โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

ทัวร์พม่า

 • ราคาเริ่มต้นที่ 1,991 ฿
  รหัส : RGN-DD-177
  วันที่เดินทาง

  28 พ.ค. 63, 27 พ.ค. 63, 26 พ.ค. 63

  ทัวร์พม่า นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 2,992 ฿
  รหัส : RG-DD-174
  วันที่เดินทาง

  12 มี.ค. 63, 19 มี.ค. 63, 26 มี.ค. 63, 04 มี.ค. 63, 18 มี.ค. 63, 25 มี.ค. 63, 03 มี.ค. 63, 05 มี.ค. 63, 10 มี.ค. 63, 11 มี.ค. 63, 17 มี.ค. 63, 24 มี.ค. 63, 27 มี.ค. 63

  ทัวร์พม่า นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ขอ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 2,992 ฿
  รหัส : RGN-DD-175
  วันที่เดินทาง

  20 ก.พ. 63, 19 ก.พ. 63, 25 ก.พ. 63, 26 ก.พ. 63, 27 ก.พ. 63, 29 ก.พ. 63

  ทัวร์พม่า นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ ขอพร นัตโบโบยี ห...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 2,992 ฿
  รหัส : RGN-DD-176
  วันที่เดินทาง

  20 ก.พ. 63, 19 ก.พ. 63

  ทัวร์พม่า นำท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 2,999 ฿
  รหัส : RGN-FD-164
  วันที่เดินทาง

  30 เม.ย. 63, 18 มิ.ย. 63, 25 มิ.ย. 63, 04 มี.ค. 63, 18 มี.ค. 63, 25 มี.ค. 63, 20 พ.ค. 63, 27 พ.ค. 63, 04 มิ.ย. 63, 10 มิ.ย. 63, 17 มิ.ย. 63, 24 มิ.ย. 63, 01 ก.ค. 63, 02 ก.ค. 63, 08 ก.ค. 63, 09 ก.ค. 63, 15 ก.ค. 63, 16 ก.ค. 63, 22 ก.ค. 63, 23 ก.ค. 63, 29 ก.ค. 63, 30 ก.ค. 63, 05 ส.ค. 63, 06 ส.ค. 63, 12 ส.ค. 63, 13 ส.ค. 63, 19 ส.ค. 63, 20 ส.ค. 63, 26 ส.ค. 63, 27 ส.ค. 63

  ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ อิ่มบุญสุขใจ เดินทางไปกับเรา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 2,999 ฿
  รหัส : RGN-SL-157
  วันที่เดินทาง

  6 ก.พ. 63, 13 ก.พ. 63, 20 ก.พ. 63, 27 ก.พ.63, 5 มี.ค. 63, 12 มี.ค. 63, 19 มี.ค. 63, 26 มี.ค. 63, 2 เม.ย. 63, 9 เม.ย. 63, 13 เม.ย. 63, 16 เม.ย. 63, 23 เม.ย. 63, 30 เม.ย. 63, 7 พ.ค. 63, 14 พ.ค. 63, 21 พ.ค. 63, 28 พ.ค. 63, 4 มิ.ย. 63, 11 มิ.ย. 63, 18 มิ.ย. 63, 25 มิ.ย. 63

  นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 5,999 ฿
  รหัส : RGN-SL-161
  วันที่เดินทาง

  01-02 ม.ค. 63, 05-06 ม.ค. 63, 12-13 ม.ค. 63, 19-20 ม.ค. 63, 26-27 ม.ค. 63, 09-10 ก.พ. 63, 16-17 ก.พ. 63, 23-24 ก.พ. 63, 08-09 มี.ค. 63, 15-16 มึ.ค. 63, 22-23 มี.ค. 63, 29-30 มี.ค. 63, 05-06 เม.ย. 63, 19-20 เม.ย. 63, 26-27 เม.ย. 63, 10-11 พ.ค. 63, 17-18 พ.ค. 63, 24-25 พ.ค. 63, 31 พ.ค.-01 มิ.ย. 63, 07-08 มิ.ย. 63, 14-15 มิ.ย. 63, 21-22 มิ.ย. 63, 28-29 มิ.ย. 63

