โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

ทัวร์ยุโรปราคาถูก

 • ราคาเริ่มต้นที่ 45,900 ฿
  รหัส : EUR-QR-G676
  วันที่เดินทาง

  ตุลาคม 67 – พฤศจิกายน 67

  นำท่านออกเดินทางสู่  ซาดาร์ (Zadar) เมืองประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี  เป็นเมืองท่าที่สำคัญของทะเลเอเดรียติค มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน  อดีตเมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่  นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงเก่าแห่งน...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 ฿
  รหัส : EUR-SQ-G604
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – มิถุนายน 67

  นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านกีธูร์น” (Giethoorn Village) หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านที่อาศัยการสัญจรทางน้ำเพียงอย่างเดียว จนได้ฉายาว่าเป็น “หมู่บ้านไร้ถนน” มีผู้คนอาศัยเพียงแค่ 2,600 กว่าคนแต่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนนับล้านคน นำท่านล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น เพื่อดื่มด่ำกับลำคล...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 ฿
  รหัส : EUR-TK-G605
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – มิถุนายน 67

  จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 นำเข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 ฿
  รหัส : EUR-TK-G665
  วันที่เดินทาง

  มิถุนายน 67 – ตุลาคม 67

  จากนั้นนำท่านสู่ย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา เชิญช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นนานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯลฯ และ รวมไปถึงสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท โดยเฉพาะร้านเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ ((Swarovs...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,995 ฿
  รหัส : EUR-SV-G617
  วันที่เดินทาง

  มีนาคม 67 – กรกฏาคม 67

  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฟลอเร้นซ์ หรือฟิเรนเซ่ และนำท่านชมนครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลีโดยเริ่มจากเขตเมืองเก่าของฟลอเร้นซ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1982 จากยูเนสโก้ -จุดชมวิว Piazza Michelangelo จุดชมวิวหลักของเมืองฟลอเร้นซ์ที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงชาวเมืองฟลอเร้นซ์...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 59,999 ฿
  รหัส : EUR-TK-G703
  วันที่เดินทาง

  15 ต.ค. 67 – 21 ต.ค. 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นครโบราณขนาดเล็กดั่งเทพนิยาย โดยมีแม่น้ำวัลตาวา(Vltava) ไหลผ่านและล้อมรอบเมืองไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมือง เหมือนกับหยดน้ำ นอกจากนี้บ้านและอาคารทุกหลังล้วนใช้หลังคาสีส้มแดง ทำใ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 63,900 ฿
  รหัส : EUR-EK-G603
  วันที่เดินทาง

  มีนาคม 67 – ตุลาคม 67

  ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีที่มีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบที่สวยงามถึง 76 แห่ง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 63,900 ฿
  รหัส : EUR-SQ-G652
  วันที่เดินทาง

  กันยายน 67 – ธันวาคม 67

  นำชมจัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) หอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อว่า Madonna & Child ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี มีลักษณะเป็นหินอ่อนที่มีการแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 64,888 ฿
  รหัส : EUR-SV-G714
  วันที่เดินทาง

  18 ต.ค. 67 – 25 ต.ค. 67, 4 พ.ย. 67 – 11 พ.ย. 67, 18 พ.ย. 67 – 25 พ.ย. 67

  ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 64,888 ฿
  รหัส : EUR-EK-G726
  วันที่เดินทาง

  9 ต.ค. 67 – 15 ต.ค. 67, 18 ต.ค. 67 – 24 ต.ค. 67, 13 พ.ย. 67 – 19 พ.ย. 67, 2 ธ.ค. 67 – 8 ธ.ค. 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) สาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง 71 กม./1.15 ชม.) ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ Vltava ทำให้เมืองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหยดน้ำ จนถูกขนานนามว่าเป็น "เมืองหยดน้ำ" จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) เป็นปราสาทกอธิคดั้งเดิม ตั้งอยู่ริ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 64,999 ฿
  รหัส : EUR-TK-G704
  วันที่เดินทาง

  19 พ.ย. 67 – 26 พ.ย. 67

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอันแสนโรแมนติก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง) ที่มีอายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาสวยงามราวกับภาพวาด ว่ากันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสว...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 66,888 ฿
  รหัส : EUR-SV-G709
  วันที่เดินทาง

  9 ต.ค. 67 – 15 ต.ค. 67, 23 ต.ค. 67 – 29 ต.ค. 67

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอก  มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก ใช้เวลาสร้างเสร็จกว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทำจากหินอ่อนจำนวน 135 ยอด มีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่า อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอ...
  คลิ๊กโปรแกรม