โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

 • ทัวร์อียิปต์ ราคาถูก

ทัวร์อียิปต์

ทัวร์อียิปต์ Planet Holidays เป็นทัวร์อียิปต์คุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >online24ชม. line: @planetholiday พีระมิดขั้นบันได มหาพีระมิดกีซ่า พีระมิดกีซ่า สฟิงซ์ หุบผากษัตริย์ เรื่อล่องแม่น้ำไนล์ วิหารลักซอร์ วิหารลักซอร์

รับจัดกรุ๊ปเหมาอียิปต์
ทัวร์อียิปต์ราคาถูก “02-530-9899”

 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,900 ฿
  รหัส : EGY-ไม่รวมตั๋ว-089
  วันที่เดินทาง

  กรกฏาคม-กันยายน 2562, ตุลาคม-ธันวาคม 2562

  ทัวร์อียิปต์ ไคโร – พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยะธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ กีซ่า – สถานที่ตั้ง มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เมมฟิส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ / ซัคคาร่า ปีรามิดขั้นบันได ต้นแบบของปิรามิดในยุคต่อมา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : EGY-ไม่รวมตั๋ว-090
  วันที่เดินทาง

  กรกฏาคม-กันยายน 2562, ตุลาคม-ธันวาคม 2562

  ทัวร์อียิปต์ ไคโร – พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยะธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ กีซ่า – สถานที่ตั้ง มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เมมฟิส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ / ซัคคาร่า ปีรามิดขั้นบันได ต้นแบบของปิรามิดในยุคต่อมา / อเล็กซานเดรีย / เมืองสำคัญในสมัยพ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 26,999 ฿
  รหัส : EGY-KU-103
  วันที่เดินทาง

  07-11 ธ.ค. 62, 09-13 พ.ย. 62

  ทัวร์อียิปต์ พีระมิด | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ | เมมฟิส | ล่องเรือชมวิวแม่น้ำไนล์ | พีระมิดขั้นบันได...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : EGY-EY-092
  วันที่เดินทาง

  12-17 ต.ค. 62, 22-27 ต.ค. 62, 10-15 ต.ค. 62, 3-8 ธ.ค. 62, 15-20 พ.ย. 62, 22-27 พ.ย. 62, 1-6 ต.ค. 62, 08-13 ต.ค. 62, 09-14 พ.ย. 62, 15-20 ก.พ. 63, 28 ม.ค.-02 ก.พ. 63, 5-10 ก.พ. 63, 25 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 3-8 มี.ค. 63, 10-15 มี.ค. 63, 17-22 มี.ค. 63

  ทัวร์อียิปต์ กรุงไคโร (Cairo) หรือชื่อเรียกในภาษาอาหรับคือ “กอฮิเราะฮ์” หมายความว่า ชัยชนะ โดยระหว่างการก่อนสร้างเมืองได้มีการมองเห็นดาวอังคาร ซึ่งดาวอังคารเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการทำลายล้าง หรืออีกนัยหนึ่งคือไคโรเป็นเมืองที่รบชนะทุกกองทัพที่มาโจมตีตั้งแต่กองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรือแม้แต่กองท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : EGY-MS-093
  วันที่เดินทาง

  08-13 ก.พ. 63, 15-20 ก.พ. 63, 22-27 ก.พ. 63, 14-19 มี.ค. 63, 6-11 ก.พ. 63, 13-18 ก.พ. 63, 1-6 ก.พ. 63, 4-9 เม.ย. 63, 30 เม.ย.-05 พ.ค. 63, 19-24 มี.ค. 63, 09-14 เม.ย. 63

  ทัวร์อียิปต์ ไคโร – พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ กีซ่า – สถานที่ตั้ง มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เมมฟิส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ / ซัคคาร่า ปีรามิดขั้นบันได ต้นแบบของปิรามิดในยุคต่อมา อเล็กซานเดรีย / เมืองสำคัญในสมัยพ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : EGY-KU-106
  วันที่เดินทาง

