โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • taiwan2

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Planet Holidays

เป็นทัวร์ไต้หวันคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline24ชม. สำรองที่นั่ง 087-078-1777 id linet : @planetholiday นำท่านบินไปสู่ สถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์ไต้หวัน  เช่น ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คทะเลสาบสุริยัน จันทรา อุทยานทาโรโกะ  พิพิธภัณฑ์กู้กง   สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่วนอุทยานเย่หลิ่ว


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวันราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,900 ฿
  รหัส : TAI-VZ-954
  วันที่เดินทาง

  1-4 ม.ค. 63, 12-15 ม.ค. 63, 15-18 ม.ค. 63, 21-24 ม.ค. 63

  ทัวร์ไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เพื่อให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชือเสียงของเมืองไทจงและได้รับการกล่าวว่าเป็นตลาดนัดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฝงเจี่ย ตลาดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นและเติบโตพร้อมกับมหาวิทยาลัย มีร้านค้า ร้านขายอาหา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,990 ฿
  รหัส : TAI-VZ-953
  วันที่เดินทาง

  1-4 ม.ค. 63, 12-15 ม.ค. 63, 15-18 ม.ค. 63, 21-24 ม.ค. 63

  ทัวร์ไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ถ่ายรูปด้านนอก) ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย อาทิเช่น ALDO, BOTT...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : TAI-SL-907
  วันที่เดินทาง

  28-31 ธ.ค. 62, 26-29 ธ.ค. 62, 28-31 มี.ค. 63, 17-20 ธ.ค. 62, 18-21 ก.พ. 63, 09-12 ก.พ. 63, 25-28 ก.พ. 63, 29 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 08-11 มี.ค. 63, 15-18 มี.ค. 63, 5-8 เม.ย. 63, 4-7 พ.ค. 63, 13-16 พ.ค. 63, 20-23 พ.ค. 63, 27-30 พ.ค. 63, 10-13 มิ.ย. 63, 17-20 มิ.ย. 63

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,555 ฿
  รหัส : TAI-SL-817
  วันที่เดินทาง

  23-26 ม.ค. 63, 13-16 ก.พ. 63, 28-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 12-15 ธ.ค. 62, 19-22 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 6-9 มี.ค. 63, 13-16 มี.ค. 63, 16-19 ม.ค. 63, 20-23 ก.พ. 63, 20-23 มี.ค. 63, 27 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 27-30 มี.ค. 63, 17-20 เม.ย. 63, 24-27 เม.ย. 63, 30 เม.ย.-03 พ.ค. 63, 07-10 พ.ค. 63, 14-17 พ.ค. 63, 21-24 พ.ค. 63, 3-6 มิ.ย. 63

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,888 ฿
  รหัส : TAI-XW-962
  วันที่เดินทาง

  27-30 ธ.ค. 62, 28-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 26-29 ธ.ค. 62, 17-20 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63, 24-27 ธ.ค. 62, 25-28 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 21-24 มี.ค. 63, 18-21 ก.พ. 63, 23-26 มี.ค. 63, 11-14 ม.ค. 63, 14-17 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 13-16 มี.ค. 63, 02-05 ม.ค. 63, 03-06 ม.ค. 63, 04-07 ม.ค. 63, 05-08 ม.ค. 63, 06-09 ม.ค. 63, 07-10 ม.ค. 63, 08-11 ม.ค. 63, 09-12 ม.ค. 63, 13-16 ม.ค. 63, 15-18 ม.ค. 63, 19-22 ม.ค. 63, 02-05 ก.พ. 63, 04-07 ก.พ. 63, 06-09 ก.พ. 63, 08-11 ก.พ. 63, 10-13 ก.พ. 63, 12-15 ก.พ. 63, 16-19 ก.พ. 63, 20-23 ก.พ. 63, 22-25 ก.พ. 63, 24-27 ก.พ. 63, 26-29 ก.พ. 63, 01-04 มี.ค. 63, 03-06 มี.ค. 63, 05-08 มี.ค. 63, 07-10 มี.ค. 63, 09-12 มี.ค. 63, 11-14 มี.ค. 63, 15-18 มี.ค. 63, 17-20 มี.ค. 63, 19-22 มี.ค. 63, 25-28 มี.ค. 63, 01-04 ม.ค. 63, 29 ม.ค.-01 ก.พ. 63

  ทัวร์ไต้หวัน | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต |...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,888 ฿
  รหัส : TAI-XW-956
  วันที่เดินทาง

