โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

ทัวร์ฮ่องกง

 • ราคาเริ่มต้นที่ 6,996 ฿
  รหัส : HKG-NX-G326
  วันที่เดินทาง

  เดือนมิถุนายน 67

  ถนนคู่รัก THE LOVER’S ROAD ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่ง ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,998 ฿
  รหัส : HKG-EK-G335
  วันที่เดินทาง

  เดือนมิถุนายน 67

  นำท่านสู่ วัดว่านโฝ วัดเซน โดยอาคารหลักจะเป็นวัด 3 ชั้นในรูปทรงของวิหารแห่งสวรรค์ซึ่งดัดแปลงมาจากอาคารหลักของจุดชมวิว "Oriental Divine Comedy" ดั้งเดิม ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ศรัทธาในเซินเจิ้นและฮ่องกง มีเทพเจ้าสี่หน้า  ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดเซนได้ถูกถวายที่วัดเซินเจิ้นหงฟา  โดยกษัตริย์ไทยในนามของรั...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 8,998 ฿
  รหัส : HKG-EK-G336
  วันที่เดินทาง

  เดือนกรกฏาคม 2567

  นำท่านสู่ วัดว่านโฝ วัดเซน โดยอาคารหลักจะเป็นวัด 3 ชั้นในรูปทรงของวิหารแห่งสวรรค์ซึ่งดัดแปลงมาจากอาคารหลักของจุดชมวิว "Oriental Divine Comedy" ดั้งเดิม ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ศรัทธาในเซินเจิ้นและฮ่องกง มีเทพเจ้าสี่หน้า  ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดเซนได้ถูกถวายที่วัดเซินเจิ้นหงฟา  โดยกษัตริย์ไทยในนามของรั...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : HKG-NX-G327
  วันที่เดินทาง

  เดือนมิถุนายน 67

  นำคณะท่านเดินทางสู่ ดูโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก The Symphony of Light ที่ใช้นักแสดงเป็นตึกระฟ้าทั้งจากฝั่งเกาลูนและฝั่งฮ่องกงเป็นการแสดงที่ตระการตา โดยได้รับการ บันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเขตเศรษฐกิจฮ่องกง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 9,999 ฿
  รหัส : HKG-EK-G329
  วันที่เดินทาง

  มิถุนายน 67 – กรกฏาคม 67

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น เมืองเศรษฐกิจพิเศษของจีน หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,888 ฿
  รหัส : HKG-NX-G263
  วันที่เดินทาง

  เมษายน 67 – มิถุนายน 67

  นำท่านเที่ยวชม PONTO SQUARE ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของเมืองจูไห่ ตั้งอยู่ที่ถนนวงเวียนตะวันออก เขตบริการท่าเรือเหิงฉิน ห้างสรรพสินค้าอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และร้านค้าปลีกมากมาย ด้วยทำเลที่เหมาะสมจึงมีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมากและยังมีการคมนาคมที่ดีอีกด้วย...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 10,888 ฿
  รหัส : HKG-NX-G342
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – มิถุนายน 67

  นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดกงเป่ย (Gongbei Underground Market) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของเมืองจูไห่ ท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูก มีสินค้านานาชนิด ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับสำหรับคุณผู้หญิง ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,911 ฿
  รหัส : HKG-EK-G332
  วันที่เดินทาง

  เดือนมิถุนายน 67

  ดูโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก THE SYMPHONY OF LIGHT ที่ใช้นักแสดงเป็นตึกกระฟ้าทั้งทั้งจากฝั่งเกาลูนและฝั่งฮ่องกงเป็นการแสดงที่ตระการตา โดยได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเขตเศรษฐกิจฮ่องกง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,911 ฿
  รหัส : HKG-EK-G333
  วันที่เดินทาง

  เดือนกรกฏาคม 2567

  ดูโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก THE SYMPHONY OF LIGHT ที่ใช้นักแสดงเป็นตึกกระฟ้าทั้งทั้งจากฝั่งเกาลูนและฝั่งฮ่องกงเป็นการแสดงที่ตระการตา โดยได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเขตเศรษฐกิจฮ่องกง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 11,911 ฿
  รหัส : HKG-EK-G334
  วันที่เดินทาง

  เดือนสิงหาคม 67

  ดูโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก THE SYMPHONY OF LIGHT ที่ใช้นักแสดงเป็นตึกกระฟ้าทั้งทั้งจากฝั่งเกาลูนและฝั่งฮ่องกงเป็นการแสดงที่ตระการตา โดยได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเขตเศรษฐกิจฮ่องกง...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 ฿
  รหัส : HKG-EK-G647
  วันที่เดินทาง

  มิถุนายน 67 – กรกฏาคม 67

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม (Tin Hua Temple) วัดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดของม่าจ้อโป๋ หรือ เจ้าแม่หม่าโจ้ว เทพเจ้าสตรีที่ได้รับความเคารพในหมู่ของชาวฮกเกี้ยน ชาวแต้จิ๋ว ท่านสามารถขอพรในเรื่องของ หน้าที่การงานให้สำเร็จ หรือขอให้หายป่วยจากโรคร้าย หรือการเดินทางให้มีความราบรื่นประสบความสำเร็...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 12,900 ฿
  รหัส : HKG-CRUISE-G305
  วันที่เดินทาง

  พฤษภาคม 67 – ตุลาคม 67

  ทางตอนใต้ของประเทศจีนอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ด้วยเนื้อที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร และประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ถือเป็นเขตปกครองที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ฮ่องกงยังเป็นหนึ่งในเขตปกครองตนเองที่พัฒนามากที่สุดในโลก เป็นเมืองที่มีจำนวนตึกระฟ้ามากที่สุดในโลก และมีราคาอสังหาริมทรัพย์ที่แ...
  คลิ๊กโปรแกรม