โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

  ทัวร์อิหร่าน

  ทัวร์อิหร่าน  รับจัดกรุ๊ปอิหร่าน เที่ยวอิหร่าน ไปกับ บริษัท แพลนเนท ฮอลลิเดย์ ทราเวิล จำกัด บริการ ทัวร์อิหร่าน ราคาถูก  ที่พร้อมจะนำท่านเที่ยวอิหร่าน อารยธรรมเปอร์เซีย  เตหะราน ชีราซ เปอร์เซโปลิส อาร์ดาบิล ราชท์ แคสเปียน หมู่บ้านมาซูเล่ห์ อีสฟาฮาน คาชาน ทาบริซ  ทีมงานบริษัท ฯ พร้อมให้คำปรึกษา โปรแกรม ทัวร์อิหร่าน บริการจัดกรุ๊ปเหมา ทัวร์อิหร่าน ราคาถูก   พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกพิเศษและบริการที่ท่านต้องประทับใจ ท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่หลากหลายได้จากข้างล่างคะ

  รับจัดกรุ๊ปเหมาอิหร่าน
  ทัวร์อิหร่านราคาถูก “02-530-9899”

  • ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 ฿
   รหัส : UZB-HY-002
   วันที่เดินทาง

   10-16 เม.ย. 62, 24-30 เม.ย. 62, 5-11 มิ.ย. 62, 1-7 พ.ค. 62, 15-21 พ.ค. 62, 10-16 ก.ค. 62, 24-30 ก.ค. 62, 7-13 ส.ค. 62, 25 ก.ย. – 1 ต.ค. 62, 9-15 ต.ค. 62, 16-22 ต.ค. 62

   ทัวร์อุซเบกิสถาน นำท่านชม ชาห์ อิ ซินดา (Shah i Zinda Complex) ซึ่งมีความหมายว่า เป็นที่อยู่ของกษัตริย์ (The Living King /Necropolis) เป็นสถานที่รวมสุสานขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา อัฟราซิยาบ (Afrasiyab) นอกกำแพงเมืองเก่า ใช้เป็นที่ฝังศพมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9-14 และเป็นความคิดของข่าน ตีมูร์ที่ต้อง...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 ฿
   รหัส : IRA-W5-028
   วันที่เดินทาง

   12-18 เม.ย. 62, 15-21 ก.พ. 62, 26 เม.ย.-02 พ.ค. 62, 8-14 มี.ค. 62

   ทัวร์อิหร่าน • เที่ยวชมอาณาจักรเปอร์เซียอันเรื่องชื่อ • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเตหะราน เมืองหลวงและนครใหญ่สุดของประเทศ • ชมสุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสําคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ • ชมเมืองอิสฟาฮาน (Isfahan) เมือศูนย์กลางการค้าขายที่ได้ขึ้นชื่อว่า Esfahan ...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 49,900 ฿
   รหัส : IRA-W5-030
   วันที่เดินทาง

   22-29 เม.ย. 62

   ทัวร์อิหร่าน นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาอัลโบร์ช ที่พาดผ่านจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณหนึ่งพันเมตร ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.900 จากหมู่บ้านเล็กๆ และได้ถูกพัฒนาให้มีความเจริญ...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 53,333 ฿
   รหัส : PAK-TG-003
   วันที่เดินทาง

   13-20 เม.ย. 62, 28 มี.ค.-04 เม.ย. 62, 30 มี.ค.-06 เม.ย. 62, 6-13 เม.ย. 62

   ทัวร์ปากีสถาน ขอนำท่านสู่ ประเทศปากีสถาน ณ วันนี้ เปิดมุมมองของปากีสถาน ...เราจะแสดงให้คุณเห็นว่า ปากีสถาน ต้นทางหิมาลัย ..สวยงามเพียงใด….เสน่ห์แห่งหิมาลัย ซึ่งตัดกับทะเลสาบสีเขียวมรกต และแม่น้ำสินธุ บนเส้นทางหลวงรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลกบนถนนคาราโครัม ไฮเวย์ที่ถูกกล่าวว่าสิ่งมหัสจรรย์ของโลกอันดับที่...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 54,900 ฿
   รหัส : IRA-W5-031
   วันที่เดินทาง

   12-20 เม.ย. 62, 17-25 พ.ค. 62, 21-29 มิ.ย. 62

   ทัวร์อิหร่าน นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาอัลโบร์ช ที่พาดผ่านจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณหนึ่งพันเมตร ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.900 จากหมู่บ้านเล็กๆ และได้ถูกพัฒนาให้มีความเจริญ...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 54,900 ฿
   รหัส : IRA-W5-029
   วันที่เดินทาง

   12-20 เม.ย. 62, 17-25 พ.ค. 62, 21-29 มิ.ย. 62

   ทัวร์อิหร่าน อิหร่าน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่รู้จักกันดีในนามของอาณาจักรเปอร์เซียดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำไทกริส และยูเฟรตีส ซึ่งอยู่ในประเทศอิรักและอิหร่านในปัจจุบัน ในอดีตจักรวรรดินี้ได้ถูกปกครองมาโดยหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 65,900 ฿
   รหัส : IRA-HY-001
   วันที่เดินทาง

   10-17 เม.ย. 62, 12-19 มิ.ย. 62, 24 เม.ย.-1 พ.ค. 62

   ทัวร์อิสราเอล เมืองเทล อาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า พาณิชย์และการท่องเที่ยว ที่มีความนิยมมากที่สุด ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อันที่จริงจะมีชื่อว่า เทล อาวีฟ-จัฟฟา แต่ทั่วๆไปจะเรียกว่า เทล อาวีฟ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1909 ที่บริเวณนอ...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 ฿
   รหัส : PAK-TG-004
   วันที่เดินทาง

   23-31 มี.ค. 62, 16-24 มี.ค. 62, 13-21 เม.ย. 62, 30 มี.ค.-07 เม.ย. 62

   ทัวร์ปากีสถาน นำท่านเดินทางสู่ เมืองตักศิลา Taxila เมืองแห่งศิลปะวิทยาการในอดีต เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกที่มีอายุราว 3000 ปี เป็นเมืองหลวงของอาณาจักร คันธารา ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของศาสนาพุทธ ภายในเมืองพบซากเมืองโบราณที่สำคัญหลายแห่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรื่องของพุทธศาสนา เช่น ...
   จองเลย