โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • myanmar-banner-v3

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า Planet Holidays

เป็นทัวร์พม่าคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองออนไลน์ด่วน 24 ชม. ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินแขวน เที่ยวพม่า ที่พักดี อาหารอร่อย เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง ไกด์เก่งบริการเยี่ยม 3วัน 2คืน 9,997.-  ราชธานีแห่งสุดท้ายของพม่า ทัวร์มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อินเล ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี นั่งรถม้า ชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมโชว์อลังการ สำรองที่นั่ง 081-855-7999 id line : @planetholiday รับจัดกรุ๊ปพม่าราคาตามงบ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาพม่า
ทัวร์พม่าราคาถูก “081-839-0999″

 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,999 ฿
  รหัส : MYA-8M-G050
  วันที่เดินทาง

  มิถุนายน 67 – ตุลาคม 67

  นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyi) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,999 ฿
  รหัส : MYA-8M-G041
  วันที่เดินทาง

  มีนาคม 67 – ตุลาคม 67

  นำท่านสู่ จุดชมวิวเมืองพุกาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพทุ่งทะเลเจดีย์แห่งเมืองพุกามที่กว้างใหญ่และสวยงามสวยงาม จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวสิกอง (1ใน5 มหาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า) เป็นต้นแบบทรงเจดีย์ดั้งเดิมของทางพม่าโดยแท้ ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระสารีริกธาตุและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นหลังพร...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,990 ฿
  รหัส : MYA-8M-G035
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – ตุลาคม 67

  นำท่านชม วัดกุโสดอ (KUTHODAW TEMPLE) ซึ่งครั้งหนึงเคยเป็นที่ทำการสังคานราพระไตรปีฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธมขันธ์ และได้ลงกินเนสบุ๊คว่า "เป็นหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก" ได้เวลอันสมคสรนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินมัณฑะเลย์ นำท่านเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ฮิลล์ (MANDALAY HILL)...
  คลิ๊กโปรแกรม