โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 061-789-9944

Line ID : @planetholiday

 • cambodia1

ทัวร์เขมร

ทัวร์เขมร

Planet Holidays เป็นทัวร์เขมรคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองออนไลน์ด่วน 24ชม. เที่ยวเขมร นครวัด นครธม มีประวัติศาสตร์ อารยธรรมยาวนาน นครวัด และนครธม นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่อัศจรรย์ชิ้นหนึ่งในเอเชีย ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของกัมพูชา พร้อมชมโชว์อลังการ สำรองที่นั่ง 081-855-7999 id line : @planetholiday รับจัดกรุ๊ปเขมรราคาตามงบ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาเขมร VIP
ทัวร์เขมรราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,995 ฿
  รหัส : CAM-WE-103
  วันที่เดินทาง

  18-19 ม.ค. 63, 25-26 ม.ค. 63, 15-16 ก.พ. 63, 18-19 เม.ย. 63, 2-3 พ.ค. 63, 9-10 พ.ค. 63

  ทัวร์กัมพูชา นำท่านเดินทางสู่ ศาลพระองค์เจค พระองค์จอม ซึ่งเปรียบเสมือนศาลหลักเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสียมราฐ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ตามตำนานกล่าวว่า องค์เจค องค์จอม เป็นพี่น้องกันและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก อยู่มาวันหนึ่งทั้งสองกลับมาจากการทำบุญแล้วก็นอนหลับไปไม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,999 ฿
  รหัส : CAM-LQ-102
  วันที่เดินทาง

  13-15 มี.ค. 63, 27-29 มี.ค. 63, 21-23 ก.พ. 63, 08-10 ก.พ. 63

  ทัวร์กัมพูชา จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ นำท่านสักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะ พระองค์จอม (เปรี๊ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ยะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของเสียมเรียบ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะและขอพร ตามประวัติเล่าว่า องค์เจ๊กกับองค์จอม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : CAM-FD-104
  วันที่เดินทาง

  14-16 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 13-15 มี.ค. 63, 27-29 มี.ค. 63, 24-26 เม.ย. 63, 10-12 เม.ย. 63, 15-17 พ.ค. 63, 08-10 พ.ค. 63

  ทัวร์กัมพูชา นำท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมร เป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : CAM-FD-101
  วันที่เดินทาง

  28-30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 28-30 มี.ค. 63, 05-07 ธ.ค. 62, 08-10 ธ.ค. 62, 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 13-15 มี.ค. 63, 10-12 ม.ค. 63, 25-27 ม.ค. 63, 15-17 ก.พ. 63, 20-22 มี.ค. 63, 12-14 เม.ย. 63, 24-26 เม.ย. 63, 08-10 ก.พ. 63, 11-13 เม.ย. 63, 01-03 พ.ค. 63, 02-04 พ.ค. 63, 03-05 พ.ค. 63, 15-17 พ.ค. 63, 22-24 พ.ค. 63, 13-15 มิ.ย. 63, 19-21 มิ.ย. 63, 05-07 ก.ค. 63, 17-19 ก.ค. 63, 26-28 ก.ค. 63, 01-03 ส.ค. 63, 08-10 ส.ค. 63, 28-30 ส.ค. 63

  ทัวร์กัมพูชา โตนเลสาบโตนเล ในภาษาเขมรหมายถึงแม่น้ำใหญ่ ส่วนสาบหมายถึงไม่เค็ม เนื่องจากโตนเลสาบเป็นพื้นที่น้ำท่วมที่เกิดจากแม่น้ำโขง อีกทั้งยังมีแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำเสียมเรียบไหลลงสู่โตนเลสาบ มีพื้นที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 2,700 ตร.กม. ในหน้าน้ำน้อย และขนาดใหญ่มากถึง 16,000 ตร.กม. ในหน้าน้ำหลาก พัดพาเอาส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-105
  วันที่เดินทาง

  27-29 มี.ค.63, 14-16 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 13-15 มี.ค. 63, 12-14 เม.ย. 63, 24-26 เม.ย. 63, 11-13 เม.ย. 63, 15-17 พ.ค. 63, 1-3 พ.ค. 63, 13-15 เม.ย. 63

  ทัวร์กัมพูชา จากนั้น เดินทางสู่ : วัดพนม(Phnom Temple)วัดพนมเป็นวัดที่สำคัญมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแห่งนี้ด้วย ดังมีตำนานพื้นบ้านกล่าวว่า เมื่อราวหกร้อยปีก่อน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผู้หนึ่งชื่อเพ็ญ ได้ไปพบพระพุทธรูปน้ำพัดมาเกยฝั่งหลายองค์ นางมีศรัทธาแก่กล้าในพระศาสนา จึงได้สร้างวัดขึ้นบนยอดเขาท...
  จองเลย