โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • lao-banner-v3

ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว Planet Holidays เป็นทัวร์ลาวคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองออนไลน์ด่วน 24ชม. สำรองที่นั่ง 087-078-1777 id line : @planetholiday เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง ตลาดค่ำ หลวงพระบาง วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง ล่องแม่น้ำโขง ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวงสี เขาพูสี ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า หอพระแก้ว พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย พระราชวังหลวง

รับจัดกรุ๊ปเหมาหลวงพระบาง เวียงจันทน์
ทัวร์ลาวราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 ฿
  รหัส : LA-Van-K007
  วันที่เดินทาง

  มิ.ย. 65 – ส.ค. 65

  เวียงจันทร์ เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดังของลาว พระธาตุหลวง ประตูไชย หอพระแก้ว วัดสีสะเกด วังเวียง      เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน ถ้ำปูดำ สะพานสีฟ้า ล่องเรือแม่น้ำซอง หลวงพระบาง           เมืองมรดกโลก น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกตาดแก้ว พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ตักบาตรข้าวเหนียวที่...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,888 ฿
  รหัส : LA-VZ-K008
  วันที่เดินทาง

  กรกฎาคม 65 – ธันวาคม 65

  โดย สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยวเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมค้างคืนที่หลวงพระบาง 1 คืน ช็อปปิ้ง ตลาดมืด วังเวียง บลูลากูล ถ้ำปูดพและ สะพานสีฟ้า Optional tour! ล่องเรือแม่น้าซอง ชมบรรยากาศ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 ฿
  รหัส : LA-SL-K004
  วันที่เดินทาง

  มิ.ย. 65 – ต.ค. 65

  บินด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์ (SL) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) SL600 DMK(ดอนเมือง) – UTH(อุดรธานี) 06.05 – 07.10 SL611 UTH(อุดรธานี) – DMK(ดอนเมือง) 18.35 – 19.45  **ฟรีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง 10 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 ฿
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 ฿
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 ฿
  รหัส : LA-VJ-K001
  วันที่เดินทาง

  17-19 มิ.ย. 65, 24-26 มิ.ย. 65, 1-3 ก.ค. 65, 8-10 ก.ค. 65, 22-24 ก.ค. 65, 5-7 ส.ค. 65, 19-21 ส.ค. 65, 26-28 ส.ค. 65, 2-4 ก.ย. 65, 9-11 ก.ย. 65, 23-25 ก.ย. 65, 28-30 ต.ค. 65, 16-17 ก.ย. 65, 7-30 ต.ค. 65

  วันแรก กรุงเทพฯ • อุดรธานี • หนองคาย • วัดสีเมือง • หอพระแก้ว • ประตูชัย • พระธาตุหลวง • สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ตลาดมืด 04.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เวียดเจ็ท Thai Viet Jet(VZ) ประตู 3 โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,999 ฿
  รหัส : LA-SL-K002
  วันที่เดินทาง

  19 – 22 มิถุนายน 2565, 23 – 26 มิถุนายน 2565, 29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 65, 04 – 07 กรกฎาคม 2565, 07 – 10 กรกฎาคม 2565, 19 – 22 กรกฎาคม 2565, 23 – 26 กรกฎาคม 2565, 02 – 05 สิงหาคม 2565, 07 – 10 สิงหาคม 2565, 16 – 19 สิงหาคม 2565, 18 – 21 สิงหาคม 2565, 25 – 28 สิงหาคม 2565, 29 สิงหาคม – 01 กันยายน 65, 01 – 04 กันยายน 2565, 06 – 09 กันยายน 2565, 14 – 17 กันยายน 2565, 17 – 20 กันยายน 2565, 22 – 25 กันยายน 2565, 24 – 27 กันยายน 2565, 27 – 30 กันยายน 2565, 01 – 04 ตุลาคม 2565, 05 – 08 ตุลาคม 2565, 08 – 11 ตุลาคม 2565, 26 – 29 ตุลาคม 2565, 28 – 31 ตุลาคม 2565

  DAY1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง – ล่องเรือชมแม่น้ำซอง                                                                      (–/L/D) 04.00   คณะพร้อมกัน ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 ฿
  รหัส : LA-WE-K003
  วันที่เดินทาง

  23-26 พฤษภาคม 2565, 26-29 พฤษภาคม 2565, 02-05 มิถุนายน 2565, 09-12 มิถุนายน 2565, 16-19 มิถุนายน 2565, 23-26 มิถุนายน 2565, 30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2565, 07-10 กรกฎาคม 2565, 13-16 ก.ค. 2565, 14-17 กรกฎาคม 2565, 21-24 กรกฎาคม 2565, 28-31 กรกฎาคม 2565, 04-07 สิงหาคม 2565, 11-14 สิงหาคม 2565, 18-21 สิงหาคม 2565, 25-28 สิงหาคม 2565, 01-04 กันยายน 2565, 08-11 กันยายน 2565, 15-18 กันยายน 2565, 22-25 กันยายน 2565, 29 กันยายน-02 ตุลาคม 2565, 06-09 ตุลาคม 2565, 13-16 ตุลาคม 2565, 20-23 ตุลาคม 2565, 27-30 ตุลาคม 2565, 03-06 พฤศจิกายน 2565, 10-13 พฤศจิกายน 2565, 17-20 พฤศจิกายน 2565, 24-27 พฤศจิกายน 2565, 01-04 ธันวาคม 2565, 02-05 ธันวาคม 2565, 08-11 ธันวาคม 2565, 15-18 ธันวาคม 2565, 22-25 ธันวาคม 2565, 29 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 66, 30 ธันวาคม 65 – 02 มกราคม 66, 31 ธันวาคม 65 – 03 มกราคม 66

  วันที่ โปรแกรม เช้า เที่ยง เย็น ที่พัก 1 กรุงเทพฯ-สนามบินอุดรธานี-สะพานมิตรภาพไทยลาว-นครหลวงเวียงจันทน์-ประตูชัย-อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช-ชมหอพระแก้sว-วัดศรีเมือง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงพระบาง           โรงแรม ในหลวงพระบาง หรือเทียบเท่า 2 ใส่บาตรตอนเช้า-ต...
  คลิ๊กโปรแกรม