โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • russia

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Planet Holidays

เป็นทัวร์รัสเซียคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-932-9040 id line : @planetholiday มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นบาซิล เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ล่องเรือแม่น้ำเนวา และอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี

รับจัดกรุ๊ปเหมารัสเซีย
ทัวร์รัสเซียราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : RUS-S7-628
  วันที่เดินทาง

  13-18 ก.พ. 63, 20-25 ก.พ. 63, 05-10 ก.พ. 63

  ทัวร์รัสเซีย พาท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ (TALTSY MUSEUM OF WOODEN ARCHITECTURE) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็นพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่กลางแจ้ง มีเนื้อที่กว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียสมัยก่อน มีโบสถ์ไม้ บ้าน ฟาร์ม และอื่นๆ ของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่รอบทะเล...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-578
  วันที่เดินทาง

  13-20 ต.ค. 62, 27 ต.ค.-03 พ.ย. 62, 17-24 พ.ย. 62, 29 ธ.ค.-05 ม.ค. 63, 1-8 ธ.ค. 62, 03-10 พ.ย. 62

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,999 ฿
  รหัส : RUS-TK-585
  วันที่เดินทาง

  23-29 ก.ย. 62, 3-9 ธ.ค. 62, 21-27 มี.ค. 63, 22-28 พ.ย. 62, 24-30 ม.ค. 63, 6-12 ก.พ. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโค...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,999 ฿
  รหัส : RUS-QR-647
  วันที่เดินทาง

  11-18 เม.ย. 63, 12-19 เม.ย. 63, 09-16 เม.ย. 63, 04-11 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 52,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-614
  วันที่เดินทาง

  6-13 มี.ค. 63, 20-27 มี.ค. 63, 26 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 04-11 ธ.ค. 62, 25 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 28 ก.พ.-06 มี.ค. 63, 13-20 มี.ค. 63, 24-31 ม.ค. 63, 7-14 ก.พ. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนใน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 52,900 ฿
  รหัส : RUS-EK-625
  วันที่เดินทาง

  30 เม.ย.-07 พ.ค. 63, 11-18 เม.ย. 63, 02-09 มิ.ย. 63, 29 เม.ย.-06 พ.ค. 63, 29 พ.ค.-05 มิ.ย. 63, 14-21 เม.ย. 63, 31 มี.ค.-07 เม.ย. 63, 01-08 เม.ย. 63, 05-12 พ.ค. 63, 08-15 เม.ย. 63, 20-27 พ.ค. 63, 23-30 มิ.ย. 63, 01-08 ก.ค. 63, 21-28 ก.ค. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนใน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 53,888 ฿
  รหัส : RUS-KC-652
  วันที่เดินทาง

  09-16 เม.ย. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า PETRODVORETS หรือเปโตรควาเรสต์ ตั้งอยู่แทบชานเมืองของ เป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปีเตอร์มหาราช ปีเตอร์ฮอฟเป็นพระราชวังที่ถูกนิรมิตโดยศิลปินเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่าฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และเลอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 53,888 ฿
  รหัส : RUS-W5-605
  วันที่เดินทาง

  9-15 พ.ย. 62, 23-29 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 7-13 ธ.ค. 62, 25-31 ม.ค. 63, 8-14 ก.พ. 63, 21-27 มี.ค. 63, 08-13 มี.ค. 63, 21-27 ธ.ค. 62

  นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 53,888 ฿
  รหัส : RUS-W5-620
  วันที่เดินทาง

  28 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 25-31 ม.ค. 63, 8-14 ก.พ. 63, 21-27 มี.ค. 63, 21-27 ธ.ค. 62, 07-13 ธ.ค. 62, 07-13 มี.ค. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระรา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 54,900 ฿
  รหัส : RUS-S7-644
  วันที่เดินทาง

  13-18 ก.พ. 63, 20-25 ก.พ. 63, 06-11 ก.พ. 63

  ทัวร์รัสเซีย • ชม พิพิธภัณฑ์ Open Air Taltcy ใหญ่ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของรัสเซีย • นั่ง รถลากเลื่อน โดยสุนัขฮัสกี้สายพันธุ์ • ขึ้น กระเช้าแบบนั่งห้อยขา ขึ้นสู่จุดชมวิว เนินเขาเชียร์สกี้ • ชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล ชมสัตว์น้ำท้องถิ่นหลายชนิด • ชม พิพิธภัณฑ์บ้านไม้แห่งไซบีเรีย • ชม น้ำแข็งสีคราม Blue Ic...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 55,900 ฿
  รหัส : RUS-SU-590
  วันที่เดินทาง

  29 ธ.ค.-04 ม.ค. 63, 28 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 26 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 6-12 ธ.ค. 62, 13-19 ธ.ค. 62, 20-26 ธ.ค. 62, 20-26 ก.พ. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ อีกทั้งยังเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จนกระทั่ง พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 55,900 ฿
  รหัส : RUS-WY-642
  วันที่เดินทาง

  20-26 มี.ค. 63, 27 มี.ค.-02 เม.ย. 63, 13-19 มี.ค. 63

  ทัวร์รัสเซีย นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีน...
  จองเลย