  13-16 ก.พ. 63, 12-15 มี.ค. 63, 10-13 ม.ค. 63, 18-21 ม.ค. 63, 16-19 มี.ค. 63, 21-24 ก.พ. 63, 12-15 ม.ค. 63, 14-17 ม.ค. 63, 16-19 ม.ค. 63, 20-23 ม.ค. 63, 01-04 ก.พ. 63, 03-06 ก.พ. 63, 09-12 ก.พ. 63, 11-14 ก.พ. 63, 15-18 ก.พ. 63, 17-20 ก.พ. 63, 19-22 ก.พ. 63, 23-26 ก.พ. 63, 25-28 ก.พ. 63, 29 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 02-05 มี.ค. 63, 04-07 มี.ค. 63, 06-09 มี.ค. 63, 08-11 มี.ค. 63, 10-13 มี.ค. 63, 14-17 มี.ค. 63, 18-21 มี.ค. 63, 20-23 มี.ค. 63, 22-25 มี.ค. 63, 24-27 มี.ค. 63, 30 ม.ค.-02 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 05-08 ก.พ. 63

  ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว Beitou Hot Springs Park | ซื่อหลินกวนตี๋| ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,990 ฿
  รหัส : TAI-VZ-963
  วันที่เดินทาง

  14-17 ก.พ. 63, 21-24 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 13-16 มี.ค. 63, 20-23 มี.ค. 63

  ทัวร์ไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัต...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,878 ฿
  รหัส : TAI-XW-909
  วันที่เดินทาง

  13-17 ธ.ค. 62, 20-24 ธ.ค. 62, 14-18 ก.ย. 62, 21-25 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-02 ต.ค. 62, 10-14 ต.ค. 62, 17-21 ต.ค. 62, 13-17 ก.ย. 62, 23-27 พ.ย. 62, 24-28 พ.ย. 62, 25-29 พ.ย. 62, 26-30 พ.ย. 62, 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62, 10-14 ธ.ค. 62, 11-15 ธ.ค. 62, 12-16 ธ.ค. 62, 14-18 ธ.ค. 62, 15-19 ธ.ค. 62, 16-20 ธ.ค. 62, 17-21 ธ.ค. 62, 18-22 ธ.ค. 62, 19-23 ธ.ค. 62, 21-25 ธ.ค. 62, 22-26 ธ.ค. 62, 23-27 ธ.ค. 62, 24-28 ธ.ค. 62, 25-29 ธ.ค. 62, 26-30 ธ.ค. 62, 27-31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 63, 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62, 31 ต.ค.-04 พ.ย. 62, 10-14 พ.ย. 62, 11-15 พ.ย. 62, 12-16 พ.ย. 62, 13-17 พ.ย. 62, 14-18 พ.ย. 62, 15-19 พ.ย.62, 16-20 พ.ย. 62, 17-21 พ.ย. 62, 19-23 พ.ย. 62, 20-24 พ.ย. 62, 21-25 พ.ย. 62, 22-26 พ.ย. 62, 23-27 ก.ย. 62, 10-14 ม.ค. 63, 11-15 ม.ค. 63, 15-19 ม.ค. 63, 16-20 ม.ค. 63, 17-21 ม.ค. 63, 18-22 ม.ค. 63, 14-18 ม.ค. 63, 16-20 ก.ย. 62, 01-05 พ.ย. 62, 08-12 พ.ย. 62, 09-13 ต.ค. 62, 03-07 ธ.ค. 62, 04-08 ธ.ค. 62, 07-11 ธ.ค. 62, 01-05 ก.ย. 62, 02-06 ก.ย. 62, 06-10 ก.ย. 62, 07-11 ก.ย. 62, 09-13 ก.ย. 62, 03-07 ต.ค. 62, 13-17 มี.ค. 63, 12-16 ม.ค. 63, 19-23 ม.ค. 63, 16-20 ก.พ. 63, 23-27 ก.พ. 63, 15-19 มี.ค. 63, 22-26 มี.ค. 63, 01-05 ธ.ค. 62, 02-06 ธ.ค. 62, 05-09 ธ.ค. 62, 06-10 ธ.ค. 62, 08-12 ธ.ค. 62, 09-13 ธ.ค. 62, 06-10 พ.ย. 62, 02-06 พ.ย. 62, 03-07 พ.ย. 62, 04-08 พ.ย. 62, 05-09 พ.ย. 62, 07-11 พ.ย. 62, 09-13 พ.ย. 62, 13-17 ก.พ. 63, 01-05 ม.ค. 63, 02-06 ม.ค. 63, 03-07 ม.ค. 63, 04-08 ม.ค. 63, 05-09 ม.ค. 63, 06-10 ม.ค. 63, 07-11 ม.ค. 63, 08-12 ม.ค. 63, 09-13 ม.ค. 63, 13-17 ม.ค. 63, 01-05 ก.พ. 63, 02-06 ก.พ. 63, 03-07 ก.พ. 63, 04-08 ก.พ. 63, 05-09 ก.พ. 63, 06-10 ก.พ. 63, 07-11 ก.พ. 63, 08-12 ก.พ. 63, 09-13 ก.พ. 63, 10-14 ก.พ. 63, 11-15 ก.พ. 63, 12-16 ก.พ. 63, 14-18 ก.พ. 63, 15-19 ก.พ. 63, 17-21 ก.พ. 63, 18-22 ก.พ. 63, 19-23 ก.พ. 63, 20-24 ก.พ. 63, 21-25 ก.พ. 63, 22-26 ก.พ. 63, 24-28 ก.พ. 63, 25-29 ก.พ. 63, 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 29 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 01-05 มี.ค. 63, 02-06 มี.ค. 63, 03-07 มี.ค. 63, 04-08 มี.ค. 63, 05-09 มี.ค. 63, 06-10 มี.ค. 63, 07-11 มี.ค. 63, 08-12 มี.ค. 63, 09-13 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 11-15 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 14-18 มี.ค. 63, 16-20 มี.ค. 63, 17-21 มี.ค. 63, 18-22 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 20-24 มี.ค. 63, 21-25 มี.ค. 63, 23-27 มี.ค. 63, 24-28 มี.ค. 63

