โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • bali

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี Planet Holidays เป็นทัวร์พม่าคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday วิหารตานะห์ล็อต หาดจิมบารัน ระบำบาร็องแดนซ์ ภูเขาไฟคินตามานี ทะเลสาบกูนุงบาดูร์ วัดตัมปะก์ซีริง ช้อปปิ้ง เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอูลัน ดานู บราตัน วัดเม็งวี มาลิโอโบโร่ บุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุท วังสุลต่าน พระราชวังน้ำ วัดพราหมนันต์ ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน วัดนามาดา

รับจัดกรุ๊ปเหมาบาหลี

ทัวร์บาหลีราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 ฿
  รหัส : BAL-SL-156
  วันที่เดินทาง

  14-16 มิ.ย. 62, 15-17 มิ.ย. 62, 21-23 มิ.ย. 62, 22-24 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 7-9 มิ.ย. 62, 14-16 ก.ค. 62, 10-12 ส.ค. 62, 12-14 ต.ค. 62, 8-10 มิ.ย. 62, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 30 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 6-8 ก.ย. 62, 9-11 ส.ค. 62, 11-13 ต.ค. 62, 4-6 ก.ค. 62, 11-13 ก.ค. 62, 12-14 ก.ค. 62, 4-6 ต.ค. 62, 5-7 ต.ค. 62, 15-17 ก.ค. 62, 13-15 ก.ย. 62, 19-21 ก.ค. 62, 2-4 ส.ค. 62, 16-18 ส.ค. 62, 27-29 ก.ย. 62, 18-20 ต.ค. 62, 20-22 ก.ค. 62, 17-19 ส.ค. 62, 14-16 ก.ย. 62, 20-22 ก.ย. 62, 26-28 ก.ค. 62, 23-25 ส.ค. 62, 5-7 ก.ค. 62, 6-8 ก.ค. 62, 13-15 ก.ค. 62, 3-5 ส.ค. 62, 24-26 ส.ค. 62, 31 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 7-9 ก.ย. 62, 21-23 ก.ย. 62, 28-30 ก.ย. 62, 19-21 ต.ค. 62, 26-28 ต.ค. 62, 1-3 ส.ค. 62, 15-17 ส.ค. 62, 22-24 ส.ค. 62, 24-26 ต.ค. 62, 25-27 ต.ค. 62, 29-31 ส.ค. 62, 3-5 ต.ค. 62

  ทัวร์บาหลี  ไฮไลท์ นำคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี  ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ  ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย  ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE  ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : BAL-SL-153
  วันที่เดินทาง

  3-5 พ.ค. 62, 4-6 พ.ค. 62, 10-12 พ.ค. 62, 11-13 พ.ค. 62, 18-20 พ.ค. 62, 24-26 พ.ค. 62, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62, 14-16 มิ.ย. 62, 15-17 มิ.ย. 62, 22-24 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 7-9 มิ.ย. 62, 14-16 ก.ค. 62, 10-12 ส.ค. 62, 12-14 ต.ค. 62, 8-10 มิ.ย. 62, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 30 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 6-8 ก.ย. 62, 9-11 ส.ค. 62, 11-13 ต.ค. 62, 9-11 พ.ค. 62, 4-6 ก.ค. 62, 5-7 ก.ค 62, 11-13 ก.ค. 62, 12-14 ก.ค. 62, 2-4 พ.ค. 62, 4-6 ต.ค. 62, 5-7 ต.ค. 62, 15-17 ก.ค. 62, 13-15 ก.ย. 62, 19-21 ก.ค. 62, 2-4 ส.ค. 62, 16-18 ส.ค. 62, 27-29 ก.ย. 62, 18-20 ต.ค. 62, 20-22 ก.ค. 62, 17-19 ส.ค. 62, 14-16 ก.ย. 62, 20-22 ก.ย. 62, 26-28 ก.ค. 62, 23-25 ส.ค. 62, 6-8 ก.ค. 62, 13-15 ก.ค. 62, 3-5 ส.ค. 62, 24-26 ส.ค. 62, 31 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 7-9 ก.ย. 62, 21-23 ก.ย. 62, 28-30 ก.ย. 62, 19-21 ต.ค. 62, 26-28 ต.ค. 62, 1-3 ส.ค. 62, 15-17 ส.ค. 62, 22-24 ส.ค. 62, 24-26 ต.ค. 62, 25-27 ต.ค. 62, 29-31 ส.ค. 62, 3-5 ต.ค. 62

