โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • bali

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี Planet Holidays เป็นทัวร์พม่าคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >จองonline24ชม. line: @planetholiday วิหารตานะห์ล็อต หาดจิมบารัน ระบำบาร็องแดนซ์ ภูเขาไฟคินตามานี ทะเลสาบกูนุงบาดูร์ วัดตัมปะก์ซีริง ช้อปปิ้ง เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอูลัน ดานู บราตัน วัดเม็งวี มาลิโอโบโร่ บุโรพุทโธ วัดปะวน วัดเมนดุท วังสุลต่าน พระราชวังน้ำ วัดพราหมนันต์ ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน วัดนามาดา

รับจัดกรุ๊ปเหมาบาหลี

ทัวร์บาหลีราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 ฿
  รหัส : BAL-FD-126
  วันที่เดินทาง

  7-10 ธ.ค. 61, 19-22 ต.ค. 61, 11-14 ต.ค. 61, 20-23 ต.ค. 61, 6-9 ก.ย. 61, 20-23 ก.ย. 61, 27-30 ก.ย. 61, 15-18 พ.ย. 61, 13-16 ธ.ค. 61, 8-11 พ.ย. 61, 22-25 พ.ย. 61, 20-23 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 7-10 ต.ค. 61, 14-17 ธ.ค. 61, 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 19-22 ม.ค. 62, 26-29 ม.ค. 62, 1-4 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62, 16-19 มี.ค. 62, 23-26 มี.ค. 62, 28-31 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-02 เม.ย. 62, 21-24 ก.พ. 62, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 23-26 ก.พ. 62

  จากนั้นเดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,888 ฿
  รหัส : BAL-FD-114
  วันที่เดินทาง

  21-24 ก.พ. 61, 23-26 ก.พ. 61, 7-10 ธ.ค. 61, 19-22 ต.ค. 61, 11-14 ต.ค. 61, 20-23 ต.ค. 61, 6-9 ก.ย. 61, 20-23 ก.ย. 61, 27-30 ก.ย. 61, 15-18 พ.ย. 61, 13-16 ธ.ค. 61, 8-11 พ.ย. 61, 22-25 พ.ย. 61, 20-23 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 7-10 ต.ค. 61, 14-17 ธ.ค. 61, 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 19-22 ม.ค. 62, 26-29 ม.ค. 62, 31 ม.ค.-02 ก.พ. 62, 1-4 มี.ค. 62, 14-17 มี.ค. 62, 16-19 มี.ค. 62, 23-26 มี.ค. 62, 28-31 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-02 เม.ย. 62

  ทัวร์บาหลี เดินทางชม สวนพระวิษณุ ที่มีองค์ของพระวิษณุ ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ (พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,900 ฿
  รหัส : BAL-FD-120
  วันที่เดินทาง

  11-14 ต.ค. 61, 13-16 ก.ย. 61, 20-23 ก.ย. 61, 27-30 ก.ย. 61, 4-7 ต.ค. 61, 18-21 ต.ค. 61, 25-28 ต.ค. 61, 15-18 พ.ย. 61, 13-16 ธ.ค. 61, 8-11 พ.ย. 61, 22-25 พ.ย. 61, 20-23 ธ.ค. 61, 6-9 ธ.ค. 61, 28-31 ธ.ค. 61, 1-4 พ.ย. 61, 22-25 ธ.ค. 61, 8-11 ธ.ค. 61, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 27-30 ธ.ค. 61

  ทัวร์บาหลี ย่านคูต้าจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกเยื้องไปทางใต้ของเกาะบาหลี ด้วยความที่มีทะเลหาดคูต้าที่สวยงาม ที่นี่ยังเพียบพร้อมไปด้วยบาร์ ผับ ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ระหว่างทางจากสนามบิน นำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี เป็นรูปของรถศึกเทียมม้าประมาณ 6 ตัว อนุสาวรีย์นั้น...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,999 ฿
  รหัส : BAL-BI-111
  วันที่เดินทาง

  10-14 มิ.ย. 61, 5-9 มิ.ย 61, 18-22 ก.ย. 61, 25-29 ก.ย. 61, 23-27 ต.ค. 61, 14-18 ส.ค. 61, 31 ก.ค.-04 ส.ค. 61, 13-17 พ.ย. 61, 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 61, 4-8 ธ.ค. 61, 25-29 ธ.ค. 61

  ทัวร์บาหลี นำทุกท่านเดินทางต่อไปยังเมือง เดนพาร์ซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสารการบิน Royal Brunei (BI) โดยเที่ยวบินที่ BI757 ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 25 นาที โดยประมาณ ถึง สนามบินกูรารัย“NgurahRai International Airport”เมืองเดนพาซาร์ ซึ่งเป็นสนามบินที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,888 ฿
  รหัส : BAL-BI-113
  วันที่เดินทาง

  8-12 พ.ค. 61, 24-28 มิ.ย. 61, 26-30 มิ.ย. 61, 21-25 ส.ค. 61, 25-29 ก.ย. 61, 23-27 ต.ค. 61, 4-8 ธ.ค. 61, 20-24 พ.ย. 61

