โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • Iran

ทัวร์อิหร่าน

ทัวร์อิหร่าน  รับจัดกรุ๊ปอิหร่าน เที่ยวอิหร่าน ไปกับ บริษัท แพลนเนท ฮอลลิเดย์ ทราเวิล จำกัด บริการ ทัวร์อิหร่าน ราคาถูก  ที่พร้อมจะนำท่านเที่ยวอิหร่าน อารยธรรมเปอร์เซีย  เตหะราน ชีราซ เปอร์เซโปลิส อาร์ดาบิล ราชท์ แคสเปียน หมู่บ้านมาซูเล่ห์ อีสฟาฮาน คาชาน ทาบริซ  ทีมงานบริษัท ฯ พร้อมให้คำปรึกษา โปรแกรม ทัวร์อิหร่าน บริการจัดกรุ๊ปเหมา ทัวร์อิหร่าน ราคาถูก   พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ในราคาถูกพิเศษและบริการที่ท่านต้องประทับใจ ท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่หลากหลายได้จากข้างล่างคะ

รับจัดกรุ๊ปเหมาอิหร่าน
ทัวร์อิหร่านราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,900 ฿
  รหัส : UZB-HY-003
  วันที่เดินทาง

  24-30 ก.ค. 62, 7-13 ส.ค. 62, 9-15 ต.ค. 62, 23-29 ต.ค. 62, 4-10 ธ.ค. 62, 20-26 พ.ย. 62, 25-31 ธ.ค. 62

  ทัวร์อุซเบกิสถาน นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงทาซเค้นท์ Tashkent เมืองหลวงของอุซเบกิสถาน ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ เป็นเมืองแห่งศิลา (The City of Stone) เป็นเมืองที่ใหญ่สุดแห่งเอเชียกลาง มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : IRA-W5-037
  วันที่เดินทาง

  6-13 ธ.ค. 62

  ทัวร์อิหร่าน นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาอัลโบร์ช ที่พาดผ่านจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณหนึ่งพันเมตร ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.900 จากหมู่บ้านเล็กๆ และได้ถูกพัฒนาให้มีความเจริญ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,999 ฿
  รหัส : KAZ-KC-002
  วันที่เดินทาง

  29 ม.ค.-02 ก.พ. 63, 06-10 ก.พ. 63, 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 11-15 มี.ค. 63, 25-29 มี.ค. 63

  ทัวร์คาซัคสถาน นำท่านชม กรุงอัลมาตี้ (Almaty) อดีตเมืองหลวงดั้งเดิมสมัยสหภาพโซเวียตและเมืองหลวงเก่าของประเทศคาซัคสถาน ก่อนย้ายไปที่กรุงอัสตาน่า (Astana) หรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกรุงนูร์-ซุลตัน (Nur-Sultan) ในปี 1998กรุงอัลมาตี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 40,999 ฿
  รหัส : IRA-W5-039
  วันที่เดินทาง

  23-30 พ.ย. 62, 21-28 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 30 ธ.ค.-06 ม.ค. 63, 04-11 ธ.ค. 62

  ทัวร์อิหร่าน โปรแกรมเที่ยวอิหร่านที่แตกต่าง สำหรับนักท่องเที่ยวตัวจริง  เที่ยวอิหร่านในเมืองแปลกใหม่ ไม่ช้ำ กับเส้นทางลัดเลาะเทือกเขา ที่สวยงามให้บรรยากาศแบบสวิสเซอร์แลนด์  โปรแกรมเที่ยวสบาย จัดอย่างลงตัว ไม่มีชะโงก  บินตรงกับสายการบินประจำชาติของอิหร่าน Mahan Air ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 40,999 ฿
  รหัส : KAZ-KC-003
  วันที่เดินทาง

  5-9 เม.ย. 63, 12-16 เม.ย. 63, 3-7 พ.ค. 63, 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 63

  ทัวร์คาซัคสถาน นำท่านชม จัตุรัสอิสระภาพ (Republic Square) สวนสาธารณะซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์อิสระภาพ (Monument of Independence) และสวนสาธาระแพนฟีลอฟ (Panfilov Park) สวนสาธารณะสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าบุรุษผู้กล้าชาวคาซัคที่ช่วยโซเวียตรบกับกอลทัพนาซี ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 42,900 ฿
  รหัส : IRA-W5-033
  วันที่เดินทาง

  7-14 มิ.ย. 62, 18-25 ต.ค. 62, 27 ก.ย.-04 ต.ค. 62, 11-18 ต.ค. 62, 15-22 พ.ย. 62, 27 ธ.ค.-03 ม.ค. 63

  ทัวร์อิหร่าน อิหร่าน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 6,000 ปีมาแล้ว ที่รู้จักกันดีในนามของอาณาจักรเปอร์เซียดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นอารยะธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งในดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำไทกริส และยูเฟรตีส ซึ่งอยู่ในประเทศอิรักและอิหร่านในปัจจุบัน ในอดีตจักรวรรดินี้ได้ถูกปกครองมาโดยหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,999 ฿
  รหัส : IRA-W5-032
  วันที่เดินทาง

  28 ธ.ค.-04 ม.ค. 62, 24-31 ส.ค. 62, 10-17 ส.ค. 62, 13-20 ก.ค. 62, 27 ก.ค.-03 ส.ค. 62, 12-19 ต.ค. 62, 9-16 ส.ค. 62, 18-25 ต.ค. 62, 11-18 ต.ค. 62, 19-26 ต.ค. 62, 4-11 ธ.ค. 62, 21-28 ก.ย. 62, 28 มิ.ย.-05 ก.ค. 62, 23-30 พ.ย. 62, 21-28 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 30 ธ.ค.-06 ม.ค. 63

  ทัวร์อิหร่าน โปรแกรมเที่ยวอิหร่านที่แตกต่าง สำหรับนักท่องเที่ยวตัวจริง เที่ยวอิหร่านในเมืองแปลกใหม่ ไม่ช้ำ กับเส้นทางลัดเลาะเทือกเขา ที่สวยงามให้บรรยากาศแบบสวิสเซอร์แลนด์ โปรแกรมเที่ยวสบาย จัดอย่างลงตัว ไม่มีชะโงก บินตรงกับสายการบินประจำชาติของอิหร่าน Mahan Air ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 65,900 ฿
  รหัส : IRS-LY-002
  วันที่เดินทาง

  19-25 มี.ค. 63, 11-17 ก.พ. 63, 29 เม.ย.-05 พ.ค. 63, 30 ม.ค.-05 ก.พ. 63

  ทัวร์อิสราเอล นำท่านเดินทางสู่เมืองอัคโค (Akko) หรือเมืองเอเคอร์ (Acre) ซึ่งเป็นที่ตั้งมั่นสุดท้ายของนักรบครูเสด นำท่านชมเมืองเก่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2001 เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของบริเวณกาลิลีทางตอนเหนือของอิสราเอล ตัวเมืองตั้งอยู่บนแหละหรือแผ่นดินท...
  จองเลย