โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • taiwan2

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Planet Holidays เป็นทัวร์ไต้หวันคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline24ชม. สำรองที่นั่ง 087-078-1777 id linet : @planetholiday นำท่านบินไปสู่ สถานที่ท่องเที่ยว ไต้หวัน  เช่น ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คทะเลสาบสุริยัน จันทรา อุทยานทาโรโกะ  พิพิธภัณฑ์กู้กง   สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่วนอุทยานเย่หลิ่ว


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวันราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : TAI-SL-812
  วันที่เดินทาง

  16-19 มี.ค. 62, 23-26 มี.ค. 62, 30 มี.ค.-02 เม.ย. 62, 18-21 ม.ค. 62, 25-28 ม.ค. 62, 9-12 มี.ค. 62, 2-5 มี.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 4-7 ม.ค. 62, 20-23 เม.ย. 62, 6-9 เม.ย. 62, 26-29 เม.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดังให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง นำท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “ส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : TAI-SL-756
  วันที่เดินทาง

  8-11 พ.ย. 61, 1-4 พ.ย. 61, 16-19 ธ.ค. 61, 11-14 พ.ย. 61, 18-21 พ.ย. 61, 25-28 พ.ย. 61, 10-13 ธ.ค. 61, 18-21 ธ.ค. 61, 20-23 ม.ค. 62, 27-30 ม.ค. 62, 10-13 มี.ค. 62, 27-30 มี.ค. 62, 3-6 มี.ค. 62, 13-16 ม.ค. 62, 10-13 ก.พ. 62, 11-14 ก.พ. 62, 17-20 ก.พ. 62, 24-27 ก.พ. 62, 17-20 มี.ค. 62, 24-27 มี.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 ☛ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ ☛ ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : TAI-VZ-837
  วันที่เดินทาง

  15-17 มี.ค. 62, 22-24 มี.ค. 62, 29-31 มี.ค. 62, 2-4 มี.ค. 62, 9-11 มี.ค. 62, 16-18 มี.ค. 62, 23-25 มี.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน เพื่อท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่านสู่ Cosmetic Shop เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางและสินค้าเกี่ยวกับความงามอื่นที่ได้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : TAI-SL-817
  วันที่เดินทาง

  21-24 ก.พ. 62, 10-13 ม.ค. 62, 17-20 ม.ค. 62, 24-27 ม.ค. 62, 14-17 ก.พ. 62, 13-16 ก.พ. 62, 20-23 ก.พ. 62, 13-16 มี.ค. 62, 10-13 มี.ค. 62, 3-6 ม.ค. 62, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 62, 6-9 มี.ค. 62, 27-30 มี.ค. 62, 3-6 มี.ค. 62, 31 มี.ค.-03 เม.ย. 62, 17-20 ก.พ. 62, 24-27 ก.พ. 62, 17-20 มี.ค. 62, 20-23 มี.ค. 62, 24-27 มี.ค. 62, 2-5 เม.ย.62, 23-26 เม.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,111 ฿
  รหัส : TAI-SL-758
  วันที่เดินทาง

  23-26 ธ.ค. 61, 13-16 พ.ย. 61, 20-23 พ.ย. 61, 27-30 พ.ย. 61, 11-14 ธ.ค. 61, 18-21 ธ.ค. 61, 15-18 ม.ค. 62, 5-8 มี.ค. 62, 12-15 มี.ค. 62, 22-25 ม.ค. 62, 29 ม.ค.-01 ก.พ. 62, 12-15 ก.พ. 62, 19-22 ก.พ. 62, 26 ก.พ.-01 มี.ค. 62, 19-22 มี.ค. 62, 26-29 มี.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 ☛ ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มี...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 ฿
  รหัส : TAI-IT-779
  วันที่เดินทาง

  5-8 ต.ค. 61, 12-15 ต.ค. 61, 4-7 ต.ค. 61, 18-21 ต.ค. 61, 3-6 พ.ย. 61, 1-4 พ.ย. 61, 21-24 ธ.ค. 61, 28 ก.ย.-01 ต.ค. 61, 9-12 พ.ย. 61, 16-19 พ.ย. 61, 14-17 ธ.ค. 61, 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 61, 26-29 ม.ค. 62, 1-4 มี.ค. 62, 23-26 พ.ย. 61, 10-13 พ.ย. 61, 18-21 ม.ค. 62, 15-18 ก.พ. 62, 15-18 มี.ค. 62, 11-14 ม.ค. 62, 4-7 ม.ค. 62, 22-25 ก.พ. 62, 8-11 มี.ค. 62, 22-25 มี.ค. 62, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,777 ฿
  รหัส : TAI-SL-816
  วันที่เดินทาง

