โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

  ทัวร์อิหร่าน

  ทัวร์อิหร่าน  รับจัดกรุ๊ปอิหร่าน เที่ยวอิหร่าน ไปกับ บริษัท แพลนเนท ฮอลลิเดย์ ทราเวิล จำกัด บริการ ทัวร์อิหร่าน ราคาถูก  ที่พร้อมจะนำท่านเที่ยวอิหร่าน อารยธรรมเปอร์เซีย  เตหะราน ชีราซ เปอร์เซโปลิส อาร์ดาบิล ราชท์ แคสเปียน หมู่บ้านมาซูเล่ห์ อีสฟาฮาน คาชาน ทาบริซ  ทีมงานบริษัท ฯ พร้อมให้คำปรึกษา โปรแกรม ทัวร์อิหร่าน บริการจัดกรุ๊ปเหมา ทัวร์อิหร่าน ราคาถูก   พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกพิเศษและบริการที่ท่านต้องประทับใจ ท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่หลากหลายได้จากข้างล่างคะ

  รับจัดกรุ๊ปเหมาอิหร่าน
  ทัวร์อิหร่านราคาถูก “02-530-9899”

  • ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 ฿
   รหัส : UZB-HY-001
   วันที่เดินทาง

   16-22 ก.พ. 62, 9-15 มี.ค. 62, 26 ม.ค. – 1 ก.พ. 62

   ทัวร์อุซเบกิสถาน นำท่านชม อนุสาวรีย์และจัตุรัสอาเมียร์ ตีมูร์ (Amir Timur Monument and Square) เป็นบริเวณที่สวยงามเต็มไปด้วยร่มเงาของต้นไม้และล้อมรอบไปด้วยดอกไม้ที่มีสีสันสุดที่จะบรรยาย สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นอนุสาวรีย์ของรัฐบุรุษของชาติที่เป็นผู้ก่อสร้างอาณาจักรแห่งนี้ขึ้นมา ในสมัย...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 ฿
   รหัส : UZB-HY-002
   วันที่เดินทาง

   10-16 เม.ย. 62, 24-30 เม.ย. 62, 5-11 มิ.ย. 62, 1-7 พ.ค. 62, 15-21 พ.ค. 62, 10-16 ก.ค. 62, 24-30 ก.ค. 62, 7-13 ส.ค. 62, 25 ก.ย. – 1 ต.ค. 62, 9-15 ต.ค. 62, 16-22 ต.ค. 62

   ทัวร์อุซเบกิสถาน นำท่านชม ชาห์ อิ ซินดา (Shah i Zinda Complex) ซึ่งมีความหมายว่า เป็นที่อยู่ของกษัตริย์ (The Living King /Necropolis) เป็นสถานที่รวมสุสานขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา อัฟราซิยาบ (Afrasiyab) นอกกำแพงเมืองเก่า ใช้เป็นที่ฝังศพมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 9-14 และเป็นความคิดของข่าน ตีมูร์ที่ต้อง...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 ฿
   รหัส : IRA-W5-028
   วันที่เดินทาง

   12-18 เม.ย. 62, 15-21 ก.พ. 62, 26 เม.ย.-02 พ.ค. 62, 8-14 มี.ค. 62

   ทัวร์อิหร่าน • เที่ยวชมอาณาจักรเปอร์เซียอันเรื่องชื่อ • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเตหะราน เมืองหลวงและนครใหญ่สุดของประเทศ • ชมสุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสําคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ • ชมเมืองอิสฟาฮาน (Isfahan) เมือศูนย์กลางการค้าขายที่ได้ขึ้นชื่อว่า Esfahan ...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 53,333 ฿
   รหัส : PAK-TG-003
   วันที่เดินทาง

   13-20 เม.ย. 62, 28 มี.ค.-04 เม.ย. 62, 30 มี.ค.-06 เม.ย. 62, 6-13 เม.ย. 62

   ทัวร์ปากีสถาน ขอนำท่านสู่ ประเทศปากีสถาน ณ วันนี้ เปิดมุมมองของปากีสถาน ...เราจะแสดงให้คุณเห็นว่า ปากีสถาน ต้นทางหิมาลัย ..สวยงามเพียงใด….เสน่ห์แห่งหิมาลัย ซึ่งตัดกับทะเลสาบสีเขียวมรกต และแม่น้ำสินธุ บนเส้นทางหลวงรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลกบนถนนคาราโครัม ไฮเวย์ที่ถูกกล่าวว่าสิ่งมหัสจรรย์ของโลกอันดับที่...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 54,900 ฿
   รหัส : IRA-W5-029
   วันที่เดินทาง

   12-20 เม.ย. 62, 17-25 พ.ค. 62, 21-29 มิ.ย. 62

   ทัวร์อิหร่าน อิหร่าน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่รู้จักกันดีในนามของอาณาจักรเปอร์เซียดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำไทกริส และยูเฟรตีส ซึ่งอยู่ในประเทศอิรักและอิหร่านในปัจจุบัน ในอดีตจักรวรรดินี้ได้ถูกปกครองมาโดยหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 69,900 ฿
   รหัส : PAK-TG-004
   วันที่เดินทาง

   23-31 มี.ค. 62, 16-24 มี.ค. 62, 13-21 เม.ย. 62, 30 มี.ค.-07 เม.ย. 62

   ทัวร์ปากีสถาน นำท่านเดินทางสู่ เมืองตักศิลา Taxila เมืองแห่งศิลปะวิทยาการในอดีต เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกที่มีอายุราว 3000 ปี เป็นเมืองหลวงของอาณาจักร คันธารา ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของศาสนาพุทธ ภายในเมืองพบซากเมืองโบราณที่สำคัญหลายแห่งที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรื่องของพุทธศาสนา เช่น ...
   จองเลย