โทรสายตรง Hotline

02-530-9899, 081-855-7999, 081-839-0999

Line ID : @planetholiday

เที่ยวญี่ปุ่น

 • ราคาเริ่มต้นที่ 17,999 ฿
  รหัส : VIE-VZ-T082
  วันที่เดินทาง

  29 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 66, 31 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66

  เว้ • ร้านไข่มุก • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดงบา • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดลินห์อึ้ง • SON TRA MARINA • ตลาดฮาน • ร้านไม้ไผ่ • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน  ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 22,999 ฿
  รหัส : JAP-VZ-T058
  วันที่เดินทาง

  ต.ค. 65 – ม.ค. 66

  PRO JAPAN LANDING… บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน VIETJET (VZ) เที่ยวครบ เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG/ท่าน WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 23,999 ฿
  รหัส : JAP-VZ-T112
  วันที่เดินทาง

  ม.ค. 66 – มี.ค. 66

  1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 2 สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-หมู่บ้านยูฟุอิน BKK-FUK VZ 810: 00.45-08.10 3 อุมิจิโกคุ-ชิโนอิเกะ จิโกกุ-ทุ่งหญ้าคุซาเซนริแหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน-ปราสาทคุมาโมโตะ-AEON MALL 4 โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต-ลาลาพอท กันดั้ม แห่งฟุกุโอกะ-duty free-ย่านช้อปปิ้...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 24,888 ฿
  รหัส : JAP-VZ-T156
  วันที่เดินทาง

  15 ก.พ. 66 – 19 ก.พ. 66, 01 มี.ค. 66 – 05 มี.ค. 66, 16 ก.พ. 66 – 20 ก.พ. 66, 13 ม.ค. 66 – 17 ม.ค. 66, 05 ม.ค. 66 – 09 ม.ค. 66, 19 ม.ค.66 – 23 ม.ค. 66, 04 ก.พ. 66 – 08 ก.พ. 66, 12 มี.ค. 66 – 16 มี.ค. 66, 13 มี.ค. 66 – 17 มี.ค. 66

  ยูฟูอิน เดินเล่นหมู่บ้านยูฟูอิน ชมวิวทะเลสาบคินริน แวะถ่ายภาพ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ  คุมาโมโต้ ปราสาทคุมาโมโต้  คิตะคิวชู ท่าเรือโมจิโค เบปปุ บ่อน้ำร้อนอูมิจิโกคุ อิสระช้อปปิ้งแบบจุใจ ย่านเทนจิน, เอาท์เล็ท และอีกมากมาย...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 24,990 ฿
  รหัส : JAP-VZ-T163
  วันที่เดินทาง

  ม.ค. 66 – มี.ค. 66

  1 สนามบินสุวรรณภูมิ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - เบปปุ หมู่บ้านยูฟุอิน - บ่อทะเลเดือด - จิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ 3 ลานสกี - ฟุกุโอกะ - สวนผลไม้ไลออน คะจิตสึเอ็น - วัดนันโซอิน - ศาลเจ้า คุชิดะ - กันดั้มพาร์ค - อิออน 4 อิสระเต็มวัน ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 25,888 ฿
  รหัส : JAP-FD-S103
  วันที่เดินทาง

  11 ธ.ค. 65 – 15 ธ.ค. 65, 14 ธ.ค. 65 – 18 ธ.ค. 65, 04 ธ.ค. 65 – 08 ธ.ค. 65, 18 ธ.ค. 65 – 22 ธ.ค. 65

  ภูมิภาคคิวชู สีสันญี่ปุ่น ทางตอนใต้ สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซากุระโนะบาบะ โจไซ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาท เยี่ยมชม คุมะมง สแควร์ สำนักงานของหมีดำมาดกวน มาสคอตแห่งเมืองคุมาโมโตะ  ตระการตา ทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ ช...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 25,999 ฿
  รหัส : JAP-FD-T101
  วันที่เดินทาง

