โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • iran-banner-v3

ทัวร์อิหร่าน

ทัวร์อิหร่าน  รับจัดกรุ๊ปอิหร่าน เที่ยวอิหร่าน ไปกับ บริษัท แพลนเนท ฮอลลิเดย์ ทราเวิล จำกัด บริการ ทัวร์อิหร่าน ราคาถูก  ที่พร้อมจะนำท่านเที่ยวอิหร่าน อารยธรรมเปอร์เซีย  เตหะราน ชีราซ เปอร์เซโปลิส อาร์ดาบิล ราชท์ แคสเปียน หมู่บ้านมาซูเล่ห์ อีสฟาฮาน คาชาน ทาบริซ  ทีมงานบริษัท ฯ พร้อมให้คำปรึกษา โปรแกรม ทัวร์อิหร่าน บริการจัดกรุ๊ปเหมา ทัวร์อิหร่าน ราคาถูก   พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกพิเศษและบริการที่ท่านต้องประทับใจ ท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่หลากหลายได้จากข้างล่างคะ

รับจัดกรุ๊ปเหมาอิหร่าน
ทัวร์อิหร่านราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 68,988 ฿
  รหัส : IRA-QR-G002
  วันที่เดินทาง

  28 ธ.ค. 66 – 4 ม.ค. 67

  จากนั้นออกเดินทางต่อ สู่เมืองโบราณเปอร์เซโปลิส  เข้าสู่พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส (PERSEPOLIS)  ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. (60 กม.) ในอดีตสถานที่นี้ได้เป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซียในยุคของดาริอุสมหาราช และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 ให้ท่านได้ชมโบราณสถานที่สร้างโดยกษั...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 69,999 ฿
  รหัส : PAK-TG-G001
  วันที่เดินทาง

  20 ต.ค. 66 – 28 ต.ค. 66, 18 ต.ค. 66 – 26 ต.ค. 66, 07 ต.ค. 66 – 15 ต.ค. 66, 14 ต.ค. 66 – 22 ต.ค. 66, 28 ต.ค. 66 – 04 พ.ย. 66, 11 พ.ย. 66 – 18 พ.ย. 66

  นำท่านแวะชมพระพุทธรูป “พระพุทธรูปคาร์กาห์” (Kargah Buddha) มรดกแห่งพุทธศาสนาที่ยังคงเหลืออยู่ใน “ปากีสถาน” พระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักไว้บนหน้าผา ในหุบเขาคารกาห์ (Kargah Valley) ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถูกคนพบพร้อมกับเจดีย์ 3 องค์ซึ่งสูง 400 เมตรในช่วงปี ค.ศ.1938-1939 เคยตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปแกะสล...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 89,999 ฿
  รหัส : IRA-EK-G003
  วันที่เดินทาง

  2 ธ.ค. 66 – 10 ธ.ค. 66, 20 ม.ค. 67 – 28 ม.ค. 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะบาร์คูซ (Abarkuh) ที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 เช่นเดียวกัน  และยังคงมีโบราณสถานสำคัญเหลือรอดมาให้คนรุ่นปัจจุบันได้ชื่นชมในภูมิปัญญาของคนยุคนั้น นั่นก็คือโดมสำหรับการทำน้ำแข็ง หรือ Ice House นั่นเอง นี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่างเปอร์เซียโบราณในยุคนั้นคิดค้นได้อย่...
  คลิ๊กโปรแกรม