โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • taiwan2

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Planet Holidays

เป็นทัวร์ไต้หวันคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline24ชม. สำรองที่นั่ง 087-078-1777 id linet : @planetholiday นำท่านบินไปสู่ สถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์ไต้หวัน  เช่น ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คทะเลสาบสุริยัน จันทรา อุทยานทาโรโกะ  พิพิธภัณฑ์กู้กง   สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่วนอุทยานเย่หลิ่ว


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวันราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 ฿
  รหัส : TAI-VZ-865
  วันที่เดินทาง

  26-28 เม.ย. 62, 4-6 พ.ค. 62, 10-12 พ.ค. 62, 11-13 พ.ค. 62, 18-20 พ.ค. 62, 24-26 พ.ค. 62, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 12-14 ต.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 25-27 ต.ค.62, 6-8 ก.ย. 62, 17-19 พ,ค. 62, 12-14 ก.ค. 62, 4-6 ต.ค. 62, 27-29 ก.ย. 62, 26-28 ก.ค. 62, 23-25 ส.ค. 62, 5-7 ก.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” นำท่าน นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋งที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่ วั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : TAI-XW-874
  วันที่เดินทาง

  8-11 ส.ค. 62, 4-7 ส.ค. 62, 1-4 ก.ย. 62, 6-9 ต.ค. 62, 12-15 ก.ย. 62, 22-25 ส.ค. 62, 10-13 ก.ย. 62, 24-27 ก.ย. 62, 10-13 ต.ค. 62, 22-25 ต.ค. 62, 20-23 ต.ค. 62, 5-8 ก.ย. 62, 19-22 ก.ย. 62, 15-18 ส.ค. 62, 3-6 ต.ค. 62, 17-20 ต.ค. 62, 1-4 ส.ค. 62, 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 26-29 ก.ย. 62, 11-14 ส.ค. 62, 13-16 ต.ค. 62, 18-21 ส.ค. 62, 25-28 ส.ค. 62, 8-11 ก.ย. 62, 24-27 ต.ค. 62, 22-25 ก.ย. 62, 15-18 ต.ค. 62, 15-18 ก.ย. 62, 29 ก.ย.-02 ต.ค. 62, 1-4 ต.ค. 62, 8-11 ต.ค. 62, 13-16 ส.ค. 62, 6-9 ส.ค. 62, 20-23 ส.ค. 62, 27-30 ส.ค. 62, 3-6 ก.ย. 62, 17-20 ก.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : TAI-XW-881
  วันที่เดินทาง

  2-5 ส.ค. 62, 9-12 ส.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 27-30 ก.ย. 62, 16-19 ส.ค. 62, 23-26 ส.ค. 62, 30 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 13-16 ก.ย. 62, 20-23 ก.ย. 62, 6-9 ก.ย. 62, 16-18 ก.ค. 62, 20-22 ก.ค. 62, 26-28 ก.ค. 62, 6-8 ก.ค. 62, 12-15 ส.ค. 62, 2-4 ก.ค. 62, 25-27 ก.ค. 62, 30 ก.ค.-01 ส.ค. 62, 24-27 มิ.ย. 62, 17-20 มิ.ย. 62, 2-5 ก.ย. 62, 5-8 ส.ค. 62, 26-29 ส.ค. 62, 9-12 ก.ย. 62, 16-19 ก.ย. 62, 23-26 ก.ย. 62, 9-11 ก.ค. 62, 23-25 ก.ค. 62, 19-22 ส.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน หลังจากนั้นนำท่านแวะ ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นพาทุกท่านไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ให้ทุกท่านได้สัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย ทั้งหลากหลาย พร้อมทั้งความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : TAI-XW-896
  วันที่เดินทาง

