โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • taiwan-banner-v3

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Planet Holidays

เป็นทัวร์ไต้หวันคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline24ชม. สำรองที่นั่ง 091-939-4556 id line : @planetholiday นำท่านบินไปสู่ สถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์ไต้หวัน  เช่น ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คทะเลสาบสุริยัน จันทรา อุทยานทาโรโกะ  พิพิธภัณฑ์กู้กง   สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่วนอุทยานเย่หลิ่ว


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวันราคาถูก “063-539-3965”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 ฿
  รหัส : TPE-SL-T013
  วันที่เดินทาง

  25 ธ.ค. 65 – 28 ธ.ค. 65, 18 ธ.ค. 65 – 21 ธ.ค. 65, 01 ม.ค. 66 – 04 ม.ค. 66, 15 ม.ค. 66 – 18 ม.ค. 66, 29 ม.ค. 66 – 01 ก.พ. 66

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101  - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซีเหมินติง บินตรงสู่ไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG•...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,888 ฿
  รหัส : TPE-IT-T019
  วันที่เดินทาง

  พ.ย. 65 – ม.ค. 66

  ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา ซือเฟิ่น 4วัน 2คืน พัก ไถจง 1 คืน  ไทเป 1 คืน    พิเศษ! เมนู เสี่ยวหลงเปา และ บุฟเฟ่ต์ชาบู สูตรต้นตำรับไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้ขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านสร้างสรรค์เฉิ่นจี้ หมู่บ้านทหารโบราณ ตึกไทเป 101 อนุสรณ์...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,999 ฿
  รหัส : TPE-VZ-T047
  วันที่เดินทาง

  05 ก.พ. 66 – 07 ก.พ. 66, 02 ก.พ. 66 – 04 ก.พ. 66, 14 ก.พ. 66 – 16 ก.พ. 66, 16 ก.พ. 66 – 18 ก.พ. 66, 14 มี.ค. 66 – 16 มี.ค. 66, 16 มี.ค. 66 – 18 มี.ค. 66, 21 มี.ค. 66 – 23 มี.ค. 66, 23 มี.ค. 66 – 25 มี.ค. 66

  วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ  VZ 564 (15.10-19.45) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน ã  PAPA WHALE HOTEL 4*หรือเทียบเท่า          วันที่สอง วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด - นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)   ã  HOT...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,999 ฿
  รหัส : TPE-SL-T016
  วันที่เดินทาง

  ธ.ค. 65 – มี.ค. 66

  ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดจิงฝู – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน สักการะเจ้าแม่กวนอิม เมืองจีหลง – สวนสาธารณะเฉาจิ้ง - ปั่นเรียลไบร์ทเซินเอา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ไหว้ขอคู่ วัดเสียไห่ เฉิงหวง ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดเมี่ยวโข่ว ตลาดซีเหมินติง บินตรงสู่ไทเป โดยสายการบิน THA...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,999 ฿
  รหัส : TPE-VZ-S007
  วันที่เดินทาง

  พ.ย. 65 – มี.ค. 66

  วันแรก              สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • ไทเป •  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี วันที่สอง           ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต วันที่สาม        ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,888 ฿
  รหัส : TPE-VZ-T009
  วันที่เดินทาง

  พ.ย. 65 – มี.ค. 66

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ชมเมืองท่าโรแมนติก ตั้นสุ่ย อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค • อุทยานเหย่หลิว • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น • วัดหลงซาน เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 • ช้อปปิ้งตลาดดัง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,888 ฿
  รหัส : TPE-SL-T014
  วันที่เดินทาง

  ธ.ค. 65 – มี.ค. 66

  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดเหวินอู่-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว-ท่าเรือประมงเจิ้งปิน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย - ตลาดหนิงเซี่ย - ตลาดซีเหมินติง บินตรงสู่ไทเป โดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG•...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,977 ฿
  รหัส : TPE-VZ-S002
  วันที่เดินทาง

  ต.ค. 65 – ก.พ. 66

  วันแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานเถาหยวน ไต้หวัน - ไทจง ชมพระอาทิตย์ตกดินเกาเหม่ย - เฝิงเจียไนท์มาร์เก็ต วันที่สอง       ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ชิมไข่ต้มใบชา – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง – ถนนโบราณซานเสีย - ร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้งซีเหมินติง วันที่สาม...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,990 ฿
  รหัส : TPE-VZ-T043
  วันที่เดินทาง

  ธ.ค. 65 – มี.ค. 66

  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 2 ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง 3 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือท...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,990 ฿
  รหัส : TPE-VZ-T010
  วันที่เดินทาง

  ม.ค. 66 – มี.ค. 66

  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 2 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 3 อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านเครื่องสำ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,999 ฿
  รหัส : TPE-VZ-T039
  วันที่เดินทาง

  15 ธ.ค. 65 – 18 ธ.ค. 65, 02 ธ.ค. 65 – 05 ธ.ค. 65, 09 ธ.ค. 65 – 12 ธ.ค. 65, 16 ธ.ค. 65 – 19 ธ.ค. 65

  วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ  VZ 562 (10.05-14.40) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไถจง - ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติไถจง – SHIN SEI GREEN WATER WAY ร้าน MIYAHATA (ไม่รวมค่าไอศกรีม) ã  STAY HOTEL 4*หรือเทียบเท่า          วันที่สอง ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเห...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 15,999 ฿
  รหัส : TPE-VZ-T031
  วันที่เดินทาง

  ก.พ. 66 – มี.ค. 66

  ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ร้านชา  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต   หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเ...
  คลิ๊กโปรแกรม