โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • taiwan2

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Planet Holidays

เป็นทัวร์ไต้หวันคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >งานดีประทับใจ >จองonline24ชม. สำรองที่นั่ง 087-078-1777 id linet : @planetholiday นำท่านบินไปสู่ สถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์ไต้หวัน  เช่น ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คทะเลสาบสุริยัน จันทรา อุทยานทาโรโกะ  พิพิธภัณฑ์กู้กง   สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่วนอุทยานเย่หลิ่ว


อ่านต่อ...

รับจัดกรุ๊ปเหมาไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวันราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : TAI-SL-907
  วันที่เดินทาง

  28-31 ธ.ค. 62, 26-29 ธ.ค. 62, 28-31 มี.ค. 63, 17-20 ธ.ค. 62, 18-21 ก.พ. 63, 09-12 ก.พ. 63, 25-28 ก.พ. 63, 29 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 08-11 มี.ค. 63, 15-18 มี.ค. 63, 5-8 เม.ย. 63, 4-7 พ.ค. 63, 13-16 พ.ค. 63, 20-23 พ.ค. 63, 27-30 พ.ค. 63, 10-13 มิ.ย. 63, 17-20 มิ.ย. 63

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 ☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG ☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,888 ฿
  รหัส : TAI-XW-956
  วันที่เดินทาง

  13-16 ก.พ. 63, 12-15 มี.ค. 63, 10-13 ม.ค. 63, 18-21 ม.ค. 63, 16-19 มี.ค. 63, 21-24 ก.พ. 63, 12-15 ม.ค. 63, 14-17 ม.ค. 63, 16-19 ม.ค. 63, 20-23 ม.ค. 63, 01-04 ก.พ. 63, 03-06 ก.พ. 63, 09-12 ก.พ. 63, 11-14 ก.พ. 63, 15-18 ก.พ. 63, 17-20 ก.พ. 63, 19-22 ก.พ. 63, 23-26 ก.พ. 63, 25-28 ก.พ. 63, 29 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 02-05 มี.ค. 63, 04-07 มี.ค. 63, 06-09 มี.ค. 63, 08-11 มี.ค. 63, 10-13 มี.ค. 63, 14-17 มี.ค. 63, 18-21 มี.ค. 63, 20-23 มี.ค. 63, 22-25 มี.ค. 63, 24-27 มี.ค. 63, 30 ม.ค.-02 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 05-08 ก.พ. 63

  ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว Beitou Hot Springs Park | ซื่อหลินกวนตี๋| ผิงซี-หมู่บ้านสือเฟิน | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต | ซีเหมินติง...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,888 ฿
  รหัส : TAI-XW-962
  วันที่เดินทาง

  27-30 ธ.ค. 62, 28-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 26-29 ธ.ค. 62, 17-20 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63, 24-27 ธ.ค. 62, 25-28 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 21-24 มี.ค. 63, 18-21 ก.พ. 63, 23-26 มี.ค. 63, 11-14 ม.ค. 63, 14-17 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 13-16 มี.ค. 63, 02-05 ม.ค. 63, 03-06 ม.ค. 63, 04-07 ม.ค. 63, 05-08 ม.ค. 63, 06-09 ม.ค. 63, 07-10 ม.ค. 63, 08-11 ม.ค. 63, 09-12 ม.ค. 63, 13-16 ม.ค. 63, 15-18 ม.ค. 63, 19-22 ม.ค. 63, 02-05 ก.พ. 63, 04-07 ก.พ. 63, 06-09 ก.พ. 63, 08-11 ก.พ. 63, 10-13 ก.พ. 63, 12-15 ก.พ. 63, 16-19 ก.พ. 63, 20-23 ก.พ. 63, 22-25 ก.พ. 63, 24-27 ก.พ. 63, 26-29 ก.พ. 63, 01-04 มี.ค. 63, 03-06 มี.ค. 63, 05-08 มี.ค. 63, 07-10 มี.ค. 63, 09-12 มี.ค. 63, 11-14 มี.ค. 63, 15-18 มี.ค. 63, 17-20 มี.ค. 63, 19-22 มี.ค. 63, 25-28 มี.ค. 63, 01-04 ม.ค. 63, 29 ม.ค.-01 ก.พ. 63

  ทัวร์ไต้หวัน | ทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต |...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,990 ฿
  รหัส : TAI-VZ-963
  วันที่เดินทาง

  14-17 ก.พ. 63, 21-24 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 13-16 มี.ค. 63, 20-23 มี.ค. 63