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก และนำคณะนมัสการพระอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,888 ฿
  รหัส : TAI-XW-921
  วันที่เดินทาง

  13-17 ธ.ค. 62, 20-24 ธ.ค. 62, 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62, 4-8 ธ.ค. 62, 6-10 ธ.ค. 62, 11-15 ธ.ค. 62, 18-22 ธ.ค. 62, 25-29 ธ.ค. 62, 27-31 ธ.ค. 62, 13-17 พ.ย. 62, 20-24 พ.ย. 62, 22-26 พ.ย. 62, 15-19 พ.ย. 62, 10-14 ม.ค. 63, 15-19 ม.ค. 63, 17-21 ม.ค. 63, 3-7 ม.ค. 63, 08-12 พ.ย. 62, 1-5 ม.ค. 63, 08-12 ม.ค. 63

  ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานี...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,888 ฿
  รหัส : TAI-XW-949
  วันที่เดินทาง

  23-27 ก.พ. 63, 22-26 มี.ค. 63, 13-17 ก.พ. 63, 01-05 ก.พ. 63, 03-07 ก.พ. 63, 05-09 ก.พ. 63, 07-11 ก.พ. 63, 09-13 ก.พ. 63, 11-15 ก.พ. 63, 15-19 ก.พ. 63, 17-21 ก.พ. 63, 19-23 ก.พ. 63, 21-25 ก.พ. 63, 25-29 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 29 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 02-06 มี.ค. 63, 04-08 มี.ค. 63, 06-10 มี.ค. 63, 08-12 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 14-18 มี.ค. 63, 16-20 มี.ค. 63, 18-22 มี.ค. 63, 20-24 มี.ค. 63, 24-28 มี.ค. 63

  ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,888 ฿
  รหัส : TAI-VZ-965
  วันที่เดินทาง

  12-15 มี.ค. 63, 21-24 ก.พ. 63, 09-12 ม.ค. 63, 19-22 ม.ค. 63, 08-11 ก.พ. 63, 09-12 ก.พ. 63, 20-23 ก.พ. 63, 01-04 มี.ค. 63, 06-09 มี.ค. 63, 07-10 มี.ค. 63, 20-23 มี.ค. 63, 22-25 มี.ค. 63, 30 ม.ค.-02 ก.พ. 63

  อ สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,888 ฿
  รหัส : TAI-XW-911
  วันที่เดินทาง

  21-25 ธ.ค. 62, 23-27 ธ.ค. 62, 25-29 ธ.ค. 62, 27-31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 63, 11-15 ม.ค. 63, 15-19 ม.ค. 63, 17-21 ม.ค. 63, 23-27 ม.ค. 63, 3-7 ม.ค. 63, 5-9 ม.ค. 63, 19-23 ม.ค. 63, 1-5 ม.ค. 63, 07-11 ม.ค. 63, 09-13 ม.ค. 63, 13-17 ม.ค. 63, 21-25 ม.ค. 63, 27-31 ม.ค. 63, 29 ม.ค.-02 ก.พ. 63, 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63, 25-29 ม.ค. 63

  ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ...
  จองเลย