โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

ทัวร์ตุรเคีย

 • ราคาเริ่มต้นที่ 28,888 ฿
  รหัส : TUR-W5-G025
  วันที่เดินทาง

  มิถุนายน 66 – ตุลาคม 66

  ☞ นำท่านชม  สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN  AHMET MOSQUE ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรเคีย สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลา...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 28,888 ฿
  รหัส : TUR-W5-J006
  วันที่เดินทาง

  26 เม.ย. 66 – 03 พ.ค. 66, 05 เม.ย. 66 – 12 เม.ย. 66, 19 พ.ค. 66 – 26 พ.ค. 66, 03 พ.ค. 66 – 10 พ.ค. 66, 24 พ.ค. 66 – 31 พ.ค. 66, 14 เม.ย. 66 – 21 เม.ย. 66, 12 พ.ค. 66 – 19 พ.ค. 66, 10 พ.ค. 66 – 17 พ.ค. 66, 26 พ.ค. 66 – 02 มิ.ย. 66, 19 เม.ย. 66 – 26 เม.ย. 66, 17 พ.ค. 66 – 24 พ.ค. 66, 05 พ.ค. 66 – 12 พ.ค. 66

  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - **เฉพาะเดือน เม.ย.** ชมเทศกาลดอกทิวทิปที่สวนกึลฮาเน เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินซาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 29,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-G069
  วันที่เดินทาง

  พฤศจิกายน 66 -ธันวาคม 66

  เดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (CANAKKALE) เมืองท่าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตุรเคียมีดินแดนอยู่ในยุโรปและเอเชียเช่นเดียวกับอิสตันบูล เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่ 1 เพราะที่ชานัคคาเล่นี้ทหารสัมพันธมิตรได้ยกพลขึ้นบกและทำการรบในสงครามกาลิโปลี (GALLIPOLI) หรือ กัลป์ลิโปลีโดยในทุกๆ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-G059
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 66 – ธันวาคม 66

  นำท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล (TROJAN STATUE/HOLLYWOOD HORSE) เป็นม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มีแบรด พิตต์ แสดงชื่อดังระดับโลกเป็นนักแสดงนำ ทางทีมงานได้จำลองม้าไม้ขนาดใหญ่สีดำ เพื่อใช้ดำเนินเรื่องและ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคั...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 32,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-G074
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 66 – ธันวาคม 66

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา จนเกิดผลึกขึ้นกึ่งสถาปัตยกรรม นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,888 ฿
  รหัส : TUR-TK-G070
  วันที่เดินทาง

  5 ธ.ค. 66 – 11 ธ.ค. 66

  นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (Pamukkale) น้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมากไหลลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิด...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,990 ฿
  รหัส : TUR-TK-G045
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 66 – ตุลาคม 66

  จากนั้น นำท่านชมภายนอกของ พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) สร้างโดยสุลต่านเมห์เมดที่ 2 แห่งอาณาจักรออตโตมันหลังจากพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้ในปี ค.ศ. 1996 ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-G027
  วันที่เดินทาง

  สิงหาคม 66 – กันยายน 66

  จุดเด่นทัวร์ เที่ยวครบสูตร.....  ครั้งหนึ่งในชีวิต Must Go! อย่าเสียเที่ยว... ต้องไปชม 2 ม้าไม้ เมืองทรอย  พักโรงแรม 4-5 ดาว และโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน  บินตรงไม่เหนื่อย บิน 5 ดาว สายการบิน Turkish Airlines  ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  เยี่ยมชม มัสยิดซิวเลย์มานีเย (Süley...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-G068
  วันที่เดินทาง

  กรกฏาคม 66 – ธันวามคม 66

  นำท่านชมและถ่ายภาพ ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล (Trojan Statue/Hollywood Horse) เป็นม้าไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดจากมหากาพย์ภาพยนตร์ฮอลิวูดเรื่อง ทรอย (Troy) ในปี 2004 มีแบรด พิตต์ แสดงชื่อดังระดับโลกเป็นนักแสดงนำ ทางทีมงานได้จำลองม้าไม้ขนาด  ใหญ่สีดำ เพื่อใช้ดำเนินเรื่องและเป็นส่วนหนึ่งที่สำค...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-G073
  วันที่เดินทาง

  24 ต.ค. 66 – 1 พ.ย. 66, 25 ต.ค. 66 – 2 พ.ย. 66, 30 ต.ค. 66 – 7 พ.ย. 66

  จากนั้น                     แวะถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse) เป็นม้าขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้ จากมหากาพย์อีเลียด เรื่องสงครามเมืองทรอย หลังจากที่รบยืดเยื้อมานานถึง 10 ปีแล้ว ด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้นี้ขึ้นมา แล้วลากไปวางไว้หน้ากำแพงเมืองทรอย เมื่อชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรร...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 33,999 ฿
  รหัส : TUR-TK-G043
  วันที่เดินทาง

  กรกฎาคม 66 – กันยายน 66

  นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง (LEATHER FACTORY) ซึ่งประเทศตุรเคียเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลก ทั้งยังผลิตเสื้อหนังให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น VERSACE , PRADA , MICHAEL KORS อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ (TURKISH DELIGHT SHOP) คือ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,988 ฿
  รหัส : TUR-TK-G034
  วันที่เดินทาง

  สิงหาคม 66 – กันยายน 66

  จากนั้นนำท่านชม หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อาศัย และถ้ามองดี ๆ จะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ ก็มี...
  คลิ๊กโปรแกรม