 23-25 ส.ค. 62, 5-7 ก.ค. 62, 13-15 ก.ค. 62, 7-9 ก.ย. 62, 21-23 ก.ย. 62, 28-30 ก.ย. 62, 19-21 ต.ค. 62, 26-28 ต.ค. 62, 2-4 พ.ย. 62, 9-11 พ.ย. 62, 16-18 พ.ย. 62, 23-25 พ.ย. 62, 20-22 ต.ค. 62, 24-26 พ.ย. 62, 27-29 ต.ค. 62

  ทัวร์บาหลี นำท่านเดินทางสู่ หาดจิมบารัน เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร์ ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและท้องน้ำสีคราม ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบของเกาะบาหลี บนเส้นทางโซนทิศใต้ของสนามบินงูราห์ไร โดยที่จิมบารันมีชายหาดอยู่ 2 ฝั่ง ด้านตะวันตกติดกับอ่าวจิมบารัน มีโรงแรมและรีสอร์ตหรูหราเพิ่งเปิดใหม่ผุดขึ้นหลายแห่ง ส่วนตะวัน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 ฿
  รหัส : BAL-SL-154
  วันที่เดินทาง

  14-17 ก.ค. 62, 2-5 ส.ค. 62, 11-14 ต.ค. 62, 12-15 ต.ค. 62, 12-15 ก.ค. 62, 10-13 ส.ค. 62, 16-19 ส.ค. 62, 23-26 ส.ค. 62, 30 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 13-16 ก.ย. 62, 20-23 ก.ย. 62, 4-7 ต.ค. 62, 25-28 ต.ค. 62, 1-4 พ.ย. 62, 8-11 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 15-18 พ.ย. 62, 6-9 ก.ย. 62, 21-24 ก.ย. 62, 14-17 ก.ย. 62, 25-28 ก.ค. 62, 18-21 ต.ค. 62, 27-29 ก.ย. 62, 23-26 ต.ค. 62, 28-31 ต.ค. 62, 2-5 พ.ย. 62, 9-12 พ.ย. 62, 16-19 พ.ย. 62, 23-26 พ.ย. 62

  ทัวร์บาหลี พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็นปัจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมีร้านอาหารซีฟูดส์ที่ตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจำนวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกที่เข้ากันดีกับกับน้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 ฿
  รหัส : BAL-SL-151
  วันที่เดินทาง

  12-15 ก.ย. 62, 14-17 พ.ย. 62, 10-13 ต.ค. 62, 5-8 ก.ย. 62, 19-22 ก.ย. 62, 3-6 ต.ค. 62, 17-20 ต.ค. 62, 26-29 ก.ย. 62, 24-27 ต.ค. 62, 16-19 ต.ค. 62, 21-24 พ.ย. 62, 31 ต.ค.-03 พ.ย. 62, 7-10 พ.ย. 62, 13-16 พ.ย. 62, 20-23 พ.ย. 62, 25-28 พ.ย. 62, 27-30 พ.ย. 62

  ทัวร์บาหลี นำท่านชม ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร นำท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสน ใน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 ฿
  รหัส : BAL-FD-166
  วันที่เดินทาง

  13-16 ก.พ. 63, 12-15 มี.ค. 63, 13-16 ธ.ค. 62, 12-15 ธ.ค. 62, 26-29 มี.ค. 63, 10-13 ม.ค. 63, 17-20 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63, 14-17 ก.พ. 63, 21-24 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 6-9 มี.ค. 63, 13-16 มี.ค. 63, 16-19 ม.ค. 63, 20-23 ก.พ. 63, 19-22 มี.ค. 63, 20-23 มี.ค. 63, 30 ม.ค.-02 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 5-8 มี.ค. 63

  ทัวร์บาหลี จากนั้นเดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 ฿
  รหัส : BAL-SL-170
  วันที่เดินทาง