  ทัวร์บาหลี  ไฮไลท์ นำคณะสักการะวัดเบซากีย์ วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี  ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ  ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย  ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE  ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดีย...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : BAL-SL-152
  วันที่เดินทาง

  3-5 พ.ค. 62, 4-6 พ.ค. 62, 10-12 พ.ค. 62, 11-13 พ.ค. 62, 18-20 พ.ค. 62, 24-26 พ.ค. 62, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62, 14-16 มิ.ย. 62, 15-17 มิ.ย. 62, 21-23 มิ.ย. 62, 22-24 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 7-9 มิ.ย. 62, 14-16 ก.ค. 62, 10-12 ส.ค. 62, 12-14 ต.ค. 62, 8-10 มิ.ย. 62, 29 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 6-8 ก.ย. 62, 9-11 ส.ค. 62, 11-13 ต.ค. 62, 9-11 พ.ค. 62, 4-6 ก.ค. 62, 5-7 ก.ค 62, 11-13 ก.ค. 62, 12-14 ก.ค. 62, 2-4 พ.ค. 62, 4-6 ต.ค. 62, 5-7 ต.ค. 62, 15-17 ก.ค. 62, 13-15 ก.ย. 62, 19-21 ก.ค. 62, 2-4 ส.ค. 62, 16-18 ส.ค. 62, 27-29 ก.ย. 62, 18-20 ต.ค. 62, 20-22 ก.ค. 62, 17-19 ส.ค. 62, 14-16 ก.ย. 62, 20-22 ก.ย. 62, 26-28 ก.ค. 62, 6-8 ก.ค. 62, 13-15 ก.ค. 62, 3-5 ส.ค. 62, 7-9 ก.ย. 62, 21-23 ก.ย. 62, 28-30 ก.ย. 62, 26-28 ต.ค. 62, 1-3 ส.ค. 62, 15-17 ส.ค. 62, 22-24 ส.ค. 62, 24-26 ต.ค. 62, 25-27 ต.ค. 62, 3-5 ต.ค. 62

  ทัวร์บาหลี  ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารันชมวิวทะเลบาหลีสวยๆ  ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย  ชม ระบำบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี  ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ TEMPAKSIRING TEMPLE  ชมวิหารทานาล้อต ริมมหาสมุทรอินเดี...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 ฿
  รหัส : BAL-SL-150
  วันที่เดินทาง

  18-20 พ.ค. 62, 24-26 พ.ค. 62, 14-16 มิ.ย. 62, 21-23 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 7-9 มิ.ย. 62, 14-16 ก.ค. 62, 10-12 ส.ค. 62, 12-14 ต.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 30 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 16-18 พ.ค. 62, 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 62, 5-7 ต.ค. 62, 6-8 ต.ค. 62, 15-17 ก.ค. 62, 13-15 ต.ค. 62, 19-21 ก.ค. 62, 2-4 ส.ค. 62, 16-18 ส.ค. 62, 21-23 ต.ค. 62, 14-16 ก.ย. 62, 23-25 ส.ค. 62, 5-7 ก.ค. 62, 13-15 ก.ค. 62, 7-9 ก.ย. 62, 21-23 ก.ย. 62, 28-30 ก.ย. 62, 19-21 ต.ค. 62, 26-28 ต.ค. 62, 2-4 พ.ย. 62, 9-11 พ.ย. 62, 16-18 พ.ย. 62, 23-25 พ.ย. 62, 20-22 ต.ค. 62, 24-26 พ.ย. 62, 27-29 ต.ค. 62

