โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

ทัวร์จีน

 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,888 ฿
  รหัส : CHI-SHA-CZ-325
  วันที่เดินทาง

  25-28 ต.ค. 62, 22-25 พ.ย. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 22-25 ธ.ค. 62, 3-6 พ.ย. 62, 17-20 พ.ย. 62, 24-27 พ.ย. 62, 10-13 พ.ย. 62, 08-11 พ.ย. 62, 07-10 ก.พ. 63, 20-23 มี.ค. 63, 3-6 ม.ค. 63

  ทัวร์จีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว (Suzhou) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “แดนสวรรค์ในโลกมนุษย์” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศจีนห่างจากเซี่ยงไฮ้เพียงร้อย และยังถือว่าเป็นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ความสวยงามแบบจีนโบราณ นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดหัวซาน วัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนและเป็นที...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,989 ฿
  รหัส : CHI-ZHA-VZ-147
  วันที่เดินทาง

  27-31 ธ.ค. 62, 10-14 ม.ค. 63, 17-21 ม.ค. 63, 3-7 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63

  ทัวร์จีน นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ ตั้งอยู่ในมณฑลหูหนาน เมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างเมือง จางเจียเจี้ย และเมือง ฉางซา จากเมืองฉางเต๋อนั่งรถไปยังเมืองจางเจียเจี้ย ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 3 ชั่วโมง นำท่านชมวิวทิวทัศน์ช่วงต้นฤดูหนาว จุดชมวิว TAOHUAYUAN (ชมดอกพลัม) ตั้งอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,996 ฿
  รหัส : CHI-KUN-KY-213
  วันที่เดินทาง

  14-17 พ.ย. 62, 5-8 ธ.ค. 62, 1-4 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 28-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 15-18 พ.ย. 62, 6-9 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 21-24 พ.ย. 62, 12-15 ธ.ค. 62, 19-22 ธ.ค. 62, 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 26-29 ธ.ค. 62, 14-17 ธ.ค. 62, 21-24 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 08-11 ธ.ค. 62, 07-10 ธ.ค. 62, 08-11 พ.ย. 62

  ทัวร์จีน สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทั้งปี “มณฑลยูนนาน” ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ “ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน” เผชิญความสูงที่ 4,223 เมตร นมัสการพระพุทธชินราช “วัดหยวนทง” เที่ยวชม “เมืองโบราณกวนตู้” เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,996 ฿
  รหัส : CHI-ZHA-FD-139
  วันที่เดินทาง

  29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 11-13 ต.ค. 62, 18-20 ต.ค. 62, 1-3 พ.ย. 62, 6-8 ธ.ค. 62, 13-15 ธ.ค. 62, 20-22 ธ.ค. 62, 31 ธ.ค.-02 ม.ค. 63

  ทัวร์จีน  สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก  ::: สัมผัสกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น ::: เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,888 ฿
  รหัส : CHI-KUN-SC-224
  วันที่เดินทาง

  20-24 ธ.ค. 62, 18-22 ธ.ค. 62, 25-29 ธ.ค. 62, 26-30 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 10-14 ม.ค. 63, 15-19 ม.ค. 63, 14-18 ม.ค. 63, 13-17 มี.ค. 63, 19-23 ม.ค. 63, 08-12 ม.ค. 63, 09-13 ม.ค. 63, 20-24 ก.พ. 63, 21-25 ก.พ. 63, 26 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 27 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 28 ก.พ.-03 มี.ค. 63, 04-08 มี.ค. 63, 05-09 มี.ค. 63, 06-10 มี.ค. 63, 11-15 มี.ค. 63, 12-16 มี.ค. 63, 18-22 มี.ค. 63, 19-23 มี.ค. 63, 20-24 มี.ค. 63, 19-23 ธ.ค. 63

  ทัวร์จีน  สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง  ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร  แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย  ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน  วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,888 ฿
  รหัส : CHI-SHA-CZ-324
  วันที่เดินทาง

  13-17 ธ.ค. 62, 4-8 ธ.ค. 62, 18-22 ธ.ค. 62, 25-29 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 4-8 พ.ย. 62, 13-17 พ.ย. 62, 20-24 พ.ย. 62, 09-13 ธ.ค. 62, 08-12 ม.ค. 63, 10-14 ก.พ. 63, 19-23 ก.พ. 63, 24-28 ก.พ. 63, 09-13 มี.ค. 63, 5-9 ก.พ. 63, 4-8 มี.ค. 63, 18-22 มี.ค. 63

  ทัวร์จีน นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (Lingshan Grand Buddha) (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง) นำทุกท่านชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงาม หากเมื่อเดินไปท...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,888 ฿
  รหัส : CHI-KUN-FD-184
  วันที่เดินทาง

  12-15 เม.ย. 62, 3-6 พ.ค. 62, 8-11 มี.ค. 62, 29 มี.ค.-01 เม.ย. 62, 26-29 เม.ย. 62, 5-8 เม.ย. 62, 24-27 พ.ค. 62, 10-13 พ.ค. 62, 17-20 พ.ค. 62, 28 มิ.ย.-01 ก.ค. 62, 9-12 ส.ค. 62, 11-14 ต.ค. 62, 31 พ.ค.-03 มิ.ย. 62, 14-17 มิ.ย. 62, 26-29 ก.ค. 62, 13-16 ก.ย. 62, 20-23 ก.ย. 62, 25-28 ต.ค. 62, 1-4 พ.ย. 62, 8-11 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 15-18 พ.ย. 62, 6-9 ก.ย. 62, 18-21 ต.ค. 62, 6-9 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62

