โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • eygept-banner-v3

ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ Planet Holidays เป็นทัวร์อียิปต์คุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >online24ชม. line: @planetholiday พีระมิดขั้นบันได มหาพีระมิดกีซ่า พีระมิดกีซ่า สฟิงซ์ หุบผากษัตริย์ เรื่อล่องแม่น้ำไนล์ วิหารลักซอร์ วิหารลักซอร์

รับจัดกรุ๊ปเหมาอียิปต์
ทัวร์อียิปต์ราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,990 ฿
  รหัส : EGY-GF-G020
  วันที่เดินทาง

  มกราคม 67 – เมษายน 67

  หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว กรุงไคโร (Cairo) หรือชื่อเรียกในภาษาอาหรับคือ “กอฮิเราะฮ์” หมายความว่า ชัยชนะ โดยระหว่างการก่อนสร้างเมืองได้มีการมองเห็นดาวอังคาร ซึ่งดาวอังคารเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการทำลายล้าง หรื...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,990 ฿
  รหัส : EGY-GF-G021
  วันที่เดินทาง

  13 ธ.ค. 66 – 18 ธ.ค. 66, 20 ธ.ค. 66 – 25 ธ.ค. 66

  นำท่านถ่ายรูป สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (The Mohammad Ali Mosque) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830 และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1857 เป็นสุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster)  ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงาม...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,988 ฿
  รหัส : EGY-WY-G017
  วันที่เดินทาง

  2 มี.ค. 67 – 6 มี.ค. 67

  นำคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 49,988 ฿
  รหัส : EGY-GF-G014
  วันที่เดินทาง

  18 ต.ค. 66 – 23 ต.ค. 66, 20 ก.ย. 66 – 25 ก.ย. 66, 9 ส.ค. 66 – 14 ส.ค. 66, 11 ต.ค. 66 – 16 ต.ค. 66

  นำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นำท่านชม มหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 54,988 ฿
  รหัส : EGY-WY-G016
  วันที่เดินทาง

  25 ม.ค. 66 – 30 ม.ค. 67

  นำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อเข้าชม “มหาปีรามิด”  หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 71,988 ฿
  รหัส : EGY-WY-G009
  วันที่เดินทาง

  7 ก.ย. 66 – 13 ก.ย. 66, 12 ต.ค. 66 – 18 ต.ค. 66, 19 ต.ค. 66 – 25 ต.ค. 66, 9 ก.พ. 67 – 15 ก.พ. 67, 29 ก.พ. 67 – 6 มี.ค. 67

  นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศลงเรือใบโบราณ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ หรือที่เรียกกันว่า เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Gardens) เป็นที่ศูนย์รวมพันธ์ไม้นานาชนิด, สุสานอากาข่าน, วิวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัสวานสองข้างทาง ฯลฯ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงามหน้าเมืองอัสวานขณะล่องไปตามแม่น้ำไ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 72,988 ฿
  รหัส : EGY-WY-G013
  วันที่เดินทาง

  22 ก.ย. 66 – 28 ก.ย. 66

  นำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นำท่านชม มหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 75,988 ฿
  รหัส : JOR-RJ-G010
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 66 – ธันวาคม 66

  นำท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 75,988 ฿
  รหัส : EGY-RJ-O002
  วันที่เดินทาง

  22 ก.ค. 66 – 29 ก.ค. 66, 12 ส.ค. 66 – 19 ส.ค. 66, 23 ก.ย. 66 – 30 ก.ย. 66, 14 ต.ค. 66 – 21 ต.ค. 66

  นำท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (ประมาณ 30 กิโลเมตร)  อดีตเส้นทางสำคัญสมัยโรมัน ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็ม และเมืองแห่งเรื่องราวของโมเสสที่สำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ของศาสนายูดา, คริสต์ และอิสลาม ยังเป็นศูนย์กลางที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำโมเสก เป็นศิลปะการตกแต่งด้วยชิ้นแก้ว, หิน, หรือกระเบื้องชิ้นเล...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 79,988 ฿
  รหัส : EGY-EK-G010
  วันที่เดินทาง

  8 ต.ค. 66 – 15 ต.ค. 66, 19 ต.ค. 66 – 26 ต.ค. 66, 6 ธ.ค. 66 – 13 ธ.ค. 66, 28 พ.ย. 66 – 4 ธ.ค. 66, 28 ต.ค. 66 – 05 พ.ย. 66

                      ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ่ง เป็นมเหสีที่รักของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อก้องโลกเพราะเมื่อมีการสร้างเขื่อนขนาด ยักษ์ที่อัสวาน ทำให้วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้น้ำ จนองค์การยูเนสโก้ต้องมาช่วยยกให...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 79,988 ฿
  รหัส : EGY-WY-G011
  วันที่เดินทาง

  21 พ.ย. 66 – 27 พ.ย. 66, 7 ธ.ค. 66 – 13 ธ.ค. 66, 28 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67, 30 ธ.ค. 66 – 07 ม.ค. 67

  นำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อเข้าชม “มหาปีรามิด”  หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 89,888 ฿
  รหัส : EGY-WY-G012
  วันที่เดินทาง

  8 ต.ค. 66 – 15 ต.ค. 66, 22 ต.ค. 66 – 29 ต.ค. 66

  ถึง เมืองอัสวาน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เรือสำราญที่พักซึ่งเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ จากนั้นนำท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว  แต่มีรอยราวจึงทิ้งค้างไว้เช่นนั้น  แท่งหินนี้เป็นของพระนางฮัทเชปซุท...
  คลิ๊กโปรแกรม