โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • russia

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Planet Holidays เป็นทัวร์รัสเซียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นบาซิล เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี

รับจัดกรุ๊ปเหมารัสเซีย
ทัวร์รัสเซียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 47,999 ฿
  รหัส : RUS-QR-429
  วันที่เดินทาง

  6-13 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-06 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-05 ม.ค. 62, 26 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 17-24 ก.พ. 62, 13-20 ธ.ค. 61, 25 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 23-30 ธ.ค. 61, 17-24 ม.ค. 62, 24-31 ม.ค. 62, 21-28 ม.ค. 62, 12-19 ก.พ. 62, 27 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 19-26 ม.ค. 62, 24 ก.พ.-03 มี.ค. 62, 3-10 มี.ค. 62, 10-17 มี.ค. 62, 17-24 มี.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 48,900 ฿
  รหัส : RUS-TG-467
  วันที่เดินทาง

  8-13 ธ.ค. 61, 3-8 พ.ย. 61, 17-22 พ.ย. 61, 22-27 ธ.ค. 61, 19-24 ม.ค. 62, 23-28 ก.พ. 62, 9-14 ก.พ. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่สำคัญใจกลางเมืองมอสโคว์สร้างในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่เป็นศูนย์รวมเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เช่นงานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประท้วง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และยังถือได้ว่าเป็นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลกบริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญของ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : RUS-HY-472
  วันที่เดินทาง

  15-22 พ.ค. 62, 12-19 มิ.ย. 62, 27 มี.ค.-3 เม.ย. 62, 24 เม.ย.-1 พ.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย กรุงมอสโคว์ (Moscow) ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1147 โดยเจ้าชายยูริ โคลโกรูกี้ ซึ่งเป็นต้นราชวงศ์รัสเซีย เมืองนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ และมีการสร้างป้อมปราการต่างๆมากมายเพื่อเป็นการป้องกัน และเอาไว้ต่อต้านข้าศึกที่รุกราน ป้อมปราการเหล่านี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพระราชวังเค...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : RUS-QR-466
  วันที่เดินทาง

  14-21 ก.พ. 62, 14-21 ม.ค. 62, 21-28 มี.ค. 62, 11-18 มี.ค. 62, 8-15 เม.ย. 62, 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์ Circus Showโดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับเหล่าสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี หลังจากจบการแสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู้เพื่อเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-434
  วันที่เดินทาง

  15-22 มี.ค. 61, 28 ธ.ค.-04 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-06 ม.ค. 62, 29 ธ.ค.-05 ม.ค. 62, 26 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 04-11 ธ.ค. 61, 25 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 19-26 มี.ค. 62, 27 ก.พ.-06 มี.ค. 62, 14-20 ก.พ. 62, 13-20 มี.ค. 62, 22-29 มี.ค. 62, 12-19 มี.ค. 62, 22-29 ม.ค. 62, 27 มี.ค.-03 เม.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – กาล่าดินเนอร์ พิเศษ! นอนรถไฟชั้น First Class ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-470
  วันที่เดินทาง

  13-20 ก.พ. 62, 10-17 เม.ย. 62, 19-26 มี.ค. 62, 6-13 เม.ย. 62, 27 ก.พ.-06 มี.ค. 62, 13-20 มี.ค. 62, 22-29 มี.ค. 62, 12-19 มี.ค. 62, 27 มี.ค.-03 เม.ย. 62, 1-8 เม.ย. 62, 7-14 เม.ย. 62, 27 เม.ย.-04 พ.ค. 62, 8-15 พ.ค. 62, 22-29 พ.ค. 62, 15-22 มี.ค. 62, 24 เม.ย.-01 พ.ค. 62, 1-8 พ.ค. 62, 28 พ.ค.-04 มิ.ย. 62, 29 พ.ค.-05 มิ.ย. 62, 3-10 เม.ย. 62, 15-22 พ.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – กาล่าดินเนอร์ พิเศษ! นอนรถไฟชั้น First Class ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,999 ฿
  รหัส : RUS-TK-449
  วันที่เดินทาง

  5-12 ก.พ. 62, 26 ม.ค.-02 ก.พ. 62, 16-23 ก.พ. 62, 8-15 มี.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค....
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 50,999 ฿
  รหัส : RUS-W5-416
  วันที่เดินทาง

  3-10 ธ.ค. 61, 10-17 ธ.ค. 61, 24-31 ธ.ค. 61, 26 พ.ย.-04 ธ.ค. 61, 7-14 ม.ค. 62, 14-21 ม.ค. 62, 28 ม.ค.-04 ก.พ. 62, 4-11 ก.พ. 62, 25 ก.พ.-05 มี.ค. 62, 4-11 มี.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย • ตามล่าหาแสงเหนือ ที่เมืองมูร์มันสค์ • ชมวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ • สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน แบบชาวพื้นเมือง • ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ • ชม อนุสาวรีย์อโลชา ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 51,999 ฿
  รหัส : RUS-TG-431
  วันที่เดินทาง

  9-15 มี.ค. 61, 18-24 ก.พ. 62, 23 ก.พ.-01 มี.ค. 62, 18-24 พ.ค. 62, 6-12 ก.พ. 62, 9-15 ก.พ. 62, 30 ม.ค.-05 ก.พ. 62, 13-19 ก.พ. 62, 6-12 มี.ค. 62, 26 ม.ค.-01 ก.พ. 62, 8-14 เม.ย. 62, 10-16 เม.ย. 62, 13-19 เม.ย. 62, 15-21 เม.ย. 62, 17-23 เม.ย. 62, 20-26 เม.ย. 62, 24-30 เม.ย. 62, 4-10 พ.ค. 62, 8-14 พ.ค. 62, 11-17 พ.ค. 62, 13-19 พ.ค. 62, 25-31 พ.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 52,888 ฿
  รหัส : RUS-KC-335
  วันที่เดินทาง

  10-16 ธ.ค. 61, 17-23 พ.ย. 61, 9-15 พ.ย. 61, 30 พ.ย.-06 ธ.ค. 61, 7-13 ธ.ค. 61, 21-27 ม.ค. 62, 28 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 4-10 ก.พ. 62, 11-17 ก.พ. 62, 18-24 ก.พ. 62, 4-10 มี.ค. 62

  ทัวร์รัสเซีย • ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights หรือแสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์ • สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน • สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ • ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ • ชม พิพิธภัณฑ์เรือทํ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 52,900 ฿
  รหัส : RUS-SU-484
  วันที่เดินทาง

  12-17 เม.ย. 62, 13-18 เม.ย. 62, 11-16 เม.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จนกระทั่ง พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 53,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-461
  วันที่เดินทาง

  10-17 เม.ย. 62, 12-19 เม.ย. 62, 4-11 มี.ค. 62, 27 ก.พ.-06 มี.ค. 62, 27 มี.ค.-03 เม.ย. 62, 11-18 มี.ค. 62, 7-14 เม.ย. 62, 22-29 พ.ค. 62, 26 พ.ค.-02 มิ.ย. 62, 11-18 ก.พ. 62, 18-25 มี.ค. 62, 24 เม.ย.-01 พ.ค. 62, 1-8 พ.ค. 62, 3-10 เม.ย. 62, 15-22 พ.ค. 62, 17-24 เม.ย. 62, 28 พ.ค.-02 มิ.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner Cruise by Radisson Blu) นั่...
  จองเลย