โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • taiwan2

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Planet Holidays

เป็นทัวร์ไต้หวันคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline24ชม. สำรองที่นั่ง 087-078-1777 id linet : @planetholiday นำท่านบินไปสู่ สถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์ไต้หวัน  เช่น ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คทะเลสาบสุริยัน จันทรา อุทยานทาโรโกะ  พิพิธภัณฑ์กู้กง   สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่วนอุทยานเย่หลิ่ว


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวันราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,999 ฿
  รหัส : TAI-VZ-865
  วันที่เดินทาง

  26-28 เม.ย. 62, 4-6 พ.ค. 62, 10-12 พ.ค. 62, 11-13 พ.ค. 62, 18-20 พ.ค. 62, 24-26 พ.ค. 62, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 12-14 ต.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 25-27 ต.ค.62, 6-8 ก.ย. 62, 17-19 พ,ค. 62, 12-14 ก.ค. 62, 4-6 ต.ค. 62, 27-29 ก.ย. 62, 26-28 ก.ค. 62, 23-25 ส.ค. 62, 5-7 ก.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” นำท่าน นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋งที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่ วั...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,990 ฿
  รหัส : TAI-VZ-912
  วันที่เดินทาง

  12-15 ต.ค. 62, 24-27 ส.ค. 62, 26-29 ก.ย. 62, 21-24 ต.ค. 62, 1-4 ต.ค. 62, 20-23 พ.ย. 62, 13-16 ส.ค. 62, 18-21 ธ.ค. 62, 09-12 ส.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน นำทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : TAI-XW-881
  วันที่เดินทาง

  2-5 ส.ค. 62, 9-12 ส.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 27-30 ก.ย. 62, 16-19 ส.ค. 62, 23-26 ส.ค. 62, 30 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 13-16 ก.ย. 62, 20-23 ก.ย. 62, 6-9 ก.ย. 62, 16-18 ก.ค. 62, 20-22 ก.ค. 62, 26-28 ก.ค. 62, 6-8 ก.ค. 62, 12-15 ส.ค. 62, 2-4 ก.ค. 62, 25-27 ก.ค. 62, 30 ก.ค.-01 ส.ค. 62, 24-27 มิ.ย. 62, 17-20 มิ.ย. 62, 2-5 ก.ย. 62, 5-8 ส.ค. 62, 26-29 ส.ค. 62, 9-12 ก.ย. 62, 16-19 ก.ย. 62, 23-26 ก.ย. 62, 9-11 ก.ค. 62, 23-25 ก.ค. 62, 19-22 ส.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน หลังจากนั้นนำท่านแวะ ร้านคอสเมติก (Cosmetic Shop) ที่มีเครื่องสำอางรวมถึงพวกยา / น้ำมัน / ยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันให้ทุกท่านได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ จากนั้นพาทุกท่านไปยัง ตลาดปลา ในเมืองไทเป ให้ทุกท่านได้สัมผัสรสชาติของอาหารทะเลมากมาย ทั้งหลากหลาย พร้อมทั้งความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : TAI-XW-896
  วันที่เดินทาง

  12-15 ก.ย. 62, 22-25 ส.ค. 62, 10-13 ก.ย. 62, 24-27 ก.ย. 62, 10-13 ต.ค. 62, 22-25 ต.ค. 62, 20-23 ต.ค. 62, 19-22 ก.ย. 62, 15-18 ส.ค. 62, 17-20 ต.ค. 62, 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 26-29 ก.ย. 62, 13-16 ต.ค. 62, 18-21 ส.ค. 62, 25-28 ส.ค. 62, 24-27 ต.ค. 62, 22-25 ก.ย. 62, 15-18 ต.ค. 62, 15-18 ก.ย. 62, 29 ก.ย.-02 ต.ค. 62, 13-16 ส.ค. 62, 20-23 ส.ค. 62, 27-30 ส.ค. 62, 17-20 ก.ย. 62, 01-04 ส.ค. 62, 03-06 ต.ค. 62, 06-09 ส.ค. 62, 03-06 ก.ย. 62, 05-08 ก.ย. 62, 01-04 ต.ค. 62, 06-09 ต.ค. 62, 08-11 ต.ค. 62, 04-07 ส.ค. 62, 01-04 ก.ย. 62, 08-11 ก.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน | ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : TAI-XW-874
  วันที่เดินทาง