  11-15 ม.ค. 62, 18-22 ม.ค. 62, 25-29 ม.ค. 62, 22-26 มี.ค. 62, 24-28 เม.ย. 62, 28 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 18-22 เม.ย. 62, 19-23 เม.ย. 62, 20-24 เม.ย. 62, 25-29 เม.ย. 62, 26-30 เม.ย. 62, 29 มี.ค.-03 เม.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION - ตึกไทเป 101 ☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ☛ ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง ☛ บิ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,888 ฿
  รหัส : TAI-XW-834
  วันที่เดินทาง

  3-7 เม.ย. 62, 10-14 เม.ย. 62, 17-21 เม.ย. 62, 24-28 เม.ย. 62, 30 มี.ค.-03 เม.ย. 62, 31 มี.ค.-04 เม.ย. 62, 4-8 เม.ย. 62, 6-10 เม.ย. 62, 7-11 เม.ย. 62, 11-15 เม.ย. 62, 13-17 เม.ย. 62, 14-18 เม.ย. 62, 18-22 เม.ย. 62, 20-24 เม.ย. 62, 21-25 เม.ย. 62, 25-29 เม.ย. 62, 27 เม.ย.-01 พ.ค. 62, 9-13 พ.ค. 62, 23-27 พ.ค. 62, 8-12 พ.ค. 62, 15-19 พ.ค. 62, 22-26 พ.ค. 62, 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 62, 1-5 พ.ค. 62, 16-20 พ.ค. 62, 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 62, 2-6 พ.ค. 62, 5-9 พ.ค. 62, 12-16 พ.ค. 62, 19-23 พ.ค. 62, 26-30 พ.ค. 62, 4-8 พ.ค. 62, 28 เม.ย.-02 พ.ค. 62, 11-15 พ.ค. 62, 18-22 พ.ค. 62, 25-29 พ.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 ฿
  รหัส : TAI-VZ-819
  วันที่เดินทาง

  23-26 ม.ค. 62, 20-23 ก.พ. 62, 13-16 มี.ค. 62, 6-9 มี.ค. 62, 27-30 มี.ค. 62, 20-23 มี.ค. 62, 27 ก.พ. – 2 มี.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน นาท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้าจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา มาจาก ทิศตะวันออกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ และ ทิศตะวันตกของทะเลสาบมีลักษณะคล้ายพระจันทร์ ทะเลสาบสุริยันจันทราเกิดจากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้าทาให้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 ฿
  รหัส : TAI-SL-798
  วันที่เดินทาง

  21-24 ก.พ. 62, 7-10 ก.พ. 62, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 7-10 มี.ค. 62, 21-24 มี.ค. 62, 10-13 ม.ค. 62, 17-20 ม.ค. 62, 24-27 ม.ค. 62, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 62, 14-17 ก.พ. 62, 3-6 ม.ค. 62, 14-20 มี.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน รวบรวม ประวัติ ของใช้สำคัญ รถ และ จำลองห้องทำงานของท่าน เจียง ไค เช็ค ซึ่งภายในยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ของไทย ครั้งเสด็จเยือ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 ฿
  รหัส : TAI-SL-814
  วันที่เดินทาง

  29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61, 28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61, 26-30 ธ.ค. 61, 27-31 ธ.ค. 61, 16-20 ม.ค. 62, 23-27 ม.ค. 62, 13-17 ก.พ. 62, 14-18 ก.พ. 62, 15-19 ก.พ. 62, 20-24 ก.พ. 62, 21-25 ก.พ. 62, 22-26 ก.พ. 62, 27 ก.พ. -03 มี.ค. 62, 6-10 มี.ค. 62, 7-11 มี.ค. 62, 14-18 มี.ค. 62, 9-13 ม.ค. 62, 13-17 มี.ค. 62, 20-24 มี.ค. 62, 27-31 มี.ค. 62, 3-7 เม.ย. 62, 10-14 เม.ย. 62, 24-28 เม.ย. 62, 21-25 มี.ค. 62, 4-8 เม.ย. 62, 11-15 เม.ย. 62, 12-16 เม.ย. 62, 13-17 เม.ย. 62, 18-22 เม.ย. 62, 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดังให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทางเพื่อเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “ส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,333 ฿
  รหัส : TAI-SL-808
  วันที่เดินทาง

  15-19 ก.พ. 62, 22-26 ก.พ. 62, 28 ก.พ.-04 มี.ค. 62, 1-5 มี.ค. 62, 7-11 มี.ค. 62, 8-12 มี.ค. 62, 14-18 มี.ค. 62, 15-19 มี.ค. 62, 21-25 มี.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ☛ ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LIO...
  จองเลย