โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • cambodia1

ทัวร์เขมร

ทัวร์เขมร Planet Holidays เป็นทัวร์เขมรคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองออนไลน์ด่วน 24ชม. เที่ยวเขมร นครวัด นครธม มีประวัติศาสตร์ อารยธรรมยาวนาน นครวัด และนครธม นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่อัศจรรย์ชิ้นหนึ่งในเอเชีย ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของกัมพูชา พร้อมชมโชว์อลังการ สำรองที่นั่ง 081-855-7999 id line : @planetholiday รับจัดกรุ๊ปเขมรราคาตามงบ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาเขมร VIP
ทัวร์เขมรราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,999 ฿
  รหัส : CAM-WE-082
  วันที่เดินทาง

  22-23 ธ.ค. 61, 29-30 ธ.ค. 61, 30-31 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 9-10 ธ.ค. 61, 26-27 ม.ค. 62, 18-19 ก.พ. 62, 9-10 มี.ค. 62, 23-24 มี.ค. 62, 30-31 มี.ค. 62, 6-7 เม.ย. 62, 13-14 เม.ย. 62, 14-15 เม.ย. 62, 15-16 เม.ย. 62, 4-5 พ.ค. 62, 18-19 พ.ค. 62, 25-26 พ.ค. 62

  ทัวร์กัมพูชา นำท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลัก ภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ (Banteay Samrei) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-088
  วันที่เดินทาง

  11-13 ม.ค. 62, 18-20 ม.ค. 62, 1-3 ก.พ. 62, 8-10 ก.พ. 62, 15-17 ก.พ. 62, 8-10 มี.ค. 62, 15-17 มี.ค. 62, 4-6 ม.ค. 62, 13-15 เม.ย. 62, 22-24 ก.พ. 62, 22-24 มี.ค. 62, 29-31 มี.ค. 62, 25-27 ม.ค. 62, 1-3 มี.ค. 62, 5-7 เม.ย. 62, 12-14 เม.ย. 62, 26-28 เม.ย. 62, 10-12 เม.ย. 62, 11-13 เม.ย. 62

  ทัวร์เขมร นำทุกท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้นองค์เจ๊ค องค์จอม มีความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข้ำศึกศัตรู เป็นผู้ที่มีจิตใจงามเป็นอย่างมากในยามว่างเว้นจากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่ไม่ได้ทำความผิดที่ร้ายแรงมาก พระองค์...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,888 ฿
  รหัส : CAM-FD-090
  วันที่เดินทาง

  30-31 มี.ค. 62, 2-3 ก.พ. 62, 16-17 ก.พ. 62, 2-3 มี.ค. 62

  ทัวร์กัมพูชา จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) ทะเลสาบนํ้าจืด ล่องเรือ ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โตนเลสาบเป็นแม่นํ้าธรรมชาติ และเปี่ยมด้วยระบบนิเวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นั้นอุดมด้วยพันธุ์ปลามากกว่า 300 ชนิด บนพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-087
  วันที่เดินทาง

  15-17 ก.ค. 60, 30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61, 2-4 ธ.ค. 61, 9-11 ธ.ค. 61, 5-7 ม.ค. 61, 27-29 ก.ค. 61, 6-8 ต.ค. 61, 13-15 ต.ค. 61, 20-22 ต.ค. 61, 27-29 ต.ค. 61, 21-23 ก.ค. 61, 1-3 ก.ย. 61, 4-6 ส.ค. 61, 18-20 ส.ค. 61, 25-27 ส.ค. 61, 22-24 ก.ย. 61, 11-13 ก.ค. 61, 8-10 ธ.ค. 61, 3-5 พ.ย. 61, 10-12 พ.ย. 61, 17-19 พ.ย. 61, 24-26 พ.ย. 61, 29-31 ธ.ค. 61, 1-3 ธ.ค. 61, 12-14 ม.ค. 62, 19-21 ม.ค. 62, 15-17 ธ.ค. 61, 22-24 ธ.ค. 61, 26-28 ม.ค. 62, 29 ก.ย. – 1 ต.ค. 61

  ทัวร์เขมร นำท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ ก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,888 ฿
  รหัส : CAM-PG-091
  วันที่เดินทาง

  26-27 ม.ค. 62, 30-31 มี.ค. 62, 2-3 ก.พ. 62, 9-10 ก.พ. 62, 23-24 ก.พ. 62, 2-3 มี.ค. 62, 16-17 มี.ค. 62

  ทัวร์กัมพูชา จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) ทะเลสาบนํ้าจืด ล่องเรือ ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โตนเลสาบเป็นแม่นํ้าธรรมชาติ และเปี่ยมด้วยระบบนิเวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นั้นอุดมด้วยพันธุ์ปลามากกว่า 300 ชนิด บนพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-092
  วันที่เดินทาง

  30 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 29-31 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 12-14 ม.ค. 62, 22-24 ธ.ค. 61, 19-24 ม.ค. 62, 5-7 ม.ค. 62, 16-18 ก.พ. 62, 13-15 เม.ย. 62, 14-16 เม.ย. 62, 26-28 ม.ค. 62, 2-4 ก.พ. 62, 9-11 ก.พ. 62, 23-25 ก.พ. 62, 2-4 มี.ค. 62, 9-11 มี.ค. 62, 16-18 มี.ค. 62, 23-25 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 6-8 เม.ย. 62, 12-14 เม.ย. 62, 27-29 เม.ย. 62

  ทัวร์กัมพูชา เดินทางสู่ : วัดพนม(Phnom Temple)วัดพนมเป็นวัดที่สำคัญมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแห่งนี้ด้วย ดังมีตำนานพื้นบ้านกล่าวว่า เมื่อราวหกร้อยปีก่อน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผู้หนึ่งชื่อเพ็ญ ได้ไปพบพระพุทธรูปน้ำพัดมาเกยฝั่งหลายองค์ นางมีศรัทธาแก่กล้าในพระศาสนา จึงได้สร้างวัดขึ้นบนยอดเขาที่อยู่ใก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,888 ฿
  รหัส : CAM-PG-089
  วันที่เดินทาง

  19-21 ม.ค. 62, 8-10 ก.พ. 62, 15-17 ก.พ. 62, 8-10 มี.ค. 62, 15-17 มี.ค. 62, 22-24 ก.พ. 62, 29-31 มี.ค. 62, 2-4 ก.พ. 62

  ทัวร์เขมร นำท่านชม คุกตวลสเลง (Tuol Sleng Genocide Museum) อนุสรณ์แห่งความโหดร้ายของเขมรแดง สถานที่กักขังนักโทษทางการเมืองในยุคสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดง แต่เดิมเป็นโรงเรียนที่สอนในระดับชั้นประถม แต่ถูกยึดใช้เป็นสถานที่บัญชาการนำโดย พล พต ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราว...
  จองเลย