โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • cambodia1

ทัวร์เขมร

ทัวร์เขมร Planet Holidays เป็นทัวร์เขมรคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองออนไลน์ด่วน 24ชม. เที่ยวเขมร นครวัด นครธม มีประวัติศาสตร์ อารยธรรมยาวนาน นครวัด และนครธม นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่อัศจรรย์ชิ้นหนึ่งในเอเชีย ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของกัมพูชา พร้อมชมโชว์อลังการ สำรองที่นั่ง 081-855-7999 id line : @planetholiday รับจัดกรุ๊ปเขมรราคาตามงบ


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาเขมร VIP
ทัวร์เขมรราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,995 ฿
  รหัส : CAM-WE-078
  วันที่เดินทาง

  13-14 ต.ค. 61, 27-28 ต.ค. 61, 17-18 พ.ย. 61, 24-25 พ.ย. 61, 8-9 ธ.ค. 61, 15-16 ธ.ค. 61, 22-23 ธ.ค. 61, 29-30 ธ.ค. 61, 30-31 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-01 ม.ค. 62

  ทัวร์กัมพูชา ปราสาทเลื่องชื่อ “ตาพรม” “บายน” “บันทายศรี” ปราสาทสีชมพู ::: ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝาก ของพื้นเมือง ::: เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ (WE) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,999 ฿
  รหัส : CAM-BUS-085
  วันที่เดินทาง

  5-7 ต.ค. 61, 19-21 ต.ค. 61, 26-28 ต.ค. 61, 12-14 ต.ค. 61, 14-16 ก.ย. 61, 28-30 ก.ย. 61, 21-23 ก.ย. 61, 7-9 ก.ย. 61, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 9-11 พ.ย. 61, 23-25 พ.ย. 61, 2-4 พ.ย. 61, 16-18 พ.ย. 61, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61, 14-16 ธ.ค. 61, 21-23 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 7-9 ธ.ค. 61

  ทัวร์กัมพูชา นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป (Tonlé Sap) (ทะเลสาบ เขมร) คลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธมกำปงชะนัง, โพธิสัตว์, พระตะบอง และเสียบเรียบ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรที่ประกอบอาชีพ ประมง ซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบมานานนับหลายสิบปีจากนั้นนำ ท่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,999 ฿
  รหัส : CAM-WE-082
  วันที่เดินทาง

  22-23 ธ.ค. 61, 29-30 ธ.ค. 61, 30-31 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 9-10 ธ.ค. 61, 26-27 ม.ค. 62, 18-19 ก.พ. 62, 9-10 มี.ค. 62, 23-24 มี.ค. 62, 30-31 มี.ค. 62, 6-7 เม.ย. 62, 13-14 เม.ย. 62, 14-15 เม.ย. 62, 15-16 เม.ย. 62, 4-5 พ.ค. 62, 18-19 พ.ค. 62, 25-26 พ.ค. 62

  ทัวร์กัมพูชา นำท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลัก ภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ (Banteay Samrei) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,888 ฿
  รหัส : CAM-WE-086
  วันที่เดินทาง

  29-30 ธ.ค. 61, 30-31 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-01 ม.ค. 62

  ทัวร์กัมพูชา สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์ นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบ สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ โตนเลสาบ เดินเที่ยวตลาดซาจ๊ะ ประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด มีน้ำดื่มบริการบนรถ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-088
  วันที่เดินทาง

  30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61, 3-5 ส.ค. 61, 10-12 ส.ค. 61, 17-19 ส.ค. 61, 24-26 ส.ค. 61, 27-29 ก.ค. 61, 5-7 ต.ค. 61, 13-15 ต.ค. 61, 19-21 ต.ค. 61, 26-28 ต.ค. 61, 14-16 ก.ย. 61, 28-30 ก.ย. 61, 01 – 03 มิ.ย. 61, 7-9 ก.ย. 61, 8-10 ธ.ค. 61, 29-31 ธ.ค. 61, 9-11 พ.ย. 61, 23-25 พ.ย. 61, 2-4 พ.ย. 61, 16-18 พ.ย. 61, 14-16 ธ.ค. 61, 21-23 ธ.ค. 61, 7-9 ธ.ค. 61, 11-13 ม.ค. 62, 18-20 ม.ค. 62, 4-6 ม.ค. 62, 25-27 ม.ค. 62, 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61

  ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,888 ฿
  รหัส : CAM-FD-090
  วันที่เดินทาง

  30-31 มี.ค. 62, 2-3 ก.พ. 62, 16-17 ก.พ. 62, 2-3 มี.ค. 62

  ทัวร์กัมพูชา จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) ทะเลสาบนํ้าจืด ล่องเรือ ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โตนเลสาบเป็นแม่นํ้าธรรมชาติ และเปี่ยมด้วยระบบนิเวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นั้นอุดมด้วยพันธุ์ปลามากกว่า 300 ชนิด บนพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-087
  วันที่เดินทาง