  28-31 ธ.ค. 62, 28-31 มี.ค. 63, 14-17 ธ.ค. 62, 21-24 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 07-10 ธ.ค. 62, 18-21 ม.ค. 63, 21-24 มี.ค. 63, 11-14 ม.ค. 63, 25-28 ม.ค. 63, 1-4 ก.พ. 63, 08-11 ก.พ. 63, 15-18 ก.พ. 63, 22-25 ก.พ. 63, 14-17 มี.ค. 63, 11-14 เม.ย. 63, 4-7 ม.ค. 63, 29 ก.พ.-03 ม.ค. 63, 7-10 มี.ค. 63, 4-7 เม.ย. 63, 18-21 เม.ย. 63, 25-28 เม.ย. 63, 2-5 พ.ค. 63, 3-6 พ.ค. 63, 9-12 พ.ค. 63, 16-19 พ.ค. 63, 23-26 พ.ค. 63, 30 พ.ค.-02 มิ.ย. 63, 6-9 มิ.ย. 63, 13-16 มิ.ย. 63, 20-23 มิ.ย. 63, 27-30 มิ.ย. 63

  ทัวร์บาหลี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วานากิริฮิลล์ ตั้งอยู่ในมุนดุคหมู่บ้านนอกเส้นทางประมาณสองชั่วโมงทางตอนเหนือของอูบุดซึ่งได้รับความนิยมและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้คนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,999 ฿
  รหัส : BAL-SL-167
  วันที่เดินทาง

  14-17 พ.ย. 62, 19-22 ธ.ค. 62, 28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 26-29 ธ.ค. 62, 07-10 ธ.ค. 62, 20-23 ก.พ. 63, 11-14 มี.ค. 63, 18-21 มี.ค. 63, 25-28 มี.ค. 63, 2-5 ม.ค. 63, 6-9 ก.พ. 63

  ทัวร์บาหลี  ไฮไลท์ นำคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี  ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ  ชมความงาม หาดทรายสีดำ Saba Beach  ชมเกาะไดโนเสาร์ NUSA PENIDA จุดมุ่งหมายของนักรีวิวทั่วโลก  วัดเลมปูยัง ประตูหินขนาดใหญ่ที่ราวกับประตูต่างมิติข้ามกา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 ฿
  รหัส : BAL-FD-114
  วันที่เดินทาง

  21-24 ก.พ. 61, 23-26 ก.พ. 61, 7-10 ธ.ค. 61, 19-22 ต.ค. 61, 11-14 ต.ค. 61, 20-23 ต.ค. 61, 6-9 ก.ย. 61, 20-23 ก.ย. 61, 27-30 ก.ย. 61, 15-18 พ.ย. 61, 13-16 ธ.ค. 61, 8-11 พ.ย. 61, 22-25 พ.ย. 61, 20-23 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 7-10 ต.ค. 61, 14-17 ธ.ค. 61, 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 19-22 ม.ค. 62, 26-29 ม.ค. 62, 31 ม.ค.-02 ก.พ. 62, 1-4 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62, 16-19 มี.ค. 62, 23-26 มี.ค. 62, 28-31 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-02 เม.ย. 62

  ทัวร์บาหลี เดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,777 ฿
  รหัส : BAL-BI-163
  วันที่เดินทาง

  24-27 ก.ย. 62, 29 ต.ค.-01 พ.ย. 62, 15-18 ต.ค. 62, 30 ก.ค.-02 ส.ค. 62, 20-23 ส.ค. 62, 27-30 ส.ค. 62, 17-20 ก.ย. 62, 09-12 ก.ค. 62, 02-05 ก.ค. 62, 03-06 ก.ย. 62, 08-11 ต.ค. 62

  ทัวร์บาหลี นำท่านเดินทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า วัดเม็งวี ( The Royal temple of Mengwi ) 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี สร้างในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในอดีตวัดหลวงของกษัตริย์ของราชวงค์เม็งวี ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี ให้ท่านได้ชมเจดี...
  จองเลย