  ทัวร์จีน คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร ว้าวว!! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,888 ฿
  รหัส : CHI-KUN-FD-204
  วันที่เดินทาง

  11-14 ต.ค. 62, 12-15 ต.ค. 62, 19-22 ต.ค. 62, 26-29 ต.ค. 62, 25-28 ต.ค. 62, 22-25 พ.ย. 62, 29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 27-30 ธ.ค. 62, 28-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 15-18 พ.ย. 62, 18-21 ต.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 13-16 ต.ค. 62, 23-26 ต.ค. 62, 31 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 13-16 พ.ย. 62, 20-23 พ.ย. 62, 27-30 พ.ย. 62, 30 พ.ย.-03 ธ.ค. 62, 16-19 พ.ย. 62, 23-26 พ.ย. 62, 14-17 ธ.ค. 62, 21-24 ธ.ค. 62, 30 ต.ค.-02 พ.ย. 62, 11-14 ธ.ค. 62, 18-21 ธ.ค. 62, 25-28 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 09-12 ต.ค. 62, 02-05 พ.ย. 62, 06-09 พ.ย. 62, 09-12 พ.ย. 62, 04-07 ธ.ค. 62, 07-10 ธ.ค. 62, 01-04 พ.ย. 62, 08-11 พ.ย. 62, 05-08 ธ.ค. 62, 06-09 ธ.ค. 62

  ทัวร์จีน  แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย  ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร  ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน  สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง  วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่แล...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,989 ฿
  รหัส : CHI-SHA-CZ-160
  วันที่เดินทาง

  25-30 พ.ย. 62, 27 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 11-16 ธ.ค. 62, 16-21 ธ.ค. 62, 25-30 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-04 ม.ค. 63, 4-9 พ.ย. 62, 11-16 พ.ย. 62, 13-18 พ.ย. 62, 18-23 พ.ย. 62, 14-19 ต.ค. 62, 21-26 ต.ค. 62, 07-12 ต.ค. 62, 19-24 ก.พ. 63, 4-9 มี.ค. 63, 08-13 ม.ค. 63, 05-10 ก.พ. 63, 18-23 มี.ค. 63, 13-18 ม.ค. 63, 16-21 มี.ค. 63, 24-29 ก.พ. 63, 09-14 มี.ค. 63, 3-8 ก.พ. 63

  ทัวร์จีน จากนั้นเดินสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู ชมสวนชาหลงจิ่ง ไร่ชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองหางโจว ไร่ชาเขียว หลงจิ่งฉา ซึ่งแปลว่าชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหู เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน ท่านสามารถเลือกซื้อใบชาอย่างดีไว้เป็นของ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 7,999 ฿
  รหัส : CHI-HAN-CZ-024
  วันที่เดินทาง

  29 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 20-23 ธ.ค. 62, 15-18 พ.ย. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 17-20 ม.ค. 63, 31 ม.ค.-03 ก.พ. 63, 1-4 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 17-20 พ.ย. 62, 24-27 พ.ย. 62, 15-18 ธ.ค. 62, 5-8 ม.ค. 63, 28 ก.พ.-02 มี.ค. 63, 6-9 มี.ค. 63, 13-16 มี.ค. 63, 16-19 ก.พ. 63, 08-11 มี.ค. 63, 20-23 มี.ค. 63, 22-25 มี.ค. 63, 3-6 ม.ค. 63

  ทัวร์จีน ล่องเรือคลองขุดต้าหยุนเหอ | ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ |เจดีย์หลักเมืองเฉิงหวางเก๋อ STARBUCK RESERVE ROASTERY | พักโรงแรม 5 ดาว | บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดพร้อมกุ้งมังกรไม่อั้น ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,988 ฿
  รหัส : CHI-SHA-FM-171
  วันที่เดินทาง

  11-14 ต.ค. 62, 14-17 พ.ย. 62, 25-28 ต.ค. 62, 28-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 18-21 ต.ค. 62, 6-9 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 21-24 พ.ย. 62, 19-22 ธ.ค. 62, 31 ต.ค.-03 พ.ย. 62, 28 พ.ย.-01 ธ.ค. 62, 26-29 ธ.ค. 62, 16-19 ก.ย. 62, 07-10 พ.ย. 62

  ทัวร์จีน เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว | วัดพระหยกขาว | ถนนนานกิง STARBUCK RESERVE ROASTERY | เสี่ยวหลงเปา | อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,998 ฿
  รหัส : CHI-PEK-HU-324
  วันที่เดินทาง

  5-8 ธ.ค. 62, 28-31 ธ.ค. 62, 30 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 6-9 ธ.ค. 62, 13-16 ธ.ค. 62, 12-15 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค.-01 ม.ค. 63, 07-10 ธ.ค. 62

  ทัวร์จีน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก “จัตุรัสเทียนอันเหมิน” l พระราชวังกู้กง l พระราชวังอวี้เหอหยวน สัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “กำแพงเมืองจีน” สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย เล่นหิมะ *OPTION SNOW WORLD* เดินทางโดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (HU) ...
  จองเลย