โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 087-078-1777

Line ID : @planetholiday

ทัวร์ยุโรป

 • ราคาเริ่มต้นที่ 34,999 ฿
  รหัส : FRA-EK-261
  วันที่เดินทาง

  20-25 มิ.ย. 62, 13-18 ก.ย. 62, 27 ก.ย.-02 ต.ค.6 2, 07-12 มิ.ย. 62, 18-23 ต.ค. 62, 29 พ.ย.-04 ธ.ค. 62, 8-13 พ.ย. 62, 11-16 ต.ค. 62

  ทัวร์ยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) (50 กม.) เมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี เป็นเมืองเอกของจังหวัดโคโม่ ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่ และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง นำท่าน ชมทะเลสาบโ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 ฿
  รหัส : AUT-PS-150
  วันที่เดินทาง

  24-29 มี.ค.62, 7-12 เม.ย. 62, 14-19 เม.ย. 62, 21-26 เม.ย. 62, 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 62, 19-24 พ.ค. 62, 9-14 มิ.ย. 62, 14-19 ก.ค. 62, 11-16 ส.ค. 62, 8-13 ก.ย. 62, 6-11 ต.ค. 62, 20-25 ต.ค. 62, 3-8 พ.ย. 62, 1-6 ธ.ค. 62, 8-13 ธ.ค. 62

  ทัวร์ยุโรป นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย Vienna เมืองหลวงของประเทศออสเตรียนครหลวงแห่งออสเตรียเมืองแห่งเสียงดนตรี เข้าชมความสวยงามภายใน พระราชวังเชินบรุนน์ Schonbrunn Palace พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ พระนางมาเรียเทเ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 36,900 ฿
  รหัส : CZE-EK-031
  วันที่เดินทาง

  1-7 ธ.ค. 62, 3-9 พ.ย. 62, 10-16 พ.ย. 62

  ทัวร์ยุโรป ปราก | คาโลวี วารี |เชสกี้ คลุมลอฟ | ฮัลสตัท | เวียนนา | บราติสลาวา | บูดาเปส...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 38,999 ฿
  รหัส : ITA-EY-521
  วันที่เดินทาง

  10-16 ต.ค. 62, 20-26 ต.ค. 62, 30 ธ.ค.-05 ม.ค. 63, 15-21 พ.ย. 62, 27 ก.ย.-03 ต.ค. 62, 29 พ.ย.-05 ธ.ค. 62, 24-30 ธ.ค. 62

  ทัวร์ยุโรป นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 157 เมตร และกว้างถึง 92 เมตร ตั้งอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองมิลานเปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิลาน เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในประเทศอิตาลีรองจา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,300 ฿
  รหัส : POR-QR-033
  วันที่เดินทาง

  12-18 ต.ค. 62, 23-29 ต.ค. 62, 4-10 ธ.ค. 62, 14-20 ก.ย. 62, 9-15 พ.ย. 62

  ทัวร์ยุโรป บริษัทฯ นำท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางงดงามและดินแดนทางประวัติศาสตร์และศาสนา ประเทศโปแลนด์ นำท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี้ วอร์ซอ นครหลวงของประเทศโปแลนด์ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศด้วย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา มีอายุเกือบ 700 ปี มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงใน เรื่องวัฒน...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,888 ฿
  รหัส : ITA-EY-543
  วันที่เดินทาง

  28 พ.ย.-05 ธ.ค. 62, 31 ต.ค.-07 พ.ย. 62

  ทัวร์ยุโรป นำท่านเดินทางสู่ เวนิส(ระยะทาง 312ก.ม./ใช้เวลา 4ชม.) ถึง ท่าเรือตรอนเคตโต้ เป็นท่าเรือที่มีเรือบริการในการเดินทางไปในที่ต่างๆ ของเมือง เพื่อชมทิวทัศน์ธรรมชาติของ 2 ฝั่งคลองโดยทางเรือ นับเป็นเมืองที่คลองมากกว่าถนนอีกเมืองหนึ่งของโลก นำท่านนั่งเรือสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : GER-QR-436
  วันที่เดินทาง

  8-15 ต.ค. 62, 17-24 มิ.ย. 62, 17-24 ก.ย. 62, 29 ต.ค.-05 พ.ย. 62

  ทัวร์ยุโรป นำท่านเดินทางสู่โฮเอินชวังเกา(Hohenschwangau) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรียเพื่อนำท่านเดินทางขึ้นปราสาทโดย Shuttle bus ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle ถ่ายรูปด้านนอก ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยา...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : GER-EK-432
  วันที่เดินทาง