  12-15 ก.ย. 62, 22-25 ส.ค. 62, 10-13 ก.ย. 62, 24-27 ก.ย. 62, 10-13 ต.ค. 62, 22-25 ต.ค. 62, 20-23 ต.ค. 62, 19-22 ก.ย. 62, 15-18 ส.ค. 62, 17-20 ต.ค. 62, 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 26-29 ก.ย. 62, 13-16 ต.ค. 62, 18-21 ส.ค. 62, 25-28 ส.ค. 62, 24-27 ต.ค. 62, 22-25 ก.ย. 62, 15-18 ต.ค. 62, 15-18 ก.ย. 62, 29 ก.ย.-02 ต.ค. 62, 13-16 ส.ค. 62, 20-23 ส.ค. 62, 27-30 ส.ค. 62, 17-20 ก.ย. 62, 01-04 ส.ค. 62, 03-06 ต.ค. 62, 06-09 ส.ค. 62, 03-06 ก.ย. 62, 05-08 ก.ย. 62, 01-04 ต.ค. 62, 06-09 ต.ค. 62, 08-11 ต.ค. 62, 04-07 ส.ค. 62, 01-04 ก.ย. 62, 08-11 ก.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน | ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,499 ฿
  รหัส : TAI-SL-907
  วันที่เดินทาง

  5-8 ต.ค. 62, 19-22 ต.ค. 62, 26-29 ต.ค. 62, 30 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 28-31 ธ.ค. 62, 26-29 ธ.ค. 62, 23-26 พ.ย. 62, 09-12 พ.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,555 ฿
  รหัส : TAI-SL-817
  วันที่เดินทาง

  13-16 เม.ย. 62, 11-14 เม.ย. 62, 12-15 เม.ย. 62, 23-26 เม.ย. 62, 6-9 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 24-27 พ.ค. 62, 8-11 ส.ค. 62, 21-24 มิ.ย. 62, 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 6-9 ต.ค. 62, 11-14 ต.ค. 62, 2-5 เม.ย. 62, 26-29 ต.ค. 62, 14-17 มิ.ย. 62, 23-26 ส.ค. 62, 6-9 ก.ค. 62, 7-10 ก.ย. 62, 21-24 ก.ย. 62, 20-23 ก.ค. 62, 14-17 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-01 ต.ค. 62, 25-28 ก.ค. 62, 2-5 ต.ค. 62, 9-12 ต.ค. 62, 16-19 ต.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 ฿
  รหัส : TAI-IT-898
  วันที่เดินทาง

  12-15 ก.ย. 62, 11-14 ต.ค. 62, 10-13 ต.ค. 62, 12-15 ต.ค. 62, 26-29 ก.ค. 62, 11-14 ก.ค. 62, 19-22 ก.ย. 62, 15-18 ส.ค. 62, 17-20 ต.ค. 62, 18-21 ก.ค. 62, 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 26-29 ก.ย. 62, 18-21 ต.ค. 62, 09-12 ส.ค. 62, 04-07 ก.ค. 62, 03-06 ต.ค. 62, 04-07 ต.ค. 62, 05-08 ก.ย. 62, 05-08 ต.ค. 62, 02-05 ส.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ นำท่าน ชิมชาอู่หลง ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,000 ฿
  รหัส : TAI-XW-883
  วันที่เดินทาง

  12-16 ต.ค. 62, 19-23 ต.ค. 62, 10-14 ส.ค. 62, 17-21 ส.ค. 62, 24-28 ส.ค. 62, 31 ส.ค.-04 ก.ย. 62, 14-18 ก.ย. 62, 21-25 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-02 ต.ค. 62, 14-18 ส.ค. 62, 21-25 ส.ค. 62, 11-15 ก.ย. 62, 18-22 ก.ย. 62, 25-29 ก.ย. 62, 10-14 ต.ค. 62, 17-21 ต.ค. 62, 31 ก.ค.-04 ส.ค. 62, 11-15 ส.ค. 62, 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 62, 20-24 ต.ค. 62, 15-19 ส.ค. 62, 22-26 ส.ค. 62, 12-16 ก.ย. 62, 19-23 ก.ย. 62, 25-29 ส.ค. 62, 18-22 ส.ค. 62, 15-19 ก.ย. 62, 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 26-30 ก.ย. 62, 22-26 ก.ย. 62, 29 ก.ย.-03 ต.ค. 62, 01-05 ส.ค.62, 09-13 ต.ค. 62, 03-07 ส.ค. 62, 04-08 ส.ค. 62, 07-11 ส.ค. 62, 08-12 ส.ค. 62, 01-05 ก.ย. 62, 04-08 ก.ย. 62, 05-09 ก.ย. 62, 07-11 ก.ย. 62, 08-12 ก.ย. 62, 02-06 ต.ค. 62, 03-07 ต.ค. 62, 06-10 ต.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน นำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นำท่านล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัวชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร หากมองจากมุมสูงทะเลสาบแห...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,111 ฿
  รหัส : TAI-XW-911
  วันที่เดินทาง

