โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

ทัวร์อเมริกา

 • ราคาเริ่มต้นที่ 99,900 ฿
  รหัส : USA-CI-T001
  วันที่เดินทาง

  12 เม.ย. 67 – 19 เม.ย. 67, 27 เม.ย. 67 – 4 พ.ค. 67, 28 เม.ย. 67 – 5 พ.ค. 67

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัว “เมืองซานฟรานซิสโก” (SAN FRANCISCO) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศได้รับฉายา “เมืองแห่งสายหมอก” เนื่องจากมีหมอกขาวปกคลุมอยู่เสมอ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 129,900 ฿
  รหัส : USA-JX-G007
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – ตุลาคม 67

  นำท่านชม “ถนนลอมบาร์ด” (LOMBARD STREET) เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์ (HYDE) กับถนนลีเวนเวิร์ท (LEAVENWORTH) โดยไต่ลงมา ตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 ข้างทาง ชมสะพานแขวนโกล...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 129,999 ฿
  รหัส : USA-CI-G005
  วันที่เดินทาง

  8 เม.ย. 67 – 17 เม.ย. 67

  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเพจ (Page) อยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เป็นเมืองต้นน้ำของ แกรนด์แคนยอน เนื่องจากแม่น้ำโคโลราโดจะไหลผ่านจากเมืองเพจ ลงไปยังแกรนด์แคนยอน เมืองนี้เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยงทางธรรมชาติมากมายและล้วนเกี่ยวกับแม่น้ำทั้งสิ้น อาทิ เช่น ทะเลสาบเหนือเขื่อน Glen Canyon ชื่อว่า Lak...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 159,900 ฿
  รหัส : USA-CI-G006
  วันที่เดินทาง

  12 เม.ย. 67 – 21 เม.ย. 67

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ ซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ ได้รับฉายา “เมืองแห่งสายหมอก” เนื่องจากมีหมอกขาวปกคลุมอยู่เสมอ ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 159,900 ฿
  รหัส : USA-CI-T003
  วันที่เดินทาง

  ธ.ค. 66 – พ.ค. 67

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว “เมืองซานฟรานซิสโก” (SAN FRANCISCO) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับสองของประเทศได้รับฉายา “เมืองแห่งสายหมอก” เนื่องจากมีหมอกขาวปกคลุมอยู่เสมอ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกาก...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 159,900 ฿
  รหัส : USA-CI-T005
  วันที่เดินทาง

  12-21 เม.ย. 67, 6-15 เม.ย. 67, 27 เม.ย. 67-6 พ.ค. 67

  นำท่านเที่ยวชม “เมืองซาน ฟรานซิสโก”            และนำท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซานฟราน ซิสโก (CABLE CAR)  ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก รถรางนี้ถือเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ซึ่งเป็นรถรางที่เก่าเก่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีลักษณะคล้ายตู้รถไฟวิ่ง อีกทั้งตัวรถรางมีรูปแบบคลาสสิค มี...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 159,999 ฿
  รหัส : USA-EK-G001
  วันที่เดินทาง

  12 เม.ย. 67 – 22 เม.ย. 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีราคิวส์ (Syracuse) เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์กตอนกลางมีกีฬาระดับวิทยาลัย เพลิดเพลินได้ทั้งวันกับกิจกรรมกลางแจ้ง ช้อปปิ้ง และสถานที่ทางวัฒนธรรมในใจกลางรัฐนิวยอร์ก...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 159,999 ฿
  รหัส : USA-JX-G008
  ให้ทุกท่านได้เลือกพบกับความสนุกที่ ดิสนีย์แลนด์แห่งแรกของโลก (Disneyland L.A California) ตามสโลแกน Watch Dreams Come True at the Happiest Place on Earth ชมความฝันที่เป็นจริง ณ สถานที่ที่มีความสุขที่สุดในโลก บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ธีมปาร์ค และ 3 ภายในสวนสนุกแบ่งเป็นโซนต่างๆ ตามธีมของการ์ต...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 169,900 ฿
  รหัส : USA-CI-T004
  วันที่เดินทาง

  ธ.ค. 66 – พ.ค. 67

  นำท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ก” (NEW YORK) โดยผ่านเส้นทางชมสะพานบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์        เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และย่านบรูคลิน“ฮัดสัน ยาร์ด”(HUDSON YARDS) หรือรู้จักในนาม VESSEL สิ่งก...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 179,900 ฿
  รหัส : USA-EK-T007
  วันที่เดินทาง

  ก.พ. 66 – พ.ค. 67

  นำท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ก” (New York) โดยผ่านเส้นทางชมสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และย่านบรูคลิน “ฮัดสัน ยาร์ด” (Hudson Yards) หรือรู้จักกันในนาม Vessel สิ่งก่อ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 189,900 ฿
  รหัส : USA-CI-T006
  วันที่เดินทาง

  ธ.ค. 66- พ.ค. 67

  นำท่านเดินทางสู่ “มหานครนิวยอร์ก” (NEW YORK) โดยผ่านเส้นทางชมสะพานบรูคลิน (BROOKLYN BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์   เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และ ย่านบรูคลิน “ฮัดสัน ยาร์ด” (HUDSON YARDS) หรือรู้จักกันในนาม VESSEL สิ่ง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 189,999 ฿
  รหัส : USA-JX-G002
  วันที่เดินทาง

  11 เม.ย. 67 – 18 เม.ย. 67, 13 เม.ย. 67 – 20 เม.ย. 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางสายน้ำสามด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับอ่าวซานฟรานซิสโก แม้จะอยู่ติดชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำ...
  คลิ๊กโปรแกรม