  15-17 ก.ค. 60, 30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61, 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61, 2-4 ธ.ค. 61, 9-11 ธ.ค. 61, 5-7 ม.ค. 61, 27-29 ก.ค. 61, 6-8 ต.ค. 61, 13-15 ต.ค. 61, 20-22 ต.ค. 61, 27-29 ต.ค. 61, 21-23 ก.ค. 61, 1-3 ก.ย. 61, 4-6 ส.ค. 61, 18-20 ส.ค. 61, 25-27 ส.ค. 61, 22-24 ก.ย. 61, 11-13 ก.ค. 61, 8-10 ธ.ค. 61, 3-5 พ.ย. 61, 10-12 พ.ย. 61, 17-19 พ.ย. 61, 24-26 พ.ย. 61, 29-31 ธ.ค. 61, 1-3 ธ.ค. 61, 12-14 ม.ค. 62, 19-21 ม.ค. 62, 15-17 ธ.ค. 61, 22-24 ธ.ค. 61, 26-28 ม.ค. 62, 29 ก.ย. – 1 ต.ค. 61

  ทัวร์เขมร นำท่านล่องเรือชม โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบเขมรเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 7500 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมถึงพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ ก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-084
  วันที่เดินทาง

  2-4 ธ.ค. 61, 9-11 ธ.ค. 61, 11-13 ส.ค. 61, 6-8 ต.ค. 61, 13-15 ต.ค. 61, 20-22 ต.ค. 61, 27-29 ต.ค. 61, 1-3 ก.ย. 61, 4-6 ส.ค. 61, 18-20 ส.ค. 61, 25-27 ส.ค. 61, 22-24 ก.ย. 61, 15-17 ก.ย. 61, 8-10 ธ.ค. 61, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 29 ก.ย.-01 ต.ค. 61, 3-5 พ.ย. 61, 10-12 พ.ย. 61, 17-19 พ.ย. 61, 24-26 พ.ย. 61, 29-31 ธ.ค. 61, 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 62, 1-3 ธ.ค. 61, 12-14 ม.ค. 62, 19-21 ม.ค. 62, 15-17 ธ.ค. 61, 22-24 ธ.ค. 61, 5-7 ม.ค. 62, 26-28 ม.ค. 62

  ทัวร์กัมพูชา นำทุกท่านกรายสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ในสมัยนั้นองค์เจ๊ค องค์จอม มีความสามารถในเรื่องการรบเป็นอย่างมากเป็นที่เกรงขามของข้ำศึกศัตรู เป็นผู้ที่มีจิตใจงามเป็นอย่างมากในยามว่างเว้นจากศึกสงคราม หากมีนักโทษคนไหนที่ไม่ได้ทำความผิดที่ร้ายแรงมาก ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,888 ฿
  รหัส : CAM-PG-091
  วันที่เดินทาง

  26-27 ม.ค. 62, 30-31 มี.ค. 62, 2-3 ก.พ. 62, 9-10 ก.พ. 62, 23-24 ก.พ. 62, 2-3 มี.ค. 62, 16-17 มี.ค. 62

  ทัวร์กัมพูชา จากนั้นเดินทางต่อไปยัง โตนเลสาบ (Tonle Sap Lake) ทะเลสาบนํ้าจืด ล่องเรือ ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โตนเลสาบเป็นแม่นํ้าธรรมชาติ และเปี่ยมด้วยระบบนิเวศ ว่ากันว่าโตนเลสาบแห่งนี้นั้นอุดมด้วยพันธุ์ปลามากกว่า 300 ชนิด บนพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,888 ฿
  รหัส : CAM-PG-089
  วันที่เดินทาง

  19-21 ม.ค. 62, 8-10 ก.พ. 62, 15-17 ก.พ. 62, 8-10 มี.ค. 62, 15-17 มี.ค. 62, 22-24 ก.พ. 62, 29-31 มี.ค. 62, 2-4 ก.พ. 62

  ทัวร์เขมร นำท่านชม คุกตวลสเลง (Tuol Sleng Genocide Museum) อนุสรณ์แห่งความโหดร้ายของเขมรแดง สถานที่กักขังนักโทษทางการเมืองในยุคสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดง แต่เดิมเป็นโรงเรียนที่สอนในระดับชั้นประถม แต่ถูกยึดใช้เป็นสถานที่บัญชาการนำโดย พล พต ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราว...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 18,989 ฿
  รหัส : CAM-FD-075
  วันที่เดินทาง

  สอบถามเพิ่มเติม

  ทัวร์กัมพูชา จุดเด่น • ที่พักหรูระดับ 3/4 ดาว • ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตภายใน โตนเลสาบ • ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ณ ปราสาทนครวัด • ชม โชว์ระบำอัปสรา นาฎศิลป์พื้นเมืองที่งดงาม • เต็มอิ่มกับอาหาร บุฟเฟต์นานาชาติ • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ต / ตลาดซาจ๊ะ ...
  จองเลย