  ทัวร์บาหลี นำท่านเดินทางสู่ หาดจิมบารัน เป็นชายหาดรูปวงพระจันทร์ ท่ามกลางทรายขาวสะอาดและท้องน้ำสีคราม ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบของเกาะบาหลี บนเส้นทางโซนทิศใต้ของสนามบินงูราห์ไร โดยที่จิมบารันมีชายหาดอยู่ 2 ฝั่ง ด้านตะวันตกติดกับอ่าวจิมบารัน มีโรงแรมและรีสอร์ตหรูหราเพิ่งเปิดใหม่ผุดขึ้นหลายแห่ง ส่วนตะวัน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 ฿
  รหัส : BAL-SL-151
  วันที่เดินทาง

  12-15 ก.ย. 62, 14-17 พ.ย. 62, 10-13 ต.ค. 62, 5-8 ก.ย. 62, 19-22 ก.ย. 62, 3-6 ต.ค. 62, 17-20 ต.ค. 62, 26-29 ก.ย. 62, 24-27 ต.ค. 62, 16-19 ต.ค. 62, 21-24 พ.ย. 62, 31 ต.ค.-03 พ.ย. 62, 7-10 พ.ย. 62, 13-16 พ.ย. 62, 20-23 พ.ย. 62, 25-28 พ.ย. 62, 27-30 พ.ย. 62

  ทัวร์บาหลี นำท่านชม ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง และ ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร นำท่านเดินทางตามเส้นทางลดระดับความสูงของแนวภูเขาท่ามกลางธรรมชาติป่าสน ใน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 ฿
  รหัส : BAL-SL-154
  วันที่เดินทาง

  14-17 ก.ค. 62, 2-5 ส.ค. 62, 11-14 ต.ค. 62, 12-15 ต.ค. 62, 12-15 ก.ค. 62, 10-13 ส.ค. 62, 16-19 ส.ค. 62, 23-26 ส.ค. 62, 30 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 13-16 ก.ย. 62, 20-23 ก.ย. 62, 4-7 ต.ค. 62, 25-28 ต.ค. 62, 1-4 พ.ย. 62, 8-11 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 15-18 พ.ย. 62, 6-9 ก.ย. 62, 21-24 ก.ย. 62, 14-17 ก.ย. 62, 25-28 ก.ค. 62, 18-21 ต.ค. 62, 27-29 ก.ย. 62, 23-26 ต.ค. 62, 28-31 ต.ค. 62, 2-5 พ.ย. 62, 9-12 พ.ย. 62, 16-19 พ.ย. 62, 23-26 พ.ย. 62

  ทัวร์บาหลี พร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็นปัจจุบัน หาดจิมบารัน ถือเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากนี้บนหาดยังมีร้านอาหารซีฟูดส์ที่ตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจำนวนมาก หากคุณอยากลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลา หรือปลาหมึกที่เข้ากันดีกับกับน้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 ฿
  รหัส : BAL-FD-146
  วันที่เดินทาง

  25-28 เม.ย. 62, 23-26 พ.ค. 62, 21-24 พ.ค. 62, 4-7 เม.ย. 62, 16-19 พ.ค. 62, 27-30 มิ.ย. 62, 13-16 มิ.ย. 62, 20-23 มิ.ย. 62

  ทัวร์บาหลี |ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ วิหารกลางมหาสมุทร ทนาล็อต | วัดอุลันดานู | |วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ Tirta Empul | ตลาดปราบเซียน |วัดเม็งวี |ช้อปปิ้งกูตา| โลวิน่า นั่งเรือขาแมงมุมชมฝูงโลมา |ช้อปปิ้งร้านของฝาก| เมนูพิเศษ BBQ Seafood + กุ้งล็อบเตอร์ ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ INF 8,900...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 ฿
  รหัส : BAL-FD-114
  วันที่เดินทาง