  8-11 ส.ค. 62, 4-7 ส.ค. 62, 1-4 ก.ย. 62, 6-9 ต.ค. 62, 12-15 ก.ย. 62, 22-25 ส.ค. 62, 10-13 ก.ย. 62, 24-27 ก.ย. 62, 10-13 ต.ค. 62, 22-25 ต.ค. 62, 20-23 ต.ค. 62, 5-8 ก.ย. 62, 19-22 ก.ย. 62, 15-18 ส.ค. 62, 3-6 ต.ค. 62, 17-20 ต.ค. 62, 1-4 ส.ค. 62, 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 26-29 ก.ย. 62, 11-14 ส.ค. 62, 13-16 ต.ค. 62, 18-21 ส.ค. 62, 25-28 ส.ค. 62, 8-11 ก.ย. 62, 24-27 ต.ค. 62, 22-25 ก.ย. 62, 15-18 ต.ค. 62, 15-18 ก.ย. 62, 29 ก.ย.-02 ต.ค. 62, 1-4 ต.ค. 62, 8-11 ต.ค. 62, 13-16 ส.ค. 62, 6-9 ส.ค. 62, 20-23 ส.ค. 62, 27-30 ส.ค. 62, 3-6 ก.ย. 62, 17-20 ก.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,499 ฿
  รหัส : TAI-SL-907
  วันที่เดินทาง

  5-8 ต.ค. 62, 19-22 ต.ค. 62, 26-29 ต.ค. 62, 30 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 28-31 ธ.ค. 62, 26-29 ธ.ค. 62, 23-26 พ.ย. 62, 09-12 พ.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,555 ฿
  รหัส : TAI-SL-817
  วันที่เดินทาง

  13-16 เม.ย. 62, 11-14 เม.ย. 62, 12-15 เม.ย. 62, 23-26 เม.ย. 62, 6-9 เม.ย. 62, 14-17 เม.ย. 62, 24-27 พ.ค. 62, 8-11 ส.ค. 62, 21-24 มิ.ย. 62, 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 6-9 ต.ค. 62, 11-14 ต.ค. 62, 14-17 พ.ย. 62, 2-5 เม.ย. 62, 26-29 ต.ค. 62, 14-17 มิ.ย. 62, 23-26 ส.ค. 62, 6-9 ก.ค. 62, 7-10 ก.ย. 62, 21-24 ก.ย. 62, 20-23 ก.ค. 62, 14-17 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-01 ต.ค. 62, 25-28 ก.ค. 62, 2-5 ต.ค. 62, 9-12 ต.ค. 62, 16-19 ต.ค. 62, 21-24 พ.ย. 62, 6-9 พ.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 ฿
  รหัส : TAI-SL-928
  วันที่เดินทาง

  21-24 ต.ค. 62, 29 ต.ค.-01 พ.ย. 62, 15-18 ต.ค. 62, 1-4 ต.ค. 62, 8-11 ต.ค. 62, 2-5 พ.ย. 62, 16-19 พ.ย. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 ☛ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ ☛ ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,999 ฿
  รหัส : TAI-IT-898
  วันที่เดินทาง

  12-15 ก.ย. 62, 11-14 ต.ค. 62, 10-13 ต.ค. 62, 12-15 ต.ค. 62, 26-29 ก.ค. 62, 11-14 ก.ค. 62, 19-22 ก.ย. 62, 15-18 ส.ค. 62, 17-20 ต.ค. 62, 18-21 ก.ค. 62, 29 ส.ค.-01 ก.ย. 62, 26-29 ก.ย. 62, 18-21 ต.ค. 62, 09-12 ส.ค. 62, 04-07 ก.ค. 62, 03-06 ต.ค. 62, 04-07 ต.ค. 62, 05-08 ก.ย. 62, 05-08 ต.ค. 62, 02-05 ส.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่าน นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ นำท่าน ชิมชาอู่หลง ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,111 ฿
  รหัส : TAI-XW-911
  วันที่เดินทาง

  3-7 ส.ค. 62, 24-28 ส.ค. 62, 14-18 ก.ย. 62, 21-25 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-02 ต.ค. 62, 21-25 ส.ค. 62, 4-8 ก.ย. 62, 11-15 ก.ย. 62, 18-22 ก.ย. 62, 25-29 ก.ย. 62, 2-6 ต.ค. 62, 20-24 ต.ค. 62, 22-26 ส.ค. 62, 5-9 ก.ย. 62, 12-16 ก.ย. 62, 19-23 ก.ย. 62, 25-29 ส.ค. 62, 1-5 ก.ย. 62, 15-19 ก.ย. 62, 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62, 26-30 ก.ย. 62, 22-26 ก.ย. 62, 29 ก.ย.-03 ต.ค. 62, 09-13 ต.ค. 62, 08-12 ส.ค. 62, 07-11 ก.ย. 62, 08-12 ก.ย. 62, 06-10 ต.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,878 ฿
  รหัส : TAI-XW-909
  วันที่เดินทาง