  ไหว้พระ 9 วัด สร้างบุญ เสริมบารมี สมหวังดั่งใจปราถนา ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,996 ฿
  รหัส : RGN-UB-154
  วันที่เดินทาง

  29 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 11-12 ม.ค. 63, 18-19 ม.ค. 63, 25-26 ม.ค. 63, 8-9 ก.พ. 63, 15-16 ก.พ. 63, 22-23 ก.พ. 63, 14-15 มี.ค. 63, 21-22 มี.ค. 63, 28-29 มี.ค. 63, 1-2 ก.พ. 63, 7-8 มี.ค. 63

  ทัวร์พม่า พระลาภมุนีlวัดพระทองlเจดีย์มหาวิชยะlพระนอนตาหวานlงาทัตจีlเจดีย์ไจ๊กะส่านlวัดบารมี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบจี(เทพทันใจ) เจดีย์โบตาทาวน์ . . อะมาดอว์เมี๊ยะ(เทพกระซิบ)  ที่พักระดับ 5 ดาว ★★★★★ / เดินทางโดยสายการบินเมียร...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,996 ฿
  รหัส : RGN-UB-173
  วันที่เดินทาง

  02-03 พ.ค. 63, 09-10 พ.ค. 63, 16-17 พ.ค. 63, 23-24 พ.ค. 63, 30-31 พ.ค. 63

  ทัวร์พม่า นำท่านนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (Kyauktawgyi marbel Buddha image) ซึ่งเป็น พระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง เจดีย์มหาวิชยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึ่งป็นเจดีย์ที่สวยงาม...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,997 ฿
  รหัส : RGN-8M-150
  วันที่เดินทาง

  31 ม.ค.-01 ก.พ. 63, 3-4 ม.ค. 63, 10-11 ม.ค. 63, 24-25 ม.ค. 63, 17-18 ม.ค. 63, 14-15 ก.พ. 63, 21-22 ก.พ. 63, 28-29 ก.พ. 63, 6-7 มี.ค. 63, 13-14 มี.ค. 63, 20-21 มี.ค. 63, 27-28 มี.ค. 63, 17-18 เม.ย. 63, 24-25 เม.ย. 63

  ทัวร์พม่า นำทุกท่านไหว้ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน องค์ใหญ่ ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาด และไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธ รูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญ มาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหัน ฝ่าพระหัตถ์อ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,997 ฿
  รหัส : RGN-8M-151
  วันที่เดินทาง

  29 ก.พ.-01 มี.ค. 63, 4-5 ม.ค. 63, 11-12 ม.ค. 63, 18-19 ม.ค. 63, 25-26 ม.ค. 63, 8-9 ก.พ. 63, 15-16 ก.พ. 63, 22-23 ก.พ. 63, 14-15 มี.ค. 63, 21-22 มี.ค. 63, 28-29 มี.ค. 63, 4-5 เม.ย. 63, 11-12 เม.ย. 63, 12-13 เม.ย. 63, 18-19 เม.ย. 63, 25-26 เม.ย. 63, 7-8 มี.ค. 63

  ทัวร์พม่า นำทุกท่านไหว้ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (1) ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน องค์ใหญ่ ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาด และไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธ รูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญ มาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหัน ฝ่าพระหัตถ์อ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,999 ฿
  รหัส : RGN-SL-163
  วันที่เดินทาง

  01-02 ม.ค. 63, 05-06 ม.ค. 63, 12-13 ม.ค. 63, 19-20 ม.ค. 63, 26-27 ม.ค. 63, 09-10 ก.พ. 63, 16-17 ก.พ. 63, 23-24 ก.พ. 63, 08-09 มี.ค. 63, 15-16 มึ.ค. 63, 22-23 มี.ค. 63, 29-30 มี.ค. 63, 05-06 เม.ย. 63, 19-20 เม.ย. 63, 26-27 เม.ย. 63, 10-11 พ.ค. 63, 17-18 พ.ค. 63, 24-25 พ.ค. 63, 31 พ.ค.-01 มิ.ย. 63, 07-08 มิ.ย. 63, 14-15 มิ.ย. 63, 21-22 มิ.ย. 63, 28-29 มิ.ย. 63

  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ท่านสามารถขึ้นลงนมัสการองค์พระธาตุได้ทั้งคืน ...
  จองเลย