โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

  ทัวร์โมรอคโค

  ทัวร์โมรอคโค Planet Holidays เป็นทัวร์โมรอคโคคุณภาพ >ลูกค้าบอกต่อ >ทัวร์ดีราคาโดนใจ >ออกเดินทางทุกวัน >โปรของแถม >สุดคุ้ม >online24ชม. line: @planetholiday โมรอคโคสัมผัสมนต์เส่นห์ของดินแดนฟ้าจรดทราย เปิดประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ที่ โมรอคโคเป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของนครสีฟ้าเชฟชาอูน (Chefchaouen) ชมร่องรอยอารยธรรมความยิ่งใหญ่เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) อดีตเมืองในจักรวรรดิโรมัน

  รับจัดกรุ๊ปเหมาโมรอคโค
  ทัวร์โมรอคโคราคาถูก “02-530-9899”

  • ราคาเริ่มต้นที่ 52,888 ฿
   รหัส : MOR-WY-048
   วันที่เดินทาง

   5-14 ก.พ. 62, 22-31 มี.ค. 62, 15-24 ก.พ. 62, 12-21 เม.ย. 62, 6-15 เม.ย. 62, 3-12 พ.ค. 62, 26 เม.ย.- 5 พ.ค. 62

   X ทัวร์โมรอคโค เดินทางเข้าเมืองคาซาบลังก้า เมืองท่าหลักและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโมร๊อกโก คาซาบลังก้า มีความหมายในภาษาสเปนว่า “บ้านสีขาว” ปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ นำทุกท่านแวะชม ถ่ายรูปด้านนอก สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (Hassan II Mosque) สถาปัตยกรรม...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 52,999 ฿
   รหัส : MOR-QR-045
   วันที่เดินทาง

   26 ม.ค.-03 ก.พ. 62, 16-24 ก.พ. 62, 9-17 มี.ค. 62, 23-31 มี.ค. 62

   ทัวร์โมรอคโค นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซาบลังกา (Casablanca) เมืองใหญ่ทางทิศตะวันตกของประเทศโมร็อกโก ไม่ได้เป็นเมืองหลวงของประเทศโมร็อกโก คำว่า คาซาบลังกา (Casablanca) มีความหมายในภาษาสเปนว่าบ้านสีขาว ซึ่งเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะอาคารบ้านเรือนทั้งเมืองส่วนใหญ่ถูกสร้างด้วยสีขาว แต่เดิมเป็นแค่เมืองท่าเล็...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 55,900 ฿
   รหัส : MOR-EK-047
   วันที่เดินทาง

   26 ก.พ.-07 มี.ค. 62, 10-19 เม.ย. 62, 6-15 เม.ย. 62, 12-21 มี.ค. 62, 8-17 พ.ค. 62, 15-24 พ.ค. 62

   ทัวร์โมรอคโค สัมผัสประสบการณ์กับเส้นทางแปลกใหม่ กับกลิ่นอายดินแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค” เที่ยวเมืองที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ นครสีฟ้าเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) ชมร่องรอยอารยธรรมความยิ่งใหญ่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส อดีตเมืองในจักรวรรดิโรมัน นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่...
   จองเลย
  • ราคาเริ่มต้นที่ 67,900 ฿
   รหัส : MOR-EY-049
   วันที่เดินทาง

   16-26 ก.พ. 62, 21-31 มี.ค. 62, 11-21 เม.ย. 62, 30 เม.ย. – 10 พ.ค. 62

   ทัวร์โมรอคโค นำท่านชม สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน (Saadian Tombs) เป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ในสมัยราชวงศ์ซาเดียน สถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างมากกว่า 2 ศตวรรษ ภายหลังได้รับการบูรณะ และเปิดให้เข้าชมความงดงามของงานศิลปะแบบมัวริช(Moorish) แท้ๆความวิจิตรอลังการของห้องโถงภายใน เสาคอลัมน์หินอ...
   จองเลย