  ธ.ค. 65 – มี.ค. 66

  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • เปปปุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล •  ทะเลสาบคินริน บ่อชิโนอิเกะ จิโกกุ • บ่อยูมิ จิโกกุ • ปราสาทโคคุระ • DUTY FREE • ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ท                            กันดั้มพาร์ค  • หอคอยฟุกุโอกะทาวเวอร์                                          ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 25,999 ฿
  รหัส : JAP-VZ-S094
  วันที่เดินทาง

  ม.ค. 66 – มี.ค. 66

  DAY 1             กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) DAY 2            ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุจิน – ทะเลสาบคินริน - บ่อน้ำพุร้อน – ยูมิ จิโกกุ – ชิโนอิเกะ จิโกกุ DAY 3            ถนนมาเมะดามาชิ – ศาลเจ้าอุกิฮะอินาริ – โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – DUTY FREE –  คาแนลซิตี้ฮากาตะ DAY...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 26,888 ฿
  รหัส : JAP-FD-T138
  วันที่เดินทาง

  ม.ค. 66 – ก.พ. 66

  ภูมิภาคคิวชู สีสันญี่ปุ่น ทางตอนใต้ สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของปราสาทคุมาโมโตะ 1 ใน 3 ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซากุระโนะบาบะ โจไซ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณของเมืองแห่งปราสาท เยี่ยมชม คุมะมง สแควร์ สำนักงานของหมีดำมาดกวน มาสคอตแห่งเมืองคุมาโมโตะ  ตระการตา ทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตา ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ ช...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,888 ฿
  รหัส : JAP-FD-T142
  วันที่เดินทาง

  17 ม.ค. 66 – 21 ม.ค. 66, 10 ม.ค. 66 – 14 ม.ค. 66, 24 ม.ค. 66 – 28 ม.ค. 66, 31 ม.ค. 66 – 04 ก.พ. 66, 07 ก.พ. 66 – 11 ก.พ. 66, 14 ก.พ. 66 – 18 ก.พ. 66, 21 ก.พ. 66 – 25 ก.พ .66, 28 ก.พ. 66 – 04 มี.ค. 66, 07 มี.ค. 66 – 11 มี.ค. 66, 14 มี.ค. 66 – 18 มี.ค. 66, 21 มี.ค. 66 – 25 มี.ค. 66

    เมืองนางาซากิ สวนสันติภาพ สะพานแว่นตาเมะกาเนะ เมืองซากะ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เมืองยูฟูอิน เดินเล่นหมู่บ้านยูฟูอิน ชมวิวทะเลสาบคินริน เมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกุ เมืองอิโตชิมะ ขอพรความรักที่หินแต่งงาน อิสระช้อปปิ้งแบบจุใจ ย่านเทนจิน, duty free และอีกมากมาย...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,900 ฿
  รหัส : JAP-VZ-S113
  วันที่เดินทาง

  17 ม.ค. 66 – 21 ม.ค. 66, 10 ม.ค. 66 – 14 ม.ค. 66, 24 ม.ค. 66 – 28 ม.ค. 66, 31 ม.ค. 66 – 04 ก.พ. 66, 07 ก.พ. 66 – 11 ก.พ. 66, 21 ก.พ. 66 – 25 ก.พ .66

  วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) VZ810 00.45-08.10+1 วันที่สอง สนามบินฟุกุโอกะ – เมืองยูฟุอิน – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคิริน  บ่อน้ำร้อน จิโกกุ - เมืองเบปปุ ã OEDO ONSEN MONOGATARI BEPPU SEIFU HOTEL หรือเทียบเท่า วันที่สาม สะพานแขวนยูเมะ – ลานสกีคุจูฟอร์เรส ...
  คลิ๊กโปรแกรม
 • ราคาเริ่มต้นที่ 27,999 ฿
  รหัส : JAP-FD-T132
  วันที่เดินทาง

  ธ.ค. 65 – มี.ค. 66

  บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) : ขึ้นเครื่องสนามบินดอนเมือง (DMK) FD736 DMK(ดอนเมือง) – FUK(ฟุกุโอกะ) 01.20-08.00 FD737 FUK(ฟุกุโอกะ) – DMK(ดอนมือง) 09.50-13.15 **โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20  ก.ก. (ไม่เกิน 1ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** ...
  คลิ๊กโปรแกรม