โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • russia

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Planet Holidays

เป็นทัวร์รัสเซียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นบาซิล เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี

รับจัดกรุ๊ปเหมารัสเซีย
ทัวร์รัสเซียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 ฿
  รหัส : RUS-W5-640
  วันที่เดินทาง

  2-9 พ.ค. 63, 11-18 เม.ย. 63, 30 พ.ค.-06 มิ.ย. 63, 25 เม.ย.-02 พ.ค. 63, 16-23 พ.ค. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 41,999 ฿
  รหัส : RUS-KC-637
  วันที่เดินทาง

  23-28 พ.ย. 62, 21-26 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 07-12 ธ.ค. 62, 18-23 ม.ค. 63, 25-30 ม.ค. 63, 08-13 ก.พ. 63, 22-27 ก.พ. 63, 07-12 มี.ค. 63, 28 มี.ค.-02 เม.ย. 63, 11-16 เม.ย. 63, 4-9 เม.ย. 63, 18-23 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมดจึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนีเป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว จ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,888 ฿
  รหัส : RUS-TG-623
  วันที่เดินทาง

  22-28 ม.ค. 63, 25-31 มี.ค. 63, 11-17 มี.ค. 63, 12-18 ก.พ. 63, 26 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 15-21 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย  วิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง  มหาวิหารโดมหรือมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ โบสก์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในมอสโคว์  พระราชวังเครมลิน ประกอบด้วยวิหารต่างๆ เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของประเทศรัสเซีย  มหาวิหารเซนต์ไอแซค โดดเด่นด้วยยอดโดม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,900 ฿
  รหัส : RUS-SU-665
  วันที่เดินทาง

  10-14 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 12-16 เม.ย. 63, 13-17 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส(Zagorsk)เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากมอสโคว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ตั้ง ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศัก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,999 ฿
  รหัส : RUS-WY-645
  วันที่เดินทาง

  12-18 เม.ย. 62, 3-9 เม.ย. 63, 11-17 เม.ย. 63, 10-16 เม.ย. 63, 1-7 พ.ค. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิน (Pushkin) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเป็นที่พักในฤดูร้อนของราชวงศ์ที่สวยงามและเป็นบ้านที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์ นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแคทเทอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้องต่างๆให้ชมนับร้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 43,888 ฿
  รหัส : RUS-VN-662
  วันที่เดินทาง

  29 เม.ย.-06 พ.ค. 63, 01-08 พ.ค. 63, 08-15 พ.ค. 63, 29 พ.ค.-05 มิ.ย. 63, 17-24 เม.ย. 63, 27 พ.ค.-03 มิ.ย. 63, 08-15 เม.ย. 63, 20-27 พ.ค. 63, 15-22 พ.ค. 63, 03-10 เม.ย. 63, 15-22 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาร์กอร์ส (ZAGORSK) ซึ่งชื่อเดิมคือเซอร์กาเยฟโปสาด (Sergiev Posad) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออร์โธดอกซ์ (Orthodox) เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 44,900 ฿
  รหัส : RUS-TG-601
  วันที่เดินทาง

  27 พ.ย.-03 ธ.ค. 62, 13-19 พ.ย. 62, 30 ต.ค.-05 พ.ย. 62, 20-26 พ.ย. 62, 06-12 พ.ย. 62, 1-7 เม.ย. 63, 8-14 เม.ย. 63, 25-31 เม.ย. 63, 6-12 พ.ค. 63, 16-22 พ.ค. 63, 23-29 พ.ค. 63

  ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – ซากอร์ส จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน ชมรัสเซียนเซอร์คัส – พิพิธภัณฑ์ ยูริ กาการิน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ – VDNKh Expo park ช้อปปิ้ง Outlet Village Belaya Dacha ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 44,999 ฿
  รหัส : RUS-TG-610
  วันที่เดินทาง

  30 ธ.ค.-05 ม.ค. 63, 27 ม.ค.-02 ก.พ. 63, 28 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 21-27 ธ.ค. 62, 23-29 มี.ค. 63, 11-17 มี.ค. 63, 22-28 เม.ย. 63, 13-19 พ.ค. 63, 10-16 มิ.ย. 63, 17-23 มิ.ย. 63, 19-25 ก.พ. 63, 20-26 พ.ค. 63, 27 พ.ค.-02 มิ.ย. 63, 24-30 มิ.ย. 63, 30 พ.ค.-05 มิ.ย. 63, 07-13 ธ.ค. 62, 14-20 ธ.ค. 62, 09-15 ธ.ค. 62, 01-07 ม.ค. 63, 05-11 ก.พ. 63, 15-21 ก.พ. 63, 26 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 02-08 มี.ค. 63, 07-13 มี.ค. 63, 09-15 มี.ค. 63, 16-22 มี.ค. 63, 01-07 เม.ย. 63, 04-10 เม.ย. 63, 15-21 เม.ย. 63, 18-24 เม.ย. 63, 20-26 เม.ย. 63, 25 เม.ย.-01 พ.ค. 63, 09-15 พ.ค. 63, 25-31 พ.ค. 63, 03-09 มิ.ย. 63, 06-12 มิ.ย. 63, 13-19 มิ.ย. 63, 20-26 มิ.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,888 ฿
  รหัส : RUS-WY-654
  วันที่เดินทาง

  20-26 มี.ค. 63, 10-16 เม.ย. 63, 05-11 มี.ค. 63, 02-08 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย ท่านเดินทาง สู่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ถ่ายรูปด้านหน้าคู่กับ มหา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,888 ฿
  รหัส : RUS-TK-638
  วันที่เดินทาง

  3-9 ธ.ค. 62, 19-25 มี.ค. 63, 3-9 เม.ย. 63, 21-27 มี.ค. 63, 24-30 ม.ค. 63, 20-26 ก.พ. 63, 8-14 เม.ย. 63, 26 มี.ค.-01 เม.ย. 63, 12-18 เม.ย. 63, 06-12 ก.พ. 63, 2-8 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำทานเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Park) ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนไปเที่ยวยุโรป ให้ท่านได้สนุกสนาน กับน้องหมาที่จะพาท่านตะลุยหิมะ ซึ่งเป็นกจิกรรมที่สุนัขจะต้องใช้กำลังอย่างมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปด้านหน้า เพื่อให้รถลากเลื่อนเคลื่อน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 ฿
  รหัส : RUS-HY-662
  วันที่เดินทาง

  08-15 เม.ย. 63, 15-22 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย • เที่ยว 3 เมือง มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์ • นำท่านนั่ง รถไฟซัปซาน เดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก • ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมประดับประดาสีสันสวยงาม • ชมจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบที่ สแปร์โร่ฮิลล์ • ชมความงามและความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเครมลิน • ชม สถาปั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,999 ฿
  รหัส : RUS-QR-647
  วันที่เดินทาง

  11-18 เม.ย. 63, 12-19 เม.ย. 63, 09-16 เม.ย. 63, 04-11 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่...
  จองเลย