โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

ทัวร์กัมพูชา

 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : CAM-FD-101
  วันที่เดินทาง

  28-30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 28-30 มี.ค. 63, 05-07 ธ.ค. 62, 08-10 ธ.ค. 62, 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 13-15 มี.ค. 63, 10-12 ม.ค. 63, 25-27 ม.ค. 63, 15-17 ก.พ. 63, 20-22 มี.ค. 63, 12-14 เม.ย. 63, 24-26 เม.ย. 63, 08-10 ก.พ. 63, 11-13 เม.ย. 63, 01-03 พ.ค. 63, 02-04 พ.ค. 63, 03-05 พ.ค. 63, 15-17 พ.ค. 63, 22-24 พ.ค. 63, 13-15 มิ.ย. 63, 19-21 มิ.ย. 63, 05-07 ก.ค. 63, 17-19 ก.ค. 63, 26-28 ก.ค. 63, 01-03 ส.ค. 63, 08-10 ส.ค. 63, 28-30 ส.ค. 63

  ทัวร์กัมพูชา โตนเลสาบโตนเล ในภาษาเขมรหมายถึงแม่น้ำใหญ่ ส่วนสาบหมายถึงไม่เค็ม เนื่องจากโตนเลสาบเป็นพื้นที่น้ำท่วมที่เกิดจากแม่น้ำโขง อีกทั้งยังมีแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำเสียมเรียบไหลลงสู่โตนเลสาบ มีพื้นที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 2,700 ตร.กม. ในหน้าน้ำน้อย และขนาดใหญ่มากถึง 16,000 ตร.กม. ในหน้าน้ำหลาก พัดพาเอาส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-094
  วันที่เดินทาง

  30 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 13-15 เม.ย. 62, 14-16 เม.ย. 62, 6-8 เม.ย. 62, 12-14 เม.ย. 62, 26-28 เม.ย. 62, 10-12 พ.ค. 62, 18-20 พ.ค. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 7-9 มิ.ย. 62, 14-16 ก.ค. 62, 10-12 ส.ค. 62, 12-14 ต.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 19-21 พ.ค. 62, 4-6 ต.ค. 62, 1-3 พ.ค. 62, 15-17 ก.ค. 62, 13-15 ก.ย. 62, 13-15 ต.ค. 62, 22-24 ต.ค. 62, 8-10 พ.ย. 62, 5-7 ธ.ค. 62, 10-12 ธ.ค. 62, 28-30 ธ.ค. 62

  ทัวร์กัมพูชา ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ ชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-095
  วันที่เดินทาง

  30 ธ.ค.-01 ม.ค. 62, 13-15 เม.ย. 62, 14-16 เม.ย. 62, 6-8 เม.ย. 62, 12-14 เม.ย. 62, 26-28 เม.ย. 62, 10-12 พ.ค. 62, 18-20 พ.ค. 62, 28-30 มิ.ย. 62, 14-16 ก.ค. 62, 10-12 ส.ค. 62, 12-14 ต.ค. 62, 27-29 ก.ค. 62, 19-21 พ.ค. 62, 4-6 ต.ค. 62, 1-3 พ.ค. 62, 15-17 ก.ค. 62, 13-15 ก.ย. 62, 13-15 ต.ค. 62, 22-24 ต.ค. 62, 8-10 พ.ย. 62, 5-7 ธ.ค. 62, 10-12 ธ.ค. 62, 28-30 ธ.ค. 62

  ทัวร์กัมพูชา ท่องแดนอารยธรรมโบราณ มนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหล พระราชวังเขมรินทร์ พระราชวังมีชีวิตแห่งพนมเปญ เยือนคุกตวลสเลงทุ่งสังหาร…โลกไม่มีวันลืม สิ่งเตือนใจชาวกัมพูชา ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 13,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-092
  วันที่เดินทาง

  29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 13-15 ธ.ค. 62, 27-29 ธ.ค. 62, 29-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 4-6 ธ.ค. 62, 24-26 ม.ค. 63, 14-16 ก.พ. 63, 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 13-15 มี.ค. 63, 27-29 มี.ค. 63, 10-12 ม.ค. 63, 7-9 ก.พ. 63

  ทัวร์กัมพูชา เดินทางสู่ : วัดพนม(Phnom Temple)วัดพนมเป็นวัดที่สำคัญมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแห่งนี้ด้วย ดังมีตำนานพื้นบ้านกล่าวว่า เมื่อราวหกร้อยปีก่อน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผู้หนึ่งชื่อเพ็ญ ได้ไปพบพระพุทธรูปน้ำพัดมาเกยฝั่งหลายองค์ นางมีศรัทธาแก่กล้าในพระศาสนา จึงได้สร้างวัดขึ้นบนยอดเขาที่อยู่ใก...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 ฿
  รหัส : CAM-FD-097
  วันที่เดินทาง

  8-10 ธ.ค. 62, 5-7 ธ.ค. 62, 28-30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 63

  ทัวร์กัมพูชา ท่องแดนอารยธรรมโบราณ มนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหล พระราชวังเขมรินทร์ พระราชวังมีชีวิตแห่งพนมเปญ เยือนคุกตวลสเลงทุ่งสังหาร…โลกไม่มีวันลืม สิ่งเตือนใจชาวกัมพูชา ชมความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัด 1 ใน 7มหัศจรรย์ของโลก อลังการ! เที่ยวทะเลสาบเขมร โตนเลสาบ ชมวิถีชีวิตลอยน้ำ ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 14,900 ฿
  รหัส : CAM-EK-099
  วันที่เดินทาง

  13-15 ธ.ค. 62, 27-29 ธ.ค. 62, 29-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 4-6 ธ.ค. 62, 24-26 ม.ค. 63, 10-12 ม.ค. 63

  ทัวร์กัมพูชา นำท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ : วัดพนม(Phnom Temple)วัดพนมเป็นวัดที่สำคัญมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแห่งนี้ด้วย ดังมีตำนานพื้นบ้านกล่าวว่า เมื่อราวหกร้อยปีก่อน มีเศรษฐีนีชาวเขมรผู้หนึ่งชื่อเพ็ญ ได้ไปพบพระพุทธรูปน้ำพัดมาเกยฝั่งหลายองค์ นางมีศรัทธาแก่กล้าในพระศาสนา จึงได้สร้างวัดขึ้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 78,900 ฿
  รหัส : IND-TG-122
  วันที่เดินทาง

  3-9 ก.พ. 61, 20-26 ม.ค. 61, 17-23 ก.พ. 61, 3-9 มี.ค. 61, 17-23 มี.ค. 61

  ทัวร์อินเดีย นำชมประตูINDIA GATE ของเมืองเดลลี พาทุกท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่เทือกเขากุลมาร์คแห่งแคชเมียร์ นำทุกท่านเดินทางสู่เส้นทางสายไหมที่โซนามาร์ค ชมสถานที่แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ ที่ทัชมาฮาล และชมอักราฟอร์ทแหล่งมรดกของโลก ...
  จองเลย