  ทัวร์ไต้หวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัต...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,999 ฿
  รหัส : TAI-SL-993
  ทัวร์ไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศชื่อดังให้ท่านชมทัศนียภาพระหว่างสองข้างทางเพื่อเดินทาง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์ และ พระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “ส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,876 ฿
  รหัส : TAI-XW-979
  วันที่เดินทาง

  13-17 มี.ค. 63, 1-5 มี.ค. 63, 15-19 มี.ค. 63, 06-10 มี.ค. 63, 07-11 มี.ค. 63, 08-12 มี.ค. 63, 09-13 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 11-15 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 14-18 มี.ค. 63, 4-8 มี.ค. 63, 16-20 มี.ค. 63, 17-21 มี.ค. 63, 18-22 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 20-24 มี.ค. 63, 2-6 มี.ค. 63, 3-7 มี.ค. 63, 5-9 มี.ค. 63

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เป็นอีกหนึ่งวัดที่ใครมาเที่ยว Sun Moon Lake แล้ว ไม่ควรพลาดที่จะมาเที่ยวที่นี่ วัดนี้มีรูปปั้นพระถังซัมจั๋งให้นมัสการ อีกทั้งมีวิวทะเลสาบที่สวยงาม และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของพระถังซำจั๋งภายในวัดมีบรรยาการที่สวย เงียบสงบ เหมาะที่จะแวะมาเพื่อเรียนรู้วัดใ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,876 ฿
  รหัส : TAI-XW-980
  วันที่เดินทาง

  13-17 มี.ค. 63, 27-31 มี.ค. 63, 15-19 มี.ค. 63, 22-26 มี.ค. 63, 01-05 มี.ค. 63, 02-06 มี.ค. 63, 03-07 มี.ค. 63, 04-08 มี.ค. 63, 05-09 มี.ค. 63, 06-10 มี.ค. 63, 07-11 มี.ค. 63, 08-12 มี.ค. 63, 09-13 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 11-15 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 14-18 มี.ค. 63, 16-20 มี.ค. 63, 17-21 มี.ค. 63, 18-22 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 20-24 มี.ค. 63, 21-25 มี.ค. 63, 23-27 มี.ค. 63, 24-28 มี.ค. 63, 25-29 มี.ค. 63, 26-30 มี.ค. 63, 29 มี.ค.-02 เม.ย. 63, 28 มี.ค.-01 เม.ย. 63, 30 มี.ค.-03 เม.ย. 63, 31 มี.ค.-04 เม.ย. 63, 10-14 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 12-16 เม.ย. 63, 13-17 เม.ย. 63, 14-18 เม.ย. 63, 15-19 เม.ย. 63, 22-26 เม.ย. 63, 26-30 เม.ย. 63, 10-14 พ.ค. 63, 24-28 พ.ค. 63, 31 พ.ค.-04 มิ.ย. 63, 27-31 พ.ค. 63, 23-27 เม.ย. 63, 16-20 เม.ย. 63, 29 เม.ย.-03 พ.ค. 63, 17-21 เม.ย. 63, 18-22 เม.ย. 63, 19-23 เม.ย. 63, 20-24 เม.ย. 63, 21-25 เม.ย. 63, 24-28 เม.ย. 63, 25-29 เม.ย. 63, 27 เม.ย.-01 พ.ค. 63, 01-05 เม.ย. 63, 02-06 เม.ย. 63, 03-07 เม.ย. 63, 04-08 เม.ย. 63, 05-09 เม.ย. 63, 06-10 เม.ย. 63, 07-11 เม.ย. 63, 08-12 เม.ย. 63, 09-13 เม.ย. 63, 01-05 พ.ค. 63, 02-06 พ.ค. 63, 15-19 พ.ค. 63, 22-26 พ.ค. 63, 13-17 พ.ค. 63, 20-24 พ.ค. 63, 30 เม.ย.-04 พ.ค. 63, 08-12 พ.ค. 63, 06-10 พ.ค. 63, 28 เม.ย.-02 พ.ค. 63, 29 พ.ค.-02 มิ.ย. 63, 05-09 พ.ค. 63, 21-25 พ.ค. 63, 28 พ.ค.-01 มิ.ย. 63, 11-15 พ.ค. 63, 18-22 พ.ค. 63, 25-29 พ.ค. 63, 16-20 พ.ค. 63, 03-07 พ.ค. 63, 04-08 พ.ค. 63, 07-11 พ.ค. 63, 09-13 พ.ค. 63, 12-16 พ.ค. 63, 14-18 พ.ค. 63, 17-21 พ.ค. 63, 19-23 พ.ค. 63, 23-27 พ.ค. 63, 26-30 พ.ค. 63, 30 พ.ค.-03 มิ.ย. 63