  ทัวร์บาหลี นำท่านเดินทางชม ระบำบารอง แดนซ์ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะบาหลี อินโดนีเซีย บารองเป็นสัตว์ในตำนาน ซึ่งมีหลังอานยาวและหางงอนโง้ง และเป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณดีงาม ซึ่งเป็นผู้ปกปักษ์รักษามนุษย์ต่อสู้กับรังดา ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์แทนวิญญาณชั่วร้าย บารอง แดนซ์เป็นนาฏกรรมศั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 ฿
  รหัส : BAL-BI-115
  วันที่เดินทาง

  23-27 ต.ค. 61, 4-8 ธ.ค. 61, 6-10 พ.ย. 61

  ทัวร์บาหลี • ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย • ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque • ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว • ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ • ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 20,900 ฿
  รหัส : BAL-FD-112
  วันที่เดินทาง

  13-17 มิ.ย. 61, 4-8 ก.ค. 61, 25-29 ก.ค. 61, 8-12 ส.ค. 61, 10-14 ต.ค. 61, 26-30 ธ.ค. 61, 18-21 ต.ค. 61, 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 61, 12-16 ก.ค. 61, 19-23 ก.ค. 61, 2-6 ส.ค. 61, 16-20 ส.ค. 61, 23-27 ส.ค. 61, 29 ส.ค.-02 ก.ย.61, 19-23 ก.ย.61, 27 ก.ย.-01 ต.ค. 61, 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 19-23 ธ.ค. 61, 27-31 ธ.ค. 61, 30 ส.ค.-03 ก.ย. 61, 6-10 ก.ย. 61, 6-10 ธ.ค. 61, 4-8 ต.ค. 61, 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 61, 13-17 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 62, 21-25 พ.ย. 61, 24-28 ต.ค. 61

  ทัวร์บาหลี นำท่านชม:สวนวิษณุ Garuda WisnuKencana Cultural Park สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้นของพระวิษณุและนก Garuda (ครุฑ) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ โปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซีย ใช้เป็นสถานีที่จัดงาน พักผ่อนสถานที่แห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากที่สุดและเป็...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 20,999 ฿
  รหัส : BAL-FD-123
  วันที่เดินทาง

  29 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 27-31 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 27-31 มี.ค. 62, 4-8 เม.ย. 62, 11-15 เม.ย. 62, 12-16 เม.ย. 62

  ทัวร์บาหลี บินตรงด้วยสายการบิน THAI AIR ASIA ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ” ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 21,555 ฿
  รหัส : BAL-BI-130
  วันที่เดินทาง

  25-29 ธ.ค. 61, 8-12 ม.ค. 62, 22-26 ม.ค. 62, 26-30 มี.ค. 62, 5-9 ก.พ. 62, 12-16 ก.พ. 62, 26 ก.พ.-02 มี.ค. 62, 13-23 มี.ค. 62

  ทัวร์บาหลี ** ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะประจำชาติ...”ระบำบารองซ์ดานซ์” กับการละเล่นที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว!!!! ** ชมความงามของภูเขาไฟคินตามณี..และช็อปปิ้งชิลล์ๆ ที่ หมู่บ้านอูบุด!! ** ชมความงามของวัด “เมียง วี” กับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก ** ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่ “เทมภัคสิริงค์”และ ช็อปปิ้งที่ “ต...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 21,900 ฿
  รหัส : INA-TG-023
  วันที่เดินทาง

  7-10 ธ.ค. 61, 12-15 ต.ค. 61, 20-23 ต.ค. 61, 13-16 ธ.ค. 61, 6-9 ธ.ค. 61, 28-31 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 1-4 พ.ย. 61, 22-25 ธ.ค. 61, 5-8 ธ.ค. 61, 24-27 พ.ย. 61, 21-24 ก.พ. 62, 27-30 ธ.ค. 61, 18-21 ม.ค. 62, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 14-17 ก.พ. 62, 11-14 ม.ค. 62, 23-26 ม.ค. 62, 1-4 ก.พ. 62, 8-11 ก.พ. 62

  ทัวร์อินโดนีเซีย ไฮไลท์ทัวร์ Wonderful !! อินโดนีเซีย บาหลี •วัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร •วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" •วัดเลมปูยางค์ (Lempuyang Temple) เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามขอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 22,900 ฿
  รหัส : BAL-FD-116
  วันที่เดินทาง

  12-15 ก.ค. 61, 27-30 ก.ค. 61, 10-13 ส.ค. 61, 12-15 ต.ค. 61, 20-23 ต.ค. 61, 6-9 ก.ย. 61, 22-25 พ.ย. 61, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 62

  ทัวร์บาหลี นำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ, สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล นำท่านเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิง...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 22,900 ฿
  รหัส : BAL-TG-118
  วันที่เดินทาง

  15-18 พ.ย. 61, 8-11 พ.ย. 61, 20-23 ธ.ค. 61, 6-9 ธ.ค. 61, 28-31 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 1-4 พ.ย. 61, 12-16 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 61, 7-10 ก.พ. 62

  ทัวร์บาหลี ชมวัดเบซากีห์ วัดเลมปูยางค์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทะเลทรายดำ พิเศษ สนุก กับ bali Swing ชมโชว์พื้นเมือง kecak dance ทัวร์บาหลี...
  จองเลย