  28 มี.ค.-02 เม.ย. 63, 04-09 เม.ย. 63, 11-16 เม.ย. 63, 17-22 ก.พ. 63, 16-21 มี.ค. 63, 23-28 มี.ค. 63, 10-15 ก.พ. 63, 24-29 ก.พ. 63, 02-07 มี.ค. 63, 09-14 มี.ค. 63, 25-30 เม.ย. 63, 03-08 ก.พ. 63, 18-23 เม.ย. 63

  ทัวร์อียิปต์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า (Giza)ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นำท่านชม มหาปิรามิด (Great Pyramids)ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ (ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียง...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : EGY-EY-102
  วันที่เดินทาง

  28 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 07-12 ธ.ค. 62

  ทัวร์อียิปต์ กรุงไคโร (Cairo) หรือชื่อเรียกในภาษาอาหรับคือ “กอฮิเราะฮ์” หมายความว่า ชัยชนะ โดยระหว่างการก่อนสร้างเมืองได้มีการมองเห็นดาวอังคาร ซึ่งดาวอังคารเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการทำลายล้าง หรืออีกนัยหนึ่งคือไคโรเป็นเมืองที่รบชนะทุกกองทัพที่มาโจมตีตั้งแต่กองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรือแม้แต่กองท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 31,999 ฿
  รหัส : EGY-EY-104
  วันที่เดินทาง

  4-9 เม.ย. 63, 25-30 เม.ย. 63, 2-7 พ.ค. 63, 9-14 พ.ค. 63, 30 พ.ค.-04 มิ.ย. 63

  ทัวร์อียิปต์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงไคโร ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของอียิปต์ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Sea) ใกล้กับปากแม่น้ำไนล์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านป...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 36,999 ฿
  รหัส : EGY-MS-083
  วันที่เดินทาง

  8-12 ส.ค. 62, 12-17 ต.ค. 62, 19-24 ต.ค. 62, 24-29 ส.ค. 62, 14-19 ก.ย. 62, 28 ก.ย.-03 ต.ค. 62, 26-31 ธ.ค. 62, 14-19 พ.ย. 62, 30 พ.ย.-05 ธ.ค. 62

  ทัวร์อียิปต์ นำท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเและสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 37,900 ฿
  รหัส : EGY-MS-098
  วันที่เดินทาง

  12-17 ธ.ค. 62, 23-28 ม.ค. 63, 09-14 ม.ค. 63

  ทัวร์อียิปต์ เข้าชม หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นแหล่งวิทยาการแห่งแรกของโลก เนื่องจากเป็นที่เก็บตำราเรียน วรรณกรรม จดหมายเหตุ และบันทึกต่างๆ บนกระดาษปาปิรุสเมืองกว่า 2,000 ปีมาแล้ว นอกจากนั้น นักโบราณคดียังค้นพบว่ามีห้องที่มีเวทีขนาดใหญ่ถึง 13 ห้อง สามารถจุผ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 37,999 ฿
  รหัส : EGY-WY-097
  วันที่เดินทาง

  30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63

  ทัวร์อียิปต์ พักโรงแรมระดับสี่ดาว พร้อมรายการล่องแม่น้ำไนล์ ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์ ขอเชิญท่องเที่ยว อียิปต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้นหาดินแดนแห่งตำนานอันลี้ลับของ ฟาโรห์ ชม มหาปีรามิด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 48,900 ฿
  รหัส : EGY-MS-091
  วันที่เดินทาง

  26-31 ต.ค. 62, 12-17 ธ.ค. 62, 14-19 พ.ย. 62, 9-14 ม.ค. 63, 23-28 ม.ค. 63

  ทัวร์อียิปต์ ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) 1 ในสิ่งปลูกสร้างที่จักรวรรดิโรมันทิ้งไว้ในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขจากความทรุดโทรมมาโดยตลอด จนที่ท่านจะได้เห็นในปัจจุบันนั้น จะเป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นมาใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 4 ซึ่งถือว่ามีเพียงแห่งเดียวในอียิปต์เท่านั้น ประกอบไปด้วยอัฒจ...
  จองเลย