โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

 • ซากุระเมืองไทย

ภาคตะวันตก

รับจัดกรุ๊ปเหมา ทัวร์หมู่คณะ VIP
ทัวร์ไทยราคาถูก คุณภาพดี 061-789-9944

 • ราคาเริ่มต้นที่ 3,088 ฿
  รหัส : KRI-VAN-003
  วันที่เดินทาง

  มีนาคม-มิถุนายน 64

  นำท่านชมหนึ่งในแลนด์มาร์ค สำคัญทางธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี ต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า 100 ปี ที่มีลำต้นกว้างถึง 10 คนโอบ ด้วยขนาดที่ใหญ่โตนี้ทำให้กิ่งก้านสาขาแยกออกไปปกคลุมทั่วพื้นที่ ให้ความร่มเย็นแก่ผู้มาเยี่ยมชม อิสระให้ท่านถ่ายรูปเช็คอินกับมรดกสำคัญทางธรรมชาติแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัด...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 4,988 ฿
  รหัส : KRI-VAN-002
  วันที่เดินทาง

  มีนาคม-มิถุนายน 64

  นำท่านออกเดินทาง สู่ จ.กาญจนบุรี ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง (7 ท่านขึ้นไป คอนเฟิร์ม เดินทาง)นำท่านชมหนึ่งในแลนด์มาร์ค สำคัญทางธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี ต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า 100 ปี ที่มีลำต้นกว้างถึง 10 คนโอบ ด้วยขนาดที่ใหญ่โตนี้ทำให้กิ่งก้านสา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,555 ฿
  รหัส : KRI-VAN-001
  วันที่เดินทาง

  10-12 เม.ย. 64, 3-5 เม.ย. 64, 1-3 พ.ค. 64, 13-15 เม.ย. 64, 8-10 พ.ค. 64, 2-4 เม.ย. 64, 9-11 เม.ย. 64, 30 เม.ย.-02 พ.ค. 64, 21-23 พ.ค. 64, 26-28 พ.ค. 64, 28-30 พ.ค. 64

  ...
  จองเลย