โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง Planet Holidays เป็นทัวร์ฮ่องกงคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จอง online 24ชม. สำรองที่นั่ง 081-855-7999 id line : @planetholiday นำท่านได้สัมผัสประเทศฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่นองปิง หวังต้าเซียน รีพัลเบย์ เจ้าแม่กวนอิม วัดกังหันแชกุง สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค ช้อปปิ้งนาธาน

รับจัดกรุ๊ปเหมาฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,999 ฿
  รหัส : HKG-MS-303
  วันที่เดินทาง

  26-28 มี.ค. 63, 12-14 มี.ค. 63, 19-21 มี.ค. 63

  ทัวร์ฮ่องกง นำท่านชม A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,999 ฿
  รหัส : HKG-CX-304
  วันที่เดินทาง

  13-15 มี.ค. 63, 21-23 มี.ค. 63, 7-9 มี.ค. 63, 20-22 มี.ค. 63, 12-14 เม.ย. 63, 3-5 เม.ย. 63, 24-26 เม.ย. 63, 10-12 เม.ย. 63, 17-19 เม.ย. 63, 25-27 เม.ย. 63, 1-3 พ.ค. 63, 08-10 พ.ค. 63, 3-5 พ.ค. 63, 4-6 พ.ค. 63

  ทัวร์ฮ่องกง ไปยังเกาะลันเตาเพื่อนมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา องค์พระสร้างทองสัมฤทธิ์ 160 ชิ้น องค์พระพุทธรูปหันพระพักตร์ไปทางเหนือสู่จีนแผ่นดินใหญ่ ประดิษฐานอยู่โดยมีความสูง 26.4 เมตร บนฐานดอกบัว หากนับรวมฐานแล้วมีความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร ค่าก่อสร้างพระพุทธรูป 60 ล้านเ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 16,999 ฿
  รหัส : HKG-CX-315
  วันที่เดินทาง

  28-30 มี.ค. 63, 13-15 มี.ค. 63, 27-29 มี.ค. 63, 21-23 มี.ค. 63, 14-16 มี.ค. 63, 20-22 มี.ค. 63, 24-26 เม.ย. 63, 06-08 มี.ค. 63, 07-09 มี.ค. 63, 18-20 เม.ย. 63, 25-27 เม.ย. 63, 11-13 เม.ย. 63, 15-17 พ.ค. 63, 22-24 พ.ค. 63, 13-15 มิ.ย. 63, 19-21 มิ.ย. 63, 17-19 ก.ค. 63, 01-03 ส.ค. 63, 08-10 ส.ค. 63, 28-30 ส.ค. 63, 08-10 พ.ค. 63, 16-18 พ.ค. 63, 29-31 พ.ค. 63, 05-07 มิ.ย. 63, 12-14 มิ.ย. 63, 26-28 มิ.ย. 63, 09-11 พ.ค. 63, 10-12 ก.ค. 63, 29-31 ส.ค. 63, 04-06 ก.ย. 63, 05-07 ก.ย. 63, 27-29 มิ.ย. 63, 23-25 พ.ค. 63, 06-08 มิ.ย. 63, 20-22 มิ.ย. 63, 21-23 ส.ค. 63, 22-24 ส.ค. 63, 11-13 ก.ค. 63, 18-20 ก.ค. 63, 24-26 ก.ค. 63, 07-09 ส.ค. 63, 14-16 ส.ค. 63, 15-17 ส.ค. 63, 25-27 ก.ย. 63, 11-13 ก.ย. 63, 18-20 ก.ย. 63, 26-28 ก.ย. 63, 12-14 ก.ย. 63, 19-21 ก.ย. 63

  ทัวร์ฮ่องกง นำท่านสู่ฝั่งเกาลูนฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง(กวางตุ้ง) โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตก ห่างไปราว 61 กิโลเมตร ฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,900 ฿
  รหัส : HKG-EK-318
  วันที่เดินทาง

  13-15 มี.ค. 63, 27-29 มี.ค. 63, 20-22 มี.ค. 63, 6-8 มี.ค. 63, 3-5 เม.ย. 63, 4-6 เม.ย. 63, 24-26 เม.ย. 63, 10-12 เม.ย. 63, 17-19 เม.ย. 63, 15-17 พ.ค. 63, 22-24 พ.ค. 63, 1-3 พ.ค. 63, 15-17 เม.ย. 63, 08-10 พ.ค. 63, 29-31 พ.ค. 63, 16-18 เม.ย. 63, 2-4 พ.ค. 63

  ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูป ชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง อ่าวรีพัลส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,900 ฿
  รหัส : HKG-CX-301
  วันที่เดินทาง

  28-30 มี.ค. 63, 14-16 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 13-15 มี.ค. 63, 27-29 มี.ค. 63, 21-23 มี.ค. 63, 15-17 ก.พ. 63, 21-23 ก.พ. 63, 22-24 ก.พ. 63, 14-16 มี.ค. 63, 20-22 มี.ค. 63, 29 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 08-10 ก.พ. 63, 09-11 ก.พ. 63, 06-08 มี.ค. 63, 07-09 มี.ค. 63, 23-25 ก.พ. 63, 29-31 มี.ค. 63, 08-10 มี.ค. 63, 15-17 มี.ค. 63, 22-24 มี.ค. 63, 16-18 ก.พ. 63, 01-03 มี.ค. 63

  ทัวร์ฮ่องกง นำท่านขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน ให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การงาน การเงิน เนื่องจากองค์พระเป็นปรางค์ประทานพรจากลานอธิษฐาน ท่านสามารถเดินขึ้นชมฐานองค์พระได้ โดยจะมีบันไดทอดยาวจำนวน 268 ขั้น บริเวณฐานพระพุทธรูปเป็นที่ประดิษฐานของบรมสารีกธาตุ (พระเขี้ยว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 ฿
  รหัส : HKG-EK-321
  วันที่เดินทาง

  13-15 มี.ค. 63, 27-29 มี.ค. 63, 20-22 มี.ค. 63, 6-8 มี.ค. 63, 3-5 เม.ย. 63, 4-6 เม.ย. 63, 24-26 เม.ย. 63, 10-12 เม.ย. 63, 17-19 เม.ย. 63, 15-17 พ.ค. 63, 22-24 พ.ค. 63, 1-3 พ.ค. 63, 15-17 เม.ย. 63, 08-10 พ.ค. 63, 29-31 พ.ค. 63, 16-18 เม.ย. 63, 2-4 พ.ค. 63

  ทัวร์ฮ่องกง ดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูป ชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง อ่าวรีพัลส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 20,900 ฿
  รหัส : HKG-EK-317
  วันที่เดินทาง

  13-15 มี.ค. 63, 27-29 มี.ค. 63, 20-22 มี.ค. 63, 6-8 มี.ค. 63, 3-5 เม.ย. 63, 4-6 เม.ย. 63, 24-26 เม.ย. 63, 10-12 เม.ย. 63, 17-19 เม.ย. 63, 15-17 พ.ค. 63, 22-24 พ.ค. 63, 1-3 พ.ค. 63, 15-17 เม.ย. 63, 08-10 พ.ค. 63, 29-31 พ.ค. 63, 16-18 เม.ย. 63, 2-4 พ.ค. 63

  ทัวร์ฮ่องกง นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า วัดเจ้าแม่กวนอิม ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ ถนนสายอาหาร สวรรค์ของนักชิม ณ TAIPA FOOD STREET นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง อ่าวรีพัลส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม+เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 20,900 ฿
  รหัส : HKG-EK-319
  วันที่เดินทาง

  21-24 มี.ค. 63, 07-10 มี.ค. 63, 14-17 มี.ค. 63, 4-7 เม.ย. 63, 18-21 เม.ย. 63, 25-28 เม.ย. 63, 2-5 พ.ค. 63, 16-19 พ.ค. 63, 23-26 พ.ค. 63, 30 พ.ค.-02 มิ.ย. 63, 09-11 พ.ค. 63

  ทัวร์ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย "THE VENETIAN" เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค จุดสูงสุดของฮ่องกง อ่าวรีพัลส์เบย์ นมัสการ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 20,900 ฿
  รหัส : HKG-EK-320
  วันที่เดินทาง

  28-31 มี.ค. 63, 21-24 มี.ค. 63, 07-10 มี.ค. 63, 14-17 มี.ค. 63, 4-7 เม.ย. 63, 18-21 เม.ย. 63, 25-28 เม.ย. 63, 2-5 พ.ค. 63, 16-19 พ.ค. 63, 23-26 พ.ค. 63, 30 พ.ค.-02 มิ.ย. 63, 9-11 พ.ค. 63

  ทัวร์ฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย "THE VENETIAN" นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ ณ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนก...
  จองเลย