  21-28 ต.ค. 62, 8-15 ต.ค. 62, 12-19 มิ.ย. 62, 19-26 มิ.ย. 62, 26 มิ.ย.-03 ก.ค. 62, 5-12 มิ.ย. 62, 12-19 ก.ค. 62, 10-17 ส.ค. 62, 18-25 ต.ค. 62, 3-10 ก.ค. 62, 11-18 ก.ค. 62, 24-31 ก.ค. 62, 25 ก.ค.-01 ส.ค. 62, 7-14 ส.ค. 62, 8-15 ส.ค. 62, 21-28 ส.ค. 62, 4-11 ก.ย. 62, 11-18 ก.ย. 62, 10-17 ต.ค. 62, 17-24 ต.ค. 62, 28 พ.ย.-05 ธ.ค. 62, 2-9 ต.ค. 62, 3-10 ต.ค. 62, 9-16 ต.ค. 62, 13-20 ต.ค. 62, 16-23 ต.ค. 62, 20-27 ต.ค. 62, 23-30 ต.ค. 62, 29 พ.ย.-06 ธ.ค. 62, 20-27 พ.ย. 62, 5-12 ธ.ค. 62, 6-13 พ.ย. 62, 27 ธ.ค.-03 ม.ค. 63, 26 ธ.ค.-02 ม.ค. 63, 12-19 พ.ย. 62, 1-8 ธ.ค. 62, 8-15 ธ.ค. 62

  ทัวร์ยุโรป มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – เวียนนา – บูดาเปสต์ พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : ITA-EK-503
  วันที่เดินทาง

  18-24 มิ.ย. 62, 8-14 ต.ค. 62, 2-8 มิ.ย. 62, 9-15 มิ.ย. 62, 16-22 มิ.ย. 62, 23-29 มิ.ย. 62, 8-14 ก.ย. 62, 10-16 ก.ย. 62, 15-21 ก.ย. 62, 22-28 ก.ย. 62, 29 ก.ย.-05 ต.ค. 62, 1-7 ต.ค. 62, 6-12 ต.ค. 62, 13-19 ต.ค. 62, 3-9 พ.ย. 62, 10-16 พ.ย. 62, 17-23 พ.ย. 62, 24-30 พ.ย. 62, 26 พ.ย.-02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-06 ธ.ค. 62

  ทัวร์ยุโรป นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : ITA-EK-510
  วันที่เดินทาง

  30 พ.ย.-06 ธ.ค. 62, 5-11 ธ.ค. 62

  ทัวร์ยุโรป เมืองซุก แองเกิลเบิร์ก ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ทะเลสาบโคโม่ เวโรนา เมืองซีร์มิโอเน่ กรุงมิลาน ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet ...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : GER-QR-468
  วันที่เดินทาง

  1-8 ต.ค. 62, 24 ก.ย.-01 ต.ค. 62

  ทัวร์ยุโรป นำท่านเดินทางขึ้นปราสาทโดย Shuttle bus ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle ถ่ายรูปด้านนอก ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิจที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ช...
  จองเลย
 • ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 ฿
  รหัส : HUN-EK-010
  วันที่เดินทาง

  13-20 พ.ค. 62, 20-27 พ.ค. 62, 10-17 ก.ย. 62, 8-15 ต.ค. 62, 22-29 ต.ค. 62, 4-11 มิ.ย. 62, 25 มิ.ย.-02 ก.ค. 62, 3-10 ก.ย. 62, 17-24 ก.ย. 62, 1-8 ต.ค. 62, 10-17 ต.ค. 62, 15-22 ต.ค. 62, 17-24 ต.ค. 62, 19-26 พ.ย. 62, 4-11 พ.ย. 62, 15-22 พ.ย. 62, 28 พ.ย.-05 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.-07 ธ.ค.62, 4-11 ธ.ค. 62

  ทัวร์ยุโรป บูดาเปสต์ บราติสลาวา ช้อปปิ้งปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต เวียนนา ลินซ์ ฮัลล์สตัทท์ ซาลซ์บูร์ก เชสกี้ ครุมลอฟ คาร์โลวี วารี ปราก ...
  จองเลย