  21-24 ก.พ. 61, 23-26 ก.พ. 61, 7-10 ธ.ค. 61, 19-22 ต.ค. 61, 11-14 ต.ค. 61, 20-23 ต.ค. 61, 6-9 ก.ย. 61, 20-23 ก.ย. 61, 27-30 ก.ย. 61, 15-18 พ.ย. 61, 13-16 ธ.ค. 61, 8-11 พ.ย. 61, 22-25 พ.ย. 61, 20-23 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 7-10 ต.ค. 61, 14-17 ธ.ค. 61, 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 19-22 ม.ค. 62, 26-29 ม.ค. 62, 31 ม.ค.-02 ก.พ. 62, 1-4 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62, 16-19 มี.ค. 62, 23-26 มี.ค. 62, 28-31 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-02 เม.ย. 62

  ทัวร์บาหลี เดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,999 ฿
  รหัส : BAL-XJ-138
  วันที่เดินทาง

  13-16 เม.ย. 62, 11-14 เม.ย. 62, 12-15 เม.ย. 62, 25-28 ก.พ. 62, 6-9 เม.ย. 62, 25-28 พ.ค. 62, 27-30 เม.ย. 62, 16-19 พ.ค. 62, 7-10 มิ.ย. 62, 27-30 มิ.ย. 62, 5-8 ก.ค. 62, 13-16 ก.ค. 62, 14-17 ก.ค. 62, 2-5 ส.ค. 62, 13-16 มิ.ย. 62, 20-23 มิ.ย. 62, 11-14 พ.ค. 62

  ทัวร์บาหลี นั้นเดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,999 ฿
  รหัส : BAL-FD-142
  วันที่เดินทาง

  21-25 ก.พ. 62, 14-18 มี.ค. 62, 10-14 เม.ย. 62, 21-25 มี.ค. 62, 11-15 เม.ย. 62, 13-17 เม.ย. 62, 18-22 เม.ย. 62, 9-13 พ.ค. 62, 23-27 พ.ค. 62, 13-17 มิ.ย. 62, 20-24 มิ.ย. 62, 4-8 ก.ค. 62, 11-15 ก.ค. 62, 18-22 ก.ค. 62, 1-5 ส.ค. 62, 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 62, 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 62, 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 62, 30 พ.ค. – 3 มี.ค. 62, 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62

  ทัวร์บาหลี นำท่านชม วัดอุลัน ดานู อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตาน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ บริเวณที่ไม่สาม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 ฿
  รหัส : BAL-FD-155
  วันที่เดินทาง

  27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 4-8 ก.ค. 62, 11-15 ก.ค. 62, 18-22 ก.ค. 62, 1-5 ส.ค. 62, 25-29 ก.ค. 62, 15-19 ส.ค. 62, 22-26 ส.ค. 62, 8-12 ส.ค. 62

  ทัวร์บาหลี ย่านคูต้า จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกเยื้องไปทางใต้ของเกาะบาหลี ด้วยความที่มีทะเลหาดคูต้าที่สวยงามที่นี่ยังเพียบพร้อมไปด้วยบาร์ ผับ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบินนำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลีเป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้นเป...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 21,900 ฿
  รหัส : BAL-TG-134
  วันที่เดินทาง

  21-24 ก.พ. 62, 18-21 ม.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 14-17 ก.พ. 62, 11-14 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62, 12-15 เม.ย. 62, 8-11 มี.ค. 62, 5-8 เม.ย. 62, 24-27 พ.ค. 62, 10-13 พ.ค. 62, 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 62, 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 62, 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 62

  ทัวร์บาหลี นำท่านชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง (Tampak siring) ตามตำนาน เกอโบอีวา มหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ของเบอดูลูใช้เวทมนต์แกะสลักอนุสรณ์สถานนี้ด้วยเล็บมือของตน เป็นอนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์วาร์มาเดวาใช้ในประเพณีปลงพระศพของราชวงศ์...
  จองเลย