  ทัวร์ไต้หวัน นำท่านไปจุดชมซากุระของไต้หวันที่ วัดเทียนหยวน(Tianyuan) เป็นวัดจีนลัทธิเต๋า ที่อยู่บนเนินเขาในเขตตันสุ่ย เป็นวัดเทียนหยวนเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามจุดหนึ่งในไต้หวัน และไฮไลท์ของที่วัดเทียนหยวนคงหนีไม่พ้นเจดีย์ทรงกลห้าชั้น ที่ตั้งเด่นเป็สง่าอยู่บนเนินเขา ทำให้เวลาถ่ายรูปซากุระออกมาแล้วจะ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,888 ฿
  รหัส : TAI-VZ-965
  วันที่เดินทาง

  12-15 มี.ค. 63, 21-24 ก.พ. 63, 09-12 ม.ค. 63, 19-22 ม.ค. 63, 08-11 ก.พ. 63, 09-12 ก.พ. 63, 20-23 ก.พ. 63, 01-04 มี.ค. 63, 06-09 มี.ค. 63, 07-10 มี.ค. 63, 20-23 มี.ค. 63, 22-25 มี.ค. 63, 30 ม.ค.-02 ก.พ. 63

  อ สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,888 ฿
  รหัส : TAI-XW-949
  วันที่เดินทาง

  23-27 ก.พ. 63, 22-26 มี.ค. 63, 13-17 ก.พ. 63, 01-05 ก.พ. 63, 03-07 ก.พ. 63, 05-09 ก.พ. 63, 07-11 ก.พ. 63, 09-13 ก.พ. 63, 11-15 ก.พ. 63, 15-19 ก.พ. 63, 17-21 ก.พ. 63, 19-23 ก.พ. 63, 21-25 ก.พ. 63, 25-29 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 29 ก.พ.-04 มี.ค. 63, 02-06 มี.ค. 63, 04-08 มี.ค. 63, 06-10 มี.ค. 63, 08-12 มี.ค. 63, 10-14 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 14-18 มี.ค. 63, 16-20 มี.ค. 63, 18-22 มี.ค. 63, 20-24 มี.ค. 63, 24-28 มี.ค. 63

  ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลา | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีเหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต | ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,999 ฿
  รหัส : TAI-SL-988
  วันที่เดินทาง

  13-17 มี.ค. 63, 14-18 ก.พ. 63, 21-25 ก.พ. 63, 25-29 ก.พ. 63, 06-10 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 26-30 มี.ค. 63, 2-6 เม.ย. 63, 3-7 เม.ย. 63, 10-14 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 12-16 เม.ย. 63, 15-19 เม.ย. 63, 3-7 มิ.ย. 63, 6-10 พ.ค. 63, 23-27 เม.ย. 63, 17-21 เม.ย. 63, 2-6 มิ.ย. 63, 29 เม.ย. – 3 พ.ย. 63

  ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 ☛ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟสือเฟิ่น แถมฟรีปล่อยโคมลอย ☛ ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LI...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,333 ฿
  รหัส : TAI-SL-987
  วันที่เดินทาง

  13-17 ก.พ. 63, 20-24 ก.พ. 63, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 2-6 เม.ย. 63, 10-14 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 13-17 เม.ย. 63, 5-9 มี.ค. 63, 22-26 เม.ย. 63, 16-20 เม.ย. 63, 28 พ.ค.-01 มิ.ย. 63, 07-11 พ.ค. 63, 14-18 พ.ค. 63, 11-15 มิ.ย. 63

  ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 ☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีรถไฟสือเฟิ่น – วัดหลงซันซื่อ ☛ ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง ☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,333 ฿
  รหัส : TAI-SL-952
  วันที่เดินทาง

  13-17 ธ.ค. 62, 20-24 ธ.ค. 62, 27-31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 06-10 ก.พ. 63, 4-8 มี.ค. 63, 18-22 มี.ค. 63, 2-6 เม.ย. 63, 10-14 เม.ย. 63, 11-15 เม.ย. 63, 13-17 เม.ย. 63, 15-19 เม.ย. 63, 22-26 เม.ย. 63, 2-6 พ.ค. 63

  ทัวร์ไต้หวัน ☛ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ ☛ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ☛ อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ☛ ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง ☛ บินตรงสู่ไทเป...
  จองเลย