  13-17 ธ.ค. 62, 20-24 ธ.ค. 62, 14-18 ก.ย. 62, 21-25 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-02 ต.ค. 62, 10-14 ต.ค. 62, 17-21 ต.ค. 62, 13-17 ก.ย. 62, 23-27 พ.ย. 62, 24-28 พ.ย. 62, 25-29 พ.ย. 62, 26-30 พ.ย. 62, 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-04 ธ.ค. 62, 10-14 ธ.ค. 62, 11-15 ธ.ค. 62, 12-16 ธ.ค. 62, 14-18 ธ.ค. 62, 15-19 ธ.ค. 62, 16-20 ธ.ค. 62, 17-21 ธ.ค. 62, 18-22 ธ.ค. 62, 19-23 ธ.ค. 62, 21-25 ธ.ค. 62, 22-26 ธ.ค. 62, 23-27 ธ.ค. 62, 24-28 ธ.ค. 62, 25-29 ธ.ค. 62, 26-30 ธ.ค. 62, 27-31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 63, 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62, 31 ต.ค.-04 พ.ย. 62, 10-14 พ.ย. 62, 11-15 พ.ย. 62, 12-16 พ.ย. 62, 13-17 พ.ย. 62, 14-18 พ.ย. 62, 15-19 พ.ย.62, 16-20 พ.ย. 62, 17-21 พ.ย. 62, 19-23 พ.ย. 62, 20-24 พ.ย. 62, 21-25 พ.ย. 62, 22-26 พ.ย. 62, 23-27 ก.ย. 62, 10-14 ม.ค. 63, 11-15 ม.ค. 63, 15-19 ม.ค. 63, 16-20 ม.ค. 63, 17-21 ม.ค. 63, 18-22 ม.ค. 63, 14-18 ม.ค. 63, 16-20 ก.ย. 62, 01-05 พ.ย. 62, 08-12 พ.ย. 62, 09-13 ต.ค. 62, 03-07 ธ.ค. 62, 04-08 ธ.ค. 62, 07-11 ธ.ค. 62, 01-05 ก.ย. 62, 02-06 ก.ย. 62, 06-10 ก.ย. 62, 07-11 ก.ย. 62, 09-13 ก.ย. 62, 03-07 ต.ค. 62, 13-17 มี.ค. 63, 12-16 ม.ค. 63, 19-23 ม.ค. 63, 16-20 ก.พ. 63, 23-27 ก.พ. 63, 15-19 มี.ค. 63, 22-26 มี.ค. 63, 01-05 ธ.ค. 62, 02-06 ธ.ค. 62, 05-09 ธ.ค. 62, 06-10 ธ.ค. 62, 08-12 ธ.ค. 62, 09-13 ธ.ค. 62, 06-10 พ.ย. 62, 02-06 พ.ย. 62, 03-07 พ.ย. 62, 04-08 พ.ย. 62, 05-09 พ.ย. 62, 07-11 พ.ย. 62, 09-13 พ.ย. 62, 13-17 ก.พ. 63, 01-05 ม.ค. 63, 02-06 ม.ค. 63, 03-07 ม.ค. 63, 04-08 ม.ค. 63, 05-09 ม.ค. 63, 06-10 ม.ค. 63, 07-11 ม.ค. 63, 08-12 ม.ค. 63, 09-13 ม.ค. 63, 13-17 ม.ค. 63, 01-05 ก.พ. 63, 02-06 ก.พ. 63, 03-07 ก.พ. 63, 04-08 ก.พ. 63, 05-09 ก.พ. 63, 06-10 ก.พ. 63, 07-11 ก.พ. 63, 08-12 ก.พ. 63, 09-13 ก.พ. 63, 10-14 ก.พ. 63, 11-15 ก.พ. 63, 12-16 ก.พ. 63, 14-18 ก.พ. 63, 15-19 ก.พ. 63, 17-21 ก.พ. 63, 18-22 ก.พ. 63, 19-23 ก.พ. 63, 20-24 ก.พ. 63, 21-25 ก.พ. 63, 22-26 ก.พ. 63, 24-28 ก.พ. 63, 25-29 ก.พ. 63, 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 29 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 01-05 มี.ค. 63, 02-06 มี.ค. 63, 03-07 มี.ค. 63, 04-08 มี.ค. 63, 05-09 มี.ค. 63, 06-10 มี.ค. 63, 07-11 มี.ค. 63, 08-12 มี.ค. 63, 09-13 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 11-15 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 14-18 มี.ค. 63, 16-20 มี.ค. 63, 17-21 มี.ค. 63, 18-22 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 20-24 มี.ค. 63, 21-25 มี.ค. 63, 23-27 มี.ค. 63, 24-28 มี.ค. 63

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก และนำคณะนมัสการพระอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,990 ฿
  รหัส : TAI-VZ-871
  วันที่เดินทาง

  13-16 ก.ค. 62, 14-17 ก.ค. 62, 9-12 ส.ค. 62, 12-15 ต.ค. 62, 26-29 ก.ค. 62, 29 มิ.ย.-02 ก.ค. 62, 26-29 ก.ย. 62, 17-20 มิ.ย. 62, 13-16 ส.ค. 62

  ทัวร์ไต้หวัน นำทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทอ...
  จองเลย