  3-7 ส.ค. 62, 24-28 ส.ค. 62, 14-18 ก.ย. 62, 21-25 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-02 ต.ค. 62, 21-25 ส.ค. 62, 4-8 ก.ย. 62, 11-15 ก.ย. 62, 18-22 ก.ย. 62, 25-29 ก.ย. 62, 2-6 ต.ค. 62, 20-24 ต.ค. 62, 22-26 ส.ค. 62, 5-9 ก.ย. 62, 12-16 ก.ย. 62, 19-23 ก.ย. 62, 25-29 ส.ค. 62, 1-5 ก.ย. 62, 15-19 ก.ย. 62, 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 26-30 ก.ย. 62, 22-26 ก.ย. 62, 29 ก.ย.-03 ต.ค. 62, 09-13 ต.ค. 62, 08-12 ส.ค. 62, 07-11 ก.ย. 62, 08-12 ก.ย. 62, 06-10 ต.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,888 ฿
  รหัส : TAI-XW-853
  วันที่เดินทาง

  20-24 มิ.ย. 62, 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 4-8 ก.ค. 62, 11-15 ก.ค. 62, 18-22 ก.ค. 62, 1-5 ส.ค. 62, 6-10 มิ.ย. 62, 5-9 มิ.ย. 62, 12-16 มิ.ย. 62, 9-13 มิ.ย. 62, 16-20 มิ.ย. 62, 23-27 มิ.ย. 62, 26-30 มิ.ย. 62, 24-28 ก.ค. 62, 1-5 มิ.ย. 62, 19-23 มิ.ย. 62, 13-17 ก.ค. 62, 27-31 ก.ค. 62, 8-12 มิ.ย. 62, 15-19 มิ.ย. 62, 2-6 มิ.ย. 62, 30 มิ.ย.-03 ก.ค. 62, 22-26 มิ.ย. 62, 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 62, 6-10 ก.ค. 62, 20-24 ก.ค. 62, 3-7 ส.ค. 62, 10-14 ส.ค. 62, 17-21 ส.ค. 62, 24-28 ส.ค. 62, 3-7 ก.ค. 62, 10-14 ก.ค. 62, 17-21 ก.ค. 62, 7-11 ส.ค. 62, 14-18 ส.ค. 62, 21-25 ส.ค. 62, 28 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 31 ก.ค.-04 ส.ค. 62, 11-15 ส.ค. 62, 25-29 ก.ค. 62, 15-19 ส.ค. 62, 22-26 ส.ค. 62, 14-18 ก.ค. 623, 8-12 ส.ค. 62, 25-29 ส.ค. 62, 7-11 ก.ค. 62, 21-25 ก.ค. 62, 4-8 ส.ค. 62, 18-22 ส.ค. 62, 28 ก.ค.-01 ส.ค. 62, 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ∞ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ∞ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ∞ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ∞ อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ∞ ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ ∞ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,990 ฿
  รหัส : TAI-VZ-871
  วันที่เดินทาง

  13-16 ก.ค. 62, 14-17 ก.ค. 62, 9-12 ส.ค. 62, 12-15 ต.ค. 62, 26-29 ก.ค. 62, 29 มิ.ย.-02 ก.ค. 62, 26-29 ก.ย. 62, 17-20 มิ.ย. 62, 13-16 ส.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน นำทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,222 ฿
  รหัส : TAI-SL-890
  วันที่เดินทาง

  25-29 เม.ย. 62, 18-22 ก.ค. 62, 16-20 พ.ค. 62, 10-14 ก.ค. 62, 10-14 ต.ค. 62, 16-20 ส.ค. 62, 13-17 ต.ค. 62, 12-16 ก.ย. 62, 30 ส.ค.-03 ก.ย. 62, 04-08 ก.ค. 62, 09-13 ส.ค. 62, 05-09 ก.ย. 62, 03-07 ต.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ☛ ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง ☛ บินตรงสู่ไทเป...
  จองเลย